JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha ombud på heltid

Mens NHO ikke vil ha "LO-inspektører", mener LO at det var på høy tid med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Og de må jobbe på heltid.16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52

Regionale verneombud har som oppgave å inspisere og kontrollere helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Stoltenberg-regjeringen har foreslått å innføre en slik ordning også i hotell-, restaurant- og hotellbransjen etter svært gode erfaringer i byggebransjen. Der har ordningen eksistert siden 1981.

Som kjent har Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet lenge tatt til ordet for en slik ordning. Forslaget til utforming av ordningen ble sendt ut på offentlig høring i høst. I dag vedtok LO-sekretariatet sin uttalelse.

Støtte fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet mener ordningen med regionale verneombud virker forebyggende og er derfor positiv til at ordningen utvides til hotell- og restaurant- og renholdsbransjen, skriver Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Som magasinett.org skrev tidligere har regjeringen satt av 6 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett for å starte ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.

I høringsuttalelsen i dag viser LO til den vellykkede ombudsordningen i bygg- og anleggsbransjen og understreker det gode samarbeidet mellom partene.

Bransjevise arbeidsutvalg

"Det er viktig at det ikke foretas endringer som forringer dette samarbeidet" når ombudsordningen starter i de nye bransjene, påpeker LO og ser for seg organiseringen slik:

– et overordnet fondsstyret med sekretariatsfunksjon som samordner innkreving og utbetaling av avgift, og som skal være samarbeidsråd for bransjevise arbeidsutvalg.

– arbeidsutvalg for hver bransje (hotell og restaurant, renhold) som foreslått av departementet. Sentrale oppgaver bør være å fastsette antall regionale verneombud, foreslå endringer i avgift, iverksette utredninger og forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), innhente opplysninger og utarbeide årsrapporter fra hver bransje.

Landsomfattende og på heltid

LO støtter at regionale verneombud oppnevnes og ansettes av forbundene.

"Vi mener imidlertid de må virke på heltid og ikke på deltid, slik departementet åpner for i sitt forslag. Vi er tilfreds med dagens praksis, og foreslår at den videreføres", heter det i høringsuttalelsen.

LO mener at ordningen med regionale verneombud må være landsdekkende i hotell- og restaurantbransjen. Dette for å sikre nødvendig legitimitet til ordningen, og for å kunne ivareta utfordringene i hele landet.

Når det gjelder renholdsbransjen skal de regionale verneombud ha hovedfokus på virksomheter i de største byene, samtidig som de må dekke en større region og hele landet. LO foreslår at antall verneombud avgjøres av det enkelte bransjevise arbeidsutvalg.

RVOene myndighet og oppgaver

Departementet forslår å gi de regionale verneombudene myndighet til å utføre arbeid også på arbeidsplasser som har lokalt verneombud. Dette for å formalisere gjeldende praksis.

LO mener at de regionale verneombudenes myndighet og oppgaver primært skal gjelde på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

"Vi vil presisere viktigheten av at man ikke må rokke ved verneombudets rolle og oppgaver som sådan, og at alle parter må sikres den samme forståelsen av de regionale verneombudenes primære rolle, som er å gi råd og veiledning og eventuelt gi melding til Arbeidstilsynet der det lokale verneapparatet ikke fungerer", understreker LO.

Samarbeidet med Arbeidstilsynet

For å styrke samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene, er det på initiativ fra dagens fondstyre inngått samarbeidsavtaler. Dette samarbeidet er direkte knyttet til arbeidet mot sosial dumping, og har som formål å få til en omforent forståelse av Arbeidstilsynets og de regionale verneombuds forskjellige oppgaver og roller.

LO mener at dagens samarbeidsavtaler fungerer bra. Slike avtaler bør kunne være et godt utgangspunkt for de nye ordningene, selv om det per i dag ikke er allmenngjorte tariffavtaler innenfor de andre bransjene. Dette vil ha betydning for hva som vil være relevant innhold i samarbeidsavtaler for disse bransjene.

Finansiering

LO støtter departementets forslag om at ordningen finansieres ved at bedriftene som omfattes av forskriften betaler en avgift, som en prosentdel av lønnsutgiftene. Landsorganisasjonen mener dessuten at det er behov for et statlig tilskudd til oppstart av de to nye bransjeordningene over statsbudsjettet, ikke et lån, slik departementet legger til grunn i høringsnotatet.

Tilskuddet bør ikke tidsavgrenses, men avsluttes først når de nye ordningene er selvfinansierende. Erfaringer fra dagens ordning viser at det tar tid å bygge opp en godt fungerende ordning, skriver LO.

Derfor må det blant annet gjennomføres en informasjonskampanje om RVO-ordningen i hotell og restaurant og renhold, slik det ble gjort i forbindelse med etableringen av dagens ordning.

– Også på landanlegg innen petro

LO understreker dessuten at forskriften om regionale verneombud også må gjelde landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten.

– Det er viktig, påpeker LO.

Det er ingen hemmelighet at også Handel og Kontor ivrer for en ordning med regionale verneombud for handelsnæringen. Men det ble altså ikke foreslått i denne omgang, like lite som den Fellesforbundets ville ha for landbruket.

– Kan bli bra ordning

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvaret for hotell, restaurant og reiseliv, sier til magasinett.org at forbundet er tilfreds med at LO i sitt høringssvar i all hovedsak har fulgt Fellesforbundets innspill.

– Vi har jobbet lenge og grundig med forslaget. Ordningen med regionale verneombud blir bra dersom departementet tar hensyn til våre anbefalinger om organisering og finansiering, sier han.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52Mest lest

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik, riksmekler Mats Ruland og NHO-leder Ole Erik Almlid etter at partene hadde blitt enige i lønnsoppgjøret.

Håvard Sæbø

LO og NHO er enige om årets lønnstillegg. Dette ble resultatet

NHOs Ole Erik Almlid og LOs Peggy Hessen Følsvik på vei inn for å bekrefte at det er brudd i årets lønnsopgjør.

NHOs Ole Erik Almlid og LOs Peggy Hessen Følsvik på vei inn for å bekrefte at det er brudd i årets lønnsopgjør.

Leif Martin Kirknes

Se lista: Her kan det bli streik i årets lønnsoppgjør

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Forhandlingene mellom LO, YS og NHO i årets lønnsoppgjør er krevende. Det medgir også riksmekler Mats Ruland.

Jan-Erik Østlie

Løsning i lønnsoppgjøret, ingen streik. Her er årets økonomiske ramme

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Brede Edvardsen er nestleder i Norsk Arbeidsmandsforbund. Han frykter for konsekvensene hvis lavtlønte vektere mister tillegget i lønna.

Øyvind Aukrust

4.000 vektere kan miste tillegg i lønna: – Dette er et helt hårreisende krav av NHO, mener topptillitsvalgt

RETTSHJELP: LO-advokat Jan Arild Vikan bisto arbeidstaker og forbundet i saken. Han sier saken gjelder langt ut over dette ene tilfellet og denne bedriften.

RETTSHJELP: LO-advokat Jan Arild Vikan bisto arbeidstaker og forbundet i saken. Han sier saken gjelder langt ut over dette ene tilfellet og denne bedriften.

Sissel M. Rasmussen

Nei, arbeidsgiver kan ikke bare trekke deg i lønn, selv om det står i arbeidsavtalen

Hanna Skotheim

Nav er klare for å betale ut feriepenger på dagpenger før sommerferien

Martin Guttormsen Slørdal

Gunvor (81) har slitt ut åtte motorsager: – Jeg har mange trær på samvittigheten

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

KAN SMITTE: Fordi forurenset tøy kan etterlate seg koronavirus i hjemmet, bør arbeidsklær, for eksempel i helsevesenet, vaskes i et profesjonelt vaskeri og ikke hjemme, mener Industri Energi og Norsk Renseri- og Vakseriforening.

Ole Palmstrøm

Derfor advarer vaskeriene mot å vaske arbeidsklærne hjemme

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

KRAFTTAK: Vibeke Eriksen (48) tviholder på full jobb som lærer samtidig som hun dekker hjemmebanen og pleier sin livstruende syke mann.

Eirik Dahl Viggen

Vibeke (48) må bruke egenmeldinger for å ta seg av sin kreftsyke mann

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Renholderne var blant de yrkesgruppene som fikk lavlønnstillegg i mellomoppgjøret i 2019.

Håvard Sæbø

Hvem kan få lavlønnstillegg i årets lønnsoppgjør? Disse fikk et ekstra løft sist

Håvard Sæbø

Over 11.000 Fellesforbundet-medlemmer kan gå ut i streik søndag. Sjå lista

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

LO-leder Peggy Hessen Følsvik og administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO kan se fram til to intense dager når årets lønnsoppgjør skal avgjøres

Leif Martin Kirknes

Lønnsoppgjøret: Slik foregår meklingen

Problemet er særlig stort i produksjonen av agurker. Der kreves det nemlig seks-åtte måneders opplæring.

Problemet er særlig stort i produksjonen av agurker. Der kreves det nemlig seks-åtte måneders opplæring.

Sissel M. Rasmussen

Færre utenlandske arbeidere kan gi færre norske agurker

Kommentar

Ihne Pedersen

«Norske journalister kjøper NHOs skambud til vanlige folk», skriver Mímir Kristjánsson

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) ble utfordret av SV-leder Audun Lysbakken om de voksende køene utenfor Fattighuset og hos Frelsesarmeen under pandemien. (Arkivfoto)

Håvard Sæbø

Røe Isaksen: – Det skal ikke være flaut å be om hjelp for å få mat på bordet

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Administrerende direktør i NHO Ole Erik Almlid, riksmekler Mats Ruland og LO-leder Peggy Hessen Følsvik kommer til å ha mye med hverandre å gjøre gjennom meklingsinnspurten som foregår fredag og lørdag. Frist er natt til søndag.

Leif Martin Kirknes

Innspurten på lønnsoppgjøret er i gang: – Streik er en mulighet, sier LO-lederen

Debatt

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Man blir sittende igjen med inntrykket av at sykepleierne alltid har blitt hengende etter på lønna. Det er feil, skriver Torgny Hasås. (Illustrsjonsfoto)

Colourbox.com

«Lederen i Sykepleierforbundet mener jeg har misforstått sykepleierlønna. Det er feil»

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Asfaltarbeidere er blant dem som står klare til å streike.

Dorthe Karlsen

2500 medlemmer av Arbeidsmandsforbundet kan gå ut i streik søndag

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Ansatte som har vært permittert risikerer at store deler av ferietillegget spises opp av skattetrekk, hevder HR-selskapet Simployer.

Colourbox.com

Feriepenger på dagpenger blir ikke trukket i skatt i juni

HJEMMEKONTOR: Med pc, headset og stabil nettforbindelse kan Ingunn Arnesen få gjort mye av kunderådgiverjobben hjemmefra. Det kommer godt med i disse tider.

HJEMMEKONTOR: Med pc, headset og stabil nettforbindelse kan Ingunn Arnesen få gjort mye av kunderådgiverjobben hjemmefra. Det kommer godt med i disse tider.

Anita Arntzen

Engstelige kunder ringer til Ingunn. Noen av dem ender med å gråte av glede


Flere saker