JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NVE advarer mot å avvikle NVE Anlegg

Frykter Norge kan bli dårligere rustet til å takle farlige ras og flommer

Olje- og energidepartementet har bedt NVE utrede konsekvensene av å legge ned NVE Anlegg.
Farlig bekk: Det ser ut som en liten ufarlig bekk. Men graver den seg lengre ned, kunne den ha utløst et stort kvikkleireras.  Arkivfoto.

Farlig bekk: Det ser ut som en liten ufarlig bekk. Men graver den seg lengre ned, kunne den ha utløst et stort kvikkleireras. Arkivfoto.

Ane Børrud

ane.borrud@lomedia.no

Det kommer til å bli stadig mer ekstremvær framover. Da vil også faren for flom og ras ved kvikkleire øke. Norges vassdrags- og energidirektorat har en egen anleggsenhet – NVE Anlegg – med omlag 35 ansatte. De har spisskompetanse på flomsikring, kvikkleire og ras, og rykker ut ved akuttsituasjoner – over hele landet.

NVE fraråder å avvikle NVE Anlegg

NVE-ledelsen advarer i et notat mot å legge ned NVE Anlegg, og skriver følgende et notat NVE har sendt til olje- og energidepartementet:

«Gevinsten gjennom en potensiell privat utførelse vil ikke stå i forhold til merkostnadene ved private beredskapsavtaler og til svekket beredskap»,

Ba om to modeller

Det var i september i fjor at Olje- og energidepartementet ba NVE utrede to modeller for NVEs sikringstiltak mot flom og skred. Modell 1: En omstrukturert, nedskalert og mer vassdragsfaglig spisset anleggsenhet, eller Modell 2: NVEs utførelse gjennom egen anleggsvirksomhet avvikles.

Rett før jul kom NVE med sitt svar til olje- og energidepartementet, i notats form.

Avvikling frarådes

I notatet fraråder NVE en modell der NVE Anlegg avvikles og kommunene i større grad enn i dag utvikler og gjennomfører sikringsanlegg selv.

– Opplæring av entreprenører vil ikke være en naturlig del av NVEs virksomhet uten NVE Anlegg. Det kan ikke forventes at lokale entreprenører har tilstrekkelig kunnskap om håndtering av kvikkleire, skred eller operere i flomutsatte vassdrag, heter det i notatet.

Dersom NVE ikke skal ha egne ansatte i beredskapssituasjoner, må det bygges opp et apparat ute. Enten ved forhåndsinngåtte beredskapsavtaler, eller ved direktekjøp fra landsdekkende, regionale eller lokale entreprenører.

– Ved sistnevnte risikerer man at erfaring og kompetanse varierer avhengig av hvor hendelsen finner sted, heter det i rapporten.

Men rammeavtaler er heller ikke uproblematisk.

– Slike rammeavtaler må da være så robuste at de fanger opp de naturgitte variasjonene knyttet til ekstremværhendelser. Det er umulig å forutsi hvor og når en slik rammeavtale vil trå i kraft (innenfor et definert avtaleområde). Det vil derfor være en usikkerhet for NVE og rammeavtalens deltagere knyttet til omfanget av en slik rammeavtale.

Dyrt å legge ned

I en rapport overlevert til departementet i juni 2016 ble det ifølge notatet fra NVE anslått at en slik beredskapsavtale vil koste rundt 20 millioner kroner. I «stand-by» tid. I tillegg kommer utgifter til faktisk utført arbeid i en akuttsituasjon.

I tillegg vil NVE måtte øke antall ansatte hos seg med minst 12 nye stillinger, for å unngå at bistanden til kommunen i en beredskapssituasjon vil svekkes.

Viktig med beredskap i akuttsituasjoner

NVE anbefaler departementet at de skal ha en viss omfang av anleggsvirksomhet, for å sikre en god beredskap i akuttsituasjoner.

– NVE er avhengig av at kompetansen som trengs er tilgjengelig og har evnet til å mobilisere hurtig. Det er begrenset kapasitet og kunnskap tilgjengelig i entreprenørbransjen i dag. Et eksempel er kvikkleireskredet i Sørum hvor NVE Anleggs kompetanse var nødvendig for politiet for å opprettholde søket etter omkomne når man beveget seg inn i mer utsatte deler av skredet, står det i notatet.

NVE Anlegg vil likevel reduseres, fra 35 personer ned mot 20, som var en av forutsetningene for modell 1: En omstrukturert, nedskaler og mer vassdragsfaglig spisset anleggsenhet. Noe NVE mener kan nås uten oppsigelser.

– NVE har grunn til å anta at uten nyansettelser vil NVE Anlegg innen tre til fem år være bemannet med ca. 20 ansatte ved naturlig avgang, står det i notatet.

Og konkluderer:

«NVE foreslår at implementering av ny NVE Anleggsmodell forberedes og gjennomføres i løpet av 2017 og at modellen er fullt ut implementert i 2018.

Omsetningen i NVE Anlegg vil være om lag 25 millioner (uten underleverandører) og gevinsten gjennom en potensiell privat utførelse vil ikke stå i forhold til merkostnadene ved private beredskapsavtaler og til det svekket beredskap».

Kompetanse og mobilisering

Nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Helge Haukeland, peker på størrelse på NVE Anlegg, med 35 ansatte.

– Det er forunderlig at en så liten spesialavdeling får så mye politisk oppmerksomhet. Vi har en regjering som har sterk tro på markedskreftene, slår han fast.

En tro han ikke deler.

– Det blir ikke noen besparelser på å privatisere. Det kan fort bli dyrere når man må bygge ut beredskapen og kompetansen over hele landet, mener han.

Derimot mener han at NVE Anlegg har en spisskompetanse som Norge er avhengig av.

– De jobber med kvikkleire, flom og ras, og har en kompetanse du ikke kan lese seg til. Vi må ha denne akuttberedskapen hos NVE. Vi aner ikke hvor neste flom eller ras kommer, og må ha en beredskap der eksperter rykker ut på kort varsel. I tillegg vil disse arbeidere hele tiden jobbe med sikring av elver og ras, og på den måten får de også både beholdt sin kompetanse samtidig som de opparbeider ny kompetanse.

Derfor er nestlederen veldig fornøye med notatet fra NVE til Olje- og energidepartementet.

– Dette er en ærlig rapport som skriver om behovet for NVE Anlegg. Det er en avdeling som har stor kompetanse og kunnskap. Vi vet ikke resultatet av ekstremværet, bare at det blir verre og verre. Flere og flere elver må sikres. Flere og flere ras vil gå. NVE Anlegg er viktig for hele landet, avslutter Helge Haukeland.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse