JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Vil ha ombud på heltid

Mens NHO ikke vil ha "LO-inspektører", mener LO at det var på høy tid med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen. Og de må jobbe på heltid.16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52

Regionale verneombud har som oppgave å inspisere og kontrollere helse, miljø- og sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Stoltenberg-regjeringen har foreslått å innføre en slik ordning også i hotell-, restaurant- og hotellbransjen etter svært gode erfaringer i byggebransjen. Der har ordningen eksistert siden 1981.

Som kjent har Fellesforbundet og Arbeidsmandsforbundet lenge tatt til ordet for en slik ordning. Forslaget til utforming av ordningen ble sendt ut på offentlig høring i høst. I dag vedtok LO-sekretariatet sin uttalelse.

Støtte fra Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet mener ordningen med regionale verneombud virker forebyggende og er derfor positiv til at ordningen utvides til hotell- og restaurant- og renholdsbransjen, skriver Arbeids- og Inkluderingsdepartementet i en pressemelding.

Som magasinett.org skrev tidligere har regjeringen satt av 6 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett for å starte ordningen med regionale verneombud i hotell-, restaurant- og renholdsbransjen.

I høringsuttalelsen i dag viser LO til den vellykkede ombudsordningen i bygg- og anleggsbransjen og understreker det gode samarbeidet mellom partene.

Bransjevise arbeidsutvalg

"Det er viktig at det ikke foretas endringer som forringer dette samarbeidet" når ombudsordningen starter i de nye bransjene, påpeker LO og ser for seg organiseringen slik:

– et overordnet fondsstyret med sekretariatsfunksjon som samordner innkreving og utbetaling av avgift, og som skal være samarbeidsråd for bransjevise arbeidsutvalg.

– arbeidsutvalg for hver bransje (hotell og restaurant, renhold) som foreslått av departementet. Sentrale oppgaver bør være å fastsette antall regionale verneombud, foreslå endringer i avgift, iverksette utredninger og forsknings- og utviklingsprosjekter (FoU), innhente opplysninger og utarbeide årsrapporter fra hver bransje.

Landsomfattende og på heltid

LO støtter at regionale verneombud oppnevnes og ansettes av forbundene.

"Vi mener imidlertid de må virke på heltid og ikke på deltid, slik departementet åpner for i sitt forslag. Vi er tilfreds med dagens praksis, og foreslår at den videreføres", heter det i høringsuttalelsen.

LO mener at ordningen med regionale verneombud må være landsdekkende i hotell- og restaurantbransjen. Dette for å sikre nødvendig legitimitet til ordningen, og for å kunne ivareta utfordringene i hele landet.

Når det gjelder renholdsbransjen skal de regionale verneombud ha hovedfokus på virksomheter i de største byene, samtidig som de må dekke en større region og hele landet. LO foreslår at antall verneombud avgjøres av det enkelte bransjevise arbeidsutvalg.

RVOene myndighet og oppgaver

Departementet forslår å gi de regionale verneombudene myndighet til å utføre arbeid også på arbeidsplasser som har lokalt verneombud. Dette for å formalisere gjeldende praksis.

LO mener at de regionale verneombudenes myndighet og oppgaver primært skal gjelde på arbeidsplasser hvor det ikke er valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljølovens bestemmelser.

"Vi vil presisere viktigheten av at man ikke må rokke ved verneombudets rolle og oppgaver som sådan, og at alle parter må sikres den samme forståelsen av de regionale verneombudenes primære rolle, som er å gi råd og veiledning og eventuelt gi melding til Arbeidstilsynet der det lokale verneapparatet ikke fungerer", understreker LO.

Samarbeidet med Arbeidstilsynet

For å styrke samarbeidet mellom Arbeidstilsynet og de regionale verneombudene, er det på initiativ fra dagens fondstyre inngått samarbeidsavtaler. Dette samarbeidet er direkte knyttet til arbeidet mot sosial dumping, og har som formål å få til en omforent forståelse av Arbeidstilsynets og de regionale verneombuds forskjellige oppgaver og roller.

LO mener at dagens samarbeidsavtaler fungerer bra. Slike avtaler bør kunne være et godt utgangspunkt for de nye ordningene, selv om det per i dag ikke er allmenngjorte tariffavtaler innenfor de andre bransjene. Dette vil ha betydning for hva som vil være relevant innhold i samarbeidsavtaler for disse bransjene.

Finansiering

LO støtter departementets forslag om at ordningen finansieres ved at bedriftene som omfattes av forskriften betaler en avgift, som en prosentdel av lønnsutgiftene. Landsorganisasjonen mener dessuten at det er behov for et statlig tilskudd til oppstart av de to nye bransjeordningene over statsbudsjettet, ikke et lån, slik departementet legger til grunn i høringsnotatet.

Tilskuddet bør ikke tidsavgrenses, men avsluttes først når de nye ordningene er selvfinansierende. Erfaringer fra dagens ordning viser at det tar tid å bygge opp en godt fungerende ordning, skriver LO.

Derfor må det blant annet gjennomføres en informasjonskampanje om RVO-ordningen i hotell og restaurant og renhold, slik det ble gjort i forbindelse med etableringen av dagens ordning.

– Også på landanlegg innen petro

LO understreker dessuten at forskriften om regionale verneombud også må gjelde landanleggene innenfor petroleumsvirksomheten.

– Det er viktig, påpeker LO.

Det er ingen hemmelighet at også Handel og Kontor ivrer for en ordning med regionale verneombud for handelsnæringen. Men det ble altså ikke foreslått i denne omgang, like lite som den Fellesforbundets ville ha for landbruket.

– Kan bli bra ordning

Clas Delp, forbundssekretær i Fellesforbundet med ansvaret for hotell, restaurant og reiseliv, sier til magasinett.org at forbundet er tilfreds med at LO i sitt høringssvar i all hovedsak har fulgt Fellesforbundets innspill.

– Vi har jobbet lenge og grundig med forslaget. Ordningen med regionale verneombud blir bra dersom departementet tar hensyn til våre anbefalinger om organisering og finansiering, sier han.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
16.11.2009
12:56
16.12.2013 11:52Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

350.000 av dem som har vært ledig i 2020, får ikke feriepenger neste sommer av dagpengene de har fått utbetalt i år.

Emmie Olivia Kristiansen

350.000 dagpengemottakere kan gå glipp av feriepenger neste år

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

Colourbox

Feriepengene er utrygge, det haster å endre loven, mener LO

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Sykepleiere og lærere sa nei til resultatet i kommuneoppgjøret. Dermed øker faren for streik.

Leif Martin Kirknes

Sykepleiere og lærere sier nei til lønnsoppgjøret. Hva skjer nå?

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

– Syke og uføre mennesker mister all sin inntekt, ofte over natten og uten noe varsel. De orker ikke mer

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

FRIR TIL UNGE NORDMENN: Tradisjonelle danske fagforeninger blør medlemmer til den alternative fagforeningen Krifa, som gjør nye framstøt i det norske markedet.

colourbox.com

«Billig-fagforening» vil nå unge: Har ingen tariffavtaler og tror ikke på streik

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

FÅR IKKE TARIFFAVTALE: Tom Eirik Leistad (til venstre) og Morten Rabben jobber på Nokian Dekk AS sitt sentrallager i Trondheim. Siden mandag 19. oktober har de streiket for en tariffavtale bedriften nekter dem.

Roy Ervin Solstad

– Det er jo litt rart å kalle det lønnsforhandlinger, når vi aldri forhandler om lønn

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende


Flere saker