JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
REFLEKSJON: Barne- og ungdomsarbeider Monica Hammernes (39) tror ikke hun hadde brukt like mye tid på å reflektere over samlingsstundene i etterkant hvis hun var assistent. På gulvet sitter Tobias (2).

REFLEKSJON: Barne- og ungdomsarbeider Monica Hammernes (39) tror ikke hun hadde brukt like mye tid på å reflektere over samlingsstundene i etterkant hvis hun var assistent. På gulvet sitter Tobias (2).

Adrian Nielsen

Barne- og ungdomsarbeider:

Fagarbeidere har lav yrkesstolthet, viser undersøkelse: – Vi må slutte å omtale dem som assistenter

En ny studie viser at fagarbeidere i barnehagen har lav yrkesstolthet. – De ser på seg selv som assistenter og opplever at utdanningen deres ikke er så viktig, sier forsker.07.02.2019
12:44
10.04.2019 20:37

hanna.skotheim@fagbladet.no

Små barneføtter flokker seg rundt barne- og ungdomsarbeider Monica Hammernes (39). Etter å ha telt alle de ni barnehagebarna ved å si navnet deres, legger hun den ene hånda over gitarskaftet og blar strengene ned med den andre. De unge stemmene brer seg utover rommet og små kropper vrikker fram og tilbake.

Det er tid for dagens samlingsstund i Festningsåsen barnehage på Bjørkelangen. En halvtime spekket med pedagogiske baktanker. For Hammernes gjør ikke noe uten å ha en tanke om hvorfor hun gjør det.

– Jeg teller alle barna og sier navnet deres for å gi dem bekreftelse. Det fremmer blant annet empati. Og så bruker jeg sang og musikk fordi det fremmer språk, motorikk og glede. Det er teorien vi fagarbeidere har i bunn, som skiller oss fra assistenter, sier Hammernes.

Saken fortsetter under bildet.

ENGASJERT: Barne- og ungdomsarbeider Monica Hammernes engasjerer seg for sin yrkesgruppe både på og utenfor jobb. Ved siden av jobben er hun sensor for kandidater som skal ta fagprøven. Hun skal også være dommer i neste NM for barne- og ungdomsarbeidere.

ENGASJERT: Barne- og ungdomsarbeider Monica Hammernes engasjerer seg for sin yrkesgruppe både på og utenfor jobb. Ved siden av jobben er hun sensor for kandidater som skal ta fagprøven. Hun skal også være dommer i neste NM for barne- og ungdomsarbeidere.

Adrian Nielsen

Må gjøre litt av alt

Selv om Hammernes er en stolt barne- og ungdomsarbeider, forstår hun at ikke alle fagarbeidere har samme yrkesstolthet. I en ny studie kommer det nemlig fram at enkelte fagarbeidere vurderer seg på lik linje som assistenter, de opplever at arbeidsoppgavene deres er like, og de erfarer at utdanningen deres ikke blir sett på som viktig.

– Fagarbeiderne jeg har snakket med, mener ikke det er utdanningen som har gjort dem til en god barnehageansatt, men personlige egenskaper og arbeids- og livserfaring, sier barnehagelærer Lena Sawe (29) som har foretatt studien.

Sawe tror den kollektive yrkesidentitet blant fagarbeidere er svak blant annet fordi de ikke nevnes i styringsdokumentene. De inkluderes bare i betegnelsen «personale» sammen med de andre yrkesgruppene i barnehagen.

Hva som er fagarbeideres mandat i barnehagen er derfor uklart, sier Sawe.

Måten barnehagen er organisert på, gjør det vanskeligere å gjøre yrkesgruppene synlige. Det kan også ha innvirkning på fagarbeidernes identitet, mener Sawe.

– I barnehagen skal mye gjøres og med et begrenset antall mennesker. De ansatte er nødt til å gjøre litt av alt for å få tiden til å gå opp, sier hun.

Snart slutt med å være ringevikar: Prabina er først ute med å ta fagbrev på jobb

– Avleggs

For å øke statusen til fagarbeidere må de slutte å bli omtalt som assistenter, mener Hammernes.

– I stillingsutlysninger søkes det ofte etter «fagarbeidere/assistenter». Det er avleggs. Enten søker du etter en assistent eller så søker du etter en fagarbeider, legger Hammernes til.

Saken fortsetter under bildet.

TA ANSVAR: Monica Hammernes organiserer samlingsstund med de minste barna på avdelingen hver dag. Det har hun selv tatt initiativ til. - Vi fagarbeidee må bli flinkere til å ta ansvar, mener hun. På bilde ser du også Cesar (1).

TA ANSVAR: Monica Hammernes organiserer samlingsstund med de minste barna på avdelingen hver dag. Det har hun selv tatt initiativ til. - Vi fagarbeidee må bli flinkere til å ta ansvar, mener hun. På bilde ser du også Cesar (1).

Adrian Nielsen

Enda verre synes hun det er at fagarbeidere blir ansatt i assistentstillinger og får lønn som assistenter. Som sensor for kandidater som skal ta fagprøven, har hun vært i kontakt med de som har fullført og som har blitt møtt med slike utlysninger.

Hvor godt man kjenner til fagarbeideres kompetanse, har også en betydning, ifølge Hammernes.

– Jeg tror mange rekrutterer fagarbeidere fordi det står «fagarbeider» på papiret og ikke nødvendigvis fordi de vet hvilken kompetanse vi sitter med. Jeg tror ikke engang de som ønsker å bli fagarbeidere, vet nok. Flere sier for eksempel «eksamen» og ikke «fagprøve». Når vi snakker om å ha yrkesstolthet, må vi i hvert fall bruke terminologien riktig.

1. august i fjor ble det innført en bemanningsnorm i barnehagen. På spørsmål om det også bør innføres en fagarbeidernorm, svarer Hammernes kontant «ja». Bemanningsnormen går ikke inn for å lovfeste at barnehagene i tillegg må ansette barne- og ungdomsarbeidere, noe Fagforbundet synes er synd.

Endelig kan du søke om å ta fagbrev på jobb med full lønn

Like kompetente

Universitetslektor på barnehagelærerutdanningen ved OsloMet, Lise Hannevig, er ikke overrasket over at noen fagarbeidere har lav yrkesidentitet, men hun synes det er synd.

For å løfte identiteten deres må barnehagelærere og fagarbeidere vite mer om hverandres utdanning slik at de større grad kan dra nytte av hverandres kompetanse.

I en rapport om barnehagelærerrollen fra 2018 kom det fram at yrkesgruppen til fagarbeiderne er lite tematisert og at det mellom yrkesgruppene, ikke er godt nok avklart hvilke oppgaver og områder fagarbeideren skal ha ansvar for i kraft av sin utdanning og kompetanse.

– Det vil påvirke fagarbeiderens opplevelse av egen yrkesidentitet, sier forsker Marit Bøe, som var leder for sekretariatet i ekspertutvalget om barnehagelærerrollen. Rapporten er basert på forskningslitteratur.

Identifiserer seg sterkere

Lite forskning på fagarbeidere var grunnen til at Lena Sawe ønsket å se nærmere på yrkesgruppen. Skulle hun forsket videre, hadde hun sett mer på praksiskandidatordningen.

– Det hadde vært spennende å se om de som tar fagbrev etter å ha arbeidet i barnehage en stund, vil identifisere seg sterkere med yrkesrollen enn de som tar utdanningen gjennom videregående opplæring.

Sawe synes også det hadde vært interessant å bruke observasjon til å studere om det kan være forskjeller mellom fagarbeidere og assistenter som ikke uttrykkes verbalt.

– Er det for eksempel noe som tyder på dette når de ansatte er med barna? Noen av informantene mine antyder at det de gjør sammen med barna kan være noe som skiller dem fra assistentene, sier Sawe.

Mer pedagogisk ansvar

I 2014 gjorde også universitetslektor ved OsloMet, Alona Laski, en studie på fagarbeidere. Hun fikk en annen oppfatning om fagarbeiderens yrkesstatus enn Sawe. Laski undersøkte blant annet i hvilken grad pedagogiske ledere i en spesifikk barnehage delegerte arbeid til fagarbeidere og assistenter.

– Fagarbeiderne fikk delegert flere pedagogiske oppgaver enn ufaglærte assistenter. De fikk for eksempel mulighet til å utforme noen planer og de deltok mer aktivt i faglige refleksjonsmøter. Fagarbeiderens formelle kvalifikasjon gjorde at de ikke identifiserte seg med assistenten, sier Laski.

Hvordan arbeidsdelingen er og hvorvidt fagarbeidernes kompetanse blir anerkjent i barnehagen, kommer helt an på den enkelte kulturen i barnehagen, understreker Laski. Også størrelsen på barnehagen vil ha innvirkning på arbeidsfordelingen, ifølge universitetslektoren. I en større barnehage vil organisasjonen gjerne bli mer hierarkisk og hvilken stilling du har vil i større grad virke som et prinsipp for fordelingen av arbeidsoppgaver.

Status varierer

Det er fornøyde barn som setter seg til lunsjbordet etter dagens samlingsstund i Festningsåsen barnehage. Rundt seg har de to ringevikarer, en barnehagelærer og barne- og ungdomsarbeider Hammernes. Hun er fornøyd med hvordan arbeidsoppgavene delegeres i barnehagen, og at det er lav terskel for å få mer ansvar hvis man ønsker det.

– Statusen som fagarbeider varierer nok ut fra hvordan du er som person. Hvis du er trygg i deg selv og i jobben din, og du tror på det du gjør, tror jeg ikke du vil føle at du blir sett ned på. Vi fagarbeidere må også bli flinkere til å ta ansvar i stedet for å snakke om at vi ikke får nok ansvar.

Saken fortsetter under bildet.

FOR MYE: – Litt for mye i barne og ungdomsarbeiderutdanningen retter seg mot barnehagen, mener Monica Hammernes. Hun la spesielt merke til det fordi hun visste at hun skulle søke seg til en spesialskole før hun eventuelt begynte å jobbe i barnehage. Ved siden av Hammernes ser du ansiktet til Oda (2).

FOR MYE: – Litt for mye i barne og ungdomsarbeiderutdanningen retter seg mot barnehagen, mener Monica Hammernes. Hun la spesielt merke til det fordi hun visste at hun skulle søke seg til en spesialskole før hun eventuelt begynte å jobbe i barnehage. Ved siden av Hammernes ser du ansiktet til Oda (2).

Adrian Nielsen

Hva kan du med fagbrev i barne- og ungdomsarbeidfag?

• Du skal kunne tilrettelegge og gjennomføre pedagogiske tilbud for barn og unge i alderen 0–18 år.

• Opplæringen skal resultere i at du kan tilpasse det pedagogiske tilbudet til ulike aldersgrupper, funksjonsnivåer og livssituasjoner.

• Den skal gi grunnlag for å velge hensiktsmessige arbeidsmåter og stimulere til allsidige aktiviteter.

• Den skal bidra til å utvikle din evne til kommunikasjon og samhandling med barn, unge og foresatte.

• Den skal også bidra til å utvikle din flerkulturelle forståelse, og den skal fremme likestilling og likeverd.

• Du kan være barne- og ungdomsarbeider på ulike arenaer som barnehager, skoler, SFO og klubbvirksomhet der barn og unge ferdes.

(Udir.no)

– Jeg tror mange rekrutterer fagarbeidere fordi det står «fagarbeider» på papiret og ikke nødvendigvis fordi de vet hvilken kompetanse vi sitter med

Monica Hammernes (39), barne- og ungdomsarbeider.

– Danske helsefagarbeidere har sterkere identitet enn norske

Også helsefagarbeidere har lav yrkesidentitet, i hvert fall sammenlignet med Danmark. I disse dager er forskere i gang med et samarbeidsprosjekt mellom Norge og Danmark. De følger arbeidshverdagen til helsefagarbeidere i begge landene tett.

– Mitt foreløpige inntrykk er at yrkesidentiteten til helsefagarbeidere i Danmark er sterkere enn i Norge, sier Mia Vabø ved OsloMet, en av forskerne som er med på prosjektet.

Ifølge Vabø har social- og sunhedsassistenten (helsefagarbeider i Norge) i hjemmepleien i Danmark mer selvstendige stillinger. De har også større stillinger.

– Mitt inntrykk er at danskene synes det er rart at Norge opererer med så mange sykepleiere i helse- og omsorgssektoren. I Norge «ruler» sykepleierne i større grad, mens helsefagarbeiderne er en mye mer marginalisert gruppe.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
07.02.2019
12:44
10.04.2019 20:37Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

ULØNNET: For at Rebekka Kronstad Henriksen skal kunne amme datteren Sarah, må hun ta ulønnet permisjon fra jobben. Det går ut over økonomi og rettigheter.

Cathrine Kahrs

Rebekka (33) må ta ulønnet permisjon for å kunne amme datteren

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Colourbox

Disse får minimum 10.000 kroner i lønnsøkning

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

FORUS: 68 ansatte vil miste jobben på skjærelinjene til Nortura i Stavanger.

Erlend Angelo

Nortura sier opp 147 ansatte: – Siste ord er ikke sagt

Sissel M. Rasmussen

SAS-ansatte leverte inn uniformene i protest: Nå har de Stortinget i ryggen

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

Jan-Erik Østlie

Henrik Asheim er redd LO skal få for stor makt

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

STYRKE Nav: Støre-regjeringa har skrevet en lang liste over hva de vil endre i Nav. Det er uklart når Nav-direktør Hans Christian Holte får en konkret bestilling fra den nye politiske ledelsen å jobbe med for å sette endringer ut i livet.

Werner Juvik

Nav-sjefen: Regjeringa har «store og gode ambisjoner» for Nav

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Eirik Dahl Viggen

Ila-ansatte gikk flere tusen i minus da arbeidsplassen ble midlertidig flyttet: Dette ble løsninga

Tormod Ytrehus

SAS-ansatte leverer inn uniformen i protest: – Ledelsen har gått til krig mot sine ansatte

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Fersk finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at staten skal bidra til reduserte lønninger blant toppledere.

Tri Nguyen Dinh

Vedum vil fryse lederlønninger i staten

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

Debatt

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Bakgrunnen for streiken er at kulturarbeiderne mener pensjonsordningen i sektoren slår ut urettferdig for kvinner, sammenlignet med menn.

Musikkultur

«Bussjåførene vil gjerne streike for kulturarbeidernes pensjon»

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

SVs nestleder Kirsti Bergstø har fått ansvaret med å lede arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget.

Adrian Nielsen

SVs Kirsti Bergstø blir arbeidsliv-topp på Stortinget


Flere saker