JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Andre nestleder Bodil svarer:

Kan vi ha mer hjemmekontor eller må vi sitte på skolen?

Vi har en krangel pågående på min skole, som er en videregående skole, om hvor den planfesta arbeidstida skal utføres. Klubben mener at den nye arbeidstidsavtalen (SFS 2213) gir rom for at vi kan ha større grad av heimekontor, mens skolens ledelse mener vi skal ha all planfesta arbeidstid på skolen. Hvem har rett? skriver klubbleder.
Vi krangler med ledelsen om lærernes arbeidstidsavtale, skriver en klubbleder.

Vi krangler med ledelsen om lærernes arbeidstidsavtale, skriver en klubbleder.

Jonas Fagereng Jacobsen

Slik svarer 2. nestleder Bodil Gullseth i Skolenes Landsforbund:

2. nestleder Bodil Gullseth i Skolenes Landsforbund

2. nestleder Bodil Gullseth i Skolenes Landsforbund

Jan-Erik Østlie

SVAR: Det er ikke noen endring i arbeidstidsavtalen når det gjelder hva den planfesta tida skal kunne brukes til. Det skal fortsatt være en miks mellom undervisning, anna elevretta arbeid, for- og etterarbeid, samarbeidstid, møtetid, faglig ajourføring, refleksjon og skoleutvikling.

Rektor har ansvar for at det utarbeides en plan som viser hvordan den planfesta tida organiserer. Der skal undervisningstid og faste møtepunkter være lagt inn. Rektor har i utgangspunktet styringsrett på den planfesta tida, som er 1300 timer på barnetrinnet, 1225 på ungdomstrinnet og 1150 i videregående skole. Det skal fortsatt utarbeides en arbeidsplan for den enkelte lærer som viser start- og sluttidspunkt.

Det går an å bli enige om mer flytende start- og sluttidspunkter, men da må det være enighet om at dette er det som passer for dere.

Planen settes opp etter samtale med den enkelte. I innledninga til SFS 2213 vektlegges det at avtalen skal gi rom for fleksibilitet. Fleksibiliteten må gå begge veier.

«Det er hva som er hensiktsmessig for å løse skolens oppdrag som blir avgjørende for hvor og når lærerne gjør arbeidet utenom undervisning – og det gjelder både arbeid i planfestet og ikke planfestet arbeidstid.»

Den digitale utviklinga Skole-Norge har hatt de siste åra har vist at man kan ha mange ulike måte å løse arbeidsoppgaver på. Ikke alt trenger å skje på skolen lenger. Det er fortsatt slik at de fysiske møtene mellom folk er viktige.

Utviklingsarbeid bør nok i hovedsak skje gjennom fysiske møter. En bør imidlertid være bevisst på at man ikke har møter – fysiske eller digitale – for møtets skyld.

Hvor og hvordan man skal gjennomføre den planfesta delen av arbeidstida kan godt være fleksibel, men man bør ha forutsigbarhet. Det er viktig at partene tar inn over seg at tillit i arbeidsforholdet er viktig. Det å kunne ta med seg en større del av arbeidet utenfor skolen, kan i mange tilfeller være mer effektivt.

Arbeidsrommene på norske skoler er sjelden tilpassa at man skal sitte med konsentrasjonskrevende arbeid.

Langt svar på noe jeg egentlig kunne svart kort på. Det korte svaret er at begge parter har rett, og at dere skal samarbeide om å finne gode løsninger.

Warning
Annonse
Annonse