JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha ombud på heltid

Mens NHO ikke vil ha "LO-inspektører", mener LO at det var på høy tid med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Og de må jobbe på heltid.16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52

Regionale verneombud har som oppgave å inspisere og kontrollere helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Stoltenberg-regjeringen har foreslått å innføre en slik ordning også i hotell-, restaurant- og hotellbransjen etter svært gode erfaringer i byggebransjen. Der har ordningen eksistert siden 1981.

Som kjent har Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet lenge tatt til ordet for en slik ordning. Forslaget til utforming av ordningen ble sendt ut på offentlig høring i høst. I dag vedtok LO-sekretariatet sin uttalelse.

Støtte fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet mener ordningen med regionale verneombud virker forebyggende og er derfor positiv til at ordningen utvides til hotell- og restaurant- og renholdsbransjen, skriver Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Som magasinett.org skrev tidligere har regjeringen satt av 6 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett for å starte ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.

I høringsuttalelsen i dag viser LO til den vellykkede ombudsordningen i bygg- og anleggsbransjen og understreker det gode samarbeidet mellom partene.

Bransjevise arbeidsutvalg

"Det er viktig at det ikke foretas endringer som forringer dette samarbeidet" når ombudsordningen starter i de nye bransjene, påpeker LO og ser for seg organiseringen slik:

– et overordnet fondsstyret med sekretariatsfunksjon som samordner innkreving og utbetaling av avgift, og som skal være samarbeidsråd for bransjevise arbeidsutvalg.

– arbeidsutvalg for hver bransje (hotell og restaurant, renhold) som foreslått av departementet. Sentrale oppgaver bør være å fastsette antall regionale verneombud, foreslå endringer i avgift, iverksette utredninger og forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), innhente opplysninger og utarbeide årsrapporter fra hver bransje.

Landsomfattende og på heltid

LO støtter at regionale verneombud oppnevnes og ansettes av forbundene.

"Vi mener imidlertid de må virke på heltid og ikke på deltid, slik departementet åpner for i sitt forslag. Vi er tilfreds med dagens praksis, og foreslår at den videreføres", heter det i høringsuttalelsen.

LO mener at ordningen med regionale verneombud må være landsdekkende i hotell- og restaurantbransjen. Dette for å sikre nødvendig legitimitet til ordningen, og for å kunne ivareta utfordringene i hele landet.

Når det gjelder renholdsbransjen skal de regionale verneombud ha hovedfokus på virksomheter i de største byene, samtidig som de må dekke en større region og hele landet. LO foreslår at antall verneombud avgjøres av det enkelte bransjevise arbeidsutvalg.

RVOene myndighet og oppgaver

Departementet forslår å gi de regionale verneombudene myndighet til å utføre arbeid også på arbeidsplasser som har lokalt verneombud. Dette for å formalisere gjeldende praksis.

LO mener at de regionale verneombudenes myndighet og oppgaver primært skal gjelde på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

"Vi vil presisere viktigheten av at man ikke må rokke ved verneombudets rolle og oppgaver som sådan, og at alle parter må sikres den samme forståelsen av de regionale verneombudenes primære rolle, som er å gi råd og veiledning og eventuelt gi melding til Arbeidstilsynet der det lokale verneapparatet ikke fungerer", understreker LO.

Samarbeidet med Arbeidstilsynet

For å styrke samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene, er det på initiativ fra dagens fondstyre inngått samarbeidsavtaler. Dette samarbeidet er direkte knyttet til arbeidet mot sosial dumping, og har som formål å få til en omforent forståelse av Arbeidstilsynets og de regionale verneombuds forskjellige oppgaver og roller.

LO mener at dagens samarbeidsavtaler fungerer bra. Slike avtaler bør kunne være et godt utgangspunkt for de nye ordningene, selv om det per i dag ikke er allmenngjorte tariffavtaler innenfor de andre bransjene. Dette vil ha betydning for hva som vil være relevant innhold i samarbeidsavtaler for disse bransjene.

Finansiering

LO støtter departementets forslag om at ordningen finansieres ved at bedriftene som omfattes av forskriften betaler en avgift, som en prosentdel av lønnsutgiftene. Landsorganisasjonen mener dessuten at det er behov for et statlig tilskudd til oppstart av de to nye bransjeordningene over statsbudsjettet, ikke et lån, slik departementet legger til grunn i høringsnotatet.

Tilskuddet bør ikke tidsavgrenses, men avsluttes først når de nye ordningene er selvfinansierende. Erfaringer fra dagens ordning viser at det tar tid å bygge opp en godt fungerende ordning, skriver LO.

Derfor må det blant annet gjennomføres en informasjonskampanje om RVO-ordningen i hotell og restaurant og renhold, slik det ble gjort i forbindelse med etableringen av dagens ordning.

– Også på landanlegg innen petro

LO understreker dessuten at forskriften om regionale verneombud også må gjelde landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten.

– Det er viktig, påpeker LO.

Det er ingen hemmelighet at også Handel og Kontor ivrer for en ordning med regionale verneombud for handelsnæringen. Men det ble altså ikke foreslått i denne omgang, like lite som den Fellesforbundets ville ha for landbruket.

– Kan bli bra ordning

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvaret for hotell, restaurant og reiseliv, sier til magasinett.org at forbundet er tilfreds med at LO i sitt høringssvar i all hovedsak har fulgt Fellesforbundets innspill.

– Vi har jobbet lenge og grundig med forslaget. Ordningen med regionale verneombud blir bra dersom departementet tar hensyn til våre anbefalinger om organisering og finansiering, sier han.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52Mest lest

YTELSER: NTL-tillitsvalgt Svein-Arild GUllvåg vil ha slutt på kutt i Nav-ytelser.

YTELSER: NTL-tillitsvalgt Svein-Arild GUllvåg vil ha slutt på kutt i Nav-ytelser.

Tormod Ytrehus

Nav-ansatte vil ha slutt på kutt i ytelser: – Ingen blir frisk av at en tar fra dem pengene

Her står to sjåfører og endrer informasjon i et fraktedokument i forbindelse med bytte av tilhenger. Lastebilen og sjåføren som hentet fisken hos Mowi i Nord-Norge skulle egentlig krysset grensen og levert lasten i utlandet. I stedet blir den igjen i Norge. Tilhengeren overtas av et annet kjøretøy, som krysser grensen.

Her står to sjåfører og endrer informasjon i et fraktedokument i forbindelse med bytte av tilhenger. Lastebilen og sjåføren som hentet fisken hos Mowi i Nord-Norge skulle egentlig krysset grensen og levert lasten i utlandet. I stedet blir den igjen i Norge. Tilhengeren overtas av et annet kjøretøy, som krysser grensen.

Stein Inge Stølen

Slik dumper selskapene sjåførlønna. Her bytter falske dokumenter eier

Elise Hauvik unner kollegene sine lønna de har, men synes det er urettferdig at hun tjener mindre.

Elise Hauvik unner kollegene sine lønna de har, men synes det er urettferdig at hun tjener mindre.

Marie von Krogh

Elise tjener mindre enn kolleger. Nå er hun provosert over lønnsøkningen hun har fått

MANGE LAVTLØNTE: Varehandelen er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen av lavtlønte er størst.

MANGE LAVTLØNTE: Varehandelen er den største lavlønnsnæringen, men det er innenfor hotell og restaurant økningen av lavtlønte er størst.

Håvard Sæbø

Over 600.000 nordmenn tjener dårlig: – Jeg er ikke bare bekymret, men også provosert

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Somieh Gholam Rasool ble sjukmeldt i ti dager med hjernerystelse, sov dårlig, gikk ned flere kilo og får fortsatt behandling for hode- og nakkesmerter.

Ole Martin Wold

Bussjåfør Somieh ble angrepet på jobb: – Plutselig kjenner jeg et hardt slag i ansiktet

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum.

Helge Rønning Birkelund

Her er Støre-regjeringens planer for arbeidslivet

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Kjørelister som FriFagbevegelse har fått innsyn i, bekrefter at sjåførene har kjørt lange strekk. I timelistene er det utelukkende kjøretiden som er oppført som arbeidstid. Alt annet har vært gratisarbeid.

Stein Inge Stølen

Sjåfører kan ha blitt svindlet for over 1000 kroner hver dag

Jan-Erik Østlie

Solberg-regjeringa vil kutte i feriepengar til arbeidslause neste år

MER GRENSEHANDEL: Solberg-regjeringa åpner opp for mer handling i Sverige, er budskapet fra blant andre fagforbundet NNN etter at statsbudsjettet ble lagt fram. (illustrasjonsfoto)

MER GRENSEHANDEL: Solberg-regjeringa åpner opp for mer handling i Sverige, er budskapet fra blant andre fagforbundet NNN etter at statsbudsjettet ble lagt fram. (illustrasjonsfoto)

Martin Guttormsen Slørdal

Statsbudsjettet er en gavepakke til svensk handel og matindustri, mener NNN-lederen

Debatt

Signalet fra Equinor til andre aktører blir: Ulovlig innleie er helt ok, skriver Richard Storevik.

Signalet fra Equinor til andre aktører blir: Ulovlig innleie er helt ok, skriver Richard Storevik.

Håvard Sæbø

«Equinor driver med sosial dumping. Nå må selskapet rydde opp», skriver Richard Storevik

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

DET HASTER: De er i en akutt situasjon og må ha penger nå. Folk har mistet inntekten sin over natta. Man legger seg ikke akkurat opp en bufferkonto på arbeidsavklaringspenger. De er syke i tillegg. Det er jo derfor de får arbeidsavklaringpenger. Og så havner de i denne ståa, sier Mimir Kristjansson til FriFagbevegelse.

Nadia Frantzen

AAP-mottakerne kan ikke vente flere måneder. De må ha penger nå, mener Mimir Kristjansson

Martin Guttormsen Slørdal

Støre holder løftet om å doble fagforeningsfradraget

Carina Arstad (49) kan strikke ved hjelp av en motorisert strikkemaskin. Her får hun litt hjelp av arbeidsleder Mikkel Hegna Eknes og ved siden av står gründer av Aurora verksted, Trine Dreyer.

Carina Arstad (49) kan strikke ved hjelp av en motorisert strikkemaskin. Her får hun litt hjelp av arbeidsleder Mikkel Hegna Eknes og ved siden av står gründer av Aurora verksted, Trine Dreyer.

Hanna Skotheim

På Aurora verksted får Carina (49) en ordinær arbeidshverdag samtidig som hun får den omsorgen hun trenger

Alf Ragnar Olsen

LO skuffet over at kutt i offentlig sektor videreføres

Hege Haukeland Liadal har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. (Arkivfoto)

Hege Haukeland Liadal har tidligere erkjent straffskyld for grovt uaktsomt bedrageri, men ikke grovt forsettlig bedrageri. (Arkivfoto)

Rogaland Arbeiderparti (pressefoto)

Bedrageritiltalt Ap-politiker får etterlønn fra Stortinget

Javad Parsa / NTB

Slik treffer statsbudsjettet lommeboka

I STREIKENS HUS: LO-lederen i prat med Cathrine Runhovde. – Vi mener at det er en veldig god pensjonsordning som ivaretar de viktigste prinsippene. Den er livsvarig og gjør ikke forskjell på kvinner og menn, sier Peggy Hessen Følsvik.

I STREIKENS HUS: LO-lederen i prat med Cathrine Runhovde. – Vi mener at det er en veldig god pensjonsordning som ivaretar de viktigste prinsippene. Den er livsvarig og gjør ikke forskjell på kvinner og menn, sier Peggy Hessen Følsvik.

Morten Hansen

Peggy møtte kulturarbeiderne: – De opplever at arbeidsgiverne legger til rette for streikebryteri

Cathrine Kahrs

Bjørn Arild mener vi må bruke mindre fossil energi. Selv om det har ført til at han mister jobben

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Eglė Rimdžiutė ir Mindaugas Giedraitis dirba kartu langų gamyboje Šiaurės Norvegijoje.

Tormod Ytrehus

Darbo užmokestis pritraukia darbuotojus migrantus iš Rytų Europos į Norvegiją. Eglei ir Mindaugui buvo svarbesni kiti dalykai

Terje Pedersen / NTB

Alle AAP-mottakere får beholde stønaden ut året


Flere saker