JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Jeg føler ofte at jeg kunne gjort en bedre jobb hvis vi var flere, sier pedagogisk leder May Linn Ovesen Småge.

– Jeg føler ofte at jeg kunne gjort en bedre jobb hvis vi var flere, sier pedagogisk leder May Linn Ovesen Småge.

Bjørn A. Grimstad

Tre år etter kommunevalget

Politikerne lovet May Linn og kollegaene full bemanning i barnehagene. Slik har det gått

Da de rødgrønne tok makten i Drammen, lovet de flere hender i barnehagene. – Vi er fullt bemannet rundt tre kvarter om dagen, forteller barnehageansatt May Linn Ovesen Småge.12.09.2022
10:22
12.09.2022 16:05

bjorn.grimstad@fagbladet.no

Fagbladet møter pedagogisk leder May Linn Ovesen Småge i en etterlengtet pause på Gulskogen barnehage i Drammen. Nesten alle barna på småbarnsavdelingen sover, på rekke og rad i vognene sine. Slik er det ikke store deler av dagen. 

Barnehagen holder åpent fra tidlig på morgenen til sent på ettermiddagen. Selv om barnehagen følger bemanningsnormen, er det heller sjeldent at alle de fire ansatte på avdelingen er tilgjengelige for barna samtidig.

– Jeg føler ofte at jeg kunne gjort en bedre jobb hvis vi var flere. Nå må jeg si til barn at «nei du må vente med plastelina eller maling til senvakten kommer, for vi er ikke mange nok på jobb». Det føles jo ikke ålreit å si det til en ett-toåring, sier hun.

Får dårlig samvittighet

Småge elsker jobben sin og brenner for den, forteller hun. Men nettopp derfor mener hun at den hadde blitt utført bedre hvis de hadde fått flere ressurser til å ha nok bemanning gjennom dagen.

– Og så kan ungen ha behov for å sitte på fanget og ha det trygt og godt en stund, men så er det tre andre unger som også har det. Da må du velge den du tror har størst behov, sier hun.

– Det gjør at jeg ofte går fra jobb med dårlig samvittighet.

Bemanningsnormen i norske barnehager tilsier at for barn under tre år skal det være en voksen per tre barn. Men det gjenspeiler ikke hvor mange som faktisk er med barna.

– Hver dag går omtrent fire timer med på møter, spisepauser og plantid. Det betyr at vi er fullt bemannet rundt tre kvarter hver dag, sier hun.  

– Et løfte er et løfte

Det er i dag tre år siden kommunevalget i 2019. Det ble beskrevet som et rødgrønt valgskred. I så godt som alle de største byene tok rødgrønne partier i ulike samarbeid over makten, i Drammen etter 16 år med borgerlig styre.

Ap fikk ordføreren i Drammen etter å ha inngått et samarbeid med Sp, MDG, SV og Venstre. De ble enige om en politisk plattform full av løfter som skulle være retningsgivende for de økonomiske prioriteringene de neste årene. Ett av disse at alle de kommunale barnehagene i Drammen skulle ha full bemanning i hele åpningstiden.

Også under pauser, plantid og møter.

Den gang snakket Fagbladet med barnehageansatt Marlene, som nesten ikke kunne tro det var sant. Tre år etter tyder mye på at valgløftet var et luftslott. Tre år senere har May Linn ikke sett noe som helst av den ekstra bemanningen.

– Jeg føler det er et valgløfte som har blitt ignorert. Det har skjedd mye annet på barnehagefronten i Drammen, som nedleggelser. Men, et løfte er et løfte, sier hun.

Cathrin Janøy (MDG) sitter i kommunestyret og leder hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune. Miljøpartiet er ett av partiene som gikk sammen med Arbeiderpartiet i en bred rødgrønn koalisjon.

På spørsmål fra Fagbladet om hvorfor valgløftet ikke har blitt innfridd, svarer hun på epost:

– Snarlig etter at posisjonspartiene overtok etter valget, gjorde vi en utredning på kostnaden av hva en slik bemanningsnorm ville koste. Da fikk vi regnet at det ville koste over 70 millioner per år. Partiene må igjen finne rom for å prioritere dette i sine budsjetter, det har ingen gjort enda, skriver hun i e-posten.

Les hele svaret fra Janøy nederst i saken.

Skjærer ned på bemanning

I september 2019 intervjuet Fagbladet Drammens da nye ordfører, Monica Myrvold Berg (Ap). Om barnehageløftet sa hun:

– Vi skal gjennomføre, men vi rekker ikke å gjøre det over natta.

Videre sa hun at hun skulle gå i dialog med tillitsvalgte og ansatte for å få innspill om hvordan en slik bemanning gjennom hele arbeidsdagen kan utføres i praksis.

Fagbladet har en rekke ganger prøvd å få Monica Myrvold Berg til å svare på hva som har skjedd med valgløftet. Ordførerens sekretær Linn Langlum opplyste på sms torsdag ettermiddag at Berg ikke har tid til å snakke med Fagbladet på telefon, eller svare på epost, før denne saken blir publisert fredag formiddag.

Laila Evensen, leder for Fagforbundet i Drammen, forteller at verken hun eller noen andre i fagforeningen har hørt noe som helst om økt bemanning i de kommunale barnehagene. Tvert imot prøver kommunen å spare på bemanningen, forteller hun.

– Det såre enkle svaret på om valgløftet har blitt innfridd er nei, sier hun.

Hennes inntrykk er at det har gått motsatt vei, at det blir stadig flere oppgaver som like mange ansatte må løse.

Laila Evensen, leder i Fagforbundet Drammen.

Laila Evensen, leder i Fagforbundet Drammen.

Bjørn A. Grimstad

– Det er ikke til å stikke under stol at det skjæres til beinet på bemanning. Det gjelder ikke bare barnehager, men alt som er brukerrettet i kommunen. Det leies kanskje ikke inn ved sykefravær, fordi det skal spares.

Har ikke møtt ordføreren

Evensen sier at verken ordføreren eller annen politisk ledelse har vært i kontakt med henne eller noen andre i Fagforbundet Drammen for å diskutere hvordan full bemanning i barnehagene kan utføres i praksis.

Evensen ble valgt som leder for Fagforbundet Drammen i januar. Før det var hun nestleder. Ikke én gang har hun møtt byens ordfører fra Arbeiderpartiet. De har heller ikke hatt kontakt på sms, videochat, epost eller brev.

– Den dialogen som Monica Myrvold Berg snakker om, den savner jeg.

– Jeg tenker at politikerne må være litt på for å samarbeide med oss. Vi kan jo være bidragsytere til hva medlemmene våre medlemmer og tillitsvalgte vet og mener, sier hun.

Vil ha plantiden ut av arbeidsdagen

Etter over 20 år i barnehage har May Linn Ovesen Småge vent seg til at barnehager ikke er høyest prioritert i kommunens allerede trange budsjetter. Men hun krever at politikerne i alle fall kan være ærlige.

– De bør vise at de husker valgløftene sine og ta litt initiativ. Eller komme med en unnskyldning hvis de ikke har tenkt å gjøre noe med det. Si noe, ikke lat som om løftet ikke har vært der, oppfordrer hun.

Småge har vært plasstillitsvalgt i to år og i januar i år ble hun leder for yrkesseksjonen kirke, kultur og oppvekst hos Fagforbundet Drammen. Ikke en eneste politiker har kontaktet henne for å høre hvordan man kan få bemannet opp barnehagene.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å finne gode løsninger på dette. Et steg i riktig retning er å trekke plantiden til pedagogene ut av grunnbemanninga. Hadde jeg samlet min plantid en dag annenhver uke, så kunne de satt inn en fast vikar, foreslår Småge.

Hver pedagog skal ha fire timer plantid i uka, til å planlegge det pedagogiske opplegget, og gjøre for- og etterarbeid. Småge skal i utgangspunktet ta dette i to økter per uke, men spesielt i de travle høstmånedene blir det oppstykket mer enn det. Hun synes det er vanskelig å finne tid til det.

– Det er jobben min, og det er pålagt meg. Men så ser man at kollegaene er slitne, og man skal jo ta vare på de man jobber med. Så å gå på et møte eller til plantid føles litt som å la de andre i stikken. Det er ikke gode følelser, sier hun.

Politiker Cathrin Janøy: – Det er ikke funnet plass til dette i det kommunale budsjettet

Cathrin Janøy er representant for MDG i kommunestyret og leder hovedutvalget for oppvekst og utdanning i Drammen kommune. Hun svarer på epost til Fagbladet:

– Vi har utredet at kostnaden for å innføre kommunal bemanningsnorm innen hele barnehagens åpningstid vil koste i overkant av 70 millioner per år. Det er et ønske om å få det til, men ingen partier har enda funnet plass til dette i det kommunale budsjettet. 

– Hva har du å si til May Linn Ovesen Småge, som etterlyser en forklaring, eller i det minste en unnskyldning fra politikerne?

– Jeg har forståelse for hennes syn. Flere partier i den rødgrønne blokken har som politikk på barnehageområdet at vi ønsker full bemanning innenfor hele barnehagens åpningstid. Til syvende og sist vil et valgresultat, andre viktige saker og den økonomiske situasjonen være avgjørende for hva man får til politisk. 

– Har du eller andre i politisk ledelse vært i samtaler med tillitsvalgte fra arbeidstakerorganisasjonene eller ansatte til samtaler om dette med bemanning i barnehagene?

– Politikerne i Hovedutvalget for oppvekst og utdanning er kontinuerlig i dialog med tillitsvalgte og ansatte innenfor våre tjenesteområder. Vi er godt kjent med at det er faglig anbefalt å styrke bemanning i barnehagene, og jeg er enig i at dette er svært viktig og avgjørende for kvaliteten i barnehagene. De ansatte i barnehagene i Drammen sørger for at vi har gode barnehager vi kan levere barna våre i den dag i dag. Vi vil gi de ansatte tillit til å utøve faget sitt, og vi vil fortsette å være tett på og i dialog om dette med bemanning. 

– Dere har også et løfte i plattformen om å styrke bemanningen generelt i kommunen. Ifølge leder i Fagforbundet i Drammen, Laila Evensen, har dette ikke skjedd?

– Dette er en utfordring som må gis til kommunestyret, og henvendelsen bør gis til gruppeledere. Partiene på Stortinget fordeler penger til kommunene. Vi er avhengig av at de fører en politikk som tilgodeser barnehagesektoren og gir oss mer midler så vi kan øke bemanningen.

Bemanningsnorm

Ble innført 1. august 2019, hjemlet i barnehageloven paragraf 26.

Dette er normen:

Barn under 3 år: 1 ansatt per 3 barn.

Barn over 3 år: 1 ansatt per 6 barn.

Men, pedagogenes plantid, spisepauser og møter er en del av grunnbemanningen og gjøres derfor i arbeidstiden.

I denne tiden er de ansatte ikke tilgjengelige for barna.

Kilde: Utdanningsdirektoratet

12.09.2022
10:22
12.09.2022 16:05

Bemanningsnorm

Ble innført 1. august 2019, hjemlet i barnehageloven paragraf 26.

Dette er normen:

Barn under 3 år: 1 ansatt per 3 barn.

Barn over 3 år: 1 ansatt per 6 barn.

Men, pedagogenes plantid, spisepauser og møter er en del av grunnbemanningen og gjøres derfor i arbeidstiden.

I denne tiden er de ansatte ikke tilgjengelige for barna.

Kilde: Utdanningsdirektoratet
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

Adjunkt Hilde Monica Jørgensen ved Ytteren skole i Rana forteller hvordan inspeksjonstid og tilsyn med elever spiser opp tid til andre viktige oppgaver for lærere. Jørgensen er også hovedtillitsvalgt for grunnskole i Skolenes landsforbund Nordland. 

Adjunkt Hilde Monica Jørgensen ved Ytteren skole i Rana forteller hvordan inspeksjonstid og tilsyn med elever spiser opp tid til andre viktige oppgaver for lærere. Jørgensen er også hovedtillitsvalgt for grunnskole i Skolenes landsforbund Nordland. 

Privat

Lærer slår alarm: – Vi er for få voksne i skolen


Flere saker