JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Kommentar

Ulønnet permisjon er dårlig likestillingspolitikk

Det er prisverdig at regjeringen nå fjerner den økonomiske fella i dagens ordning, skriver Kjell Werner.

Det er prisverdig at regjeringen nå fjerner den økonomiske fella i dagens ordning, skriver Kjell Werner.

Colourbox

Dette er et meningsinnlegg. Send inn debattinnlegg til debatt@lomedia.no
I dag er det ei felle i ordningen for foreldrepermisjon.

kjell.werner@anb.no

Den fører til at foreldre som velger å ta 80 prosent permisjon, taper mellom 13.000 og 21.000 kroner. Regjeringen vil derfor fjerne denne fella ved å utvide 80-ordningen med 11 dager.

Bakgrunnen er foreldre kan velge mellom to permisjonsordninger for å være hjemme sammen med sine småbarn: Enten 100 prosent foreldrepenger i 49 uker eller 80 prosent i 59 uker. Det nye er at man nå samlet sett får like mye utbetalt i begge ordningene.

Nav-statistikken viser at stadig flere mødre tar ulønnet permisjon.

De ferskeste tallene forteller at dette er tilfellet for halvparten av mødrene. Her dreier det seg om en dobling siden 2017. Det hører med til bildet at også flere fedre tar ulønnet permisjon.

Ved å forlenge 80-ordningen, håper regjeringen å kunne rette opp noe av denne skjevheten. Spørsmålet er hvor mye dette vil monne.

I tillegg til det økonomiske, er det to andre faktorer som spiller inn.

Mange foreldre må vente på barnehageplass etter at permisjonstiden har gått ut. Den andre faktoren er at mødre ønsker å amme lenger. Her slår den tredelte permisjonen inn. Etter at fedrekvoten ble utvidet til 15 uker, tar stadig flere mødre ulønnet permisjon etter foreldrepengeperioden.

Ideelt sett vil løpende barnehageopptak, altså ikke bare to formelle opptak i året, kunne løse flokene for mange småbarnsforeldre. Men dette mener kunnskapsminister Tonja Brenna (Ap) blir en for dyr ordning.

Løpende opptak vil også måtte medføre at det det i store deler av året står tomme plasser som venter på å bli fylt opp.

På denne bakgrunn er det mer realistisk å opprette en venteordning, som gir foreldrene en slags kontantstøtte mens de venter på barnehageplass. Regjeringen har sendt et slikt forslag på høring.

Det bør presiseres at det rent økonomisk fortsatt er mest lønnsomt å ta 100 prosent foreldrepermisjon og gå over i full lønn når perioden er over. I praksis vil man fortsatt ha 20 prosent ulønnet permisjon med 80-varianten.

Foreløpig er det bare pene ord fra regjeringens side.

Det endelige forslaget vil komme i statsbudsjettet for 2024, som legges fram i oktober. Loven må også endres, og Nav må få tid til å områ seg. Derfor er det uklart når endringen trer i kraft.

Det er prisverdig at regjeringen nå fjerner den økonomiske fella i dagens ordning. Mødre som i størst monn tar ut ulønnet permisjon blir hardest rammet av denne fella. Disse kvinnene mister opptjening av pensjon og ansiennitet.

Det er dårlig likestillingspolitikk.

Warning
Annonse
Annonse