JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Pensjon

Skipskokk Gustav fikk ny særalderspensjon: – Trodde den kom til å bli mye dårligere

Gustav Landsverk, tillitsvalgt og skipskokk i Kystverket, er positivt overrasket over den nye særalderspensjonen.
– Først trodde jeg at dette kom til å bli veldig dårlig for oss som har særaldersavtale, men så så jeg at LO Stat-leder Egil André Aas er kjempehappy med at de fikk det på plass, og det er jo kjempebra, sier tillitsvalgt og skipskokk, Gustav Landsverk.

– Først trodde jeg at dette kom til å bli veldig dårlig for oss som har særaldersavtale, men så så jeg at LO Stat-leder Egil André Aas er kjempehappy med at de fikk det på plass, og det er jo kjempebra, sier tillitsvalgt og skipskokk, Gustav Landsverk.

Tri Nguyen Dinh

camilla.yndestad@lomedia.no

Jobber du i det offentlige, kan du ha både rett og plikt til å slutte i jobben og motta pensjon fra Statens pensjonskasse før den ordinære aldersgrensen på 70 år.

De såkalte særaldersgrensene gjelder i yrker der det blir stilt ekstra krav til fysiske og psykiske egenskaper, som å jobbe på en båt i Kystverket Rederi – som skipskokken og tillitsvalgt i Norsk Arbeidsmandsforbund, Gustav Landsverk.

Uten en omlegging av særalderspensjonen, ville pensjonen for 200.000 offentlig ansatte blitt svært lav etter at offentlig tjenestepensjon ble lagt om i 2018.

Nå er LO, Unio, YS og Akademikerne blitt enige med Arbeids- og inkluderingsdepartementet om hvordan de nye reglene skal være.

– Om de ikke hadde fått på plass en omlegging, så hadde hele greia forvitret. Man kunne jo ha gått av, men likevel så kunne man ikke det, fordi det hadde blitt så dårlig økonomisk, sier Landsverk.

Enighet om særalderspensjon: Slik er de nye pensjonsreglene

Trodde løsningen ville bli dårlig

Det er en fornøyd skipskokk som i pausen på oljevern-fartøyet Utvær slår av en prat med Arbeidsmanden.

Landsverk er overrasket over hva arbeidstakerorganisasjonene og Arbeids- og inkluderingsdepartementet har blitt enige om.

– Først trodde jeg at dette kom til å bli veldig dårlig for oss som har særaldersavtale, men så så jeg at LO Stat-leder Egil André Aas er kjempehappy med at de fikk det på plass, og det er jo kjempebra, sier Landsverk.

Han har god grunn til å være fornøyd, i alle fall med noen av punktene i den nye ordningen.

Den nye særalderspensjonen innebærer nemlig at det, med full opptjening, gis et særalderspåslag, som er et livsvarig tillegg i pensjonen.

Påslaget er på henholdsvis 5,8 prosent for de med 65 års særaldersgrense, 6,5 prosent for de med 63 år og 7,7 prosent for de med 60 år.

De som kommer inn under ordningen vil kunne gå av med pensjon tidligere med om lag samme pensjon som de som jobber fram til de er 67 år.

Ordningen levealderjusteres ved at hvis forventet levealder i ditt årskull øker, følger også særaldersgrensene etter.

– Jeg er positivt overrasket over den nye særalderspensjonen – jeg trodde den kom til å bli mye dårligere, sier Landsverk.

Stusser ved 85-årsregelen

Selv om han er positivt overrasket, er det også to punkter Landsverk stusser ved:

For det første gjelder det at ordningen innebærer at 85-årsregelen gradvis fases ut. Denne regelen gjør at man kan gå av inntil tre år før særaldersgrensen dersom summen av alder og opptjeningstid i pensjonsordningen til sammen er 85 år.

For det andre, så skal partene i neste omgang diskutere hvilke arbeidstakere som skal ha særaldersgrense, og hva disse skal være.

– Det med 85-årsregelen og at den skal fases ut over tid, synes jeg er litt ullent. Jeg kommer jo selv under den. I august ble jeg 57 år. Med 27 år bak med i Kystverket, i tillegg til å være i utenlandstjeneste med Forsvaret, samt noen ekstra år på sjøen, er potten full, sier Landsverk.

Når det gjelder punktet om hvilke arbeidstakere som skal ha særaldersgrense, tror skipskokken at de er på trygg grunn i Kystverket.

– Det virker som alle arbeidsgruppene skal gjennomgås på nytt, og det skal bestemmes hvem som skal få være med på dette. Jeg er ikke kjemperedd for oss i Kystverket – man kan jo prøve å hoppe fra en gummibåt og opp på et skjær i fart når man er 65! Det er det som er hverdagen vår, i tillegg til alle forsakelsene:

– Vi har vært borte fra hjemmet vårt halve livet, og gått glipp av mange fødselsdager og bryllup, sier han.

– Vil gi en pensjon på et rimelig nivå

LO mener den nye ordningen vil gi en pensjon på et rimelig nivå, og at ordningen er framtidsrettet og bærekraftig.

– For oss har det vært viktig å sikre ansatte med særaldersgrenser en reell mulighet til å gå av med en god pensjon, sier Sissel M. Skoghaug, første nestleder i LO og forhandlingsleder.

Hun mener avtalen de har blitt enige om er langt bedre enn en videreføring av dagens ordning.

– Dette er folk som har gått inn i særlig belastende og krevende yrker, og som har hatt tillit til at det offentlige sikrer dem en anstendig inntekt også etter at jobben er gjort.

LO poengterer at uten en ny avtale, ville konsekvensen blitt at arbeidstakere med særaldersgrenser på sikt ville fått en veldig lav alderspensjon.

– Uten en avtale ville pensjonen etter hvert blitt så lav at det i realiteten ville vært umulig å gå av på særaldersgrensen. I praksis ville særaldersgrensene blitt avviklet, og langt flere ville kunne blitt presset over i uføretrygd. Nå har vi på plass en varig avtale som sikrer medlemmer med særalder en pensjon de kan leve av, sier Skoghaug.

Bytta lønn i pensjonsalder

Tilbake på oljevern-fartøyet Utvær kan Gustav Landsverk fortelle at han og kollegene har sagt nei til høyere lønn flere ganger for å få ned pensjonsalderen.

– Vi har bytta lønn i lavere pensjonsalder. Dersom de bare setter opp pensjonsalderen, er det som et ran. Om jeg plutselig måtte jobbe noen år ekstra, så hadde jeg følt meg steike lurt. Da kunne jeg jo heller ha brukt yrkeslivet på noe bedre, og tjent 20–30 prosent mer. På så mange år blir det enorme tap, sier Landsverk.

Selv om han i prinsippet kunne ha gått av med pensjon nå, er det ikke det som er planen til 57-åringen med det første.

 – Jeg har sagt at jeg skal fortsette enda lenger. På bursdagen min trente jeg hjemme en god time før jeg sprang meg en halvmaraton. «Da klarer du en tørn til på båten», så jeg til meg selv etterpå, forteller han.

Dette er særalderspensjon

• Særalderspensjon motsvarer privat sektors sliterordning. Den omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg.

• I tillegg har store grupper innen brann, redning, politi, fengsel og forsvar særaldersgrenser fordi det settes særskilte krav til å kunne utføre disse jobbene.

• Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år.

Derfor forhandler de:

• 3. mars 2018 undertegnet partene avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Der står det at det også i framtida vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

• Det ble også fastslått at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser ikke skal komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.

• En av utfordringene har vært at personer med særaldersgrense på grunn av levealdersjusteringen vil få lave pensjonsnivåer på sikt. Det må derfor etableres varige løsninger som tar hensyn til dette.

• For LO har det vært viktig at de som fratrer før ordinære aldersgrense, ikke skal tape pensjonsnivå på grunn av det. De må både være sikret en trygg tidligpensjon, og en anstendig livsvarig pensjon.

Dette er en sak fra

Vi skriver om og for arbeidsfolk i blant annet anlegg, vakt, renhold, asfalt og bergverk.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er særalderspensjon

• Særalderspensjon motsvarer privat sektors sliterordning. Den omfatter store yrkesgrupper i offentlig sektor med fysisk og psykisk belastende arbeid innen yrker som renhold, barnevern, helse, pleie og omsorg.

• I tillegg har store grupper innen brann, redning, politi, fengsel og forsvar særaldersgrenser fordi det settes særskilte krav til å kunne utføre disse jobbene.

• Særaldersgrensene er i dag på 60, 63 eller 65 år.

Derfor forhandler de:

• 3. mars 2018 undertegnet partene avtale om tjenestepensjon for ansatte i offentlig sektor. Der står det at det også i framtida vil være behov for at stillinger i offentlig sektor skal ha særaldersgrenser.

• Det ble også fastslått at de som forlater arbeidslivet tidlig på grunn av særaldersgrenser ikke skal komme urimelig ut sammenliknet med andre grupper.

• En av utfordringene har vært at personer med særaldersgrense på grunn av levealdersjusteringen vil få lave pensjonsnivåer på sikt. Det må derfor etableres varige løsninger som tar hensyn til dette.

• For LO har det vært viktig at de som fratrer før ordinære aldersgrense, ikke skal tape pensjonsnivå på grunn av det. De må både være sikret en trygg tidligpensjon, og en anstendig livsvarig pensjon.