JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

NHO nekter å undertegne tariffavtale

NHO nekter å skrive under på tariffavtalen som ble inngått etter speditørstreiken.28.09.2010
07:45
16.12.2013 14:10

torgny.hasaas@lomedia.no

I et brev fra NHO til LO klargjør NHO at de ikke vil skrive under på speditøroverenskomsten og Schenkeroverenskomsten. Avtalen ble inngått hos riksmeklingsmannen om kvelden 4. juni etter tre ukers streik. I brevet heter det videre at «NHO krever at LO sørger for at denne teksten blir behørig endret» - til tross for at avtalen er godkjent av de berørte arbeidstakere gjennom uravstemning.

Bemanningsbedrifter

I tre uker fra 15. mai til 4. juni streiket terminalansatte i Norsk Transportarbeiderforbund. Et hovedkrav var at vikarene skulle ha samme betingelser som de fast ansatte. Dette ble Transportarbeiderforbundet og NHO-foreningen, Logistikk- og transportindustriens Landsforening, enige om 4. juni, og skrev under på en avtale. Svarfrist ble satt til 30. juni, og avtalen ble godkjent i uravstemning blant Transports medlemmer.

LES MER: Alt om streiken på godsterminalene

Men NHO var langt fra fornøyd med dette. 13. september henvender arbeidsgiverorganisasjonen seg til LO og sier at de ikke vil skrive under på avtalen. De mener at den bryter mot den tariffavtalen for bemanningsbedriftene som LO og NHO har opprettet i mars 2010.

NHO mener «at det (...) ikke skulle etableres ordninger i den enkelte tariffavtale som direkte berørte lønnsforholdene for innleid personell», heter deti brevet.

Lot seg presse

Selv om LO og NHO overlater forhandlingene til det enkelte forbund, er de fortsatt part i avtalen, og skal også underskrives av hovedorganisasjonene.

I brevet til LO skriver NHO: «Vi konstaterer at vår landsforening – LTL – på grunn av langvarig streikesituasjonen inne transportvirksomheten lot seg presse av Transportarbeiderforbundet til å gå lenger enn det LO og NHO hadde lagt til grunn ved opprettelsen av Bemanningsavtalen. NHO tar sterkt avstand fra forbundets opptreden i denne saken hvor man benytter streikevåpenet til å presse gjennom krav som åpenbart er i strid med overordnede tariffparters retningslinjer.»

– Dette viser at det NHO ønsker er en avtale som virker sosialt dumpende, sier nestleder i Transportarbeiderforbundet, Lars Johnsen.

– Betyr ikke NHOs syn at det er to ulike tariffavtaler som skal gjelde innenfor portene på terminalene, speditøravtalen og bemanningsavtalen?

– Jo, det er det NHO ønsker, men vi kommer aldri til å kunne godta det, sier Johnsen, og legger stor vekt på «aldri».

Verken LO eller NHO ønsker å uttale seg om brevet. LO fordi de ikke har sendt noe svar, og NHO fordi de ikke har mottatt noe svar ennå.

Etter det LO-Aktuelt erfarer, har det aldri tidligere skjedd at NHO ikke har undertegnet på en tariffavtale. Det er derfor usikkerhet rundt hva som faktisk vil være situasjonen om NHO gjør alvor av sin trussel.

Vikarkontroll

– Helheten i forslaget er så bra at jeg går for avtalen. Det kunne blitt noe bedre på omfang, men helhet er god. Derfor anbefaler jeg avtalen. Vikaravtalen vi har fått inn er slik at vi får kontroll på lønns- og arbeidsvilkårene, sa Wiggo Vinje til Transportarbeideren da streiken var over. Vinje er klubbleder på Tollpost Globe Oslo.

– Vi har fått innfridd de to hovedkravene våre: Omfangsbestemmelsen og en avtale som sikrer vikarer tarifflønn. Og det er viktig at klubbene etter dette kan gå til kollektiv sak for brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser om innleie av arbeidskraft, mente Svein Thomassen, som er klubbleder i Bring Logistics.

Overenskomsten gjelder for alle grupper og alt arbeid på godsterminalen.

Terminalarbeid skal i hovedsak utføres av terminalarbeidere og baseres på faste heltidsstillinger

Distribusjonssjåfører og linjesjåfører kan i begrenset grad utføre terminalarbeid innenfor de lokalt avtalte arbeidstidsordningene – ikke utover den arbeidstida som betjenes av terminalarbeidere.

Lokale tillitsvalgte skal ha innsynsrett i sjåførenes lønns- og arbeidsvilkår når de gjør annet enn lossing og lasting av egen bil.

Tilfeldige sjåfører kan sammen med terminalarbeidere bidra på egen bil i forbindelse med ansvarsoverdragelse av godset.

Partene er opptatt av å hindre sosial dumping og at kjøre- og hviletidsbestemmelse må følges.

Det er kun anledning til å bruke innleide arbeidstakere i det omfang AML § 14-12 og § 14-13 gir adgang til. Også AML § 14-9 må være oppfylt.

En forutsetning for adgang til innleie av arbeidstakere er at det er riktig stipulert bemanning i den enkelte bedrift/avdeling. Normale fraværsmønster skal dekkes opp av fast ansatte.

Omfang og behov for å leie inn arbeidstakere skal drøftes med de tillitsvalgte før det gjøres.

De tillitsvalgte kan kontrollere at innleieforhold er i tråd med lov- og avtaleverket.

Tillitsvalgte skal kunne bistå den innleide arbeidstaker i arbeidsrelaterte spørsmål.

Innleide arbeidstakere skal snarest mulig presenteres for de tillitsvalgte.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
28.09.2010
07:45
16.12.2013 14:10Mest lest

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

TØFFERE KONKURRANSE: Fra 1. november blir reglene for å få drosjeløyve endret. Tom Svendsen mener regjeringen med det legger ytterlige sten til byrden.

Martin Guttormsen Slørdal

Tom (62) kan ikke lenger leve av å være drosjesjåfør: – Blir sosialklient eller minstepensjonist

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

FIKK IKKE PENSJONSINNBETALING PÅ SJU ÅR: Endre Waage ble aldri meldt inn til «obligatorisk tjenestepensjon» slik loven krever. Nå får han og kollegaene erstatning.

Privat

Endre ble nektet pensjonen han hadde rett på. Nå får han og kollegaene millionerstatning

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

NY PRAKSIS: Hovedverneombud ved Yara Porsgrunn, Roger Hansen, er glad for at videomøtene ikke lenger tas opp.

Privat

Verneombud fikk stoppet opptak av videomøter: – Kan være en felle, sier advokat

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

– Ved å fjerne denne regelen kan en permittert jobbe så mye som mulig opp mot full stilling. Nav kan dekke det resterende. Dette vil bli billigere for Nav, sier klubbleder ved Scandic Parken i Ålesund. (Illustrasjonsfoto)

Eirik Dahl Viggen

Permitterte må takke nei til jobb – taper dagpenger

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

LANG VEI: Ti år er gått siden Rune Breivik ble sykmeldt. – Jeg er klar på dagen til å teste hvor mye jeg klarer å jobbe og med hva. Jeg vil bare bli ferdig med dette, sier han.

Paul S. Amundsen

Overlegen mener Rune er for syk til å jobbe. Navs lege er uenig

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

MEKLING: LO Stat-leder Egil André Aas (t.h.) startet onsdag meklingen i statsoppgjøret, der riksmekler Mats Wilhelm RUland (t.v.) og mekler Richard Saue skal prøve å hjelpe partene til å finne en løsning.

Eirik Dahl Viggen

Lønna til statsansatte: Nå er meklinga i gang

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

UVISS FRAMTID: Maria Gazul har søkt mange nye stillinger og har også sett på mulighetene for å ta mer utdanning. Familiens økonomi bekymrer henne.

Lars Åke Andersen

Maria (41) blir arbeidsledig: – Jeg vet ikke helt hvordan vi skal klare oss

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

26.000 HK-medlemmer skal stemme over meklingsresultatet mellom Handel og Kontor og Virke – her ved HK-leder Christopher Beckham (t.v.) og Bård Westbye, forhandlingsansvarlig i Virke.

Erlend Angelo

Lønnsoppgjøret: Dette skjer om medlemmene stemmer nei

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Å få seg ny jobb i koronatid kan bety en digital arbeidshverdag. Nyutdannede Lisa Sofie Ericsson ble sendt rett hjem med PC og mobil.

Nadia Frantsen

Tusen søkte på jobben i Nav. Lisa fikk den

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Leder for bransjerådet for bussbransjen i Felles forbundet, Per Ole Melgård, informerer sine kolleger om grunnlaget for streiken første streikedag.

Håvard Sæbø

Dette kan stoppe busstreiken: Slik vurderer de tvungen lønnsnemnd

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Forbundet har også fått ja på en viktig endring som særlig kommer likestillingen til gode. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Elektrikere får ny lønn – og innleiereglene strammes inn

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Resultatet i kommuneoppgjøret innebærer et tillegg på 1.400 kroner for sykepleierne.

Tri Nguyen Dinh

– 1.400 kroner ekstra er ikke nok for å rekruttere eller beholde sykepleiere

Bjørn A. Grimstad

Anleggsarbeidere får ny lønn: Minstelønna økes med 9,50 kroner per time

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Nav må betale saksomkostninger til LO-medlemmer, slår Høyesterett fast

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

FAGBREVET I SKUFFEN: Vekteren Tyra Lillegård greide fagprøven etter to års vanskelig læretid, men har beviset liggende i skuffen fordi det gir vonde minner. I dag er hun tillitsvalgt i Oslo og Akershus vekterklubb i Securitas med spesielt ansvar for lærlingene.

Martin Guttormsen Slørdal

Tyra (25) var på gråten av glede da vekterne gikk til streik

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Fra lørdag blir det streikevakter å se over hele landet.

Håvard Sæbø

Streikende bussjåfører må klare seg med 3900 kroner i uka

Kommentar

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står, skriver Mímir Kristjánsson.

Ihne Pedersen

«Det finnes noe som er enda kjipere enn busser som står»

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Kommuneoppgjøret skal til uravstemning blant medlemmene i Norsk Sykepleierforbund.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierlederen slakter resultatet i lønnsoppgjøret, men vil ikke si hva medlemmene bør stemme

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

MARKERER: Marit Sauge, klubbleder i bussarbeiderklubben i Oslo Sporveiers arbeiderforening i Fagforbundet, har ikke fått kjeft fra passasjerene for å streike.

Bjørn A. Grimstad

Bussjåfør Marit streiker: – Vi har måttet gi opp lønnsøkning for å få lov til å gå på do

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

RØYKLEI: Halvor Jønsi (62) håper neste generasjon betjenter og innsatte slipper å bli fanget i passiv røyking.

Eirik Dahl Viggen

Fengselet er erklært røykfritt, men fengelsbetjent Halvor (62) må puste inn røykluft hver dag


Flere saker