JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Gir kjempeoppdrag til vaktselskap uten tariffavtale

Bergen kommune skal sentralisere alle vektertjenester.
Jostein Ulvatn er tillitsvalgt i stasjonæravdelingen i Securitas AS i Bergen og jobber på Bergen legevakt, et av de stedene som PSS Securitas skal ta over fra september. 

Jostein Ulvatn er tillitsvalgt i stasjonæravdelingen i Securitas AS i Bergen og jobber på Bergen legevakt, et av de stedene som PSS Securitas skal ta over fra september. 

Privat

ane.borrud@lomedia.no 

– Dette er den mest håpløse følelsen som har truffet meg på de 18 årene jeg har hatt jobb i vekterbransjen. Det var som å ramle ned hele jævla stigen, og tok oss helt på sengen. 

Sånn beskriver Jostein Ulvatn følelsen han fikk da han fikk vite at PSS Securitas har fått tildelt den nye rammeavtalen som Bergen kommune skal innføre for vektertjenester. 

Han er tillitsvalgt i stasjonæravdelingen i Securitas AS i Bergen og objektsleder på Bergen legevakt, et av de stedene som PSS Securitas skal ta over fra september. 

Valgte laveste pris

Bergen har i mange år kjøpt inn vektertjenester fra private selskap ved ulike institusjoner og arbeidsplasser. I dag inngår disse stedene selv avtaler med vekterselskap.

Nå skal disse samles under en felles rammeavtale som dekker hele kommunens behov. Det var BA som skrev om saken først. 

– Vi visste jo at kontraktene skulle samles. Jeg er ikke noen tilhenger av disse rammeavtalene, for det er lettere å skreddersy behovene til mindre kunder. Men jeg var ikke veldig bekymret, for jeg regnet med at vi ville få på plass en virksomhetsoverdragelse dersom Securitas ikke vant anbudet, sier Ulvatn. 

En virksomhetsoverdragelse betyr at de ansatte beholder jobben, men får ny arbeidsgiver. 

Så viste det seg at det bare var Securitas og PSS Securitas som leverte tilbud, og forrige uke ble det klart at kommunen valgte det billigste: PSS Securitas. 

Dermed skal PSS overta vektertjenestene ved blant annet helseinstitusjoner, bofellesskap, mottaks- og oppfølgingssenteret innen rusomsorgen, barnevernstjeneste og NAV-kontor fra og med høsten 2023.

– Med utgangspunkt i alle absolutte krav som var stilt i konkurransen, var tildelingskriteriet kun pris, bekrefter Birgitte Gullestad, innkjøpssjef i Bergen kommune til BA.

Mener de er blitt dolket i ryggen

Da nyheten kom om at det er PSS som skal ta over det kommunale behovet for vektere, ble Ulvatn sjokkert.

– Jeg ble flatt ut rasende. Jeg føler at vi har blitt dolka i ryggen av kommunen.

Og med «vi» mener han ikke vekterne i Securitas. Han mener vekterne som jobber for et regulert arbeidsliv, der de ansatte skal ha tariffavtale.

– Det eneste kravet kommunen satt, var at det skulle være lærlinger. Det var ikke noe krav om at det skal være tariffavtale, bare at de følger tariff. Det er to helt forskjellige ting. Og kommunen valgte tilbudet med lavest pris.

Ulvatn mener PSS kan legge inn laveste pris nettopp fordi bedriften ikke har tariffavtale.

– Jeg ser i media at PSS sier de har lønn over tariff. Jeg vet det ikke er tilfelle. De har ikke de samme tilleggene som vi har, de har en haug med deltidsansatte. PSS er rett og slett et cowboyselskap.

Han mener også at PSS ikke sitter på den kompetansen til å utføre vakthold ved kommunale institusjoner og arbeidsplasser.

– Å sikre en voldelig dement mann eller en person i psykose mot seg selv eller andre er helt forskjellig fra å kaste ut fulle folk fra en pub. Securitas har brukt store ressurser på å utdanne vekterne som jobber for kommunen, for at de skal ha rett kompetanse til oppdragene. 

Hevder PSS krysser en grense

På hjemmesiden til PSS Securitas står det at selskapet arbeider innen tre segmenter: Ordensvakter til utelivet, messer/konserter/arrangementer og spesialtjenester.

I menyen under spesialtjenester ligger møteromssikring, sjåførtjeneste, ledsagertjenester og privat etterforskning. 

Ulvatn mener at PSS nå krysser en grense ved å legge inn tilbud i konkurranse med morselskapet Securitas. 

– PSS har kompetanse til å betjene uteliv, events og konserter. PSS Securitas har ikke vært i direkte konkurranse med andre vekterselskap utenfor utelivsbransjen før nå. Men ideen om å sette en haug med dørvakter på demens, psykiatri og rus er en kjempetabbe. Eneste måten PSS kan møte disse utfordringene på, er å sende alle vekterne på masse kurs. 

– Lang erfaring med helse- og sosialfaglig arbeid

Christofér Næsheim, driftssjef Norge i PSS, skriver i en epost til Arbeidsmanden at bedriften har lang erfaring med helse- og sosialfaglig arbeid. Og at dette er en viktig grunn til at de fikk denne kontrakten.

Ifølge Næsheim ligger PSS sine lønninger og godtgjørelser alltid over minstesats, fordi de også setter strenge krav til kompetanse og vandel.

På oppdrag som krever avlønning etter tariff, lønner bedriften ifølge Næsheim nøyaktig det tariffen sier, med tillegg og alt. Ellers, på alle andre oppdrag, har de sin egen lønnsordning. 

– Denne baserer seg blant annet på ansiennitet, kvalifikasjoner og erfaring. Dersom vi på dette nevnte oppdraget hadde lønnet etter vår modell, ville ordensvekterne hatt bedre lønn enn hva de får med tariff, skriver driftssjefen. 

Han skriver videre at PSS Securitas er det sikkerhetsselskapet som i dag krever strengest opplæring og vandelssjekk av ansatte. 

– Vi er også det selskapet som har mest kompetanse innen tunge sikkerhetsoppdrag, store arrangementer og spesialtjeneste. 

– Svært mange av våre ansatte kommer rett fra politihøyskolen, skriver han. 

Vi opplever at veldig mange andre selskaper forsøker å rekruttere våre folk, men vi opplever at mange velger å bli. Det tar vi som et sterkt signal på at vi har et godt arbeidsmiljø og gode betingelser.

Uaktuelt å jobbe i PSS

Ifølge Ulvatn er det rundt 35 årsverk og 50 vektere på de oppdragene som nå skal tas over av PSS. De fleste av dem er oppdrag som Securitas har i dag. 

Å kreve virksomhetsoverdragelse for vekterne i Securitas er ikke et tema. 

– Det er helt uaktuelt for oss å kreve at våre ansatte får jobb i PSS Securitas, et selskap som ikke har tariffavtale eller avtalefestet pensjon, slår Ulvatn fast. 

Dermed blir det etter all sannsynlighet overtallige i Securitas i Bergen. I så fall må bedriften nedbemanne. 

Ulvatn er ikke så bekymret for sin egen del. Han har så lang ansiennitet i Securitas at han regner med å få arbeid et annet sted. 

– Hvis ikke noe ekstraordinært skjer, kommer vi til å måtte ha en nedbemanningsprosess regulert av ansiennitetsprinsippet i en definert utvalgtkrets rundt Bergen, forklarer han. 

Det burde ringe en bjelle

Vekteren Trond Wathne Tveiten jobber også for Securitas ved legevakten i Bergen. Han har fagbrev som vekter, men bare 1,5 års ansiennitet I Securitas, og er veldig usikker på fremtiden. 

– Jeg håper at Securitas klarer å finne en annen jobb til meg. Men jeg vet jo ikke det. 

Tveiten er ikke interessert i å søke på jobb hos PSS.

– Jeg er ikke interessert i å jobbe for noen som ikke har tariffavtale og fagforening, slår han fast. 

Trond Wathne Tveiten er selv vara til bystyret i Bergen, for Miljøpartiet De Grønne (MDG). Han sitter også i kontrollutvalget i kommunen. Han kan ikke skjønne at Arbeiderpartiet, som sitter i byråd sammen med Venstre, kan akseptere at PSS får oppdraget. 

– Ap har snakka om verdige arbeidsvilkår i lengre tid. Men i praksis virker det for meg som det er utelukkende pris det går på. Det burde jo ringe en bjelle når de får et tilbud til så mye lavere pris, sier Wathne Tveiten.

Han mener også at kommunen kunne ha satt krav om tariffavtale når de sendte ut anbudet.

– Når de kan sette krav om tariffavtale til entreprenørene på veivedlikehold i Trøndelag, hvorfor kan de ikke gjøre det i Bergen? Det er bare tull at de ikke kan gjøre det. Jeg trodde et Ap-byråd ville hatt dette som basic.

Han minner om at billighet kommer med en pris.

– Hvis dette blir trenden kommer ikke bare tjenestene til å bli dårligere, men det vil undergravere fagbevegelsen. Jeg kan ikke se at Ap kan leve med det.

Mener kommunen bør snu

Både Ulvatn og Tveiten ber Bergen kommune om å gjøre om vedtaket.

Tveiten håper og tror at byrådsleder Rune Bakervik (Ap) vil se at tildelingen til PSS er feil, og at feilen rettes opp.

– Jeg regner i så fall med at de må legge ut hele anbudet på nytt. Noe må i alle fall gjøres. 

– Byrådet og kommunen har et soleklart ansvar for å ikke bidra til sosial dumping. Når hele bransjen står og skriker så høyt som vi aldri før har gjort, da må de høre etter, sier Jostein Ulvatn. 

Ap vil stille krav om tariffavtale hvis det er mulig

Rune Bakervik, byrådsleder i Bergen fra Arbeiderpartiet, sier i en epost til Arbeidsmanden at det er bystyret som har vedtatt hvilke seriøsitetskrav kommunen skal stille i anbudsprosessene. 

– Det er bystyret som har vedtatt hvilke seriøsitetskrav vi skal stille i anbudsprosessene. Det var ingen, heller ikke Tveiten som jo møtte i bystyret den dagen bystyret vedtok hvilke krav vi skal stille, som fremmet forslag om å stille krav om tariffavtale, skriver han.

Byrådslederen forventer at alle selskap som gjør en jobb for Bergen kommune har skikkelige lønns- og arbeidsvilkår i tråd med landsomfattende tariffavtale.

– Dersom det finnes lovmessig åpning for å kreve tariffavtale i de bedrifter som utfører arbeid på vegne av oss, er det noe Arbeiderpartiet ønsker å løfte inn i seriøsitetskravene til kommunen, understreker han. 

Og avslutter:

– Jeg mener selvsagt at alle bedrifter burde ha tariffavtale og oppfordrer både arbeidstakere og arbeidsgivere til å organisere seg, slik at man er med på å støtte oppunder trepartssamarbeidet.

Finansbyråd i Bergen, Per-Arne Hvidsten Larsen fra Venstre, har også fått anledning til svare, men har ikke rukket det. Saken vil ble oppdatert med hans tilsvar når det kommer.

Bystyret ber om redegjørelse

Bystyret har nå bedt byrådet legge frem en skriftlig orientering innen 1. juli, som gir en redegjørelse for hvorfor PSS Securitas har vunnet anbudskonkurransen.

«Orienteringen skal inneholde forklaringer på hvilke vurderinger som er gjort spesielt med hensyn til manglende tariffavtale og lærlinger. Byrådet bes også å gi en forklaring på hvorfor kommunen ikke kan gjøre dette arbeidet i egenregi, ved å utvide sin egen vektertjeneste», står det i vedtaket fra bystyret 22. juni. 

Men siden det er sommerferie og valg til høsten, er fremdriften i saken uklar. 

– Kontrollutvalget har neste møte 23. august, og det er ikke flere bystyremøter før valget. Dersom det blir et nytt byråd med Høyre og/eller FrP, tror jeg ikke de kommer til å bry seg om dette. Vi får håpe at Ap lokalt legger press på sin egen byråd nå før valget. Jeg har ingen tro på Venstre kommer til å gjøre det.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse