JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Veidekke saksøker staten – mener korte byggefrister går utover helse, miljø og sikkerhet

Veidekke mener Statens vegvesen har satt for kort byggetid på Lyshorntunnelen utenfor Bergen, og går til sak. Tillitsvalg Inge Ramsdal ønsker rettssaken velkommen. Han opplever at byggefristene blir kortere og kortere, og arbeidsdagene lengre og lengre.

Øyvind Aukrust

30.04.2019
13:30
30.04.2019 13:30

ane.borrud@lomedia.no

I 2015 inngikk Veidekke norgeshistoriens inntil da største veikontrakt med Statens vegvesen: en av de to hovedentreprisene på veiprosjektet som skal halvere reisetiden på E 39 mellom Bergen og Os. Kontrakten, med navnet «E39 Svegatjørn Rådal», hadde en verdi på nesten 2,28 milliarder kroner.

SAS-pilot Ingrid (28): – Dette er absolutt noe å streike for. Det er kjempevanskelig å få tid til venner, familie og kjæreste

Saksøker staten

Drøye tre år etter at Veidekke satte i gang prosjektet, har de saksøkt staten ved Samferdselsdepartementet, fordi entreprenøren mener Statens vegvesen har satt for kort tid til å bygge den 9,2 kilometer lange Lyshorntunnelen, som er en del av entreprisen. Veidekkes frist for ferdigstillelse er i henhold kontrakten 31. august 2020. Da stevningen ble sendt, lå flere av delfristene an til ferdigstillelse over et år etter kontraktens frist.

Mens Veidekke mener at Statens vegvesen har satt delfrister og en sluttfrist som både er lovstridig og umulig å overholde, så truer Vegvesenet ifølge Bergensavisen med dagbøter opp i 230 millioner kroner.

Veidekke mener at Statens vegvesen ikke har fulgt byggherreforskriften, der det står at byggherre skal ivareta sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved at det avsettes tilstrekkelig med tid til prosjektering og utførelse av de forskjellige arbeidsoperasjoner. Dermed er Vegvesenet sin byggetid ifølge Veidekke ulovlig, og entreprenøren går til sak for å få satt kontraktens sluttfrist til side.

Men Vegvesenet mener fristene har vært fullt mulig å overholde, selv om noen av fristene har vært stramme. Byggherre legger vekt på at Veidekke har hatt betydelig frihet til å legge opp arbeidet på en måte som ville gi grunnlag for å møte kontraktens krav.

Nå skal partene møtes i tingretten i Bergen. Dato er ennå ikke satt, men det blir etter alt å dømme etter sommeren.

Regjeringen åpner for at 17-årige anleggslærlinger kan ta lengre skift

– Saken er av prinsipiell betydning

Både Arbeidsmandsforbundet og Fellesforbundet mener saken mellom Veidekke og Vegvesenet reiser viktige og prinsipielle spørsmål som er viktig å få avklart. Derfor har de to forbundene sammen skrevet et prosess-skriv til tingretten, der de understreker at det er av stor og allmenn betydning at byggherrer avsetter tilstrekkelig tid til at prosjektene kan ferdigstilles innenfor forsvarlige former.

– Vi har skrevet prosess-skrivet på generelt grunnlag. Vi kan ikke si noe om hvorvidt Veidekke har hatt for kort tid til å bygge Lyshorntunnelen. Men det vi kan si noe om, er at vi ser en tydelig økning i antall arbeidstidssøknader hvor mer av døgnets timer ønskes brukt til produksjon, spesielt om natten, sier forbundssekretær i Arbeidsmandsforbundet, Arne Presterud.

Han legger vekt på at tidspress er et sikkerhetsproblem, og at stort press på byggetidene kan bli en utfordring for anleggsbransjen i fremtiden.

Følg oss på Facebook

Lange dager gir flere ulykker

Arbeidsmedisinsk forskning viser nemlig at det er en klar sammenheng mellom arbeidstid, helse og sikkerhet. Det er godt dokumentert at risikoen for ulykker og feilhandlinger øker med lengden på arbeidsdagen eller -uken.

«Flere av arbeidsulykkene som årlig rapporteres inn til Arbeidstilsynet, særlig innenfor bygg og anlegg, kan tilbakeføres til knappe tidsfrister og lange arbeidsdager og -uker. Det viser en rapport fra Arbeidstilsynet om ulykker i bygg og anlegg i 2015», skriver Arbeidstilsynet på sin hjemmeside.

Forskningsstudier viser at den generelle risikoen for ulykker øker med rundt 50 prosent dersom arbeidstiden er over åtte timer. Ved enda lengre daglig arbeidstid, typisk arbeidsdager over 12 timer, vil den generelle risikoen for arbeidsulykker fordobles, ifølge rapporten «Arbeidstid og helse 2014» fra Statens arbeidsmiljøinstitutt.

Kortere frister og lengre dager

Inge Ramsdal, regiontillitsvalgt anlegg i Veidekke, har vært i anleggsbransjen i 30 år. Han opplever at byggefristene blir kortere og kortere. Og arbeidsdagene lengre og lengre.

– Jo større prosjektene har blitt, jo strammere er tidsfristene, sier han.

Saken fortsetter under bildet.

Inge Ramsdal, regionstillitsvalgt i Veidekke.

Inge Ramsdal, regionstillitsvalgt i Veidekke.

Martin Folmoe

Ifølge Ramsdal er merkes dette på arbeidstidsordningene.

– Før var det vanlig med 12-9-ordning. Nå kjøres det arbeidstidsordninger av maksimum av hva som er lovlig, for eksempel 14-14 og 12-16, sier han.

12-9 ordning betyr at en arbeider er på jobb i 12 dager, og har 10,5 timer lange arbeidsdager. Så avspaserer arbeideren ni dager. Med 14-14- eller 12-16-ordning øker antall timer du jobber hver dag opp til 12–12,5 time, for deretter å ha en lengre periode avspasering.

– De to siste timene på et 12,5 timers skift er tøffe! Det går greit de første dagene, men på slutten merker du det godt, sier Ramsdal.

p

Han forteller at det har blitt betraktelig mer usosialt på riggene de senere årene.

– Nå kommer arbeiderne inn rundt 20-tiden, spiser middag – og går på rommet og legger seg. Sånn var det ikke da jeg begynte i bransjen. Det er lengre arbeidsdager og mer stress i bransjen nå, sier han.

Han synes det er bra at Veidekke nå går rettens vei for å få lengre byggetid på Lyshorntunnelen.

– Det er en samlet anleggsbransje som står bak Veidekke. Det blir spennende å følge denne saken, avslutter han.