JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Oslo vil kutte ut kommersielle sykehjem, men EU-regler skaper problemer

Byrådet i Oslo vil at ideelle organisasjoner skal starte flere nye sykehjem. Forslaget møter motstand.
MÅ VENTE: Inga Marte Thorkildsen (SV), eldrebyråd i Oslo vil prioritere ideelle aktører i velferden, og får lange juridiske prosesser i fanget.

MÅ VENTE: Inga Marte Thorkildsen (SV), eldrebyråd i Oslo vil prioritere ideelle aktører i velferden, og får lange juridiske prosesser i fanget.

Scanpix/STEIN J. BJØRGE

yngvil@lomedia.no

Prosjektet er lagt på is fordi NHO Service og Handel hevder det er i strid med EØS-avtalen.

I dag er ESA i Oslo og møter kommunen og Nærings- og fiskeridepartementet om saken. Nærings- og fiskeridepartementet støtter Oslo kommune.

– Det er problematisk at det raskt blir svært krevende juridiske prosesser når vi forsøker å finne løsninger som gjør det mulig å prioritere ideelle aktører, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), eldrebyråd i Oslo.

I desember i fjor, noen uker før det nye EU-direktivet for offentlig kjøp av tjenester trådte i kraft i Norge, inviterte byrådet i Oslo de ideelle organisasjonene til anbudskonkurranse om bygg og drift av 3-5 sykehjem. De kommersielle fikk ikke delta, noe som er i tråd med lovnadene fra det rødgrønne byrådet og deres samarbeidspartnere Rødt og KrF. Ingen kommersielle skal drive sykehjem i Oslo når kontraktene deres utløper, er mantraet derfra.

Det kan blir flertall på Stortinget for å begrense profitt på velferden

Kontrakt på over 2 milliarder kroner

Anbudsutlysningen fikk NHO Service til å se rødt igjen. Store kommersielle velferdskonsern som Aleris og Attendo er medlemmer hos dem. Det handler om store penger.

To milliarder kroner ligger i potten bare for byggdelen av kontrakten, ifølge anbud365.no. Driftstilskudd kommer i tillegg.

De klagde til ESA, som overvåker at EØS-landene overholder EØS-avtalen. Mens ESA arbeidet med en annen klage fra NHO Service knyttet til kjøp av barnevernstjenester, fikk ESA snusen i Oslo kommunes anbudskonkurranse om sykehjem som de kommersielle ikke fikk være med på. NHO Service klagde på også dette. Da startet ESA en egen undersøkelse som fortsatt pågår.

• Følg oss på Facebook

NHO: – Private bør behandles likt

– Hvorfor klagde dere på dette, Anne-Cecilie Kaltenborn, administrerende direktør i NHO Service og Handel?

«Når tjenestene leveres av private, så bør de behandles likt - uavhengig av eierform», svarer hun på epost til FriFagbevegelse.

Både kommersielle og ideelle aktører er «private». Forskjellen er at de kommersielle har et mål om å tjene penger på driften. Det har ikke de ideelle.

Kaltenborn sier at utgangspunktet for anskaffelsesreglene er at man skal behandle tjenesteytere likt, og at de derfor ønsket å få forskjellsbehandlingen rettslig belyst.

«ESA er en instans som behandler slike saker, og det er naturlig å be om deres vurdering», skriver Kaltenborn.

ESA er i Oslo

Det er ingen formell frist for når ESA må konkludere i saken, opplyser kommunikasjonssjef i ESA, Anne Marte Vestbakke til FriFagbevegelse.

ESA er i Oslo torsdag og fredag for å snakke med Næringsdepartementet om klage fra NHO Service. Også jurister fra Oslo kommune skal svare på spørsmål fra ESA.

Åge (76) hadde levende spyfluelarver i såret da han døde. NB! Sterke bilder

Oslo: Sykehjemsanbudet er ikke omfattet av EØS-avtalen

Sykehjemsanbudet i Oslo er rett og slett unntatt fra EØS-avtalen, hevder Oslo kommune og får støtte fra Næringsdepartementet. Det viser departementets svar til ESA fra mars i år.

Kommunen sier anbudet er unntatt fordi tjenestene de skal kjøpe i konkurransen innebærer «offentlig myndighetsutøvelse». Det betyr for eksempel tvungen helsehjelp eller tvungen pleie og omsorg.

Anbudet dreier seg om 400 langtidsplasser i sykehjem. Rundt 80 prosent av beboerne som har langtidsplass i sykehjem i dag er demente og bor i avlåste avdelinger. Kommunen antar at andelen beboere på sykehjem som har kognitiv svikt eller demens vil øke i framtiden.

I sykehjem må ansatte regelmessig bruke tvang mot en del beboere av hensyn til deres egen helse, skriver Oslo kommune i en redegjørelse til Næringsdepartementet fra februar i år. For eksempel kan det være beboere som vil forlate sykehjemmet, men som ikke klarer å ta vare på seg selv utenfor institusjonen. Andre eksempler er beboere som nekter å ta medisin de trenger, eller motsetter seg å bli vasket eller stelt når manglende hygiene medfører alvorlig fare for sin helse.

Hva hvis ESA sier nei?

– Hva gjør du hvis ESA konkluderer med at dette er i strid med EØS-retten, eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen?

– Det er for tidlig å si helt sikkert. Byrådet har til hensikt å utnytte det handlingsrommet som faktisk finnes til å drive positiv særbehandling av ideelle aktører i velferden. Der har vi også et bredt flertall i bystyret med oss, bestående av byrådspartiene (SV, Ap, MDG), Rødt og KrF, svarer Thorkildsen.

Tydeligere lovverk er på vei

Eldrebyråden i Oslo og flere med henne ønsker seg et tydeligere lovverk. Det er under arbeid. I Næringsdepartementet sitter byråkrater og studerer en rapport fra ekspert på EU-rett Karin Fløistad som de fikk på pulten i mars. På grunnlag av den skal de lage en veileder om hvordan det nye direktivet skal tolkes når det gjelder å tilrettelegge for ideelle aktører ved offentlig kjøp av helse- og sosialtjenester. Veilederen er planlagt ferdigstilt før jul, opplyser kommunikasjonsavdelingen i departementet.

Les flere saker om fagbevegelsen, arbeidsliv og politikk på vår forside

DETTE ER SAKEN

• 19. desember 2016: Oslo kommune utlyste anbudskonkurranse for bygging og drift av 400 sykehjemsplasser i hovedstaden. Anbudet var forbeholdt ideelle aktører. De kommersielle velferdskonsernene fikk ikke være med.

• Selve byggekontraktene er verdt over 2 milliarder kroner. I tillegg kommer driftskontraktene.

• NHO Service klagde deretter Oslo kommune inn til ESA, som overvåker at EØS-landene overholder EØS-avtalen.

• 10. januar 2017: ESA ba Norge, ved Næringsdepartementet som representerer Norge overfor ESA, begrunne at konkurransen var forbeholdt ideelle aktører.

• 14. februar 2017 Oslo kommune mener anbudet om sykehjemmene er unntatt fra det nye EU-direktivet for offentlig kjøp av tjenester.

• Kommunen mener anbudet er unntatt fra direktivet fordi det i sykehjem med langtidsplasser er nødvendig bruk av tvang - såkalt offentlig myndighetsutøvelse.

• 1. mars 2017: Næringsdepartementet svarte ESA at den nødvendige bruken av tvang (såkalt myndighetsutøvelse) i sykehjem gjør at Oslo kommunes anskaffelse er unntatt EØS-reglene om fri konkurranse på tjenester.

• 26-27. oktober 2017: ESA er i Oslo for møter med Næringsdepartementet og Oslo kommune om saken.

• ESA har ennå ikke konkludert i saken og har ingen formell frist.

Kilder: Oslo kommune, anbud365.no, ESA, FriFagbevegelse, Næringsdepartementet

LES OGSÅ

KrF og SV er misfornøyd med svaret fra regjeringen om velferdsprofitt

Warning
Annonse
Annonse