JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Trond Erik Lunder anslår at 11,2 milliarder kroner er tatt ut av private barnehager mellom 2014-2020.

Trond Erik Lunder anslår at 11,2 milliarder kroner er tatt ut av private barnehager mellom 2014-2020.

Colourbox.com

Streik i private barnehager

Barnehagene fikk 3,5 milliarder for mye tilskudd. Mener 1,4 milliarder til ny pensjon blir katastrofalt

– Det sitter noen i bakgrunnen som har pengene, sier samfunnsøkonom Trond Erik Lunder.26.10.2022
15:57
27.10.2022 09:37

ida.wangberg@fagbladet.no

herman@lomedia.no

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) hevder en ekstrakostnad på 1,4 milliarder for å sikre ny AFP-ordning for de ansatte kan få katastrofale konsekvenser for mange barnehager.

– Barnehagene i seg selv kan havne i en skvis, men så sitter det noen i bakgrunnen som har pengene, sier samfunnsøkonom Trond Erik Lunder, en av landets fremste eksperter på barnehageøkonomi.

Han anslår at eierne på seks år har tatt 11,2 milliarder ut av barnehagene.

Ifølge arbeidsgiverforeningen PBL vil det få «katastrofale konsekvenser for mange barnehager som allerede sliter med å få endene til å møtes» dersom de innfrir de streikende fagforbundenes krav.

PBL sikter til engangskostnaden ved å innføre ny AFP-ordning for de ansatte i private barnehager på 1,4 milliarder kroner. Fordeler man den på alle 29 500 ansatte i PBL-barnehagene, utgjør det rundt 50 000 kroner per ansatt.

5 milliarder mer

De private barnehagene har fra og med 2016 fått et pensjonstilskudd som tilsvarer 13 prosent av lønnskostnadene i de kommunale barnehagene i sin kommune.

Men de private barnehagene har samlet sett brukt mye mindre på pensjonen til sine ansatte enn dette. Forskjellen utgjør omtrent en milliard kroner hvert år siden 2016.

Over seks år er det snakk om over fem milliarder kroner for mye til de private barnehagene. Tallene er hentet fra en rapport skrevet av Telemarksforskning på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

PBL-barnehagene, som utgjør omtrent 70 prosent av de private barnehagene, har i de seks årene siden 2016 anslagsvis fått 3,5 milliarder mer i pensjonstilskudd enn det de har hatt i reelle utgifter til pensjon.

Likevel hevder altså PBL at det i mange barnehager ikke er penger til engangsbeløpet på 1,4 milliarder som barnehagene samlet sett må ut med for å gå over til ny AFP-ordning.

PBL kunne ikke prioritere å svare på spørsmål fra Fagbladet og FriFagbevegelse om økonomien i PBL-barnehagene onsdag 26. oktober.

Men i en sms skriver kommunikasjonsdirektør i PBL Marius Iversen:

– Hele resonnementet baserer seg jo før øvrig på en logisk feilslutning om at pensjonspåslag skal gå til pensjon, administrasjonspåslag skal gå til IT og HMS, kapitaltilskudd til kapitalkostnader.

– Det har aldri vært meningen, noe myndighetene også var klare på da dagens system ble innført, fortsetter Iversen.

Mest underskudd i kjedebarnehagene

Trond Erik Lunder er samfunnsøkonom og forsker ved Telemarksforskning.

Han har fulgt økonomien i de private barnehagene tett i mange år, og lager hvert år en rapport på oppdrag for Utdanningsdirektoratet, som blant annet danner grunnlaget for tilskuddssatsene til private barnehager. Han er også forfatter av rapporten tallene over er hentet fra.

Lunder er enig i at det økonomiske handlingsrommet i mange private barnehager ikke er så stort.

– Flere av de store aktørene har solgt mange barnehageeiendommer og inngått avtale om å leie dem til ganske høye kostnader, sier Lunder.

– Vi ser derfor at mange har relativt lave personalkostnader og høye husleiekostnader. Dersom det kostnadsbildet fremdeles gjelder, og de får en så høy engangskostnad til pensjon, vil det kunne gi et negativt resultat for en stor andel av de private barnehagene.

De siste årene har overskuddene i private barnehager falt, særlig etter innføringen av bemanningsnormen, som stiller krav til hvor mange barn det kan være per ansatt. I 2020 gikk én av tre barnehager med underskudd.

Andelen barnehager som går med underskudd er høyest blant dem som er del av utenlandsk konsern (44 prosent) og norskeide større konsern (37 prosent), ifølge rapporten «Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020», som Trond Erik Lunder og andre forskere ved Telemarksforskning har laget på oppdrag fra Utdanningsdirektoratet.

Overskudd på sju milliarder

Men private barnehager har over mange år vært preget av høy lønnsomhet og store overskudd, spesielt i de store kjedene. Summen av positive årsresultat, altså overskudd, i årene 2014–2020 er sju milliarder, ifølge samme rapport.

– Har ikke barnehagene da opptjent egenkapital de kan bruke for å dekke denne engangskostnaden?

– Vi målte egenkapitalen i 2020 til seks milliarder kroner i den private barnehagesektoren, så i prinsippet ja. Men egenkapitalen er skjevt fordelt, ganske mye ligger hos de ideelle barnehagene. Det er også en forholdsvis høy gjeldsgrad i sektoren, og mye av kapitalen er bundet opp i eiendomsverdier, sier Lunder.

Betydelige verdier har også blitt tatt ut av barnehagene, forklarer samfunnsøkonomen.

11,2 milliarder tatt ut

– Det har blitt tatt ut en del også, gjennom at tidligere eiere har solgt seg ut og tatt med gevinsten. De siste par årene har det også vært store eiendomssalg. Hvor mye som er tatt ut i forbindelse med dette, og hva som er igjen i barnehagene, er litt uoversiktlig, sier Lunder.

– Særlig for de større aktørene er det litt uklart hvor mye midler som er tatt ut og flyttet til andre deler av økonomien enn barnehagene, legger forskeren til.

I rapporten «Lønnsomhet og gevinstrealisering i private barnehager 2020» anslår han og kollegaene et verdiuttak på 11,2 milliarder kroner fra private barnehager i årene 2014–2020.

Regner vi med at PBL står for 70 prosent av de private barnehagene, kan vi anslå at det har blitt tatt ut rundt 7,8 milliarder kroner fra PBL-barnehager.

– Barnehagene i seg selv kan havne i en skvis, men så sitter det noen i bakgrunnen som har pengene. Men om de fortsatt driver med barnehage, er et åpent spørsmål, understreker Lunder.

Fått mulighet til å svare

PBL kunne som nevnt ikke prioritere å svare på spørsmål skriftlig eller muntlig. For å få mulighet til å svare, fikk de onsdag morgen spørsmålene oversendt på epost. PBL fikk frist kl. 14 onsdag, men har ikke svart.

Her er spørsmålene vi stilte:

• 11,2 milliarder kroner er henta ut fra private barnehager fra 2014–2020 (anslagsvis 7,8 milliarder fra PBL-barnehager). Kunne barnehagene båret engangskostnaden på 1,4 milliarder kroner uten at det hadde gått ut over drifta, dersom eierne hadde latt mer penger bli igjen i barnehagene?

• Barnehagene som driver med underskudd, er først og fremst del av norske og utenlandske kjeder – også de som over tid har hatt høyes lønnsomhet og i det siste har solgt unna eiendommer for milliarder, mens de har bundet barnehagene til høye husleiekontrakter. Har ikke eierne av konsernene penger til å sørge for en god overgang til AFP?

• Private barnehager har fått over 5 milliarder kroner for mye i pensjonstilskudd fra 2016–2020. Anslagsvis 3,5 milliarder kroner for PBL. Kan ikke disse pensjonskronene dekke engangskostnaden?

• Dere sier at det er en logisk feilslutning å si at pensjonspåslaget skal gå til pensjonsutgifter – kan dere utdype hvorfor?

• Det er generelt lønnsomt å drive private barnehager. Har ikke et av argumentene for å drive med overskudd vært å kunne ta uforutsette utgifter som dette? 

• Utvalget som skulle se på Fellesordninga for AFP, blei satt ned i 2019. Har ikke PBL-barnehagene hatt god tid på å forberede seg på denne kostnaden?

Slik finansieres private barnehager:

• Kommunene regner ut hvor mye de i snitt bruker per barnehageplass i de kommunale barnehagene. De private barnehagene får samme sum per plass.

• Siden pensjonsutgiftene er høyere i kommunal sektor, er de tatt ut av dette regnestykket og erstattet med et eget pensjonstilskudd til de private barnehagene tilsvarende 10 prosent (13 prosent til og med 2021) av lønnskostnadene i kommunens egne barnehager.

• Kostnader til administrasjon og bygg er også tatt ut av regnestykket og erstattet av egne tilskudd.

• Barnehageloven fastslår at offentlige tilskudd skal komme barna i barnehagen til gode, men åpner for at barnehagen kan disponere et eventuelt overskudd fritt dersom visse krav er innfridd.

26.10.2022
15:57
27.10.2022 09:37

Slik finansieres private barnehager:

• Kommunene regner ut hvor mye de i snitt bruker per barnehageplass i de kommunale barnehagene. De private barnehagene får samme sum per plass.

• Siden pensjonsutgiftene er høyere i kommunal sektor, er de tatt ut av dette regnestykket og erstattet med et eget pensjonstilskudd til de private barnehagene tilsvarende 10 prosent (13 prosent til og med 2021) av lønnskostnadene i kommunens egne barnehager.

• Kostnader til administrasjon og bygg er også tatt ut av regnestykket og erstattet av egne tilskudd.

• Barnehageloven fastslår at offentlige tilskudd skal komme barna i barnehagen til gode, men åpner for at barnehagen kan disponere et eventuelt overskudd fritt dersom visse krav er innfridd.
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

FORSKJELLER: 70 prosent av alle husholdningene i Norge får kun 17 prosent av det høyeste tilskuddet fra Enova, ifølge forskning.

Håvard Sæbø

Støtte til strømsparing går til de rikeste

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Partilederne Erna Solberg og Sylvi Listhaug i Høyre og Frp legger opp til en annen kurs enn statsminister Jonas Gahr Støre (Ap). (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Slik ville Høyre og Frp styrt Norge. Se hva de bruker pengene på

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

TOPPSJEF: Peter Hebblethwaite, administrerende direktør i rederiet P&O Ferries, er kåret til verdens verste sjef av Den internasjonale faglige samorganisasjonen.

House of Commons / Pa Photos / NTB

Sparket 800 ansatte via Zoom. Nå er han kåret til verdens verste sjef

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

PÅ JOBB: Cosmin er tilbake på jobb, og er svært fornøyd med Høyesterettsdommen.

Sissel M. Rasmussen

Cosmin ble feilaktig utvist fra Norge etter å ha tatt noen søppelsekker

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Per Flakstad

Anngunn prøvde å skjule at hun var syk. Helt til naboen trodde hun hadde forlatt mann og barn

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Mimmi Kvisvik ber om at statens satser for økonomisk sosialhjelp heves.

Hanna Skotheim

FO-lederen vil gjøre det enklere å få sosialhjelp: – Ingen skal leve under fattigdomsgrensa

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav


Flere saker