JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

En offensiv forvaltning av skogressursene

Vi stiller krav til regjeringen og de politiske partiene foran Stortingsvalget om forvaltning av landets skogressurser og verdiskapning i treforedlingsnæringa.



11.04.2013
14:20
16.12.2013 22:21

Landet vårt er rikt på ikke-fornybare ressurser som olje, gass og mineraler. Dessuten har vi store mengder fornybare ressurser som vannkraft og biologiske ressurser i havet og på land, deriblant skog.

Over tid er disse ressursene av den største betydning for den nasjonale verdiskapning og sysselsetting.

Derfor har våre rikspolitikere utviklet forvaltningsregimer med lover og en rekke andre politiske vedtak.

Historisk sett har sosialdemokratiet gått i spissen og utviklet strategiene for nasjonal kontroll, investeringer, styring og forvaltning av våre naturressurser samt industrialisering basert på disse, ved å sørge for lovgivning (For eksempel havrett) og opprettelse av statlige selskaper, eller selskaper med offentlig majoritetseierskap. (Eks: Statoil, Statkraft, Norsk Hydro)

Hvorfor forvaltes og utnyttes ikke skogressursene på linje med olje og gass?

Fordi man høster skogressursene miljøvennlig (fornybart) er skogsindustrien evighetsindustrien, tilnærmet i pakt med den økologiske balansen; en vinner i den voksende, grønne økonomien.

Med andre ord: Skogressursene gir grunnlag for ny, framtidsrettet miljøriktig industri i Norge.

Dette er et av de viktigste politiske spørsmål i nasjonal og global sammenheng.

Tar ikke samfunnsansvar

Det er for oss en gåte at rikspolitikerne ikke har utviklet et lovverk og forvaltningsregime for skogbruket og skogbasert industri, som gir dem verktøy og makt til å realisere samfunnets interesser og mål. Det er heller ikke lagt til rette med rammevilkår for denne næringen som gjør oss i stand til å konkurrere med våre naboland.

Våre folkevalgte har et særlig samfunnsansvar for at de fornybare skogressursene og industriproduksjon basert på disse, forvaltes riktig med kontinuitet i denne næringskjeden.

Vi stiller derfor følgende spørsmål til de politiske partiene:

Er det et nasjonalt, overordnet mål at skogbasert miljøindustri skal ivaretas og utvikles? Hvis ja, hvilket nasjonalt, konkret politisk program og handlingsplan for å bygge framtidas miljøindustri har partiene? Vil man sørge for å bidra til storstilte investeringer, som kreves for å få dette realisert?

Vil man vedta et lov og forvaltningsregime på linje med det som gjelder for olje og gassnæringen, slik at man får politiske verktøy til å utøve makt og styre i henhold til vedtatte mål?

Bedriftsnedlegginger

Den tradisjonelle treforedlingsindustrien legges ned:

Union i Skien, Union Geithus, Peterson, Hunsfos og Follum. Hellefoss/Vafoss er nylig slått konkurs. Det er høyst usikkert for Follafoss, og på Skogn blir en papirmaskin midlertidig nedstengt til sommeren.

Sødra Cell har varslet nedlegging av fabrikken på Tofte, allerede fra 1. mai.

300 ansatte kan bli arbeidsledige og lokalsamfunnet hardt rammet.

Det har kommet inn bud fra seriøse kjøpere som ønsker å drive bedriften videre. Det kan se ut som Sødra Cell ikke vil selge. Dersom de legger ned bedriften er det kynisme av verste slaget.

Men denne nedleggelse vil også true hele skognæringen! Uten treforedlingsindustri (som forbruker slipdelen av tømmerstokken) vil det radikalt svekke grunnlaget for lønnsomme sagbruk.

Vi stiller oss solidariske med de ansattes kamp for bedriften og forventer at regjeringen tar i bruk alle mulige virkemidler og legger press på Sødra Cell for å hindre nedleggelse.

Oppsummering

Utviklingen i bransjen viser at markedets og eiernes styringsrett alene ikke fører til ivaretakelse av samfunnets interesser og en verdiskapende industriell utvikling.

Med nedleggelsene forsvinner også det industrielle eierskapet. Bedriftseiere og skogbruksnæringen har et stort ansvar for bransjens tilstand. Deres manglende, eller feilaktige strategi for omstilling og utvikling, fra hver sin «tue», har (med få unntak) ført til krise.

Våre folkevalgte på Stortinget og i Regjering må utvikle og revidere lovgivning og iverksette konkrete tiltak som ivaretar forvaltningen og foredlingen av vårt «grønne gull».

Lovverket gir bedriftsstyrer stor makt og rett til å vedta nedlegginger, på tvers av de demokratisk valgte rikspolitikeres vedtak og mål. Slik kan vi ikke ha det i fortsettelsen. Myndighetene må skaffe seg styringsverktøy og utøve makt for å ivareta samfunnsinteressene, som minst må være like kraftfulle som i konkurrentlandene.

3-partssamarbeid for utvikling av ny skogbasert miljøindustri

Eksisterende rammebetingelser må forbedres og nye må iverksettes.

Det må foretas store statlige investeringer for å omstille og utvikle ny, framtidsretta og lønnsom industri basert på skogen som råstoff.

Prosjekter må realiseres gjennom offentlig/ privat partnerskap og 3-partssamarbeid.

Viken Skogs prosjekt med Treklyngen på Follum har startet et løp for utvikling av ny skogbasert industri, med omstillinger i hele verdikjeden. Myndighetene må støtte dette prosjektet både med videreutvikling av rammevilkår, virkemidler, statlig eierskap og konkret økonomisk støtte i stort omfang.

Skognæringen og industrieiere, i partnerskap med arbeidslivets organisasjoner og myndighetene, må sammen ta aktive, nye grep for omstillinger, utvikling og realisering av ny, lønnsom industri og verdiskapning i Norge.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
11.04.2013
14:20
16.12.2013 22:21



Mest lest

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Tre år er den vanlige maksperioden for arbeidsavklaringspenger den Høyre-ledede regjeringa innførte i 2018. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Flere tusen kan miste AAP-støtten neste uke. Se hvem som rammes

 Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Vestøy Transport AS meldte nylig endring av forretningsadresse til denne privatboligen i Tana. Tidligere ble bedriften drevet gjennom en "virtuell adresse" hos regnskapsbyrået Norus Regnskap AS i Oslo.

Privat

Dette er basen til en «norsk» transportbedrift med 20 ansatte

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

LIKT FOR ALLE: Terje Olsson, styreleder i LOfavør, krever at Elkjøp behandler sine ansatte likt, uavhengig om de er omfattet av tariffavtale eller ei. HK-leder Christopher Beckham (t.h.) er glad for støtten fra LO.

Brian Cliff Olguin

LO sier opp avtale med Elkjøp verdt 30 millioner: – De må endre holdning og bonusordning

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Mannen kom seg ikke til Tromsø på grunn av dårlig vær. «Kågtind II» dro på fiske utem ham. Nå må rederiet Nergård Havfiske betale fiskeren for turen.

Geir Vinnes/MarineTraffic.com

Fisker ble forlatt på kaia og mista 230.000 i lønn da flyet hans ble kansellert

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

KOMMENTERER SAKEN: Nav-direktør Hans Christian Holte beklager Navs språkbruk overfor syke Geir: – Slike formuleringer er noe av det som forteller meg at denne saken kunne vært håndtert annerledes.

Jan Richard Kjelstrup / ASD. Innfelt: Skjermdump av frifagbevegelse.no

Hva gikk galt da Geir ble mistrodd? Nå vil Nav-sjefen finne svar

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

BEVISST MISFORSTÅTT?: Abid Raja mener man her med vitende og vilje ønsker å misforstå ham. Den avtroppende likestillingsministeren mener det er leit at noen ønsker et debattklima hvor de som deltar må være pinlig nøyaktige i alle ordvalg i alle settinger.

Jan-Erik Østlie. Innfelt: privat

Rajas ordvalg skaper kraftige reaksjoner: – Helt hårreisende

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

VURDERES: Jysk har plassert ut iPader i butikkene for at kundens skal evaluere de ansatte. (Illustrasjonsfoto)

pressefoto jysk

Jysk-ansatte føler seg presset til å skaffe kundevurderinger. Se hva ledelsen svarer

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

MER PRIVATISERING: EUs jernbanepakke fire innebærer blant annet obligatorisk bruk av konkurranse ved tildeling av kontrakter om persontransport med jernbane.

Tormod Ytrehus

I dag blir EUs jernbanepakke 4 en del av norsk lov: – Regjeringen gir blaffen i at de nettopp har tapt

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

SÅRBARHET: – Vi møter mennesker i en sårbar livssituasjon og gjør så godt vi kan innenfor regelverket som politikerne har bestemt, sier Elisabeth Steen.

Merete Jansen

Nav-drapet rystet tillitsvalgte Elisabeth: Her er hennes melding til engstelige ansatte

Kroppen og arbeidslivet:

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

TILBUDENE BORTE: Etter 2014 har de aller fleste programmene for innsatte blitt kuttet. Ole Martin Aanensen mener det er dårlig økonomisk prioritering. Innsatte trenger hjelp til endring.

Sissel M. Rasmussen

Ole Martin kan aldri ta fri på vakt i fengselet: – Det er den konstante årvåkenheten som sliter mest

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Dabar galite skaityti „FriFagbevegelse“ straipsnius lietuvių, lenkų ir anglų kalbomis.

Martin Guttormsen Slørdal

Nuo šiol naujienas apie darbuotojų gyvenimą Norvegijoje galite skaityti ir lietuviškai

Debatt

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Ola Elvestuen konstruerer problemer som ikke fins, for deretter å påstå at EUs fjerde jernbanepakke kan «løse» dem for oss, skriver Grethe Thorsen.

Leif Martin Kirknes

«Elvestuens grenseløse avsporingsforsøk»

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Mannen var ansatt som boresjef på riggen Scarabeo 8 da han mistet beinet etter en motorsykkelulykke.

Arkivfoto: Saipem

Etter at oljearbeideren fikk benprotese, startet konflikten. Nå får han 3,2 millioner i erstatning

Kroppen og arbeidslivet:

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

PÅ TUPPA: Er det trangt om plassen, må Andreas Tharaldsen løfte brettet høyt – på fingertuppene.

Sissel M. Rasmussen

Andreas er redd for å bli bitter og angre på yrkesvalget

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Stine Blegeberg ble utsatt for fem alvorlige episoder da hun jobbet på barnevernsinstitusjon. Nå har Trygderetten godkjent at disse har gitt henne Posttraumatisk stresslidelse

Anne Myklebust Odland

Stine ble psykisk syk etter vold på jobben. Nå har hun vunnet en viktig seier i Trygderetten

Kommentar

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Arkivfoto. Illustrasjonsfoto.

Tormod Ytrehus

«Ingen skal måtte tåle å frykte for livet mens de gjør jobben sin»

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

MAGISK ETTER SEIER: Evelyn Brunvold, Ylva Leimane, Åse Silde og Vasso Nanopouloy på Kleppestø sykehjem.

Eivind Senneset

75 renholdere jagde anbudsspøkelset på dør for tredje gang: – Det var helt magisk

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

SKJEBNESTREIK: Etter årtier med dårlig lønnsutvikling, streiket de ansatte i utelivet og hotell og restaurant i 2016. De vant streiken, men har stort sett blitt avspist med nulloppgjør siden.

Håvard Sæbø

Hva betyr det at ansatte SKAL tjene mer enn minstelønn? Nå skal saken avgjøres i retten


Flere saker