JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Rettigheter i arbeidslivet

Hva skjer med dagpengene hvis du tar sluttpakke?

Svaret avhenger av om Nav mener du selv har skyld i oppsigelsen.
Hva som skrives i sluttpakken om hvorfor arbeidsforholdet avsluttes, er av faktorene Nav vil vektlegge når retten til dagpenger skal vurderes.

Hva som skrives i sluttpakken om hvorfor arbeidsforholdet avsluttes, er av faktorene Nav vil vektlegge når retten til dagpenger skal vurderes.

Emmie Olivia Kristiansen

SPØRSMÅL: Jeg er tillitsvalgt og har bistått medlemmer som har fått oppsigelse. Ved flere anledninger har medlemmene tatt sluttpakke i stedet for å bestride oppsigelsen. Kan du si noe om hvordan sluttpakken påvirker retten til dagpenger?

SVAR: Før du kan få dagpenger, er det en ventetid. Den normale ventetiden er tre dager.

Ifølge folketrygdloven § 4–10 kan du få forlenget ventetid på 18 uker i visse tilfeller. Det gjelder i saker der medlemmet er avskjediget eller oppsagt på grunn av forhold som hen kan bebreides for.

Du kan få forlenget ventetid når medlemmet har sagt opp sin stilling eller sluttet uten rimelig grunn. Hvis personen du bistår kan bebreides for oppsigelsen, vil det ikke være en rimelig grunn til at vedkommende slutter med sluttpakke.

Arbeidstaker vil normalt ikke bebreides for at hen får oppsigelse som følge av nedbemanning. Men dersom arbeidstaker får en saklig oppsigelse grunnet egne forhold, vil hen bebreides.

Skyldes oppsigelsen helsemessige grunner eller mangelfulle kvalifikasjoner, vil hen ikke bebreides.

Arbeidstaker kan være uenig i at hen er å bebreide for oppsigelsen, men likevel akseptere en sluttpakke. Da vil det være avgjørende om Nav mener det er mest sannsynlig at hen er å bebreide for oppsigelsen.

Dette må Nav avgjøre på bakgrunn av sakens faktum, samt de poster som går inn i sluttpakken, og hva som er begrunnelsen for disse.

Dersom medlemmet ikke går til søksmål, har Nav i sin praksis lagt dette til grunn som et moment i søkerens disfavør ved bevisvurderingen.

I motsatt retning vil det bli vektlagt hvis arbeidstaker får oppreisning i sluttpakken, eller større rettigheter enn det som følger av arbeidsmiljøloven § 15–3.

Hva som skrives i sluttpakken om hvorfor arbeidsforholdet avsluttes, vil også vektlegges.

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse