JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Shaher Saad leder den palestinske landsorganisasjonen PGFTU som har samarbeidet med norsk LO siden 1993. ARKIVBILDE.

Shaher Saad leder den palestinske landsorganisasjonen PGFTU som har samarbeidet med norsk LO siden 1993. ARKIVBILDE.

Sissel M. Rasmussen

LO-lederen i Palestina er tiltalt for økonomiske misligheter. Norsk LO krever penger tilbake fra palestinsk LO

Sju toppledere i palestinsk LO er tiltalt for ulike økonomiske misligheter. Norsk LO har støttet palestinsk LO med penger i mange år.25.04.2018
10:18
21.08.2023 17:14

yngvil@lomedia.no

Palestinsk LO er nå rammet av anklager om økonomiske misligheter. Norsk LO har gjennom flere år hatt et nært samarbeid og gitt økonomisk støtte til LO i Palestina.

Norsk LO har både bidratt med egne midler og ikke minst penger fra Norad til å bygge opp den palestinske fagbevegelsen.

Det var i oktober i fjor at palestinsk Økokrim tok ut tiltale mot generalsekretæren i palestinsk LO (PGFTU) Shaher Saad, ytterligere seks medlemmer av det palestinske LO-sekretariatet og generalsekretærens sønn. Det framkommer i tiltalen som FriFagbevegelse har fått tilgang til.

PGFTU-leder Shaher Saad sier i et telefonintervju med FriFagbevegelse at han ikke kan svare på spørsmål om tiltalen på nåværende tidspunkt.

Dette er lønna i over 300 yrker

Tiltalt for misbruk av kreditt

Palestinsk Økokrim har i likhet med Økokrim i Norge myndighet til å ta ut tiltale.

Økokrim i Palestina mener å ha dokumentert skriftlig og med vitneforklaringer at PGFTU-leder Shaher Saad blant annet er skyldig i misbruk av kreditt.

Økokrim i Palestina gransket saken i halvannet år før det ble tatt ut tiltale.

Misbruk av kreditt betyr at penger er gitt med en forutsetning om at de skal brukes til noe spesifikt, men i stedet er brukt til noe annet, forklarer revisor Kjetil Andersen i Ernst & Young.

• Følg oss på Facebook

Overføring av penger

Ifølge tiltalen har Saad og kassereren i PGFTU bedt ansatte i PGFTU om å overføre penger fra organisasjonens konto til seg selv og de fem andre tiltalte som forskudd til ulike prosjekter.

Så har de bedt ansatte om å avslutte prosjektene, selv om det ikke forelå nødvendig dokumentasjon for utgiftene. De to har altså fått overført penger til seg selv og fem andre tiltalte uten å dokumentere at pengene faktisk ble brukt til prosjektene.

Dette beløper seg ifølge tiltalen til nesten 8 millioner kroner etter dagens kronekurs. Det er ikke spesifisert i hvilket tidsrom dette foregikk.

Andre aktiviteter

I tillegg mener palestinsk Økokrim å ha bevist at Shaher Saad og PGFTUs kasserer i perioden 2012-2015 utbetalte beløp tilsvarende over 1 million kroner til personer i eller utenfor organisasjonen, for aktiviteter som ikke hadde noe med PGFTU å gjøre.

Dette er relativt store beløp lokalt. Minstelønna i Palestina er fastsatt til det som tilsvarer rundt 3200 norske kroner i måneden, eller under 40.000 kroner i året.

Det var berammet en rettssak mot PGFTU-ledelsen i november i fjor, men den ble utsatt. Etter det FriFagbevegelse erfarer er politisk innblanding fra den palestinske selvstyremyndigheten årsaken til utsettelsen.

Norsk revisor avdekket store mangler

Tiltalen mot PGFTU-ledelsen førte til at LO i desember i fjor sendte sin revisor til Palestina for å undersøke om pengene fra LO og Norad til prosjekter i 2015 var brukt etter avtalen.

LOs revisor er Kjetil Andersen fra EY (Ernst & Young).

Andersen avdekket at palestinsk LO ikke gjorde tilstrekkelig rede for hvordan organisasjonen brukte det aller meste av pengestøtten fra Norge for året de kontrollerte.

Revisor Kjetil Andersen vurderer sine funn som så alvorlige at det vil være «vanskelig å gjennomføre prosjekter hvor PGFTU har ansvaret for forvaltning av pengestøtten» fordi organisasjonen rett og slett ikke har kontroll over finansene sine.

LO har derfor bedt PGFTU om å betale tilbake 800.000 kroner av prosjektstøtten. LO har allerede tilbakebetalt dette beløpet til Norad, ifølge LOs informasjonsavdeling.

LO vurderer samarbeidet med PGFTU

LO-nestleder Roger Heimli sa i en pressemelding fredag at LO vurderer samarbeidet med PGFTU, uten å spesifisere hva det betyr konkret.

PGFTU-leder Shaher Saad forsikrer i intervju med FriFagbevegelse at ingen i organisasjonen «har rørt» pengestøtten fra LO, altså at penger ikke har kommet på avveie.

– PGFTU går nå gjennom alle sider av sin økonomi og kravet fra LO om tilbakebetaling av penger. Vi er i kontakt med LO om vårt samarbeid, sier Saad på telefon fra den israelsk-okkuperte Vestbredden. Saad har vært øverste sjef for PGFTU siden 1996. Han ble sist gjenvalgt på kongressen i 2016.

Valgt inn i ILO-styret

Et par måneder før tiltalen ble tatt ut, i juni 2017, valgte Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ILO Shaher Saad inn som varamedlem i ILO-styret, det øverste organet i ILO, på vegne av arbeiderne.

Forrige uke besøkte ILO-sjef Guy Ryder Palestina, det første besøket av ILO på dette nivået på 20 år. Han møtte blant andre Shaher Saad under besøket.

Dette fant den norske revisoren

Revisor Kjetil Andersen kontrollerte kvitteringer og annen støttedokumentasjon til regnskapene som dekket nesten 75 prosent av alle pengene LO og Norad ga til PGFTU-prosjekter som skulle gjennomføres i 2015.

LO overførte i 2015 rundt 900.000 kroner til PGFTU, ifølge revisorrapporten som FriFagbevegelse har fått innsyn i. Pengene skulle gå til konkrete prosjekter etter avtale med LO, for eksempel til å lære opp kvinner, unge, tillitsvalgte og vanlige fagforeningsmedlemmer i faglig arbeid som tariffavtaler, og forhandlinger, til å verve medlemmer, og til opplæring i ledelse og trepartssamarbeid. Avtalen med LO og forutsetningen fra Norad for å gi pengestøtte, var blant annet at PGFTU la fram en detaljert oversikt over hvordan pengene faktisk ble brukt. Pengene fra LO ble heller ikke satt inn på en separat bankkonto slik Norad krever at penger fra donorer skal.

Den norske revisoren avdekket at PGFTU ikke godt nok dokumenterte 90 prosent av kostnadene revisoren kontrollerte.

– PGFTU har ikke gjort tilstrekkelig rede for hvordan pengene fra LO er brukt. PGFTU har fått utbetalt forskudd til prosjekter, men har aldri levert tilfredsstillende regnskap eller bekreftelse på hvordan pengene er brukt. Det er ikke dermed sagt at pengene ikke er brukt rett. Men PGFTU har heller ikke gjort rede for at pengene er brukt slik de skulle, sier revisor Kjetil Andersen til FriFagbevegelse.

Tidligere sto PGFTU mye friere til selv å definere bruken av pengene fra LO og Norad. Da fikk PGFTU såkalt administrasjonsstøtte. I 2015 endret LO dette. PGFTU fikk ikke lenger administrasjonsstøtte fra LO, men penger til spesifikke prosjekter. Det betød strenge krav fra LO og Norad om at PGFTU førte detaljerte regnskaper med kvitteringer og annen dokumentasjon, for å gjøre rede for hvordan de brukte pengene i tråd med avtalen om prosjektene.

Skyhøye diettsatser

Revisoren fant også eksempler på at ledelsen tok ut diettpenger langt utover de fastsatte satsene.

Han fant diettsatser på nesten 5700 kroner (705 dollar) per person per døgn, på reiser som egentlig var berettiget til maksimalt 1700 kroner (210 dollar) per person.

Ernst & Youngs rapport fra besøket hos PGFTU ble sendt til PGFTU slik at de kunne kommentere. «Basert på svaret fra PGFTU ser EY ingen grunn til å endre innholdet i rapporten», skriver revisoren.

Rettssaken er utsatt

De to siste årene palestinske myndigheter ved flere tilfeller sendt inn palestinsk Økokrim for å granske økonomien til frivillige organisasjoner, spesielt de som har vært kritiske til den palestinske selvstyremyndigheten.

Det skriver LOs internasjonale avdeling til Norad, i en redegjørelse FriFagbevegelse har fått innsyn i.

Ikke korrupsjon

Fredag forrige uke informerte LOs informasjonsavdeling om tiltalen på LOs nettside, og viste til at «åtte personer i PGFTU var tiltalt for korrupsjon».

Tiltalen fra det palestinske Økokrim dreier seg ikke om bestikkelser, så tiltalen faller dermed ikke inn under den norske definisjonen av korrupsjon.

Økokrim i Palestina hevder derimot at det er tilstrekkelig bevis for misbruk av kreditt, dokumentfalsk og underslag.

FriFagbevegelse har stilt en rekke spørsmål til LO om LOs pengestøtte til PGFTU før og etter 2015. LO svarer at organisasjonen trenger mer tid for å kunne svare på spørsmålene.

Dette er saken:

Sommeren 2016: Økokrim i Palestina startet sine undersøkelser i PGFTU, og tok kopi av bilag og regnskap fra flere år tilbake.

Juli 2017: De første i PGFTU-ledelsen ble pågrepet i forbindelse med anklagene om økonomiske misligheter. PGFTU-lederen Shaher Saad var ikke blant dem som blir pågrepet. De ble løslatt mot kausjon.

September 2017: LO informerte Norad om situasjonen i PGFTU.

Oktober 2017: Økokrim i Palestina tok ut tiltale mot sju i ledelsen i PGFTU. Som tiltalt nummer én sto Shaher Saad, generalsekretær i PGFTU, som har vært leder siden 1996.

November 2017: Rettssaken var berammet, men ble utsatt.

Kilde: LOs internasjonale avdeling samt revisorrapport fra EY.

Israels ambassadør sier LO-lederne ikke er velkommen til Israel

Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Kirkens Nødhjelp ba Norge ta opp innreiseforbud med Israel

25.04.2018
10:18
21.08.2023 17:14Mest lest

Debatt

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

Hvis du er kvinne og jobber i handelen eller i et serviceyrke, kan du fort stå igjen som pensjonstaper. Derfor er kampen om AFP også en likestillingskamp, skriver Cecilie Tvetenstrand. (Illustrasjonsfoto)

AFP er en urettferdig pensjon. Den er også uforutsigbar

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

LO og NHO har sammen utredet en «reformert AFP», og LO ønsker at denne skal bli del av et samordnet tariffoppgjør til våren. Men innad i LO har det vært svært ulike syn på forslagene som er lagt fram - og nå begynner tiden å renne ut.

Tormod Ytrehus

Pensjonsordning kan snart forsvinne: Dette handler AFP-striden om

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Kaptein Frank Langø har jobbet i Sølvtrans i 20 år. Neste år går han av med pensjon. Nå er han med på gruppesøksmålet mot rederiet for at han skal få pensjonen han mener han har krav på. Også Maskinistforbundet deltar i søksmålet.

Jogvan H. Gardar/privat

Sjøfolk kan ha tapt millioner i pensjon. Nå saksøker de rederiet

Martin Guttormsen Slørdal

Ny pensjon kan svekke Norges sikkerhet: Fire av ti i Forsvaret vil slutte

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Seks dekk fra en Boeing 737 var stablet på en pall og veltet da Roy Grindstrand skadet seg på jobben.

Jonas Fagereng Jacobsen

Navs klagefrist ble for kort for Roy. Nå kan den bli enda kortere

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Det er kun 1.200 meter mellom bebyggelsen og den nærmeste vindmølla i Havøysund. Likevel har det vært lite protester mot vindparken.

Håvard Sæbø

Oppgitt ordfører: – Man kan jo lure hva staten har tenkt å bruke Finnmark til

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

– Nå kommer vi med vårt krav, der vi ivaretar våre medlemmers utfordringer og muligheter, sier forbundsleder Jørn Eggum.

Håvard Sæbø

AFP har skapt storkonflikt mellom LO-forbund. Her er Fellesforbundets løsning

Tri Nguyen Dinh / Ronny Øksnes

«Svenskebåten» legges ned: – Vi visste overhodet ingenting

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Statsminister Jonas Gahr Støre og næringsminister Jan Christian Vestre trakk på seg kjeledress og hjelm da de valgte å legge frem regjeringens grønne industriløft på Rosenberg Worley i Stavanger.

Helge Rønning Birkelund

LO-medlemmene flykter fra Ap. Sjekk fallet og hvor de tar veien

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Merethe Solberg er bekymret for at flere ikke vil klare seg gjennom alle krisene med pandemi, dyrtid og rentehevinger.

Erlend Angelo

Renta øker igjen: – Folk går fra den ene krisa til den andre

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

– Om jeg noen gang klarer å slippe tankene: «Gir jeg barna det de trenger? Er det bra nok?». Det tviler jeg dessverre på, sier småbarnsmoren. Fortvilet forsøker hun å skaffe det helt nødvendige av mat og klær til sine fire barn.

Tomm Pentz Pedersen

«Silje» (42): – Jeg bruker strøm kun i ukene barna er hos meg

Erlend Angelo

Tordis gleder seg fortsatt til å gå på jobb etter 47 år. Her er hemmeligheten

Debatt

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Carolines historie er en viktig vekker, skriver Nav-sjefen.

Lise Åserud / NTB. Innfelt: skjermdump av frifagbevegelse.no

Det er umulig for meg å ikke bli berørt av det Caroline forteller

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Køen ble lang for å sikre seg en pose mat.

Tom Vestreng, Dagsavisen

Krisa øker ved Fattighuset: – Rundt 100 må gå tomhendt hjem

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Sjåførene frykter det betyr at de må utføre samme jobb, på dårligere betingelser og lavere lønn. (Illustrasjonsfoto)

Alf Ragnar Olsen

Sjåførene i Posten frykter dårligere betingelser og lavere lønn

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Nav må ta utgangspunkt i at mottakeren ikke kjenner reglene og heller ikke enkelt kan forstå juridiske tekster, mener sivilombud Hanne Harlem.

Hanna Skotheim

Nav begrunner avslag for dårlig, mener Sivilombudet

Kronikk

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Nav-ansatte har det handlingsrommet de trenger for å kunne gi god og tilpasset hjelp til den enkelte familie. Men det krever svært god kompetanse i sosialt arbeid, skriver Tore Nyseter.

Eirik Dahl Viggen/Privat

Nav svikter barn i fattige familier

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Kompetansen som skal til for å bygge skip kan forsvinne på norske verft dersom ikke utviklingen snur. Nå vil tillitsvalgte ha en ny giv for bransjen.

Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

– Hvis vi fortsatt skal bygge skip i Norge, må noe skje, advarer tillitsvalgte

Jan-Erik Østlie

Ap-topp: – Vanlige folk har også to biler, hus og gode liv. Det er ikke alle som strever

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Høyres nestleder Henrik Asheim mener Erna Solberg og Høyre ikke holdt tilbake informasjon om Sindre Finnes aksjehandler til etter valget. 

Arkivfoto: Leif Martin Kirknes

Høyre: – Skjønte at dette kunne være løgn først på fredag


Flere saker