JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Nesten ingen tilsyn i renholdsbransjen: – Det kan gjøre at tiår med arbeid for å gjøre bransjen seriøs, er bortkastet

Arbeidstilsynet har nesten stoppet opp med å føre tilsyn med renholdsbransjen. Arbeidsmandsforbundet mener dette kan bringe bransjen tiår tilbake, og skylder på arbeidsgiverne
Forbundssekretær Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund er sterkt bekymret over at antall tilsyn fra Arbeidstilsynet i renholdsbransjen har stupt.

Forbundssekretær Brede Edvardsen i Norsk Arbeidsmandsforbund er sterkt bekymret over at antall tilsyn fra Arbeidstilsynet i renholdsbransjen har stupt.

Øyvind Aukrust

torgny@lomedia.no

I første kvartal i år har Arbeidstilsynet utført bare fem grundige tilsyn i renholdsbransjen. Til sammenligning utførte tilsynet 119 slike tilsyn i fjor. I 2014 og 2015 var tallet for hele året over 300 tilsyn.

– Dette er svært alvorlig og kan gjøre at tiår med arbeid for å gjøre bransjen seriøs, er bortkastet, sier Brede Edvardsen forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund. Arbeidsmandsforbundet organiserer ansatte i renholdsbedriftene.

p

Arbeidstilsynet forklarer nedgangen i tilsyn med at «satsingen på renhold er over akkurat nå» (se utdypende svar lenger ned i saken).

Renholdsbransjen har vært preget av sosial dumping, uverdige arbeidsforhold og arbeidslivskriminalitet. Et viktig middel for å skape orden i bransjen har vært å allmenngjøre tariffavtalen. Allmenngjøring innebærer at det blir innført en minstelønn i bransjen, basert på lønnsnivået i tariffavtalen.

Skrekkscenariet

– Skrekkscenariet er at hvis ikke Arbeidstilsynet gjennomfører tilsyn, kan det undergrave hele allmenngjøringsordningen, sier Edvardsen.

For at det skal fattes vedtak om allmenngjøring må det dokumenteres «at utenlandske arbeidstakere utfører eller kan komme til å utføre arbeid på vilkår som samlet sett er dårligere enn det som gjelder etter landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje».

– Vi bruker blant annet dokumentasjon fra Arbeidstilsynet for å dokumentere sosial dumping. Hvis ikke Arbeidstilsynet gjennomfører kontroller har vi mindre dokumentasjon å legge fram, sier Edvardsen.

Så å si slutt i renholdsbransjen

Arbeidstilsynet gjennomfører fire ulike former for tilsyn. Den enkleste er postalt tilsyn, der de bare sender e-post og spør etter opplysninger. De gjennomfører også tilsyn på bakgrunn av tips og meldinger. I tillegg kommer de på uanmeldte tilsyn med svært begrenset tema. Den fjerde form for tilsyn er ordinære tilsyn hvor det kan gjennomføres intervjuer med en eller flere, befaring og dokumentgjennomgang. Det er denne typen tilsyn som Arbeidstilsynet har færre av i renholdsbransjen i første kvartal av 2019.

Edvardsen mener at en viktig grunn til at Arbeidstilsynet har trappet ned tilsyn i renholdsbransjen er en tvist om tolkning av allmenngjøringsforskriften. Direktoratet for Arbeidstilsynet fattet i fjor et vedtak om at allmenngjøringsordningen bare skulle gjelde for uorganiserte bedrifter. En viktig del av Arbeidstilsynets tilsyn går ut på å kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i bedriftene. Tolkningen av forskriften betyr at tilsynet ikke skal kontrollere lønns- og arbeidsvilkår i bedrifter med tariffavtale.

Tilsyn i renhold

Ikke for tariffbedrifter

I allmenngjøringsforskriften heter det at «forskriften gjelder ikke for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett.» Denne bestemmelsen kom inn i forskriften etter striden om hotellrenhold. Da hotellene begynte å skille ut renholdet til eksterne rengjøringsbyrå oppsto det en uenighet om hvilken tariffavtale som skulle gjelde.

For å tydeliggjøre at Riksavtalen for hotell og restaurant mellom NHO Reiseliv og Fellesforbundet fortsatt skulle gjelde på hotellene, ble denne teksten tatt inn.

Etter en kontroll av en renholdsbedrift i Trondheim som var organisert i NHO Service og Handel, hevdet arbeidsgiverne at allmenngjøringsforskriften ikke omfattet deres medlemmer.

Arbeidsmand protesterte

Direktoratet for Arbeidstilsynet ga arbeidsgiverne medhold. Norsk Arbeidsmandsforbund protesterte. De mente at det var en saksbehandlingsfeil når direktoratet tolket en tariffavtale uten å forhøre seg med arbeidstakersida.

Etter lønnsoppgjøret skal renholdsoverenskomsten opp til ny behandling i Tariffnemnda. Norsk Arbeidsmandsforbund mener at denne bestemmelsen skal ut av forskriften slik at Arbeidstilsynet også kan føre tilsyn med at NHO Service og Handels medlemsbedrifter overholder lønnsbestemmelsene.

– Vi er enig med Arbeidsmandsforbundet i at dette er en drastisk nedgang i antall tilsyn i bransjen, og vi mener fortsatt at allmenngjøring har hatt en viktig effekt i bransjen, sier direktør i arbeidsgiverforeningen NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn.

Saken fortsetter under bildet.

Kun renholdsoverenskomsten

– Derimot er NHO Service imot å fjerne denne bestemmelsen i allmenngjøringsforskriften. Det vil føre til at Arbeidstilsynet overtar de tillitsvalgtes jobb. Men vi håper at Arbeidstilsynet fortsatt vil prioritere renholdsbransjen, og vi er glade for at vi ser en økning i risikobaserte tilsyn, som er svært viktig for både renholdsbransjen og andre bransjer

Det er til sammen ni tariffavtaler som er allmenngjort i Norge, men det er bare allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten som inneholder bestemmelser om at forskriften ikke «gjelder (…) for ansatte i bedrifter som er omfattet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett».

Jobber risikobasert

– Hvorfor har antall tilsyn i renholdsbransjen gått ned?

– Arbeidstilsynet har noen nærings- og temasatsinger vi prioriterer. Disse kan variere fra år til år, etter hvor risikoen er størst. Det er sånn vi jobber, sier juridisk direktør i Arbeidstilsynet Gry Singsaas til FriFagbevegelse.

– Vi har satsing i en periode og så går vi over på et annet område. Det betyr likevel ikke at vi har droppet tilsyn i renhold. Vi går fortsatt på tilsyn som følge av tips, og vi gjennomfører tilsyn per post med renholdsbedrifter som ikke er godkjente. Satsingen på renhold er over akkurat nå. Men nå satser vi på andre bransjer og tema, for å kunne nå de mest risikoutsatte av de rundt over alle 250 000 bedriftene, sier Singsaas

– Så det har ingen sammenheng med problemene knyttet til allmenngjøringen av renholdsoverenskomsten?

– Nei, det har ingen direkte sammenheng med det, men vi har problemer med å håndheve deler av regelverket innen renholdsbransjen, medgir Singsaas.

Edvardsen uenig

Brede Edvardsen i Arbeidsmandsforbundet mener at å være fritatt for lover og regler alle i bransjen må forholde seg til, fordi man har inngått tariffavtale, er helt useriøst.

Han går heller ikke god for forklaringen som Singsaas kommer med. I et brev til NHO Service og Handel skriver Edvardsen: «På direkte forespørsel oppgir Arbeidstilsynet at årsaken til deres nedprioritering av bransjen er at allmenngjøringsforskriftens ordlyd slik den (er ) i dag».

Edvardsen viser også til referatet fra møte i trepartsbransjeprogram for renhold fra oktober i fjor. I det møtet orienterte regiondirektør Ørnulf Halmrast i Arbeidstilsynet om utfordringer med allmenngjøringsforskriften. I referatet heter det at «Virksomheter som er omfattet av en landsomfattende tariffavtale er unntatt. Slik forskriften er utformet har ikke Arbeidstilsynet hjemmel til å føre tilsyn med denne i virksomheter omfattet av landsdekkende tariffavtaler.»

Ifølge Arbeidsmandsforbundet betyr det at forskriften om allmenngjøring av renholdsbransjen fører til det kraftige fallet i tilsyn.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse