JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vikarbyrådirektivet – høyring frå Aker ASA

Arbeidsutvalet for dei LO organiserte i Aker ASA er kjent med høyringsnotatet som Arbeidsdepartementet har ute i samband med diskusjonen rundt det såkalla Vikarbyrådirektivet og behovet for å sikra at reglar vedrørande inn- og utleige vert etterlevd18.01.2012
15:22
16.12.2013 18:08

Me er ikkje tilskrivne som høyringsinstans i dette, men ynskjer likevel å gje tilkjenne nokre synspunkt ut frå vår rolle som tillitsvalde og talspersonar for fleire tusen arbeidstakarar i store norske industrikonsern og at me i våre bransjar har brei erfaring med bruk av arbeidskraft frå både vikarbyrå og leigefirma.

Me registrerer at over tid har bruken av slik arbeidskraft auka sterkt, og at bedriftene planlegg med stadig lågare fast bemanning til fordel for bruk av innleidd arbeidskraft for å ha ein mest mogleg fleksibel kostbase og minisera faste forpliktingar. Etter vårt syn representerer denne utviklinga eit trugsmål mot etablerte standardar i norsk arbeidsliv og vil bidra til å underminere fundamentet for den norske arbeidslivsmodell basert på faste tilsetjingar og tett partssamarbeid for produktivitet, utvikling, verdiskaping og velferd.

Me erkjenner at norsk arbeidsliv treng vikarar og stør dei deler av vikarbyrådirektivet som sikrar likebehandling, men meiner dette greitt lar seg implementere i norsk rett uavhengig av direktivet. Målsetjinga om å leggja til rette for meir fleksible former for arbeid er me derimot sterkt negative til, og fryktar at dette vil bidra ytterlegare negativt til den allereie alarmerande utvikling i europeisk arbeidsliv, der faste tilsetjingar er i ferd med å bli unntaket for dei som skal ut i arbeidsmarknaden.

Når arbeidsgjevarsida ivrar for direktivet er ikkje føremålet tryggleik for løns- og arbeidsvilkår, men fleksibilitet for arbeidsgjevarane under påskot av at dette skapar arbeidsplassar. Dette er feilslått politikk, og heller ikkje arbeidsgjevarane vil vera tent med utviklinga i retning lausarbeidar samfunnet som bryt ned grunnlaget for det vellukka partsbaserte samarbeidet som ein sentral del av norsk arbeidsliv fram til no.

At dette er eit minimumsdirektiv er mager trøyst når unntak skal grunngiast med allmenne omsyn som igjen skal målast opp mot dei grunnleggande fire fridomar EU retten er tufta på. Som kjent er det ikkje den norske regjering eller norske domstolar som avgjer om norske unntak står seg, men EU og EFTA domstolane. Tilsvarande saker har tidlegare ikkje gått i arbeidstakarinteressene sin favør, og NHO er klåre på at dei vil stemna både norsk arbeidsmiljølovgjeving og tariffvilkår på området inn for EU retten.

Norsk arbeidsliv har vore tufta på fast tilsetjing som hovudregel og lovverket har sterke avgrensingar mot midlertidige tilsetjingar og innleie. Utover omsynet til arbeidstakarane handlar dette om forsvar av den norske samarbeidsmodell og betydinga den har for produktivitet, verdiskaping og velferd.

Arbeidsutvalet for LO organiserte i Aker stør på denne bakgrunn den politiske streiken mot direktivet 18 januar.

Me vil avslutningsvis beklaga at frykt for at reservasjon og veto kan truga EØS-avtalen blir nytta som skræmsle mot å delta i kampen mot direktivet. Dersom EØS avtalen nok ein gong fungerer som tvangstrøya for å godta direktiva frå Brussel under trugsmålet om at elles vil EU iverksetja sanksjonar, syner det at debatten om Noreg er best tent med dagens EØS avtale eller alternative tilknytingsformer til EU er høgst relevant.

For Arbeidsutvalet LO i Aker ASA

Atle Tranøy

Konserntillitsvalgt

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.01.2012
15:22
16.12.2013 18:08Mest lest

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Ragnar Moy blir anklaget for ikke å ha levert meldekort i to uker før han ble sykmeldt. Derfor får han ikke sykepenger.

Privat

Ragnar har vært sykmeldt i snart ett år – venter fremdeles på sykepenger fra Nav

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

TETT PÅ: Regionsekretær Nils-Olav Nøss i HK har fulgt Monica C. Furuberg og saken hennes i et år.

Brian Cliff Olguin

Monica påpekte feil og stilte spørsmål til sjefen. Så ble hun truet til å si opp

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Ronja Jacobsson ønsker at flere arbeidsgivere skal satse på unge jobbsøkere, til tross for at de har mindre erfaring.

Emmie Olivia Kristiansen

Det siste året har Ronja (29) søkt på 379 jobber, men fått avslag på samtlige: – Jeg har følt meg verdiløs

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Fremskrittspartiets førstekandidat i Oslo, Christian Tybring-Gjedde (arkivfoto).

Terje Pedersen, ANB

Katastrofe for Venstre og Frp i hovedstaden på fersk partimåling

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Med Listhaug i lederstolen gjentar Frp-landsmøtet kravet fra Siv Jensens tale til landsstyret.

Jan-Erik Østlie

Frp-landsmøtet «vedtok» å øke lønna for sykepleiere: – Ganske uvanlig, mener Fafo-forsker

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

OPP I LØNN: Vinmonopolet går så det suser. Nå går de ansatte opp i lønn.

Martin Guttormsen Slørdal

Vinmonopol-ansatte får betalt for rekordår

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Målingen gjør SV-leder Audun Lysbakken optimistisk med tanke på høstens valg, selv om han vet at ikke noe kan tas for gitt.

Jan-Erik Østlie

Opprykk for SV. Nå er partiet større enn Frp. Det gir solid rødgrønt flertall

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

VINDU: Egle Rimdzuite og Mindaugas Giedraitis jobber sammen med vindusproduksjon i Nordland.

Tormod Ytrehus

Mange lokkes av norsk lønn, men Egle og Mindaugas ville ha mer fritid

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Frode Alfheim mener tirsdagens debatt om tilknytningen til Acer er unødvendig.

Jan-Erik Østlie

Acer opp i Stortinget på nytt: – Det er nok omkamper nå, mener LO-topp

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste  digitale representantskapsmøte i LO.

ØKT LØNN: LOs 1.sekretær Julie Lødrup og LO-leder Peggy Hessen Følsvik har fått lønna regulert med 2 prosent. Her fra det siste digitale representantskapsmøte i LO.

Jan-Erik Østlie

Lønnsøkning for LO-ledelsen

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

FORBEREDELSER: Storbyuniversitetet Oslo Met står på listen over virksomheter som kan bli tatt ut i streik. Her fra forberedelsene i 2019; Ingvild Nordang (t.h.) som ledet LO Stats lokale streikekomité, sammen med Cecilia Novas (t.v.) og Amir Haghighi.

Merete Jansen

Statsansatte henter fram streikevestene. Her er første streikeuttak

Kommentar

Tormod Ytrehus

«Vi kan få en ungdomsgenerasjon som blir rammet for livet», skriver Svein-Yngve Madssen

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (Ap) gjør det godt på spørreundersøkelsen blant Fellesforbundets medlemmer.

Leif Martin Kirknes og Jan-Erik Østli

Ap og Sp jevnstore blant Fellesforbundets medlemmer

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

– Gi LO-pengene tilbake, er oppfordringen fra Rasmus Hansson til SV.

Ole Palmstrøm

MDG ber SV betale tilbake pengene fra LO. – Faller meg ikke inn, svarer SV-lederen

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Nye anslag sier at arbeidsledigheten vil bli på 3,5 prosent i år. Det er 0,4 prosentpoeng høyere enn det som ble anslått i fjor høst.

Tormod Ytrehus

Regjeringen vil halvere permitteringstiden – tross anslag om høy ledighet

Natalia Levytska

Natalia Levytska

Confederation of Free Trade Unions of Ukraine (KVPU)

Kvinner rammes hardere av koronaen enn menn. Fem kvinner fra hele verden forteller sine historier

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Nav legger opp til fleksibilitet i kravet om tilbakebetaling av forskudd på dagpenger..

Hanna Skotheim

Ledige og permitterte skylder Nav 2,8 milliarder kroner

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

– Da Veivesenet utførte vedlikehold i egen regi, fikk man brukt maskinparken maksimalt, sier tillitsvalgt i Mesta Håkon Småbrekke. (Illustrasjonsfoto)

Dorthe Karlsen

– Mer vei for pengene om Statens vegvesen får tilbake ansvar for drift og vedlikehold, mener tillitsvalgt

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Det er vanskelig å se for seg at man kan planlegge en arbeidsdag i hjemmetjenesten uten å ha en type beregning på hvor lang tid som går med ved det enkelte besøk, sier byråd for helse og eldre i Oslo, Robert Steen (Ap).

Erlend Angelo

Kan man virkelig avskaffe stoppeklokkeomsorg? Her er de ulike erfaringene fra Oslo

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Arbeidsledigheten er fortsatt høy i Norge, særlig blant unge.

Erlend Angelo

Arbeidsledig? Her er karriererådgiverens 10 tips


Flere saker