JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Bråket om barnehagenormen: Over 100 ordførere har startet et opprør

Først startet barnehageansatte over hele landet et opprør mot regjeringens foreslåtte bemanningsnorm. Så fulgte titusenvis av foreldre opp. Nå har over 100 ordførere startet sitt eget opprør.

colourbox.com (illustrasjonsfoto)

– Det er hårreisende at regjeringen tror dette lar seg gjøre uten å gi mer penger til kommunene. Hva skal vi kutte for å få råd til dette? Lærere? Sykepleiere på sykehjem?

Harald Schjelderup (Ap), byrådsleder i Bergen, er svært frustrert over at regjeringen ikke satte av penger til ny bemanningsnorm i barnehagene i revidert budsjett.

Regjeringen har foreslått at det skal innføres krav til maks tre barn under tre år per voksen og maks seks barn over tre år per voksen i norske barnehager fra 1. august 2018.

Saken er nå til behandling i Stortinget. KS og Private barnehagers landsforbund (PBL) har kommet med hard kritikk av regjeringen for manglende finansiering. KS har regnet ut at bemanningsnormen er underfinansiert med én milliard kroner i 2021.

Nå har Schjelderup fått med seg byrådslederen i Oslo og over 100 ordførere fra Arbeiderpartiet med på et opprop som er sendt til kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H).

Barnepsykolog om lav bemanning i barnehagene: «Fy faen så fattige vi blir!»

– Truer målet om full barnehagedekning

I oppropet krever ordførerne fullfinansiering av den nye bemanningsnormen. Ordførerne skriver at de frykter at barnehager kan se seg nødt til å ta inn færre barn heller enn å bryte nomen, og at dette truer målet om full barnehagedekning.

– Det kan fort bli situasjonen for de private barnehagene her i Bergen, sier Schjelderup til Dagsavisen.

For å oppfylle de nye kravene til bemanning i barnehagene vil Bergen få en ekstra årlig utgift på rundt 160 millioner kroner, ifølge byrådslederen.

– Vi kan ikke oppfylle det nye kravet uten å kutte i tjenestetilbudet. På toppen av det hele kommer det en ny lærernorm som heller ikke er fullfinansiert.

Schjelderup og ordførerne understreker at de er for bemanningsnormen.

– Vår hodepine er nok en gang at det kommer en reform som det ikke følger penger med, og det vil føre til harde kutt på andre tjenesteområder.

«Han (9 mnd.) bare gråter og vil sitte på fanget. Jeg har ikke tid til han nå, og hjertet mitt gråter»

Støtte fra Frp og Høyre i Bergen

I bystyret i Bergen har samtlige partier stilt seg bak kravet om fullfinansiering.

– Høyre og Frp har vært enige med oss i denne saken, sier Schjelderup.

Over 70 prosent av norske barnehager har i dag en bemanning tilsvarende det som blir minimumskravet i den nye bemanningsnormen. På spørsmål om hvorfor Bergen har en bemanning som er langt lavere enn de nye kravene, svarer Schjelderup:

– Vi har god bemanning i de kommunale barnehagene, men i Bergen er 70 prosent av barnehagene private, og de ligger på en lavere gjennomsnittlig bemanning.

– Ap-ordførerne har skiftet mening

Statsråd Jan Tore Sanner svarer slik på kritikken og oppropet:

– Den blågrønne regjeringen hever kvaliteten i barnehagene gjennom en pedagognorm og en norm for bemanning. Bemanningsnormen er godt utredet og har vært varslet lenge. Jeg registrer at Ap-ordførerne nå protesterer mot en bemanningsnorm som tilsvarer den Stoltenberg-regjeringen foreslo i 2013.

Ifølge Sanner gjelder dette både kravet til bemanning og kostnadsberegningen.

– Jeg må bare ta til etterretning at Ap-ordførerne nå er mot det Ap var for da de satt i regjering. Vi er selvsagt åpne for å se på justeringer for å få en god innfasing av minimumskravet til bemanning. Men vi legger til grunn de samme prinsippene for beregning av finansiering som Ap gjorde da de satt i regjering.

Utvidet barnehagenorm vil koste 14 milliarder, ifølge regjeringen

Frykter flere deltidsstillinger

I oppropet krever Ap-ordførerne også at regjeringen må sørge for at det ikke blir flere deltidsstillinger som følge av normen.

«Når regjeringen legger opp til at normen kan oppfylles ved prosentvise stillinger, til dels små stillingsbrøker, frykter vi at andelen deltidsansatte i barnehagene kan øke. Det vil være negativt både for barna og de ansatte.»

I oppropet skriver ordførerne at normen må evalueres grundig etter to år, slik at konsekvensene i sektoren og for kommunene kartlegges.

– Kritikkverdig og uforsvarlig

Redd Barna har også engasjert seg i saken. De mener det både er «krtikkverdig» og «uforsvarlig» av regjeringen å ikke sikre finansiering av den statlige normen.

– Størstedelen av barn mellom ett til fem år går i barnehage og stort sett på heltid. Det er et statlig ansvar å sikre finansiering og øremerkede midler til kommunene, så de kan sikre lik tilgang til kvalitet og bemanning i alle barnehager, sier Thale Skybak, seksjonsleder i Redd Barna.

Organisasjonen mener regjeringens forslag til lovfestet minimumsbemanning langt fra er godt nok, og har foreslått en forsterket bemanningsnorm med flere ansatte.

– Det er viktig at barnehagekvaliteten ikke avhenger av kommuneøkonomien. Regjeringen har foreslått at bemanningsnormen skal finansieres av kommunenes budsjett. Det vil gå på bekostning av andre kommunale tjenester som barn har krav på, som god skole, godt barnevern, retten til helsetjenester og lignende. Det må tilføres nye statlige midler for å kunne gjennomføre normen, sier Skybak.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

Annonse
Annonse