JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Et retningsvalg i utenrikspolitikken

Mange organisasjoner har de siste ukene lansert kåringer og vurderinger av partienes internasjonale politikk. Slike karakterbøker framstilles nesten som om de er vitenskapelig basert, men er selvfølgelig basert på politiske vurderinger og ønske om å promotere egne programmer.04.09.2013
11:20
16.12.2013 23:43

Slik er det også med våre synspunkter. Vi i Norsk Folkehjelp er opptatt av demokrati og rettferdig fordeling. En mer urolig verden vil slå hardt inn også på vår velferd og sikkerhet her hjemme. Derfor er vi dypt bekymret for det valget som står foran oss. Det er fem grunner til det.

For det første er det stor forskjell på å si som regjeringspartiene at norsk bistand skal være minst 1 prosent av brutto nasjonalinntekt, og å si som høyresiden at vi skal kutte i bistanden. Frp ønsker de største kuttene, men Høyre har også foreslått reduksjon. Frp sier de er sterkt kritiske til tvungen statlig utviklingshjelp, fordi det bidrar til å svekke folks personlige ansvarsfølelse og giverglede. Frp får det til å høres ut som om bistand er tvunget nedover nordmenns hoder. Men nordmenn har faktisk selv gjentatte ganger stemt inn partier med høye internasjonale ambisjoner. Norsk bistand og solidaritetsarbeid har høy støtte i befolkningen. Pengene er selvfølgelig viktig i seg selv for en rekke norske utviklingsprogrammer og humanitær innsats. Men nivået på norsk bistand har også ringvirkninger: Andre land vil spørre hvorfor de skal bidra med 1 prosent dersom ikke engang steinrike Norge gjør det?

Vårt andre poeng er at norsk engasjementspolitikk har gitt oss nettverk og kontakter som vanskelig kan måles i kroner og ører, og som mange, inkludert stormaktene etterspør og som gir oss fordeler på andre områder. De siste årene har vi stått i spissen for store internasjonale prosesser for å få forbud mot klasevåpen og nå det siste året også satt dagsorden for de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Selv om det er tverrpolitisk enighet om et forbud mot atomvåpen vil alle slike initiativ kreve en evne og vilje også til å gå foran der stormaktene tviler eller står imot. Norge går i spiss internasjonalt når det gjelder humanitær nedrustning; internasjonal gjeldsrevisjon; arbeid mot skatteparadiser; for likestilling; og i kampen for å stoppe økende undertrykking. Vil Høyre videreføre dette hvis de kommer til makta? Vi håper det. Vil Frp? Neppe!

For det tredje forventer vi en viss samstemthet mellom politikk på ulike områder. Enkelte måler dette som samsvar mellom for eksempel handels- og utviklingspolitikken. Minst like viktig er det å finne samsvar mellom de prinsippene partier legger til grunn for utvikling ute og her hjemme. Og det er grunn til å tro at både Høyre og Frp ville gjort det dårligere i det kommende valget hvis de hadde programfestet den samme politikken hjemme som de tar til orde for internasjonalt. Hva om Erna Solberg hadde argumentert for at vi her hjemme skal ha mer frihandel, mest mulig markedsliberalisme, og mer fokus på enkeltindividets mulighet til å ta vare på seg og sin familie, uten å nevne velferdsordninger? Og om Siv Jensen hadde supplert med at hun på prinsipielt grunnlag er sterkt kritisk til ordningen med tvungne bidrag til å finansiere bestemte politisk målsettinger ved beskatning? Det ville blitt ramaskrik, som K. Bilden påpekte i Dagsavisen i februar i år.

For det fjerde understreker Høyre og Frp at vekst og jobbskaping må være overordna mål i norsk utviklingspolitikk: Land i sør ønsker først og fremst å klare seg selv. Vi er helt enig i at fokus på vekst, jobbskaping og å bidra til at land står på egne bein er viktig og at veldedighetstilnærming i norsk utviklingsarbeid er fundamentalt feil. Erfaringene med utvikling og byggingen av velferdsstaten her hjemme viser imidlertid at «skaping og deling» går hånd i hånd, og at begge forutsetter sterke organisasjoner og demokrati. Da er det stor forskjell mellom på den ene siden regjeringens prinsipp om å arbeide aktivt for å styrke demokrati og oppbygging av sterke organisasjoner og Høyresidens fokus på vekst og enkeltindividets mulighet til å ta vare på seg selv.

Så til vårt siste poeng. Et Midtøsten i brann stiller oss overfor store taktiske skillelinjer. Utviklingen i Syria, Egypt og Nord-Afrika er dramatisk og kan få ringvirkninger langt utover regionens grenser. I dette ligger også Israels forhold til nabolandene, og palestinakonflikten. Palestinakonflikten vil kun finne løsning dersom man supplerer forhandlinger og dialog med partene med press på Israel, for å få en slutt på okkupasjonen. Parallelt med gjentatte forhandlinger de siste årene har nemlig Israel tatt over stadig større områder på bakken. Det er ikke alltid vi er fornøyd med den norske regjeringens stemme her, men alternativet som Frp støtter, om å fremme tettere og mer aktiv støtte til Israel og mindre dialog med palestinerne vil undergrave kampen for folkeretten, en reell løsning i Midt-Østen og bidra til mer ustabilitet i hele regionen. Alternativet er med sterk klar stemme å tale for folkeretten, støtte demokratiske krefter og å forstå at innimellom krever internasjonale forhandlinger og konfliktløsning press på begge parter, men vurdert ut fra styrkeforholdet partene imellom og de målene man ønsker å bidra til.

Vi lever i en urolig og uforutsigbar verden. Som et lite land er vi svært avhengig av utviklingen i resten av verden. Valget i september vil ha minst like store konsekvenser for utenrikspolitikken som for den nasjonale og vil ha store innenrikspolitiske konsekvenser. Vi er en del av verden. Vår politikk i Midt-Østen påvirker vårt forhold til amerikanerne, russerne og kineserne. Vårt brede engasjement, omfattende ressurser og nettverk henger sammen. Det er ikke en separat «utviklingspolitikk» som man kan kaste terning om, eller måle gjennom noen få utvalgte spørsmål i en «utviklings-valgomat». Det er heller ikke som FN-Sambandet sier få forskjeller mellom partiene. Dette er et retningsvalg hvor vi må velge hva slags verden vi vil bidra til og hvilken rolle Norge skal spille og hvor forskjellene er store.

Norsk Folkehjelp er en partipolitisk nøytral organisasjon. Vi er ikke fornøyd med alt denne regjeringen gjør. Vi synes de burde vært tydeligere på overgrep både i Sudan og Midt-Østen. Vi har kritisert dem gjentatte ganger for å gi for lite støtte til sivilsamfunn og sosiale bevegelser. Men vi må likevel si fra når vi mener kampen for demokrati, norske interesser og omdømme settes under press. Det står langt mer på spill her enn det enkle analyser av partiprogrammer og valgomater kan besvare. Dette er et retningsvalg!

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
04.09.2013
11:20
16.12.2013 23:43Mest lest

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

FriFagbevegelse har sett kontrakter hvor styrmenn direkte ansatt i Wizz Air har 11.000 kroner i månedslønn. Arbeidstiden er 40 timer i uka.

Pete Webber/Flickr (CC BY-SA 2.0)

Wizz Air-lønna: Slik er pilotens kontrakt

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

SIER IFRA: – Når jeg mener Nav har konkludert feil, har jeg anbefalt at Nav ikke stanser stønad eller at Nav må innvilge stønad. Jeg har da påpekt at økonomisk uforutsigbarhet skaper sterk uro og bekymring, noe som forstyrrer behandling i vesentlig grad, sier lege Paul Kavli.

Yngvil Mortensen

Nav anklager lege for å bidra til trygdemisbruk: – Jeg gjør jobben min

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

FORSKJELLER: – Det er forskjeller mellom by og bygd, men det er bemanningsproblematikk svært mange steder. Dette må løses nå, og vi forstår at medlemmene opplever hverdagen som uforutsigbar. Tiltak er på gang, og vi har dialog om dette, sier de sentralt tillitsvalgte Jarle Eide, Helge Mathisen, Terje Nordgulen og Vivian Grimelid i Fagforbundet Post og finans Vestlandet.

Alf Ragnar Olsen

Posten Norge sa opp for mange: – Folk kom gråtende til meg

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

AFP-EN RYKER: – Planen var å gå av med AFP, men det kommer bare til å mangle noen måneder på at jeg blir 62 år før jeg må slutte. Jeg får prøve å finne en jobb i en bedrift som har AFP, sier Eva Sæther.

Håvard Sæbø

Eva (60) mister jobben hun fikk som 18-åring. Nå flyttes suksessfabrikken ut av Norge

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Elisabeth Thoresen i AAP-akssjonen får henvendelser fra mange fortvilede medlemmer.

Nanna Aanes Wolden

Frykter AAP-kuttene har bidratt på selvmordsstatstikken – krever umiddelbar kartlegging

Paul S. Amundsen

På 18 år har vekternes tillegg for natt og helg kun økt med seks kroner

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Ti år etter at han falt på jobb og brakk ryggen, inngikk tidligere rørlegger Vidar Sagen i 2018 et forlik med Alpha Insurance, som skulle sikre ham 850.000 kroner i yrkesskadeerstatning. Så gikk det danske forsikringsselskapet konkurs.

Håvard Sæbø

Vidar (68) skulle få 850.000 kroner etter ulykken på jobben. Så gikk selskapet konkurs

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

MINIMAL MARGIN: Bussene blir ikke parkert fra neste uke grunnet ny streik, etter at uravstemningen viste at 50,44 prosent av bussjåførene stemte ja til meklingsresultatet.

Tormod Ytrehus

Under 100 stemmer avgjorde bussoppgjøret. Nå får sjåførene ny lønn

Leif Martin Kirknes

Nå skal det svi mer å si opp jobben

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Venstresida i norsk politikk må våge å ta oljedebatten, seier Alf Holmelid (SV).

Håvard Sæbø

Ansatte i oljeservice får ny lønn. Her er resultatet

Gorm Kallestad / NTB

Regelendring fra regjeringen vil tvinge mange over på uførepensjon, mener LO-topper

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Første mulige streikedag for sykepleierne i kommunene blir mandag 23. november.

Leif Martin Kirknes

Datoen er satt: Dette kan bli første streikedag for sykepleierne og lærerne

Arkivfoto.

Arkivfoto.

Håvard Sæbø

Nå må medlemmene i hotell og restaurant selv ta stilling til om de vil streike for bedre lønn

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

FIKSER SKOLEN: Sebastian Hestø droppet ut fra videregående. Nå kommer han seg opp om morgenen og har han funnet seg til rette på Vg2 byggteknikk.

Martin Guttormsen Slørdal

– Hvert år har vi elever som sier at «dere berga livet mitt»

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Bussjåfør Ørjan Takle tvilte seg til et ja. Kollega Øyvind Selnes stemte nei.

Håvard Sæbø/Tormod Ytrehus

Bussoppgjøret: Ørjan stemte ja, Øyvind stemte nei. Nå sender begge en advarsel til arbeidsgiverne

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

NYTT DIREKTIV PÅ TRAPPENE: Direktivet sier at alle arbeidstakere skal ha tilgang til minstelønn, enten gjennom tariffavtale eller gjennom lovfestet minstelønn.

Ole Palmstrøm

Nå kommer EU-loven om minstelønn

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

STØTTE: SV-leder Audun Lysbakken (til høyre) tok seg tid til å dra på Youngstorget for å snakke med streikende vektere torsdag. Her er han i prat med hovedtillitsvalgt i Securitas, Robert Ball (til venstre), og forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund, Terje Mikkelsen.

Jan-Erik Østlie

Midt i streiken har to store vaktselskaper permittert sine hovedtillitsvalgte: – Rystende

Ole Palmstrøm

Både kunder og ansatte i villrede: – Hæ? Skal Trondheim postkontor legges ned?

Trygve Slagsvold Vedum

Trygve Slagsvold Vedum

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet mest fram på målinger i oktober

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Natalia Zubillaga, NTL UiO.

Jan-Erik Østlie

De lavest lønte i staten kommer dårligst ut to år på rad. Det provoserer de tillitsvalgte


Flere saker