JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vikarbyrådirektivet – høyring frå Aker ASA

Arbeidsutvalet for dei LO organiserte i Aker ASA er kjent med høyringsnotatet som Arbeidsdepartementet har ute i samband med diskusjonen rundt det såkalla Vikarbyrådirektivet og behovet for å sikra at reglar vedrørande inn- og utleige vert etterlevd18.01.2012
15:22
16.12.2013 18:08

Me er ikkje tilskrivne som høyringsinstans i dette, men ynskjer likevel å gje tilkjenne nokre synspunkt ut frå vår rolle som tillitsvalde og talspersonar for fleire tusen arbeidstakarar i store norske industrikonsern og at me i våre bransjar har brei erfaring med bruk av arbeidskraft frå både vikarbyrå og leigefirma.

Me registrerer at over tid har bruken av slik arbeidskraft auka sterkt, og at bedriftene planlegg med stadig lågare fast bemanning til fordel for bruk av innleidd arbeidskraft for å ha ein mest mogleg fleksibel kostbase og minisera faste forpliktingar. Etter vårt syn representerer denne utviklinga eit trugsmål mot etablerte standardar i norsk arbeidsliv og vil bidra til å underminere fundamentet for den norske arbeidslivsmodell basert på faste tilsetjingar og tett partssamarbeid for produktivitet, utvikling, verdiskaping og velferd.

Me erkjenner at norsk arbeidsliv treng vikarar og stør dei deler av vikarbyrådirektivet som sikrar likebehandling, men meiner dette greitt lar seg implementere i norsk rett uavhengig av direktivet. Målsetjinga om å leggja til rette for meir fleksible former for arbeid er me derimot sterkt negative til, og fryktar at dette vil bidra ytterlegare negativt til den allereie alarmerande utvikling i europeisk arbeidsliv, der faste tilsetjingar er i ferd med å bli unntaket for dei som skal ut i arbeidsmarknaden.

Når arbeidsgjevarsida ivrar for direktivet er ikkje føremålet tryggleik for løns- og arbeidsvilkår, men fleksibilitet for arbeidsgjevarane under påskot av at dette skapar arbeidsplassar. Dette er feilslått politikk, og heller ikkje arbeidsgjevarane vil vera tent med utviklinga i retning lausarbeidar samfunnet som bryt ned grunnlaget for det vellukka partsbaserte samarbeidet som ein sentral del av norsk arbeidsliv fram til no.

At dette er eit minimumsdirektiv er mager trøyst når unntak skal grunngiast med allmenne omsyn som igjen skal målast opp mot dei grunnleggande fire fridomar EU retten er tufta på. Som kjent er det ikkje den norske regjering eller norske domstolar som avgjer om norske unntak står seg, men EU og EFTA domstolane. Tilsvarande saker har tidlegare ikkje gått i arbeidstakarinteressene sin favør, og NHO er klåre på at dei vil stemna både norsk arbeidsmiljølovgjeving og tariffvilkår på området inn for EU retten.

Norsk arbeidsliv har vore tufta på fast tilsetjing som hovudregel og lovverket har sterke avgrensingar mot midlertidige tilsetjingar og innleie. Utover omsynet til arbeidstakarane handlar dette om forsvar av den norske samarbeidsmodell og betydinga den har for produktivitet, verdiskaping og velferd.

Arbeidsutvalet for LO organiserte i Aker stør på denne bakgrunn den politiske streiken mot direktivet 18 januar.

Me vil avslutningsvis beklaga at frykt for at reservasjon og veto kan truga EØS-avtalen blir nytta som skræmsle mot å delta i kampen mot direktivet. Dersom EØS avtalen nok ein gong fungerer som tvangstrøya for å godta direktiva frå Brussel under trugsmålet om at elles vil EU iverksetja sanksjonar, syner det at debatten om Noreg er best tent med dagens EØS avtale eller alternative tilknytingsformer til EU er høgst relevant.

For Arbeidsutvalet LO i Aker ASA

Atle Tranøy

Konserntillitsvalgt

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.01.2012
15:22
16.12.2013 18:08Mest lest

Anne Linn Lernes er en av mange kunder som nå boikotter både Postnord og netthandelgigantene som benytter transportøren.

Anne Linn Lernes er en av mange kunder som nå boikotter både Postnord og netthandelgigantene som benytter transportøren.

Stein Inge Stølen / Privat

Kunder boikotter Postnord og Zalando etter avsløringer: – Det er skammelig

Benedicte Aas, opprinnelig fra Gjøvik men bosatt i Oslo, har fått det svært tøft på grunn av de høye strømprisene.

Benedicte Aas, opprinnelig fra Gjøvik men bosatt i Oslo, har fått det svært tøft på grunn av de høye strømprisene.

Privat

Barnehagepedagog Benedicte (36) lurer på hvordan hun skal få råd til mat

KAMP: – I stedet for å takke ansatte som påpeker alvorlige feil med systemet, prøver de nærmest å halshogge oss, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

KAMP: – I stedet for å takke ansatte som påpeker alvorlige feil med systemet, prøver de nærmest å halshogge oss, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Janne Cecilie fikk sjokk da hun skjønte at sjefen hadde snoket i helseopplysningene hennes

LO-sekretær

LO-sekretær

Jan-Erik Østlie

Strømsjokket: – Vi kan prise oss lykkelige over det statlige eierskapet, sier LO-sekretær

Leif Martin Kirknes

– Vi skal ikke plage kundene, sier kraftsjefen. Dette strømselskapet er ikke som alle andre

Tonje Paulsen Solem

Anna (59) kan miste jobben hvis Norgesplaster flagges ut til Spania: – Det var sjokk og fortvilelse

Nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen, tror forholdene i bransjen blir verre og verre.

Nestleder i Arbeidsmandsforbundet, Brede Edvardsen, tror forholdene i bransjen blir verre og verre.

Ole Palmstrøm

Arbeidstilsynet har ikke besøkt en renholdsbedrift siden 2019: – Dette er en katastrofe

Ifølge påtalemyndigheten har de tre direktørene mottatt millionverdier i penger, oppussing av bolig, dyre biler og fri bruk av luksusbåt.

Ifølge påtalemyndigheten har de tre direktørene mottatt millionverdier i penger, oppussing av bolig, dyre biler og fri bruk av luksusbåt.

Colourbox

Tidligere velferdsdirektører tiltalt for grov korrupsjon: – Fikk penger, biler og båter, sier aktor

Tri Nguyen Dinh

Dramatisk måling: Støre og Vedum straffes knallhardt av velgerne

Kommentar

Jonas Gahr Støre var statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Jonas Gahr Støre var statsråd i Jens Stoltenbergs andre regjering.

Håvard Sæbø

«Kameraderi i et lite land»

En handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen er nå på trappene. (Illustrasjonsfoto)

En handlingsplan mot sosial dumping i transportnæringen er nå på trappene. (Illustrasjonsfoto)

Stein Inge Stølen

Regjeringen til kamp mot sosial dumping: Nye regler kan berøre titusener av kjøretøy og eiere

SLITEN OG REDD: Kirsten Jakobsen jobber i en privat barnehage i Oslo. Hun har fått long covid og er livredd for ny smitterunde.

SLITEN OG REDD: Kirsten Jakobsen jobber i en privat barnehage i Oslo. Hun har fått long covid og er livredd for ny smitterunde.

Privat

Barnehagelærer Kirsten sliter med langvirkninger etter korona: – I helgene er jeg helt ødelagt

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i hjertelig samtale med eder av DEFS, europeisk fagbevegelse, Luca Vincentini. De to er enige om at det er behov for et misntelønnsdirektiv i EU. Det er de nordiske landene sterkt i mot.

EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen i hjertelig samtale med eder av DEFS, europeisk fagbevegelse, Luca Vincentini. De to er enige om at det er behov for et misntelønnsdirektiv i EU. Det er de nordiske landene sterkt i mot.

Etienne Ansotte, EC - Audiovisual Service

Nå kommer EUs minstelønn: Her er alt du må vite

–  Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

– Strømsjokket vil gi lavere lønninger, advarer Hogne Hongset.

Jan-Erik Østlie

Eksperten fikk rett da han advarte mot høye strømpriser. Nå advarer han om lavere lønninger

Jan-Erik Østlie

LO raser over historisk togkontrakt

Leif Martin Kirknes

Snart avgjøres det om Peggy Hessen Følsvik kan forlenge sin periode som LO-leder

Tormod Ytrehus

Norske tog undertegnet den største avtalen i norsk jernbanehistorie

Jan-Erik Østlie

Arbeidstilsynet har sviktet ansatte i skoler og barnehager, mener Skolenes landsforbund

Debatt

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

TIL SPANIA: Norgesplaster vurderer utflagging. Det får Rødts Mimir Kristjánsson til å reagere.

Tonje Paulsen Solem og Norgesplaster

«Skal vi ikke lage ting her i landet lenger?»

Colourbox

Så mange kilo mat kaster du i søpla årlig


Flere saker