JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
De fleste Nav-kontor holder åpent bare noen få timer i uka, og det kan ta dager å nå fram på telefon. Helsetilsynet advarer om at det kan være å bryte loven.

De fleste Nav-kontor holder åpent bare noen få timer i uka, og det kan ta dager å nå fram på telefon. Helsetilsynet advarer om at det kan være å bryte loven.

Hanna Skotheim

Nav

Nav-kontorer stenger dørene for sårbare brukere: – Loven kan være brutt

Flere kontor er faktisk ikke åpne for publikum i det hele tatt, viser en ny rapport.30.10.2022
06:00
15.11.2022 11:10

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Over flere år har Helsetilsynet blitt kontaktet av bekymrede organisasjoner, statsforvaltere, brukere og ansatte.

De melder om et kommunalt Nav som har blitt stadig mindre tilgjengelig.

– Det gjorde at vi satte i gang denne undersøkelsen. Da vi kom i gang, ble vi overraska over hvor mange Nav-kontor som har så korte åpningstider, sier seniorrådgiver i Helsetilsynet, Rigmor Hartvedt.

Hun har hatt hovedansvaret i Helsetilsynet for undersøkelsen om tilgjengelighet til de sosiale tjenestene i Nav.

Seniorrådgiver i Helsetilsynet, Rigmor Hartvedt, er overrasket over hvor mange kommunale Nav-kontor som holder stengt mesteparten av uka. Også på telefon er det for vanskelig å nå fram, mener hun.

Seniorrådgiver i Helsetilsynet, Rigmor Hartvedt, er overrasket over hvor mange kommunale Nav-kontor som holder stengt mesteparten av uka. Også på telefon er det for vanskelig å nå fram, mener hun.

Bjørn A. Grimstad

Korte åpningstider

Hele 49 av de 70 kontorene som ble undersøkt, hadde åpent seks timer i uka eller mindre. De fant stengte dører over hele landet, i både små og store kommuner. 

Det er alvorlig, mener Helsetilsynet.

– Noen kan ende opp med å stå helt uten penger til mat og medisiner. Med de høye prisene nå vil det sannsynligvis komme flere til Nav-kontorene framover. De kan stå i en situasjon hvor strømmen er avstengt, fordi de ikke har råd til å betale strømregninga, sier hun.

Undersøkelsen ble gjort under pandemien i 2020 og 21. Derfor sjekket Helsetilsynet på nytt åpningstidene på de 70 kontorene igjen i juni i år.

Runden viste at elleve kontor hadde redusert åpningstidene ytterligere, mens åtte hadde utvidet åpningstidene. Resten hadde samme åpningstid.

Lite nåløye

Arne Hernes, Fagforbundets hovedtillitsvalgte i Bergen kommune, har liten forståelse for at Nav-kontor, spesielt på større steder, ikke har åpne dører i den tiden de er bemannet.

– Den kommunale delen av Nav bør være et sikkerhetsnett for dem som virkelig har behov for hjelp. Det kan være kritisk at situasjonen blir løst her og nå. Hvis et kontor har åpent fire timer i uka, blir nåløyet ganske lite for dem som ikke kan sjekke åpningstider, sier Hernes.  

– Hvis vi ikke skal være tilgjengelige for brukerne, hvem skal vi være tilgjengelige for da? spør Arne Hernes, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen.

– Hvis vi ikke skal være tilgjengelige for brukerne, hvem skal vi være tilgjengelige for da? spør Arne Hernes, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Bergen.

Bjørn A. Grimstad

Det var landets mange statsforvalterne som hentet inn informasjon fra kommunene og intervjuet brukere. Det avdekket at behovene for et åpent Nav-kontor kan være mange.

Personer i sårbare grupper kan slite med rus, psykisk helse eller ha kognitive vansker. Ikke alle har en smarttelefon, penger på kontantkortet eller PC. Andre kan ha problemer med å forholde seg til timeavtaler. Brukere som ikke snakker norsk, kan ha behov for muntlig bistand.

Men det kan også dreie seg om de som ikke greier å finne fram og forstå nettsidene til nav.no.

– Man kan lett tro at dette handler om eldre uten digitale ferdigheter, men det gjelder også ungdom. De kan håndtere det digitale, men det er ikke sikkert de forstår hvordan systemet fungerer. Det er sårbare personer i alle aldersgrupper som kan ha behov for et åpent Nav-kontor, sier Rigmor Hartvedt i Helsetilsynet.

Se hva arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) svarer lenger nede i saken.

Lovbrudd

Under pandemien mistet mange inntekt etter å ha blitt permittert, og mange måtte kontakte Nav for første gang. For dem kan det lokale Nav-kontoret være førstevalget for å komme i kontakt.

At også de som ikke kan kontakte Nav på telefon eller internett også skal ha et tilbud, er hjemlet i sosialtjenesteloven. Med andre ord kan det være å bryte loven når disse ikke får et tilbud i tide.

– Hvis noen har akutte behov, og de ikke får det til riktig tid, da kan loven være brutt, sier Hartvedt.

Helsetilsynet planlegger nå hvordan de skal følge med på situasjonen. Det kan bli aktuelt med et tilsyn med lovlighetsvurdering. Statsforvalter vil da kunne følge opp eventuelle lovbrudd.

Bør ikke overlates til bibliotekaren

Flere kontor har en mulighet for å ringe eller banke på døra.

Ifølge Helsetilsynet kan dette være en grei løsning, men med forbehold om at det gis god informasjon og at det er vaktordninger som sikrer at noen åpner.

Men, advarer Helsetilsynet, den funksjonen bør ikke overlates til kommunalt ansatte som ikke jobber i Nav.

– Det skal være Nav-ansatte som tar imot brukerne. Det er de som har kompetansen til å fange opp behovene. Å bruke for eksempel servicetorg, bibliotek eller resepsjonen på Rådhuset kan føre til at brukere ikke får riktig informasjon om Nav-kontorets tjenester, sier hun.

Kan ta dager å nå fram på telefon

Også på telefon er Nav for utilgjengelige, ifølge rapporten. Gjennomsnittlig ventetid i telefonkø til Nav kontaktsenter (NKS) er sju minutter. Men å nå fram til riktig rådgiver kan ta flere dager.

For, bare halvparten av sakene om sosiale tjenester kan løses av NKS. Når folk settes over til det lokale Nav-kontoret, er det sjeldent at noen der tar telefonen, viser undersøkelsen.

– Ikke alle Nav-kontor har vakttelefon. Mange praktiserer en regel på å ringe tilbake innen to virkedager. Hvis brukeren ikke er tilgjengelig akkurat når Nav-kontoret ringer, må de stille seg i kø på nytt, sier Hartvedt.

Konsekvensen kan bli at saker som ikke var akutte i utgangspunktet, blir akutt i løpet av ventetiden. Noen brukere fortalte statsforvalterne at de ga fullstendig opp å få kontakt med Nav.

Foreslår bedre vaktordninger

Arne Hernes er hovedtillitsvalgt, men jobbet for noen år siden selv på et av Nav-kontorene i Bergen.

Mange brukere er fornøyd med selvbetjening, og mange av dem som kommer gjennom til en rådgiver er også fornøyde, viser undersøkelsen. Men i Nav sin iver etter å digitalisere tjenestene kan noen bli glemt, advarer han.

– Det som slår meg når jeg leser denne rapporten, er at Navs digitale plattform ikke tar høyde for at sosialtjenesten skal være et sikkerhetsnett for de svakeste i samfunnet.

– Det er de svakeste i samfunnet som har behov for å møte opp hos et Nav-kontor, legger han til.

Han mener Nav har brukt pandemien som grunnlag for å stenge ned kontorene, og at de ikke har åpnet opp igjen etterpå.

Flere ansatte en del av løsningen

En åpenbar løsning er å ansette flere som kan ta telefonen, mener Hernes. Det neste bør bli å innføre gode vaktordninger på telefonene, slik at brukere når fram etter å ha ringt det sentrale nummeret.

Mange rådgivere gir sitt direktenummer til brukere de følger over lengre tid. Det er en god løsning, mener Hernes, men det praktiseres ulikt både innad på kontorene og mellom kontorene.

Det viser også funnene i Helsetilsynets rapport.

Hernes har denne tommelfingerregelen:

– Når du har hatt kontakt med en bruker en tredje gang, så er det et tegn på at du bør gi bort direktenummeret ditt, sier han.

Han mener at god tilgjengelighet er bra for å bygge opp omdømmet til Nav, noe de ansatte er avhengige av i møtet med brukerne.

– Et godt omdømme kan redusere muligheten for å motta trusler, sier han og legger til det retoriske spørsmålet:

– Hvis vi ikke skal være tilgjengelige for brukerne – hvem skal vi være tilgjengelige for da?

Tar rapporten alvorlig

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap), har registrert rapporten og lover oppfølging.

– Jeg tar rapporten fra Helsetilsynet alvorlig. Det er ikke bra at Helsetilsynet finner flere forhold som bidrar til at personer med behov for sosiale tjenester ikke får hjelpen de trenger til riktig tid, sier hun til NTB.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

Håvard Sæbø

Helsetilsynet anbefaler at det iverksettes tiltak som sikrer at de sosiale tjenestene i Nav-kontoret blir mer tilgjengelige for brukerne.

Blant disse er evaluering av åpningstidene til Nav-kontorene og at kommunene må ta større ansvar for å besvare telefonhenvendelser.

Arbeidet allerede i gang

Helsetilsynet vil gjennomføre undersøkelser i tiden framover for å kontrollere effekten av igangsatte tiltak.

– Arbeidet med å rette opp er allerede i gang. Nav og KS er i dialog om bedre telefonløsninger. Departementet har sendt et brev til alle landets kommuner. Arbeids- og velferdsdirektoratet har bedt etatens fylkesdirektører om å ta opp spørsmål om åpningstider med alle kommuner i partnerskapsmøtene i Nav-kontorene fremover, sier Mjøs Persen til NTB.

Hun legger til at hun skal be Nav om en plan for videre oppfølging, og vil følge arbeidet tett videre.

– De sosiale tjenestene i Nav-kontoret er samfunnets siste sikkerhetsnett og skal sikre at alle har det nødvendigste til sitt livsopphold, sier hun.

30.10.2022
06:00
15.11.2022 11:10Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Servitører var blant de yrkesgruppene som kunne glede seg over å få mer å rutte med i 2023.

Sissel M. Rasmussen

Gladnyhet for de lavest lønte. Les hvorfor her

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

Hanna Skotheim

Gruvearbeider Johan er med på å bestemme lønna di

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

30 millioner kroner for én bil: Dette er historien om den siste Drammensbilen.

Erlend Tro Klette

Norges dyreste bil måtte gjøres styggere med vilje

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret


Flere saker