JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Arbeiderne i Peab Asfalt mister sin faste ansettelse og er usikre på framtida. 20. oktober fikk de varslet om oppsigelse av arbeidsgiveren.

Alf Ragnar Olsen

Asfaltarbeiderne fikk sparken i oktober. Så lyste bedriften ut 49 nye stillinger

Under en måned etter at rundt 150 arbeidere fikk sparken i Peab Asfalt, lyste arbeidsgiveren ut nye, faste stillinger. – Ren utvelgelse der bedriften kan bli kvitt dem de ikke vil ha, sier tillitsvalgt.08.12.2022
15:45
02.01.2023 10:45

merete.holtan@lomedia.no

20. oktober kom sjokkbeskjeden for rundt 150 asfaltarbeidere i Peab Asfalt. De fikk varsel om oppsigelse, begrunnet med at bedriften har dårlig økonomi. Beslutningen ble tatt i et styremøte 23. september, men de tillitsvalgte ble varslet først dagen før de ansatte satt med oppsigelsesvarselet i hånda.

Arbeiderne har siden vært opprørte og bekymret for framtida.

«Voksne menn blir som barn. Vi er fortvilte og redde», sa en av arbeiderne på brakka på Peabs kontor i Oslo og Akershus da Arbeidsmanden besøkte dem i begynnelsen av november.

En av asfaltarbeiderne leser brevet med oppsigelsesvarselet for en måned siden.

En av asfaltarbeiderne leser brevet med oppsigelsesvarselet for en måned siden.

Alf Ragnar Olsen

Rundt 50 av arbeiderne mener oppsigelsen er ulovlig og stiller i disse dager i forhandlingsmøter med bedrift og tillitsvalgt. Møtene har så langt ikke ført til noe enighet. Det betyr at like mange saker kan havne i retten.

Samtidig har bedriften lyst ut 49 nye stillinger som de oppsagte kan søke på. 14 av disse er stillinger som produksjonsledere i asfaltverk, mens 35 er som formenn. Disse skal gjøre arbeidsoppgavene til de gamle basene i Peab Asfalt – de som en måned tidligere fikk sparken.

Hovedtillitsvalgt Ole Høybakken målbærer det de ansatte mener om prosessen.

– Dette er en ren utvelgelse der bedriften kan bli kvitt dem de ikke vil ha. Det kan da ikke være lovlig.

Dette har Peab gjort feil, mener de oppsagte

Det spørsmålet kan ende i tingretten, med mindre bedrift, tillitsvalgte og ansatte blir enig om en løsning.

Arbeidsmanden har snakket med flere kilder både i Peab og Norsk Arbeidsmandsforbund, som organiserer mange av arbeiderne. Går det som mange tror, blir det et oppgjør i domstolen.

Men det er mange steg fram dit. La oss skissere:

I slutten av november startet de rundt 50 drøftelsesmøtene landet over. Et drøftelsesmøte er forhandlinger mellom arbeidstaker og arbeidsgiver etter arbeidsmiljølovens § 17-3, som mange kaller nettopp 17-3-møter.

En arbeidstaker som er blitt sagt opp har rett til en slik forhandling med arbeidsgiver, hvor han eller hun kan hevde at oppsigelsen er ulovlig og også kreve erstatning.

Arbeidsmanden har fått innsyn i hva det fra arbeidstakers side hevdes at Peab Asfalt har gjort feil etter lovverket. Grovt sett handler det om to forhold:

• Det foreligger ingen saklig grunn til oppsigelse, da behovet for arbeidskraft skal dekkes av faste ansatte og bedriften trenger like mye arbeidskraft i framtida som nå. De ansatte i Peab har jobbet mye overtid, og bedriften har også leid inn folk til å gjøre jobber. At arbeidsgiver nå har lyst ut nye stillinger, forteller at det stadig er behov for arbeidskraft i Peab.

• Det er ikke lagt vekt på kriterier for oppsigelse ved en nedbemanning, slik det kreves i arbeidsmiljøloven. Loven sier at arbeidsgiver skal velge ut hvem som blir sagt opp ut fra ansiennitet, kompetanse og sosiale forhold. Når Peab Asfalt har valgt å si opp nesten alle ansatte og tvunget dem til å søke på sesongarbeid eller nye formannsjobber, har bedriften hoppet bukk over den kartleggingen som loven krever. Det er dette tillitsvalgt Ole Høybakken beskriver som å «bli kvitt dem de ikke vil ha».

Ikke enige så langt

Med disse hovedbegrunnelsene varsler de rundt 50 asfaltarbeiderne søksmål mot Peab Asfalt om forhandlingene i drøftelsesmøtene ikke fører fram. Det har de så langt ikke gjort.

Bedriften opprettholder nemlig oppsigelsene, med samme begrunnelse som Peab tidligere har gitt i media. Arbeidsgiver mener at oppsigelsene er både lovlige og saklig begrunnet siden bedriften har hatt høyere kostnader over tid og forventer en reduksjon i asfaltmarkedet.

Lenger ned i saken kan du lese mer om bedriftens begrunnelse.

Kan beholde jobben i ventetida

Arbeidsmiljøloven sier at et søksmål må komme innen åtte uker etter at drøftelsesmøtet er holdt. Det gir de oppsagte arbeiderne en frist til i begynnelsen av februar.

Velger de å stevne arbeidsgiveren, kan det ta måneder før saken deres kommer opp for domstolen. Inntil da er det vanlig, etter regelverket, at den som bestrider oppsigelsen står i stilling.

Det betyr at den oppsagte beholder jobben – og lønna – fram til det foreligger en dom i saken.

Peab får lønnsplikt gjennom vinteren

Tillitsvalgt Ole Høybakken lurer på om Peab er klar over hva dette innebærer. Lovverket sier nemlig at en som står i stilling i påvente av dom ikke kan permitteres, noe som har vært praksis i Peab gjennom vintersesongen.

Asfaltarbeidere får jo ikke gjort jobben sin når det er snø, og har fri de månedene det ikke er mulig å legge asfalt.

I Peab er arbeiderne blitt permittert med lønn fra bedriften de første 15 dagene – deretter er de blitt lønnet med oppsparte arbeidstimer og støtte fra Nav.

Når de nå er sagt opp og står i stilling ved et eventuelt søksmål, kan de ikke bli permittert. Det gir Peab en lønnsplikt gjennom vinterpausen.

– Det kan bli dyrt, sier Ole Høybakken.

– Deres egen feil

Den hovedtillitsvalgte mener at bedriftens økonomiske argument uansett står svakt. Han synes at Peab over lang tid har tatt på seg for mange kontrakter til for lav pris.

– Det er deres egen feil at de har økonomiske problemer, men de skylder på energiprisene, sier Høybakken.

Han mener også at Peab skyter seg selv i foten ved å si opp faste ansatte – i en tid hvor flere byggherrer stiller strengere krav til seriøsitet i bedriftene de velger til å gjøre oppdragene.

– Det er en trend at byggherrer ikke lenger bare ser på pris. De ser også om asfaltbedriften de velger har faste ansatte, og en viss andel fagarbeidere og lærlinger.

Pensjonister mot sin vilje

Høybakken forteller at mye er uavklart og at mange av arbeiderne sitter på gjerdet.

– Stemninga er ikke god. Det er mange som går en usikker tid i møte, sier den hovedtillitsvalgte.

Noen av kollegaene er ikke fagorganisert og tvinges til å søke på jobb hver sesong. Andre blir ufrivillig tidligpensjonister, mens en tredje gruppe er i dialog med konkurrenter for å jobbe med asfalt i et annet firma – eller har allerede sagt ja.

Så er den fjerde gruppa som lurer på om de skal gå til sak for å beholde jobben. Ole Høybakken jobber alt han kan for å få oppsigelsene hevet.

– Jeg synes ikke vi skal møtes i retten – vi skal ikke holde på med sånne ting. Vi burde heller bruke energi på å legge asfalt.

Høybakken har fått støtteerklæringer fra kollegaer i Veidekke, som har valgt en modell hvor asfaltarbeiderne er fast ansatt.

– Alle skjønner at dette er en viktig kamp for hele asfaltbransjen. Vi må fortsette med hele, faste stillinger.

Dette svarer Peab

Kommunikasjonssjef i Peab Asfalt, Erik Riste, forklarer hvorfor bedriften holder fast ved oppsigelsene.

– Vi gjør nødvendige tiltak for at virksomheten skal være konkurransedyktig. Et av tiltakene er å endre kontraktsformen for yrkesarbeidere fra fast ansettelse til sesongansettelse, skriver Riste i epost, og utdyper:

– Peab Asfalt har dessverre for høye faste kostnader. I år har vi fått store tilleggskostnader på grunn av høye energipriser og i 2023 forventer vi betydelig redusert volum i det norske asfaltmarkedet. Det betyr at vi må justere ned vårt kostnadsnivå betraktelig, og et av tiltakene er å endre kontraktsformen for yrkesarbeidere fra fast ansettelse til sesongansettelse.

Riste understreker at dette vil gi selskapet store innsparinger, og at endringen etter bedriftens vurdering er både nødvendig og lovlig.

– Er det noe håp for at dere kommer til enighet med de oppsagte og tillitsvalgte så dere slipper rettssak?

– Vi gjør det vi kan for å forklare de oppsagte og tillitsvalgte hvorfor vi trenger å gjennomføre endringen for å sikre vår konkurransekraft i fremtiden, og håper dette bidrar til forståelse og aksept for at vi må gjøre endringen.

– Er det riktig at dere har søkt etter 49 nye faste ansatte og at 35 av dem er stillinger som formenn – altså tilsvarende tidligere baser? Hvorfor gjør dere dette samtidig som dere har sagt opp alle basene?

– Fremstillingen her er feil. Bas er et tillegg som asfaltører har mottatt for å utføre en lederrolle på et asfaltlag. Formann Vei er nyopprettede faste lederstillinger, hvor de vil være en del av den operative ledelsen. Stillingen Formann Vei innebærer mer omfattende lederoppgaver, blant annet i sesongforberedelser og kalkulasjon. Vi har oppfordret våre asfaltører til å søke på stillingene som Formann Vei.

– Følger lov og avtaleverk

– Hovedtillitsvalgt Ole Høybakken påpeker at Peab har lønnsplikt for en ansatt som går til sak og står i stilling, og at dette vil bli så dyrt for bedriften at det økonomiske argumentet faller. Hva tenker dere om det?

– Dette er etter vår vurdering feil. Kostnadene selskapet får ved at berørte krever å stå i stilling er en engangskostnad. Kostnadsreduksjonen ved å gå fra faste ansettelser til sesongansettelser er en varig kostnadsreduksjon, svarer Erik Riste.

– Høybakken synes at Peab over lang tid har tatt på seg for mange kontrakter til for lav pris og at det er Peabs egen feil at bedriften har økonomiske problemer, ikke de økte energiprisene. Hva er bedriftens holdning til dette?

– Bransjen har over tid slitt med lave marginer. I 2022 har situasjonen blitt forverret på grunn av Russlands angrep på Ukraina og de høye energiprisene dette har medført. Å hevde at høye energipriser ikke har en betydelig effekt på årets resultat, er feil. Alle asfaltvirksomheter med oppdrag for stat og fylke har de samme utfordringene.

– Den hovedtillitsvalgte mener også at Peab skyter seg selv i foten ved å si opp faste ansatte i en tid hvor flere byggherrer stiller strengere krav til bedriftene de velger, blant annet at bedriften skal ha faste ansatte og en viss andel fagarbeidere og lærlinger. Er Peab bekymret for dette?

– Peab Asfalt er en seriøs arbeidsgiver som følger lov og avtaleverk. Vi ønsker krav om fagarbeidere og lærlinger velkommen. Peab Asfalt har det siste året økt antallet lærlinger betydelig og oppfordrer våre asfaltører til å ta fagbrev, noe mange også gjør. I den lokale lønnsavtalen som ble fremforhandlet i år, ble tillegget for fagarbeidere økt betydelig.

08.12.2022
15:45
02.01.2023 10:45Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

– Løgn og uredelighet er et dårlig utgangspunkt for samarbeid, sier Eystein Garberg (til høyre). – Påstandene får stå for hans regning, svarer Geir Ove Kulseth. Begge er kandidater til ledervervet i EL og IT Forbundet.

Knut Viggen

Bitter lederstrid i LO-forbund: Anklager motstander for løgn og kaller valgmøte «regissert»

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Gjenåpningen av Follobanen ble onsdag nok en gang utsatt, foreløpig på ubestemt tid.

Bane NOR

Follobanen bygget med flere vrakede deler ved en feil

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Flere hundre lærere var til stede da Utdanningsforbundet hadde markering foran Stortinget i Oslo i forbindelse med den lærerstreiken i fjor høst.

Håkon Mosvold Larsen / NTB

Snart får lærerne vite hva den nye lønna blir

Jan-Erik Østlie

Flottere kantine finnes neppe: Freia-sjefen engasjerte Edvard Munch

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Christian Eriksen og Linda Kjeldaas har vært nødt til å tåle litt kjeft den siste månedene. De forstår at togpassasjerene er frustrerte over fulle tog og innstilte avganger.

Morten Hansen

Christian og Linda har hatt en måned med kjeft, stappfulle tog og frustrerte passasjerer


Flere saker