JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Bas og tillitsvalgt: Jens Inge Smith er betongarbeider, bas og tillitsvalgt i NCC. Han er en varm tilhenger av akkord-systemet, men peker på at det er forbedringspotensial i planleggingsprosessen.

Bas og tillitsvalgt: Jens Inge Smith er betongarbeider, bas og tillitsvalgt i NCC. Han er en varm tilhenger av akkord-systemet, men peker på at det er forbedringspotensial i planleggingsprosessen.

Ane Børrud

– Akkordarbeid øker produktiviteten

Bas og tillitsvalgt på NCC sitt anlegg Flyplasskrysset på Gardermoen, Jens Inge Smith, er ikke i tvil. Akkordarbeid er bra for både ansatte og bedriften.07.06.2016
13:34
07.06.2016 13:36

ane.borrud@lomedia.no

Gardermoen er et område med mye bygge- og anleggsvirksomhet. 10 minutter fra flyplassen har NCC hovedentreprise på Flyplasskrysset. Her bygger 30 mann nye veiavkjøringer og en ny bro for å lette trafikk-avviklingen mellom Hamar og Gardermoen. Det jobbes to skift på 7-7. Det vil si at arbeiderne jobber sju dager i uka, med 10,5 timers arbeidsdager, for så å gå på friuke.

Jens Inge Smith, bas og tillitsvalgt, møter Arbeidsmanden på brakkeriggen til NCC. Han er betongarbeider, og har jobbet i bedriften i 13 år. Med erfaring både fra bygg og anlegg, er han klar i sin sak: På anleggssiden må basen som skal forhandle om akkorden komme tidligere inn i prosessen.

– Det er mye vanskeligere å påvirke kalkylen når prosessen har kommet for langt. Vi opplever noen ganger at tegningene kommer for sent, og når de plutselig kommer, da skal all jobben gjøres med en gang. Det er ikke fort gjort å sette seg inn i timeverk og jobbene som skal gjøres, slår han fast.

Akkord – hva er det?

Men bi litt! Hva er det han snakker om? Han må forklare.

– Akkord er et målbart lønnssystem. Akkorden regnes utfra hvor mange timer som er spart per kalkyle.

Denne forklaringen gjorde ikke undertegnede noe særlig klokere. Hva med et konkret eksempel?

– I dag skal vi støpe brua. Det er 370 kubikkmeter sement som skal støpes. Bedriften har beregnet at vi klarer å støpe 30 kubikkmeter i timer, og at vi skal bruke 16 timer med 13 mann på jobben.

– Så hva er akkorden?

– Hvis vi klarer å gjøre jobben på 14 timer istedenfor 16 timer, så får vi overskuddet i akkordtillegg. Overskuddet regnes ut sånn: To timer spart per mann gir 26 timer. Med en grunnpris på 209 kroner per time, har vi spart inn 5434 kroner. Fordelt på hver mann blir det 418 kroner, og fordelt på 14 timers arbeid blir det 30 kroner mer per time. Akkordtillegget blir 30 kroner per time, og timelønna blir da 239 kroner per time, istedenfor 209 kroner per time som den hadde blitt hvis vi hadde brukt de kalkulerte 16 timene på jobben.

Klarte de det på 14 timer? Å ja da. De brukte 12! Når man bytter ut estimerte 14 timer fra regnestykket over med 12 timer, som arbeidslaget faktisk brukte, ble akkordtillegget på 70 kroner. Fire timer spart per mann er 52 timer. Det gir en innsparing på 10.868 kroner. Det blir 836 kroner per mann, delt på 12 timer - og nesten 70 kroner per time i akkordtillegg.

– Det var tungt, men vi greide det. Det ble bra med penger på den støpen, oppsummerer Smith.

Kalkyleakkord – hva er det?

En kalkyleakkord er en beregning av hvor lang tid som skal brukes på de forskjellige oppgavene. Så lang tid på forskaling, så lang tid på armering, så lang tid på støping og så lang tid på rivning av forskaling. For eksempel. Hvis man bruker færre timer enn beregnet gir det altså et overskudd.

Det er bedriften som legger fram forslag til kalkyleakkord, men her er det forhandlingsrett etter tariffavtalen (se undersak).

– Hvis vi mener at akkorden er feil – da må vi inn å forhandle. Det er basen som forhandler med ledelsen på vegne av arbeiderne, forklarer Smith.

Må ha oversikt og innsikt

For å kunne vite om ledelsens forslag til kalkyleakkord er korrekt eller ikke, må basen ha oversikt over og innsikt i anleggsprosjektet. Jens Inge Smith peker på et ark.

– Se her er arbeidsområde 112. For å kunne ha noen formening om akkorden her, må jeg finne ut hvor det er. Det sjekkes enkelt på kartet, men jeg må også ut og se på terrenget. Hva skal gjøres her? Hva blir utfordringene? Og det hjelper ikke meg som betongarbeider å snakke med en annen bas for betong. Jeg må snakke med grunnarbeidene. Så må jeg ha innsikt i
hva ledelsen har tenkt – og deretter bedømme om det ledelsen har tenkt er gjennomførbart på den tiden de har estimert. Er det nok antall maskiner? Er det nok folk? Alt må stemme med ledelsens kalkyler og fremdriftsplanen. Hvis det ikke gjør det, må vi inn å forhandle.

Og det er her tiden er en kritisk faktor. Hvis han som bas får tegningene for sent, blir det ikke tid nok til å sette seg inn i alt dette – ikke tid nok til ta en korrekt avgjørelse om akkorden er bra eller ei.

– Spesielt på anlegg i bynære områder opplever vi at anlegget helst skulle ha vært ferdig før man har begynt, sukker han.

Akkord øker produktiviteten

Men utfordringene til tross. Jens Inge Smith er sikker på at bruk av akkord øker produktiviteten på et anlegg.

– Akkorden gir en fin arbeidsflyt i alle prosessene på anlegget. Alle på akkord er interessert i å jobbe effektivt. Når en som jobber på akkord er ferdig med en arbeidsoppgave, setter han seg ikke ned og venter på beskjed om hva han skal gjøre nå. Han starter planleggingen av neste oppgave. Man må jo stå på for å tjene penger, avslutter Smith.

Hva sier blåboka om akkord?

Overenskomsten for private anlegg, også kalt blåboka, sier mye om akkordarbeid. Her er noe av det:

§4-1Akkordarbeid

(1) Alminnelig anleggsarbeid forutsettes utført på reell akkord eller etter avtalt timelønn. Valg av lønnssystem
skjer etter forhandlinger mellom anleggsledelsen og det enkelte lag, se § 4-3.

(2) For arbeid som er teknisk uforsvarlig å utføre i akkord med bakgrunn i de krav som stilles til arbeidets utførelse, bl.a. av sikkerhetsmessig karakter, skal det kunne inngås avtale om forhøyet timelønn.

(3) Akkordarbeidene skal ut fra bedriftsmessige forhold og arbeidstakernes kvalifikasjoner fordeles mest mulig likt mellom arbeidstakerne. Akkorden skal alltid være felles for akkordlaget.

§4-2 Organisering av
akkordlag

(1) Lagets størrelse bestemmes av anleggsledelsen etter konferanse med laget. Akkordlaget ledes av lagbasen som utpekes av anleggsledelsen etter drøftinger med laget. Drøftingen skal protokollføres.

§4-3 Lønnssystem og
forhandlinger om prisen

(1) Akkordprisen eller avtalt timelønn fastsettes ved fri forhandling mellom anleggsledelsen og et valgt forhandlingsutvalg. Basen skal alltid være medlem av utvalget.

(2) Forhandlingsutvalget velges av og blant laget. Når det arbeides på skift, eller arbeidet vil omfatte flere lag, skal representanter fra alle gruppene kunne delta i forhandlingene.

(3) Lagets forhandlere er forpliktet til å konferere med laget før avtalen endelig vedtas.

(4) Akkordprisen skal fastsettes så tidlig som praktisk mulig. Med mindre begge parter er enige om å forlenge fristen, skal akkordprisen så vidt mulig avtales seks, men senest ni dager etter at arbeidet tok til.

(5) Oppnås ikke enighet om prisen for hele eller deler av arbeidet,
og arbeidsgiveren likevel ønsker arbeidet utført, skal arbeidet utføres på dagsing og betales etter minstelønn, se § 2 (1).

07.06.2016
13:34
07.06.2016 13:36Mest lest

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen.  – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Sammenbrudd i de lokale lønnsforhandlingene utløste gå sakte-aksjon fra klubbleder Christoffer Heggholmen og bilmekanikere, bilpleiere og delelageransatte ved Bertel O. Steens tre personbilverksteder i Bergen. – Hvis ikke noe endrer seg nå, kan vi ikke jobbe i denne bransjen, sier Heggholmen.

Arne Ristesund

Christoffer og kollegaene har gått til et uvanlig skritt for å få høyere lønn

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Direktør i Norsk Industri Stein Lier-Hansen mener Norge må innføre regler som pålegger kraftselskapene å begrense krafteksporten når det er lite vann i magasinene.

Jan-Erik Østlie

Industri-topp: Norge burde sagt nei til de siste utenlandskablene

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

– Illegal rusmisbruk vil ikke forsvinne uansett hvor hardt vi straffer det. Det ser vi i land med strenge straffer, sier sosionomen, sier sosionom Tore Mangseth.

CRYSTALWEED cannabis/Unslpash

– Vi har ført en krig mot narkotiske stoffer i 50 år. Nå må vi senke terskelen for å snakke om rus

Kommentar

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Selv ikke oljepengene kan dekke over at vi nå er på vei inn i en helt ny økonomisk tid, en tid der de fleste av oss vil få dårligere råd, skriver Stein Sneve.

Brian Cliff Olguin

«Årets lønnsoppgjør var det beste på mange år. Nå er det snudd på hodet»

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

STRØMSTØTTE-INNSPILL: Fagfolk fra både regjering, LO og NHO skal nå komme med innspill på strømstøtte til bedriftene. LO-leder Peggy Hessen Følsvik er klar med LO sine krav.

Jan-Erik Østlie

Her er LOs fire krav til bedrifter som skal få strømstøtte

Colourbox

Familier taper flere tusen kroner i måneden på prisveksten. Se tallene

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

BEKYMRET: Ingeborg Kivle, leder for NFF region sør, krever at arbeidet intensiveres med å forebygge psykisk sykdom blant kriminalomsorgens ansatte.

Ole Palmstrøm

– Å se en kollega bli skadet på denne måten, er voldsomt og påvirker arbeidsmiljøet

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Høyre-leder Erna Solberg kan glede seg over bunnsolid borgerlig flertall på Opinions siste partibarometer. Høyre har aldri vært så mye større enn Arbeiderpartiet som nå.

Jan-Erik Østlie

Nå er Høyre større enn Ap og Sp til sammen

Debatt

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

Sissel M. Rasmussen

«Hva gjør LO hvis ikke regjeringen øker strømstøtten?» spør LO-medlem Bjørn

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Tre medlemmer i Skolenes Landsforbund ved Olsvik skole i Bergen ha vært i streik siden 8. juni. Nå får de følge av mange kolleger som slutter seg til streiken ved skolestart.  Her er Joakim Haugen og Cathrine Govenius på streikevakt.

Privat

Lærerstreiken trappes opp fra neste uke

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

MEKLING: For ansatte i prosessindustrien kan det bli streik fra mandag morgen, dersom partene ikke blir enige hos Riksmekleren. Bildet er fra Alcoa Mosjøen, der er ingen tatt ut i første streikeuttak,

Arkivbilde: Petter Pettersen

Over 1.400 industriarbeidere gjør seg klar til å gå ut i streik

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Vi merker konsekvensene av kutt i tiltaksplasser, forteller Steinar Halvorsen.

Simen Aker Grimsrud

Arbeidsledigheten er rekordlav, men Nav-tillitsvalgt Steinar vil ha mer penger til å få folk ut i arbeid

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Siden 1994 har Nav ved behandlingen av saker om stønader til enslige forsørgere ment at disse stønadene faller utenfor trygdeforordningen.

Hanna Skotheim

Nav praktiserer nok en trygderegel feil, fastslår domstol

Matvareprisen skyter i været.

Matvareprisen skyter i været.

Heiko Junge / NTB

Sjokktall: Aldri før har prisene på matvarer økt raskere enn nå

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Kari Nessa Nordtun, til daglig ordfører i Stavanger, skal lede utvalget som skal meisle ut Aps nye energipolitikk.

Jan Kåre Ness / NTB

Lederen i Aps energiutvalg vil utjevne strømprisene mellom nord og sør

Debatt

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Norge bruker 50 ganger mer på strømstøtte enn på strømsparing. Da skyver Norge problemene foran seg, skriver Truls Gulowsen.

Leif Martin Kirknes

«Et alvorlig problem at det går 50 ganger mer til strømstøtte enn tiltak som får ned forbruket»

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

I dag er Stine butikkansvarlig i Kommunikasjon Voss og selger mobiltelefoner og annen elektronikk. Kundemøter er helt uproblematisk.

Ingerid Jordal

Å stå opp om morgenen for å gå på jobb, føltes til tider umulig for Stine. Så fikk hun hjelp

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

NY KRAFT: – Først og fremst må Norge få fortgang på utbygginga av ny, fornybar kraft. Og vi må få fart på energieffektivisering, sier forbundsleder Jan Olav Andersen.

Knut Viggen

Klima må gå foran strømpriskrise, mener EL og IT-lederen. Her er hans beskjed til politikerne

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

KONKURRANSEUTSATT: Dag-Arne Johansen sier de som rengjør og vedlikeholder togene er glemt i debatten om konkurranseutsettingen. – Vi er like mye konkurranseutsatt som før, sier han.

Morten Hansen

Debatt om regjeringens togpolitikk: – Vi som jobber med vedlikehold og renhold, er usynlige

Kommentar

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Høyreleder Erna Solberg kan garantere at hun ville ha fått på plass strømstøtte til næringslivet. Men snakker mindre om hva annet hun vil gjøre med strømmen. 

Ole Berg Rusten / NTB

«Høyre vil ha mye mer av en politikk folket sier tydelig nei til. Og flyr høyt på det»


Flere saker