JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Et retningsvalg i utenrikspolitikken

Mange organisasjoner har de siste ukene lansert kåringer og vurderinger av partienes internasjonale politikk. Slike karakterbøker framstilles nesten som om de er vitenskapelig basert, men er selvfølgelig basert på politiske vurderinger og ønske om å promotere egne programmer.04.09.2013
11:20
16.12.2013 23:43

Slik er det også med våre synspunkter. Vi i Norsk Folkehjelp er opptatt av demokrati og rettferdig fordeling. En mer urolig verden vil slå hardt inn også på vår velferd og sikkerhet her hjemme. Derfor er vi dypt bekymret for det valget som står foran oss. Det er fem grunner til det.

For det første er det stor forskjell på å si som regjeringspartiene at norsk bistand skal være minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt, og å si som høyresiden at vi skal kutte i bistanden. Frp ønsker de største kuttene, men Høyre har også foreslått reduksjon. Frp sier de er sterkt kritiske til tvungen statlig utviklingshjelp, fordi det bidrar til å svekke folks personlige ansvarsfølelse og giverglede. Frp får det til å høres ut som om bistand er tvunget nedover nordmenns hoder. Men nordmenn har faktisk selv gjentatte ganger stemt inn partier med høye internasjonale ambisjoner. Norsk bistand og solidaritetsarbeid har høy støtte i befolkningen. Pengene er selvfølgelig viktig i seg selv for en rekke norske utviklingsprogrammer og humanitær innsats. Men nivået på norsk bistand har også ringvirkninger: Andre land vil spørre hvorfor de skal bidra med 1 prosent dersom ikke engang steinrike Norge gjør det?

Vårt andre poeng er at norsk engasjementspolitikk har gitt oss nettverk og kontakter som vanskelig kan måles i kroner og ører, og som mange, inkludert stormaktene etterspør og som gir oss fordeler på andre områder. De siste årene har vi stått i spissen for store internasjonale prosesser for å få forbud mot klasevåpen og nå det siste året også satt dagsorden for de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Selv om det er tverrpolitisk enighet om et forbud mot atomvåpen vil alle slike initiativ kreve en evne og vilje også til å gå foran der stormaktene tviler eller står imot. Norge går i spiss internasjonalt når det gjelder humanitær nedrustning; internasjonal gjeldsrevisjon; arbeid mot skatteparadiser; for likestilling; og i kampen for å stoppe økende undertrykking. Vil Høyre videreføre dette hvis de kommer til makta? Vi håper det. Vil Frp? Neppe!

For det tredje forventer vi en viss samstemthet mellom politikk på ulike områder. Enkelte måler dette som samsvar mellom for eksempel handels- og utviklingspolitikken. Minst like viktig er det å finne samsvar mellom de prinsippene partier legger til grunn for utvikling ute og her hjemme. Og det er grunn til å tro at både Høyre og Frp ville gjort det dårligere i det kommende valget hvis de hadde programfestet den samme politikken hjemme som de tar til orde for internasjonalt. Hva om Erna Solberg hadde argumentert for at vi her hjemme skal ha mer frihandel, mest mulig markedsliberalisme, og mer fokus på enkeltindividets mulighet til å ta vare på seg og sin familie, uten å nevne velferdsordninger? Og om Siv Jensen hadde supplert med at hun på prinsipielt grunnlag er sterkt kritisk til ordningen med tvungne bidrag til å finansiere bestemte politisk målsettinger ved beskatning? Det ville blitt ramaskrik, som K. Bilden påpekte i Dagsavisen i februar i år.

For det fjerde understreker Høyre og Frp at vekst og jobbskaping må være overordna mål i norsk utviklingspolitikk: Land i sør ønsker først og fremst å klare seg selv. Vi er helt enig i at fokus på vekst, jobbskaping og å bidra til at land står på egne bein er viktig og at veldedighetstilnærming i norsk utviklingsarbeid er fundamentalt feil. Erfaringene med utvikling og byggingen av velferdsstaten her hjemme viser imidlertid at «skaping og deling» går hånd i hånd, og at begge forutsetter sterke organisasjoner og demokrati. Da er det stor forskjell mellom på den ene siden regjeringens prinsipp om å arbeide aktivt for å styrke demokrati og oppbygging av sterke organisasjoner og Høyresidens fokus på vekst og enkeltindividets mulighet til å ta vare på seg selv.

Så til vårt siste poeng. Et Midtøsten i brann stiller oss overfor store taktiske skillelinjer. Utviklingen i Syria, Egypt og Nord-Afrika er dramatisk og kan få ringvirkninger langt utover regionens grenser. I dette ligger også Israels forhold til nabolandene, og palestinakonflikten. Palestinakonflikten vil kun finne løsning dersom man supplerer forhandlinger og dialog med partene med press på Israel, for å få en slutt på okkupasjonen. Parallelt med gjentatte forhandlinger de siste årene har nemlig Israel tatt over stadig større områder på bakken. Det er ikke alltid vi er fornøyd med den norske regjeringens stemme her, men alternativet som Frp støtter, om å fremme tettere og mer aktiv støtte til Israel og mindre dialog med palestinerne vil undergrave kampen for folkeretten, en reell løsning i Midt-Østen og bidra til mer ustabilitet i hele regionen. Alternativet er med sterk klar stemme å tale for folkeretten, støtte demokratiske krefter og å forstå at innimellom krever internasjonale forhandlinger og konfliktløsning press på begge parter, men vurdert ut fra styrkeforholdet partene imellom og de målene man ønsker å bidra til.

Vi lever i en urolig og uforutsigbar verden. Som et lite land er vi svært avhengig av utviklingen i resten av verden. Valget i september vil ha minst like store konsekvenser for utenrikspolitikken som for den nasjonale og vil ha store innenrikspolitiske konsekvenser. Vi er en del av verden. Vår politikk i Midt-Østen påvirker vårt forhold til amerikanerne, russerne og kineserne. Vårt brede engasjement, omfattende ressurser og nettverk henger sammen. Det er ikke en separat «utviklingspolitikk» som man kan kaste terning om, eller måle gjennom noen få utvalgte spørsmål i en «utviklings-valgomat». Det er heller ikke som FN-Sambandet sier få forskjeller mellom partiene. Dette er et retningsvalg hvor vi må velge hva slags verden vi vil bidra til og hvilken rolle Norge skal spille og hvor forskjellene er store.

Norsk Folkehjelp er en partipolitisk nøytral organisasjon. Vi er ikke fornøyd med alt denne regjeringen gjør. Vi synes de burde vært tydeligere på overgrep både i Sudan og Midt-Østen. Vi har kritisert dem gjentatte ganger for å gi for lite støtte til sivilsamfunn og sosiale bevegelser. Men vi må likevel si fra når vi mener kampen for demokrati, norske interesser og omdømme settes under press. Det står langt mer på spill her enn det enkle analyser av partiprogrammer og valgomater kan besvare. Dette er et retningsvalg!

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2013
11:20
16.12.2013 23:43Mest lest

Hanna Skotheim

Kaisa om å være fattig i Norge: – Vi må se på lønningene til folk

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

ADVARER: Rafal Janeczeks liv ble snudd på hodet etter tiden som ansatt i bemanningsfirmaet Kranfører AS. Nå håper han andre arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Da Rafal (33) begynte å kreve lønn mellom oppdrag, ble jobben et mareritt

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Telefonbetjenter blir trakassert at kunder.

Illustrasjonsfoto: Motortion/Colourbox

Telefonbetjenter blir drapstruet på jobb. Her forteller tre ansatte sine historier

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Marian Abdi Hussein (SV) , Maria-Karine Aasen-Svensrud (Ap) og Tobias Drevland Lund (Rødt) var blant fagkandidatene som ble stemt inn på Stortinget

Hanna Skotheim, Sidsel Valum og Brian Cliff Olguin

Se hvem som kom inn på Stortinget fra fagbevegelsen

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

NESTEN PARKERT FOR GODT: Yngve Hovland (52) ble hardt skadet på jobb i fengselet. Sykkelen holder ham oppe på fritida.

Eivind Senneset

Først to år etter, er yrkesskaden til Yngve godkjent av Nav

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Sverre Myrli har formelt bedt Europautvalget sørge for at implementeringen av EUs fjerde jernbanepakke legges på is.

Helge Rønning Birkelund

Arbeiderpartiet har formelt bedt regjeringen utsette jernbanepakke fire

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Det er ikke alle dokumenter fra Stortinget som kommer til å bli med hjem til Hamar når Karin Andersen avslutter sitt 24 år lange liv som stortingsrepresentant.

Torgny Hasås

Etter 24 år mistet SVs Karin Andersen plassen sin på Stortinget: – Jeg har veldig mye ugjort i politikken

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

ULOVLIG PRAKSIS: Unibuss må betale 5000 kroner til Ruter dersom sjåfører bryter mobiltelefonreglementet til Ruter, men Oslo tingrett mener Unibuss sin praksis med å la sjåførene selv betale den «boten» er ulovlig.

Roy Ervin Solstad

Bussjåfør ble bøtelagt for mobilbruk, men nektet å betale. Nå har han vunnet i retten

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

HÅP: – Jeg er glad fordi vi nå kan få endret lovverket. Nå er det flertall på Stortinget for å få vekk karenstiden. Det er flertall for at syke og skadde mennesker kan få beholde inntekten sin, arbeidsavklaringspenger, helt fram til de er ferdig avklart i Nav og helsevesenet, sier Elisabeth Thoresen, som leder AAP-aksjonen.

Jan-Erik Østlie

AAP-generalen øyner håp om bedre forhold for syke og skadde i norsk arbeidsliv

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

DRØMME-STATSRÅDER: Trine Lise Sundnes (Ap), Terje Aasland (Ap), Freddy Øvstegård (SV), Mona Fagerås (SV) , Arne Nævra (SV) og Sverre Myrli (Ap) er blant politikerne forbundene peker på som sine favoritter.

Bakgrunnsfoto: Erlend Angelo

Her er LO-forbundenes ønske-statsråder

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Ansatte i pleie- og omsorgstjenesten har mer kvelds- og nattarbeid enn andre yrkesgrupper, ifølge arbeidslivsbarometeret til YS.

Tri Nguyen Dinh

Vi jobber mer kveld, natt og helg enn før. Disse bransjene skiller seg ut

Leif Martin Kirknes

LOs tre mektigste krever at Støre endrer loven

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

– Det er sånn at vedtak som er fattet i Stortinget, er det konstitusjonell tradisjon for at en gjennomfører, sier Erna Solberg.

Tormod Ytrehus

Solberg om EUs fjerde jernbanepakke: – Tradisjon for å gjennomføre stortingsvedtak

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad innrømmer at han aktivt prøvde å unngå skatt på statsrådsbolig.

Jan-Erik Østlie

Ropstad innrømmer at han prøvde å unngå skatt på pendlerleilighet

Kommentar

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Erna Solberg vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering, skriver Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Erna vil bli husket for at hun fikk Frp inn i regjering»

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

LÅGAST PÅ PRIS: App-selskapet Intercab/Ridel danka ut konkurrentane i anbodet om å køyre skoleelevar og funksjonshemma i Agder.

Tormod Ytrehus

App-selskap vann konkurranse om å køyre taxi for kommunen

Kommentar

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Statsministerens kontor, med Erna Solberg i spissen, har et medansvar i Ropstad-saken, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Jan-Erik Østlie

«Det tar seg ikke pent ut når Erna Solberg toer sine hender i Ropstad-saken»

Jan-Erik Østlie / Atle Espen Helgesen

Industri Energi med tydelige forventninger til ny regjering

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

BEMANNINGSBYRÅ: – Bemanningsbyrået har ødelagt livet mitt, sier Rafal Janeczeks om tiden som ansatt i Kranfører AS. Han håper arbeidsinnvandrere skal slippe å oppleve det samme som ham.

Håvard Sæbø

Kranfører Rafals historie ryster politikere. Dette vil de gjøre med bemanningsbyråene

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

TRAPPER OPP: LO Stat trapper opp kulturstreiken med 121 nye streikende neste uke.

Anders Hauge-Eltvik

Kulturstreiken for rettferdig pensjon trappes opp. Se oversikten her


Flere saker