JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Streiken i private barnehager

Barnehagebaroner flyttet til Sveits mens de ansatte streiket for bedre pensjon

Ansatte i private barnehager streiket for å få samme tilleggspensjon som andre i privat sektor.
Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet sto sammen i streiken for bedre pensjon for de ansatte i private barnehager.

Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet sto sammen i streiken for bedre pensjon for de ansatte i private barnehager.

Bjørn A. Grimstad

torgny@lomedia.no

Årets siste streik ble gjennomført i private barnehager. De ansatte krevde tilleggspensjonen AFP som andre i det private arbeidslivet.

Det er vanlig å regne med at privat AFP er verdt omtrent 1 million kroner. Hvor mye den er verdt varierer selvsagt og avhenger av når en begynner å ta ut pensjon, og når en dør.

Disse driver barnehagene

Barnehagene i Norge er delt i tre ulike sektorer. De offentlige barnehagene er drevet av kommunene.

De ideelle barnehagene er drevet av ideelle organisasjoner som menigheter eller foreldregrupper.

I tillegg kommer de kommersielle barnehagene som er drevet av eiere med egen fortjeneste som et viktig motiv. 

En bra pensjon

Private barnehagers landsforbund (PBL) organiserer mange kommersielle barnehager, men også noen ideelle.

De ansatte i kommunale barnehager er knyttet til den offentlige ordningen med avtalefestet pensjon (AFP). Dette gir ansatte mulighet til å gå av ved 62 år, med en forholdsvis bra pensjon.

AFP-ordningen i privat sektor er litt annerledes enn i det offentlige.

Hvis PBL skulle slutte seg til noen AFP-ordning måtte det bli den private.

Streik for 1 million

Utdanningsforbundet, Delta og Fagforbundet var helt enige om kravet.

De mente at protokollen fra lønnsoppgjørene i både 2019 og 2020 sa at PBL var forpliktet til å innføre den vanlige AFP-ordningen i privat sektor fra 1. januar 2023.

PBL var uenig i det og mente dessuten at dagens ordning var bra nok. De hevdet at overgangen til privat AFP ville koste barnehagene 1,4 milliarder kroner. 

17. oktober startet streiken.

Det offentlige dekker pensjon

I streiken førte også Private barnehagers landsforbund en kamp mot regjeringen som hadde kuttet i bevilgningene til private barnehager.

Private barnehager mottar offentlige tilskudd for at det ikke skal være for stor forskjell på foreldrebetalingen i en offentlig og en privat barnehage.

I det offentlige tilskuddet har de private barnehagene fått dekket pensjonsutgifter på lik linje med de kommunale barnehagene, selv om de har hatt lavere pensjonsutgifter. 

Nå har regjeringen innført en ordning der de private barnehagene får dekket sine reelle pensjonsutgifter, men ikke mer.

Eierne flyttet til Sveits

Eierne av de største barnehagekjedene blir ofte stemplet som velferdsprofitører. Et eksempel er ekteparet Hans Jacob og Randi Sundby, eierne av Norges aller største barnehagekjede, Læringsverkstedet. Læringsverkstedet er en av PBLs viktigste medlemmer. 

I 2020 solgte ekteparet Sundby 138 barnehageeiendommer til det svenske eiendomsselskapet SBB for 4,25 milliarder kroner, ifølge Fagbladet.

Mange ble provosert da det under streiken ble det kjent at ekteparet Sundby hadde flyttet til Sveits. Selv benektet de at flyttingen var motivert av lavere skatt i Sveits.

3000 i streik vant fram

De streikende sto på i over én måned, helt til det ble funnet en løsning som begge parter kunne godta.

3000 ansatte i barnehager var ute i streik, da streiken ble avsluttet 16. november.

• Løsningen på konflikten ble at AFP for privat sektor skal innføres fra 1. januar 2025.

• I tillegg skal innskuddet i tjenestepensjonsordningen øke fra 4 til 5 prosent. 

Warning
Annonse
Annonse