JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Dagpenger ved arbeidsløshet er en gammel ordning som er tilpasset arbeidstakere med full lønn og fast ansettelse, skriver Aksel Hatland og Axel West Pedersen.

Dagpenger ved arbeidsløshet er en gammel ordning som er tilpasset arbeidstakere med full lønn og fast ansettelse, skriver Aksel Hatland og Axel West Pedersen.

Eirik Dahl Viggen

Kronikk

Vi bør tenke nytt om dagpengeordningen

Den norske dagpengeordningen er moden for revisjon. Den viktigste grunnen er at store grupper arbeidsledige ikke fanges opp av ordningen.
29.08.2023
09:00
06.09.2023 11:10
Dette er et meningsinnlegg. Det er skribentens mening som kommer til uttrykk. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til FriFagbevegelse på epost til debatt@lomedia.no

Blant de 89 000 som var registrert som arbeidsledige hos Nav i 2021 (gjennomsnittstall), hadde bare 64 prosent rett til dagpenger.

I tillegg er det mange arbeidsledige som ikke registrerer seg hos Nav, nettopp fordi de ikke har rett til dagpenger.

Vi har lite systematisk kunnskap om hva de arbeidsløse som ikke får dagpenger, lever av.

Men mange går nok på sosialhjelp eller andre sosiale ytelser. Noen forsørges av familien, noen tærer på oppsparte midler, og det finnes nok også noen som skaffer seg inntekter gjennom svart arbeid eller kriminalitet.

Det er særlig to utestengte grupper som bør settes på den politiske dagsordenen: de som ikke har vært i jobb lenge nok til å tjene opp dagpenger, og de som har arbeidet som selvstendig næringsdrivende.

Nykommerne på arbeidsmarkedet

For å få dagpenger som arbeidsledig må man som hovedregel ha hatt en arbeidsinntekt på minst 177 930 kroner (1,5 grunnbeløp) i løpet av de siste 12 månedene. Det betyr at både de som prøver å komme inn på arbeidsmarkedet for første gang og de som har hatt en kortvarig jobb, ikke får dagpenger.

Det rammer for eksempel ungdom som nettopp har gjort ferdig sin utdannelse, de som har vært hjemmearbeidende en periode og innvandrere fra land utenfor EØS-området. For arbeidstakere som kommer fra EØS-landene er det særregler som gjør det mulig å regne med opptjening i tiden før de kom til Norge.

Dagpengene beregnes som hovedregel av inntekten arbeidstakerne hadde de siste tolv månedene før de ble arbeidsløse, og de tilsvarer 62,4 prosent av lønnen i denne perioden. Det betyr at de som har vært i en jobb mindre enn tolv måneder får reduserte dagpenger.

For eksempel vil en person som akkurat kommer over grensen på 1,5 grunnbeløp, etter å ha jobbet i et halvt år i et lavtlønnsyrke, bare motta vel 9 250 kroner i dagpenger i måneden. Det er ikke til å leve av.

Til sammenligning får arbeidstakere fulle sykepenger med hundre prosent av lønnen etter å ha vært i jobb i fire uker. Og personer som ikke tidligere har vært i jobb, men har nedsatt arbeidsevne, har rett på arbeidsavklaringspenger. Arbeidsavklaringspengene utgjør 66 prosent av den tidligere inntekten med en minsteytelse på 19 770 kroner i måneden.

Denne ubalansen fører til et press på de mer tilgjengelige og sjenerøse helserelaterte ytelsene fra mennesker som ikke er godt etablert på arbeidsmarkedet.

Har du først begynt som mottaker av en helserelatert trygd, blir tilstanden lett langvarig fordi mottakerne må leve opp til sykerollen og blir tilskyndet til å fokusere på sine helseproblemer.

De som ikke har tjent opp rett til dagpenger, kan alternativt søke økonomisk sosialhjelp. Men dette er en behovsprøvd ytelse. Mottakerne må først bruke opp eventuelle oppsparte midler, og de kan bli bedt om å selge bilen eller en eierbolig eller en fritidseiendom og bruke opp salgssummen før sosialhjelpen kommer til utbetaling.

Sosialhjelpen tildeles etter skjønn, og den er som oftest mye lavere enn trygdene. Mange føler skam og svekket selvfølelse ved å søke sosialhjelp, og mange kan være bekymret for at det er ikke noe godt forhandlingskort overfor fremtidige arbeidsgivere at man har vært avhengig av sosialhjelp.

De selvstendige

En annen gruppe utestengte er selvstendig næringsdrivende. 125 000 oppgir i arbeidskraftundersøkelsene at de hører til denne kategorien. Dette er en svært heterogen gruppe med ulike risikoer og behov.

Begrepet selvstendig næringsdrivende kan lede tanken til velstående bedriftseiere med mange ansatte, men mer enn to tredjedeler av de selvstendige jobber alene.

Det er normalt i primærnæringene, og enmannsforetak er også vanlig blant for eksempel kulturarbeidere, håndverkere, frisører og sjåfører. Sammensetningen av gruppen endrer seg raskt. Det blir for eksempel færre bønder og flere som arbeider med IKT fra sitt hjemmekontor. En særlig utsatt gruppe, med mange innvandrere, er bud med egen bil eller moped, med oppdrag fra for eksempel Foodora og Wolt.

Andelen selvstendig næringsdrivende er lav i Norge. Dette henger mye sammen med at arbeidsmarkedet har vært godt med mange ledige jobber. Men for mange yrker gjelder dette bare i urbane strøk. Skal elektrikeren, frisøren eller it-konsulenten finne arbeid i en norsk bygd, må de ofte begynne for seg selv.

Det kan innebære stor økonomisk risiko. Dersom fellesskapet tar ansvaret for arbeidsløshet i denne gruppen, kan vi lettere nå målet om å opprettholde spredt bosetting.

At den økonomiske risikoen kan være stor for mange selvstendige, viste seg under koronaepidemien, da mange virksomheter måtte holde stengt. Det ble riktignok innført støtteordninger for selvstendig næringsdrivende, blant annet midlertidig lov om kompensasjonsytelse som ga en form for arbeidsledighetstrygd også for denne gruppen.

Likevel førte epidemien til en sterk nedgang i tallet på selvstendige – fra 172 000 i 2019 til 120 000 i 2021. Denne loven opphørte automatisk da epidemien var slutt. Erfaringene med loven, og om det var noe å lære med sikte på mer permanente løsninger, ble, så vidt vi vet, ikke evaluert.

Mange selvstendige har sårbar økonomi. En fersk FAFO-rapport viser at i perioden 2015-2019 hadde 25 prosent av de næringsdrivende yrkesinntekt på 300 000 kroner eller lavere i minst fire av de fem årene.

15 prosent hadde mindre enn en månedsinntekt i banken. En stor gruppe har altså en svak buffer hvis inntekten fra næringsvirksomheten svikter.

I mange europeiske land er det innført ulike former for arbeidsledighetstrygd for selvstendige, for eksempel i Danmark, Sverige, Finland og Island. Her finnes det altså mye erfaring å bygge på.

Ministerrådet i EU vedtok i 2019 en rekommandasjon der alle medlemsstater ble oppfordret til å innføre fullverdig sosialt vern for selvstendige, herunder rett til ytelser ved arbeidsledighet. Dette burde også den norske regjeringen vurdere.

Et bedre fungerende arbeidsmarked

Dagpenger for arbeidsledige er et viktig vern mot fattigdom og lavinntekt. Men det gir også de ledige tid til å søke seg fram til en jobb som passer med deres kompetanse og interesser, og der de kan gjøre best nytte for seg.

Den arbeidsledige musiker behøver ikke ta den første jobb som byr seg som drosjesjåfør, men kan finne fram til en ledig stilling som musikklærer. En mer tilgjengelig og sjenerøs dagpengeordning vil etter alt å dømme også føre til mindre press på helsetjenesten og på de helserelaterte trygdeytelsene.

Å gi selvstendige og nykommere på arbeidsmarkedet dagpenger, fører ikke bare til bedre rettigheter for disse brukergruppene. Det fører også med seg klarere plikter til aktivt å søke arbeid enn om brukerne får sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller sosialhjelp.

Problemet blir også mer entydig definert som et sysselsettingsproblem og ikke som et problem med nedsatt helsemessig eller sosial funksjonsevne. Det gir en annen selvforståelse hos mottakerne og en annen forståelse hos aktuelle arbeidsgivere.

Utgiftene til dagpenger vil øke med utvidede rettigheter, men det vil også føre til innsparinger på helserelaterte ytelser og sosialhjelp. Og det vil bidra til et mer velfungerende arbeidsmarked.

Dagpenger ved arbeidsløshet er en gammel ordning som er tilpasset arbeidstakere med full lønn og fast ansettelse. Dette er en velorganisert gruppe som har gode ressurser til å ivareta sine interesser.

Det er nå på tide å tenke på andre og mindre grupper som er mer utsatte på det moderne arbeidsmarkedet.

Dette innlegget ble først publisert hos Agenda Magasin

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
29.08.2023
09:00
06.09.2023 11:10Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

KJØRTE I POLEN: Oleksandr Klievtsov fra Bakhmut i Ukraina viser frem video av ham selv som kjører buss i Polen høsten 2022.

Erlend Tro Klette

Norge skriker etter bussjåfører. Oleksandr har erfaringen, men nektes jobb

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

OMFATTENDE: NTL NAV har beregnet at når etaten velger delegerte forhandlinger, går det med rundt 51 000 arbeidstimer til dette.

Colourbox.com

Nav sløser bort millioner i lokale forhandlinger, mener tillitsvalgte

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

 – Vi kan ikke forby noen å filme, og det er heller ikke ulovlig å gjøre det – det er hendelser som skjer på offentlige plasser. Jeg ber bare om arbeidsrom, sier vekteren Stefan.

Jan-Erik Østlie

Stefan blir ofte omringet og filmet når han gjør jobben sin. Frykten er å bli hengt ut

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Postens behandling av sjåførene skaper usikkerhet