Merete Holtan" />

Nytt om navn

Ingrid får ansvar for Arbeidsmandsforbundets unge

Flyplassvekteren Ingrid Tollefsen blir leder for ungdomsutvalget fram til landsmøtet i mai, mens Karina Veum er i permisjon.
Ingrid Tollefsen (t.v.) og Karina Veum kommer begge fra vaktbransjen. Nå overtar Ingrid Tollefsen  som leder for det sentrale ungdomsutvalget.

Ingrid Tollefsen (t.v.) og Karina Veum kommer begge fra vaktbransjen. Nå overtar Ingrid Tollefsen som leder for det sentrale ungdomsutvalget.

Sissel M. Rasmussen

merete.holtan@lomedia.no

Karina Veum er ungdomssekretær for Arbeidsmandsforbundet, men går i november ut i foreldrepermisjon. Da overtar Ingrid Tollefsen en del av oppgavene hennes.

Det innebærer å lede forbundets sentrale ungdomsutvalg, som skal gi råd til forbundsstyret om hva som er viktig for medlemmer under 35 år. Hun skal også bistå lederne for ungdomsutvalgene i forbundets ni avdelinger, og arrangere ungdomskurs og konferanser.

– Nå er det mye jeg skal gjøre meg kjent med, og jeg kan trenge den hjelpen jeg kan få. Heldigvis vet jeg at jeg har den hjelpen. Vi har et ungdomsutvalg i forbundet som er veldig, og jeg kommer til å bruke Karina hele veien, sier Ingrid Tollefsen.

Trives ute blant folk

Karina Veum kommer fra vaktbransjen. Det gjør også Ingrid Tollefsen. Hun er 27 år og har jobbet som vekter på Værnes lufthavn siden 2014.

– Jeg trengte en sommerjobb, sier hun om hvordan hun kom inn i bransjen.

Hun fikk den gangen jobb som servicemedarbeider på Værnes, og fikk etter hvert tilbud om vekterkurs. Parallelt studerte hun grafisk design i Trondheim og fullførte en bachelor i England.

Deretter gikk hun tilbake til verkteryrket.

– Jeg trives så altfor godt med å være blant folk. Dessuten har jeg fantastiske kollegaer på Værnes, forteller hun.

Vervene ramlet på

Hun jobber nå i Avarn Security, etter at Avarn overtok anbudet fra Securitas på de fleste av landets sikkerhetskontroller på flyplass i april i år, inkludert Værnes.

Tollefsen forteller at det har gått greit å bytte uniform, med alt det innebærer.

– Men noen barnesykdommer har vi måttet gå igjennom, sier hun.

Vekteren konstaterer at servicebransjen er tøff og at det er mye å kjempe for som tillitsvalgt. Da hun selv ble spurt om påta seg verv for drøye to år siden, visste hun knapt hva en tillitsvalgt var – men hun ble raskt engasjert.

Hun ble med i styret i vekterklubben på Værnes og ble etter hvert leder for ungdomsutvalget i avdeling 8 Midt-Norge. Hun har også sittet i tariffråd og bransjeråd for vekterne og vært en del av det sentrale ungdomsutvalgets innerste kjerne – det såkalte arbeidsutvalget.

Overtar stafettpinnen: - Jeg skal fortsette arbeidet til Karina – jeg skal organisere og skape aktivitet for ungdom, sier Ingrid.

Overtar stafettpinnen: - Jeg skal fortsette arbeidet til Karina – jeg skal organisere og skape aktivitet for ungdom, sier Ingrid.

Sissel M. Rasmussen

Vil involvere flere

Nå skal 27-åringen altså lede, motivere og inspirere forbundets unge landet over.

– Jeg skal fortsette arbeidet til Karina – jeg skal organisere og skape aktivitet for ungdom.

Samtidig skal hun jobbe i sikkerhetskontrollen på Værnes – vekteren blir bare frikjøpt fra Avarn Security ved behov.

Det kan bli travelt.

– Men tror på å involvere og delegere oppgaver. Jeg har mange rundt meg som kan hjelpe. Jeg ser at Karina har sittet med mye ansvar alene, sier vekteren.

Blir i Stjørdal

På Arbeidmandsforbundets landsmøte i mai skal en ny ungdomssekretær velges, etter at Karina Veum går av for aldersgrensen.

Ingrid Tollefsen har ikke noe klart svar på om hun vil kjempe for den jobben. Ungdomssekretæren har kontor i Oslo sentrum, og Tollefsen elsker både hjemstedet sitt og folka på Værnes.

– Jeg har bodd i Stjørdal hele livet og har ingen planer om å flytte derfra, sier hun med et smil.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse