JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

En offensiv forvaltning av skogressursene

Vi stiller krav til regjeringen og de politiske partiene foran Stortingsvalget om forvaltning av landets skogressurser og verdiskapning i treforedlingsnæringa.11.04.2013
14:20
16.12.2013 22:21

Landet vårt er rikt på ikke-fornybare ressurser som olje, gass og mineraler. Dessuten har vi store mengder fornybare ressurser som vannkraft og biologiske ressurser i havet og på land, deriblant skog.

Over tid er disse ressursene av den største betydning for den nasjonale verdiskapning og sysselsetting.

Derfor har våre rikspolitikere utviklet forvaltningsregimer med lover og en rekke andre politiske vedtak.

Historisk sett har sosialdemokratiet gått i spissen og utviklet strategiene for nasjonal kontroll, investeringer, styring og forvaltning av våre naturressurser samt industrialisering basert på disse, ved å sørge for lovgivning (For eksempel havrett) og opprettelse av statlige selskaper, eller selskaper med offentlig majoritetseierskap. (Eks: Statoil, Statkraft, Norsk Hydro)

Hvorfor forvaltes og utnyttes ikke skogressursene på linje med olje og gass?

Fordi man høster skogressursene miljøvennlig (fornybart) er skogsindustrien evighetsindustrien, tilnærmet i pakt med den økologiske balansen; en vinner i den voksende, grønne økonomien.

Med andre ord: Skogressursene gir grunnlag for ny, framtidsrettet miljøriktig industri i Norge.

Dette er et av de viktigste politiske spørsmål i nasjonal og global sammenheng.

Tar ikke samfunnsansvar

Det er for oss en gåte at rikspolitikerne ikke har utviklet et lovverk og forvaltningsregime for skogbruket og skogbasert industri, som gir dem verktøy og makt til å realisere samfunnets interesser og mål. Det er heller ikke lagt til rette med rammevilkår for denne næringen som gjør oss i stand til å konkurrere med våre naboland.

Våre folkevalgte har et særlig samfunnsansvar for at de fornybare skogressursene og industriproduksjon basert på disse, forvaltes riktig med kontinuitet i denne næringskjeden.

Vi stiller derfor følgende spørsmål til de politiske partiene:

Er det et nasjonalt, overordnet mål at skogbasert miljøindustri skal ivaretas og utvikles? Hvis ja, hvilket nasjonalt, konkret politisk program og handlingsplan for å bygge framtidas miljøindustri har partiene? Vil man sørge for å bidra til storstilte investeringer, som kreves for å få dette realisert?

Vil man vedta et lov og forvaltningsregime på linje med det som gjelder for olje og gassnæringen, slik at man får politiske verktøy til å utøve makt og styre i henhold til vedtatte mål?

Bedriftsnedlegginger

Den tradisjonelle treforedlingsindustrien legges ned:

Union i Skien, Union Geithus, Peterson, Hunsfos og Follum. Hellefoss/Vafoss er nylig slått konkurs. Det er høyst usikkert for Follafoss, og på Skogn blir en papirmaskin midlertidig nedstengt til sommeren.

Sødra Cell har varslet nedlegging av fabrikken på Tofte, allerede fra 1. mai.

300 ansatte kan bli arbeidsledige og lokalsamfunnet hardt rammet.

Det har kommet inn bud fra seriøse kjøpere som ønsker å drive bedriften videre. Det kan se ut som Sødra Cell ikke vil selge. Dersom de legger ned bedriften er det kynisme av verste slaget.

Men denne nedleggelse vil også true hele skognæringen! Uten treforedlingsindustri (som forbruker slipdelen av tømmerstokken) vil det radikalt svekke grunnlaget for lønnsomme sagbruk.

Vi stiller oss solidariske med de ansattes kamp for bedriften og forventer at regjeringen tar i bruk alle mulige virkemidler og legger press på Sødra Cell for å hindre nedleggelse.

Oppsummering

Utviklingen i bransjen viser at markedets og eiernes styringsrett alene ikke fører til ivaretakelse av samfunnets interesser og en verdiskapende industriell utvikling.

Med nedleggelsene forsvinner også det industrielle eierskapet. Bedriftseiere og skogbruksnæringen har et stort ansvar for bransjens tilstand. Deres manglende, eller feilaktige strategi for omstilling og utvikling, fra hver sin «tue», har (med få unntak) ført til krise.

Våre folkevalgte på Stortinget og i Regjering må utvikle og revidere lovgivning og iverksette konkrete tiltak som ivaretar forvaltningen og foredlingen av vårt «grønne gull».

Lovverket gir bedriftsstyrer stor makt og rett til å vedta nedlegginger, på tvers av de demokratisk valgte rikspolitikeres vedtak og mål. Slik kan vi ikke ha det i fortsettelsen. Myndighetene må skaffe seg styringsverktøy og utøve makt for å ivareta samfunnsinteressene, som minst må være like kraftfulle som i konkurrentlandene.

3-partssamarbeid for utvikling av ny skogbasert miljøindustri

Eksisterende rammebetingelser må forbedres og nye må iverksettes.

Det må foretas store statlige investeringer for å omstille og utvikle ny, framtidsretta og lønnsom industri basert på skogen som råstoff.

Prosjekter må realiseres gjennom offentlig/ privat partnerskap og 3-partssamarbeid.

Viken Skogs prosjekt med Treklyngen på Follum har startet et løp for utvikling av ny skogbasert industri, med omstillinger i hele verdikjeden. Myndighetene må støtte dette prosjektet både med videreutvikling av rammevilkår, virkemidler, statlig eierskap og konkret økonomisk støtte i stort omfang.

Skognæringen og industrieiere, i partnerskap med arbeidslivets organisasjoner og myndighetene, må sammen ta aktive, nye grep for omstillinger, utvikling og realisering av ny, lønnsom industri og verdiskapning i Norge.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.04.2013
14:20
16.12.2013 22:21Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte


Flere saker