JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

"No more honey honey"

Fremtidens arbeidsliv gir nye utfordringer. Også for toppledere i Staten. I går var mange av dem samlet for å reflektere over de små sakers tyranni, se inn i fremtiden og lære mer om Bjørnstjerne Bjørnson.21.04.2010
14:00
16.12.2013 13:06

nina.hanssen@lomedia.no

Statens topplederkonferanse er et årlig arrangement for alle toppledere i staten, deres forhandlingspartner i arbeidslivet og toppolitikere.

Her var de alle. Både fylkesmannen Anne Enger, riksmeklingsmannen Kari Gjesteby, Terje Moe Gustavsen fra Vegdirektoratet, riksantikvar Jørn Holme og sjefen for Heimevernet Kristin Lund i skjønn forening.

Men også representanter fra LO stat, Unio Stat, YS Stat og Akademikerne Stat var til stede.

Forargelsens kraft

I år ønsket også arrangøren å markere at det er 100 år siden dikteren og samfunnsaktøren Bjørnstjerne Bjørnson (1832-1910) døde. Forfatteren Edvard Hoem ga forsamlingen et spennende innblikk i forfatterens samfunnsengasjement.

Vertskapet, som er Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet, ønsket nemlig å minne deltakerne om Bjørnsons evne til forargelse og vilje til å påvirke samfunnsutviklingen, ofte med en patos som er fremmed for de fleste av oss i dag.

I invitasjonen til årets konferanse skriver Marianne Andreassen, administrerende direktør for Senter for statlig økonomistyring (SSØ), Hans Christian Holte, direktør i Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) og Siri Røyne, som er statens personaldirektør:

”Man skal ikke undervurdere forargelsens kraft som kilde til samfunnsutvikling”. Så var det også mange engasjerte innledere som både inspirerte og irriterte noen.

LO Stat var med

En av bolkene handlet om forholdet mellom politikernes krav og forventningens muligheter til å omsette politikk i resultater. Konferansen hadde også en bolk om framtidsforskning, økt mediepress og til slutt en bolk om den grenseløse velferdsstaten.

LO Stats leder Tone Rønoldtangen syntes det ble presentert mange spennende taler, men var ikke enige i alt som ble sagt fra arrangørene.

Arbeide og spare

Det er statsråd Rigmor Aasrud som har ansvaret for statens arbeidsgiverpolitikk og det var derfor naturlig hun som var vertinne for konferansen som handlet både om politikk og statsforvaltning.

Aasrud minnet forsamlingen om at regjeringens mål om at fornyingen av offentlig sektor er å oppnå mer velferd og mindre administrasjon, mer lokal frihet og mindre detaljstyring.

Hun sa også at dagens regjering har som mål å ha en sterk offentlig sektor og et velferdssamfunn som bygger på de tradisjonelle verdiene vi kjenner.

Finansminister Sigbjørn Johnsen fikk mye taletid i delen som handlet om forvaltningens rolle i politikkutformingen.

Han minnet om at også Norge er preget av internasjonal nedgangskonjunktur og finanskrise, men at en offensiv politikk har holdt sysselsettingen relativt stabil, selv om arbeidsledigheten også øker her.

Johnsen mener vi både skal arbeide og spare.

No more Honey Honey

Det største politiske trekkplasteret på årets konferanse var nok den tidligere svenske statsministeren Göran Persson, som i dag er seniorkonsulent i JKL Group.

På grunn av asketåken, hadde han valgt å kjøre Volvo for å rekke arrangementet. ¨'

Den erfarne sosialdemokratiske politikeren fikk nærmest fritt spillerom på talerstolen og trollbandt salen.

Uten manus snakket han nesten en time om politiske utfordringer i Norge, Norden, Europa og verden.

Han snakket om velferdsutfordringer i kjølvannet av finanskrise og klimautfordringer, men var også innom sykehuspolitikk og andre felles utfordringer, som han kjenner igjen på tvers av landegrensene.

Alt henger sammen med alt, ifølge Persson. Vi blir påvirket også av at andre land sliter.

Persson tegnet et dystert bilde av Europa i krise. Særlig har finanskrisen slått hardt ned på enkelte land der politikere nå sliter veldig hardt for å finne gode løsninger.

– Det er allerede krise på Island og i Hellas, men Storbritannia har også enorme utfordringer. Og snart står Italia for tur. Det påvirker også vår økonomi og hele tiden er det store politiske utfordringer. Da jeg vokste opp, sang vi ”honey in the morning, honey in the evening” og tenkte på USA. Ungdom som vokser opp i Europa i dag vil nok synge noe helt annet, sa han.

Kostbar offentlig sektor

Marianne Andreassen, direktør i Senter for statlig økonomistyring (SSØ) minnet forsamlingen om at vi har en god, men dyr offentlig sektor.

– Dette må vi ta innover oss. Men for å få en effektiv ressursbruk må vi ha effektiv styring, sa Marianne Andreassen og pekte utover salen.

– En kursendring er krevende, men det er tid for å fokusere mer på målene og hva vi skal oppnå enn hva man skal gjøre, sa hun.

Selv om Andreassen var inspirert av konsulent Persson, vil hun gjerne se mindre bruk av konsulenter i staten framover.

– Vi må bruke mer av den kompetansen vi allerede har blant våre medarbeidere i staten og bygge opp egen kompetanse til bruk i utviklingsprosesser framover. Det er både bedre og billigere, understreket hun.

– Helt enig, repliserte en lattermild Göran Persson.

Skavlansamtale

Etter innledningene fulgte en samtale mellom Göran Persson og de to norske statsrådene.

Konferanseleder Eva Bratholm fra Norad inntok rollen nesten som en mild Fredrik Skavlan på en fredag, og lot de tre sosialdemokratene fortelle personlige historier fra det indre politiske liv.

– Er det mye krangling i regjeringen under budsjettprosessene? spurte Bratholm.

– Meningsbrytninger i en regjering er helt naturlig slik det er ellers i samfunnet, men media overdriver naturligvis ofte. Jeg synes særlig budsjettprosessene er veldig spennende jeg, sa Sigbjørn Johnsen og smilte lurt.

Også Rigmor Aasrud hadde en god opplevelse under siste budsjettprosess.

– Det var første gang for meg, og det var faktisk veldig trivelig. Sigbjørn Johnsen er tydelig, og det var en god stemning hele tiden. Dessuten er det bra at vi har noen som holder igjen og ikke ønsker å bruke for mye, røper hun.

En av dem som kommenterte debatten etterpå var departementsråd Bjørn Trygve Grydeland fra Utenriksdepartementet.

Han henvendte seg mest til salen og roste lederne som satt på rekke og rad.

– Jeg har tiltro til dere alle som statlige ledere, sa Grydeland og reklamerte for de to bindene om den norske statsforvaltningens historie som kom ut nylig. – Det håper dere får lest, sa han.

Danske fremtidstanker

Den energiske danske Johan Peter Paludan, direktør for Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) i København fikk fart på lattermusklene til forsamlingen da han tok de med på en reise inn i framtiden.

I noen av hans fremtidsscenarier, fantes både omsorgsroboter, byråkratroboter og vaskeroboter for eldreomsorgen.

Han stilte spørsmål om det er behov for ledere i 2015. Dessuten hadde en egen forklaring for hvorfor menn nå inntar kjøkkenet for å lage mat hjemme.

– Det er egentlig en fluktmekanisme. De er der for å vinne nytt land (kjøkken og grill hele året), der er det maskiner, og på kjøkkenet kan de ”pimpe i fred”, sa han.

– Lager de mat så slipper de også å passe barna, la han til og fikk enda mer latter i salen.

Arbeidsmoral

Han hadde også nylig gjort en undersøkelse om arbeidsmoralen i ulike land.

– Vi stilte spørsmål om folk ville jobbe selv om de ikke fikk betalt. Svaret er ganske overraskende. Hele 81 prosent danske arbeidstakere ville det, 75 prosent svensker og 74 prosent nordmenn, røpet han.

Før han gikk over til å prate om hvordan man skal håndtere ledelseskonseptet som han kaller prima donna-management. Et uttrykk og en del av foredraget til den danske fremtidsforskeren, som i alle fall ikke falt i god jord hos sjefen for Heimevernet, Kristin Lund.

Nå er det vel slik at ordet primadonna ofte assosieres med noe negativt om personer som har en tendens til å opptre arrogant og selvforherligende. Men den danske forskeren beskrev dette som et begrep man i lederskapskretser bruker om svært dyktige, selvbevisste og utfordrende nøkkelansatte.

Primadonnaene er de mest sentrale kunnskapsarbeiderne i bedriften som det ikke er like lett å erstatte og som lederen må ha et bevisst forhold til.

Primadonnaer er avhengig av fellesskap med andre mennesker. Kanskje trenger de en skulder å gråte på eller ros?

De har i likhet med andre ansatte behov for å bli verdsatt av andre, for å bli positivt omtalt i kantina, og for å føle tilhørighet til en gruppe.

Den danske forskeren mente det var viktig at også lederne i Staten er bevisste på disse primadonnaene.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.04.2010
14:00
16.12.2013 13:06Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

PÅ VEI MOT FAGBREV: Det blir mange biler å shine fram mot fagbrev i 2023 for Robin Sharma. Den 1. august startet han som lærling i bilpleiefaget.

Tormod Ytrehus

Robin (17) er Norges første bilpleie-lærling

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Adrian Nielsen

SVs Kirsti Bergstø blir arbeidsliv-topp på Stortinget

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok


Flere saker