JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha ombud på heltid

Mens NHO ikke vil ha "LO-inspektører", mener LO at det var på høy tid med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Og de må jobbe på heltid.16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52

Regionale verneombud har som oppgave å inspisere og kontrollere helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Stoltenberg-regjeringen har foreslått å innføre en slik ordning også i hotell-, restaurant- og hotellbransjen etter svært gode erfaringer i byggebransjen. Der har ordningen eksistert siden 1981.

Som kjent har Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet lenge tatt til ordet for en slik ordning. Forslaget til utforming av ordningen ble sendt ut på offentlig høring i høst. I dag vedtok LO-sekretariatet sin uttalelse.

Støtte fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet mener ordningen med regionale verneombud virker forebyggende og er derfor positiv til at ordningen utvides til hotell- og restaurant- og renholdsbransjen, skriver Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Som magasinett.org skrev tidligere har regjeringen satt av 6 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett for å starte ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.

I høringsuttalelsen i dag viser LO til den vellykkede ombudsordningen i bygg- og anleggsbransjen og understreker det gode samarbeidet mellom partene.

Bransjevise arbeidsutvalg

"Det er viktig at det ikke foretas endringer som forringer dette samarbeidet" når ombudsordningen starter i de nye bransjene, påpeker LO og ser for seg organiseringen slik:

– et overordnet fondsstyret med sekretariatsfunksjon som samordner innkreving og utbetaling av avgift, og som skal være samarbeidsråd for bransjevise arbeidsutvalg.

– arbeidsutvalg for hver bransje (hotell og restaurant, renhold) som foreslått av departementet. Sentrale oppgaver bør være å fastsette antall regionale verneombud, foreslå endringer i avgift, iverksette utredninger og forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), innhente opplysninger og utarbeide årsrapporter fra hver bransje.

Landsomfattende og på heltid

LO støtter at regionale verneombud oppnevnes og ansettes av forbundene.

"Vi mener imidlertid de må virke på heltid og ikke på deltid, slik departementet åpner for i sitt forslag. Vi er tilfreds med dagens praksis, og foreslår at den videreføres", heter det i høringsuttalelsen.

LO mener at ordningen med regionale verneombud må være landsdekkende i hotell- og restaurantbransjen. Dette for å sikre nødvendig legitimitet til ordningen, og for å kunne ivareta utfordringene i hele landet.

Når det gjelder renholdsbransjen skal de regionale verneombud ha hovedfokus på virksomheter i de største byene, samtidig som de må dekke en større region og hele landet. LO foreslår at antall verneombud avgjøres av det enkelte bransjevise arbeidsutvalg.

RVOene myndighet og oppgaver

Departementet forslår å gi de regionale verneombudene myndighet til å utføre arbeid også på arbeidsplasser som har lokalt verneombud. Dette for å formalisere gjeldende praksis.

LO mener at de regionale verneombudenes myndighet og oppgaver primært skal gjelde på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

"Vi vil presisere viktigheten av at man ikke må rokke ved verneombudets rolle og oppgaver som sådan, og at alle parter må sikres den samme forståelsen av de regionale verneombudenes primære rolle, som er å gi råd og veiledning og eventuelt gi melding til Arbeidstilsynet der det lokale verneapparatet ikke fungerer", understreker LO.

Samarbeidet med Arbeidstilsynet

For å styrke samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene, er det på initiativ fra dagens fondstyre inngått samarbeidsavtaler. Dette samarbeidet er direkte knyttet til arbeidet mot sosial dumping, og har som formål å få til en omforent forståelse av Arbeidstilsynets og de regionale verneombuds forskjellige oppgaver og roller.

LO mener at dagens samarbeidsavtaler fungerer bra. Slike avtaler bør kunne være et godt utgangspunkt for de nye ordningene, selv om det per i dag ikke er allmenngjorte tariffavtaler innenfor de andre bransjene. Dette vil ha betydning for hva som vil være relevant innhold i samarbeidsavtaler for disse bransjene.

Finansiering

LO støtter departementets forslag om at ordningen finansieres ved at bedriftene som omfattes av forskriften betaler en avgift, som en prosentdel av lønnsutgiftene. Landsorganisasjonen mener dessuten at det er behov for et statlig tilskudd til oppstart av de to nye bransjeordningene over statsbudsjettet, ikke et lån, slik departementet legger til grunn i høringsnotatet.

Tilskuddet bør ikke tidsavgrenses, men avsluttes først når de nye ordningene er selvfinansierende. Erfaringer fra dagens ordning viser at det tar tid å bygge opp en godt fungerende ordning, skriver LO.

Derfor må det blant annet gjennomføres en informasjonskampanje om RVO-ordningen i hotell og restaurant og renhold, slik det ble gjort i forbindelse med etableringen av dagens ordning.

– Også på landanlegg innen petro

LO understreker dessuten at forskriften om regionale verneombud også må gjelde landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten.

– Det er viktig, påpeker LO.

Det er ingen hemmelighet at også Handel og Kontor ivrer for en ordning med regionale verneombud for handelsnæringen. Men det ble altså ikke foreslått i denne omgang, like lite som den Fellesforbundets ville ha for landbruket.

– Kan bli bra ordning

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvaret for hotell, restaurant og reiseliv, sier til magasinett.org at forbundet er tilfreds med at LO i sitt høringssvar i all hovedsak har fulgt Fellesforbundets innspill.

– Vi har jobbet lenge og grundig med forslaget. Ordningen med regionale verneombud blir bra dersom departementet tar hensyn til våre anbefalinger om organisering og finansiering, sier han.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52Mest lest

Kathrine Samland ble oppsagt etter at hun ikke gjengjeldte sjefens tilnærmelser. Rett før jul ble hun tilkjent 800.000 kroner i erstatning av Vestfold tingrett. Hun fikk hjelp av HK og advokatene i LO til å kjøre saken.

Kathrine Samland ble oppsagt etter at hun ikke gjengjeldte sjefens tilnærmelser. Rett før jul ble hun tilkjent 800.000 kroner i erstatning av Vestfold tingrett. Hun fikk hjelp av HK og advokatene i LO til å kjøre saken.

Brian Cliff Olguin

Sjefen ble forelsket i Kathrine. Hun avviste ham og ble sagt opp

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen

Nanna Aanes Wolden

Sykepleiere får ny lønn – streik avverget

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Charlotte Rødland Kristiansen er 22 år og må betale alle utgifter til tannlege selv. SV vil at det skal bli gratis.

Aslak Bodahl

Charlotte (22) får ikke fikset tennene fordi det er for dyrt: – Ekstremt frustrerende

SIKKERHETSNETT: Klubbleder i Aker BP, Ingard Haugeberg, sier sikkerhetsnettet de tidligere BP-ansatte fikk under fusjonen til Aker BP, ikke har noen utløpsdato.

SIKKERHETSNETT: Klubbleder i Aker BP, Ingard Haugeberg, sier sikkerhetsnettet de tidligere BP-ansatte fikk under fusjonen til Aker BP, ikke har noen utløpsdato.

Industri Energi

Klubbleder Ingard kjemper for sluttpakker til 231 ansatte. Nå blir det rettssak

Illustrasjon

Illustrasjon

Anna Granqvist

To pensjonistforeninger sier nei til stort løft i minstepensjonen

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, fikk full støtte fra medlemmene til å si nei til oppgjøret i kommunesektoren.

Leder i Norsk Sykepleierforbund, Lill Sverresdatter Larsen, fikk full støtte fra medlemmene til å si nei til oppgjøret i kommunesektoren.

Norsk sykepleierforbund

Økt lønn til sykepleierne vil utløse krav fra resten av kommunesektoren

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan bli statsminister for en rødgrønn koalisjon etter høstens valg. Her i duell med statsminister Erna Solberg (H).

Ap-leder Jonas Gahr Støre kan bli statsminister for en rødgrønn koalisjon etter høstens valg. Her i duell med statsminister Erna Solberg (H).

Stortinget

Dagpenger, lønn og pensjon: Dette blir de viktigste sakene i 2021

TVANGSSELGES: «Diavlos Force» kom til Norge i september da den var chartret av verftet til Vard i Brattvåg på Sunnmøre. Båten ble tatt i arrest av ITF, og skal nå tvangsselges siden mannskapet om bord fremdeles har over en million norske kroner utestående i lønn.

TVANGSSELGES: «Diavlos Force» kom til Norge i september da den var chartret av verftet til Vard i Brattvåg på Sunnmøre. Båten ble tatt i arrest av ITF, og skal nå tvangsselges siden mannskapet om bord fremdeles har over en million norske kroner utestående i lønn.

Syver Grepstad

Mannskapet hadde ikke fått lønn på seks måneder – likevel fikk båten oppdrag i Norge

PÅ GLATTISEN: Álfhildur i fint driv på skøyter på Lomnessjøen. Sjukehjemmet ligger i et stort rødt hus til høyre for kirken i bakgrunnen.

PÅ GLATTISEN: Álfhildur i fint driv på skøyter på Lomnessjøen. Sjukehjemmet ligger i et stort rødt hus til høyre for kirken i bakgrunnen.

Harald Vingelsgaard

Álfhildur (21) mistet lappen: Går på skøyter over sjøen for å komme seg på jobb

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Innsatsleder Kenneth Wangen er en av de flere tusen menn og kvinner som har jobbet med søk og redning i Gjerdrum. Bildet er tatt ved en annen anledning.

Werner Juvik

Redningsmannskapet i Gjerdrum var i konstant fare. Her er innsatslederens historie

Landsmøtet 2021:

DIGITALT LANDSMØTE: HK-leder Christopher Beckham på storskjerm hos en gruppe representanter fra region Østlandet Sør samlet til landsmøte i Drammen.

DIGITALT LANDSMØTE: HK-leder Christopher Beckham på storskjerm hos en gruppe representanter fra region Østlandet Sør samlet til landsmøte i Drammen.

Brian Cliff Olguin

Her er HKs nye ledelse

I tingretten: Kjell Næss (f.v.), Wenche Bye og Daniel Bakke – en av renholderne som har tapt på bytte av arbeidsgiver – er i Asker og Bærum tingrett for å få en avklaring i spørsmålet om renholderne har krav på å bli virksomhetsoverdratt.

I tingretten: Kjell Næss (f.v.), Wenche Bye og Daniel Bakke – en av renholderne som har tapt på bytte av arbeidsgiver – er i Asker og Bærum tingrett for å få en avklaring i spørsmålet om renholderne har krav på å bli virksomhetsoverdratt.

Morten Hansen

Togrenholdere har fått mer jobb og mindre lønn etter bytte av arbeidsgiver

Jonas Gahr Støre mener regjeringen nå svikter titusener av permitterte.

Jonas Gahr Støre mener regjeringen nå svikter titusener av permitterte.

Jan-Erik Østlie

Støre refser Solbergs utspill om permitterte: – Rett og slett arrogant

FOREBYGGER: Harald Elgsaas gjør ren en skorstein i Krsitiansund. Fra om med nå heter han og hans kolleger brannforebyggere.

FOREBYGGER: Harald Elgsaas gjør ren en skorstein i Krsitiansund. Fra om med nå heter han og hans kolleger brannforebyggere.

Kathrine Geard

Nå har feierne fått ny yrkestittel. Kan det lokke jenter inn i faget?

FIKK ETTERBETALING: Fra venstre: Trond Østgård og Øyvind Jahren fikk begge rundt 200 000 kroner i etterbetaling etter seieren i Høyesterett. Begge var innleide fra Semco Maritime, men Østgård ble fast ansatt i Aker BP i 2018.

FIKK ETTERBETALING: Fra venstre: Trond Østgård og Øyvind Jahren fikk begge rundt 200 000 kroner i etterbetaling etter seieren i Høyesterett. Begge var innleide fra Semco Maritime, men Østgård ble fast ansatt i Aker BP i 2018.

Ole Palmstrøm

Innleie-dom i Høyesterett får konsekvenser: – Allerede kommet 150 nye krav

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Ansatte i Frelsesarmeen er blant dem som blir tatt ut i streik etter at NHO og Fagforbundet ikke kom til enighet i oppgjøret for private behandlingsinstitusjoner.

Eirik Dahl Viggen

Streik i private omsorgsbedrifter

Illustrasjon

Illustrasjon

Håvard Sæbø

Rekordhøy arbeidsledighet i Lofoten – henter inn tusener av sesongarbeidere

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

I en intern LO-måling fra desember som TV 2 har fått tilgang til, får Ap og Jonas Gahr Støre 31,4 prosent oppslutning.

Jan-Erik Østlie

Kun tre av ti LO-medlemmer vil stemme Ap, viser intern måling

Vernepleiere må ansettes i skolen på lik linje med lærere og barnehagelærere, mener vernepleier Trond Helgheim Spurkeland.

Vernepleiere må ansettes i skolen på lik linje med lærere og barnehagelærere, mener vernepleier Trond Helgheim Spurkeland.

Privat

Flere hundre har signert oppropet til vernepleier Trond

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Trygve Slagsvold Vedum for skryt for sitt lederskap av tidligere LO-topp Sture Arntzen.

Jan-Erik Østlie

Tidligere LO-topp: Ap-ledelsen er så utydelige at Senterpartiet blir folkets parti


Flere saker