JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Statens kunstnerstipend

Stortinget åpner for å likestille forfatterorganisasjonene

Den norske Forfatterforening kan miste eneretten til å sitte i stipendkomiteen for skjønnlitterære forfattere. Forfatterforbundet håper på full sidestilling i komiteen.
 TYDELIG: Eystein Hanssen sier det vil det være svært overraskende hvis Forfatterforbundet ikke får like mange representanter som Den norske Forfatterforening

TYDELIG: Eystein Hanssen sier det vil det være svært overraskende hvis Forfatterforbundet ikke får like mange representanter som Den norske Forfatterforening

Jan-Erik Østlie

jan.erik@lomedia.no

Det har stått strid om hvilke skjønnlitterære voksenbokforfattere som skal sitte i statens stipendkomité for kunstnere.

Statens kunstnerstipend er en ordning hvor profesjonelle kunstnere kan søke om stipend fra staten. Søknadene behandles av en stipendkomité.

Fram til nå er det bare den over 130 år gamle Den norske Forfatterforening som har oppnevnt medlemmer til komiteen, mens det LO-tilknyttede Forfatterforbundet ikke har vært representert. 

Nå har Stortinget slått fast at at alle organisasjoner «som reelt sett representerer kunstnere» skal kunne få oppnevne medlemmer til komiteen.

– Forfatterforbundet (FF) og Den norske Forfatterforening (DnF) har samme status. Da skal også representasjonen i en statlig stipendkomité være lik. Forfatterforbundet kan ikke bare være litt representert, sier Eystein Hanssen, leder av Forfatterforbundet, til Frifagbevegelse.

Kommer nye forskrifter

Eystein Hanssen føler seg nå trygg på at Forfatterforbundet vil bli representert i de kommende stipendkomiteer som skal dele ut statens kunstnerstipend til skjønnlitterære forfattere.

Både meldingen «Kunstnarkår», vedtaket i Stortinget 19. mars (se faktaboks) og kulturminister Lubna Jafferys svar i intervju med Frifagbevegelse, slår fast at alle kunstnerorganisasjoner som representerer kunstnere skal kunne på plass i stipendkomiteen. Kulturdepartementet vil nå endre forskriftene hvor dette vil framgå.

Hvor mange plasser organisasjonene vil få, veit foreløpig ingen.

– Hva om dere ikke får like mange representanter som Den norske Forfatterforening?

– Hvis det skjer, vil det være svært overraskende, sier Hanssen.

Håper på avgjørelse innen høsten

Det er ny stipendutdeling til høsten.

Helst bør en en avklaring av representasjonen i stipendkomiteen være gjort innen da, mener Hanssen.

Etter at en ny forskrift vil foreligge, vil det bli en høringsrunde der organisasjonene vil få komme med innspill. Hanssen lover at FF skal være konstruktive. Men skulle det bli foreslått flere representanter til Den norske Forfatterforening enn til Forfatterforbundet, vil de reagere.

Den norske Forfatterforenings nye leder, Bjørn Vatne, tror ikke en forskrift vil inneholde en fordelingsnøkkel med antallet på hvem som skal sitte i stipendkomiteene.

Til Frifagbevegelse sier han at de nå vil vente å se hva forskriften inneholder før de sier hva de mener om den.

Vatne forteller at de håper på klare og kulturpolitisk begrunnede føringer for hvilke organisasjoner som er representative for de kunstnergruppene som Statens kunstnerstipend er rettet mot. Og at DnF gjerne bidrar til det arbeidet.

– Både i Kunstnarkår og i Stortingets behandling ble fagfellevurdering og kunstnerisk kvalitet trukket frem som helt sentrale prinsipper, og vi er enig i at dette er viktig for å bevare legitimiteten i stipendordningen. FrP fremmet senest på tirsdag et forslag om å legge den ned, derfor er det viktig fortsatt å kunne bevise at dette er vel anvendte midler som går til å skape kunst av høy kvalitet, sier han til Frifagbevegelse.

Felleskomité

Et annet stridsspørsmål er om hvor sekretariatsfunksjonen for stipendene skal ligge. Stortingsflertallet har nå bestemt at dette skal ligge hos den representative organisasjonen. Der det er flere organisasjoner, sånn det altså er når det gjelder skjønnlitteratur for voksne, kan ikke sekretariatsfunksjonen etter Hanssens mening ligge hos en av organisasjonene – for eksempel hos Den norske Forfatterforenings litterære råd, sånn praksisen har vært til nå.

– For oss har medbestemmelse hele tida vært det viktigste spørsmålet, ikke hvor sekretariatsfunksjonen skal ligge. Men sånn det nå er blitt, ser jeg for meg at en felleskomité har denne sekretariatsfunksjonen, sier Eystein Hanssen.

Dette er saken

• Det fins to forfatterforbund/foreninger for voksen skjønnlitteratur i Norge: Den norske Forfatterforening (DnF) (dannet i 1893) og Forfatterforbundet (FF) (dannet i 2018)

• De to foreningene, hvorav Forfatterforbundet er medlem av LO, har ulike opptaksregler: I DnF må du ha utgitt ett verk av godkjent litterær kvalitet. Hos FF holder det at du har utgitt et verk, også om dette er gjort på eget forlag.

• Den norske Forfatterforening har etablert sitt eget «Det Litterære Råd» som forvalter midlene til Statens kunstnerstipend for voksne skjønnlitterære forfattere. Rådet har sju medlemmer.

• Forfatterforbundet vil være med i statens stipendkomité på lik linje med DnF og har foreslått at de oppnevner tre medlemmer, DnF oppnevner tre medlemmer, og at det oppnevnes et syvende medlem som skal være uavhengig de to forfatterorganisasjonene.

• DnF vil at ordningen sånn den er nå skal bestå.

• Nå ligger saken hos Kulturdepartementet som skal utarbeide ny forskrift.

Stortingsvedtaket om Kunstnarkår

I innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget stiller komiteens flertall seg bak målene i stortingsmeldingen om henholdsvis å sikre kunstnere gode muligheter til å virke som kunstnere nasjonalt og internasjonalt, å sikre rimelig betaling for kunstnerlig arbeid og tydelig inkludering på kunstnerrelevant politikkområde, og å sikre at kunstnere kan virke i hele landet.

Stortingets flertall vedtok i forbindelse med behandlingen av innstillingen å be regjeringen videreføre dagens ordning der beslutning om kvotefordeling av stipendhjemlene tilknyttet Statens kunstnerstipend, tas av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Stortinget.no

Dette er en sak fra

Vi skriver for tillitsvalgte i alle LO-forbund.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Dette er saken

• Det fins to forfatterforbund/foreninger for voksen skjønnlitteratur i Norge: Den norske Forfatterforening (DnF) (dannet i 1893) og Forfatterforbundet (FF) (dannet i 2018)

• De to foreningene, hvorav Forfatterforbundet er medlem av LO, har ulike opptaksregler: I DnF må du ha utgitt ett verk av godkjent litterær kvalitet. Hos FF holder det at du har utgitt et verk, også om dette er gjort på eget forlag.

• Den norske Forfatterforening har etablert sitt eget «Det Litterære Råd» som forvalter midlene til Statens kunstnerstipend for voksne skjønnlitterære forfattere. Rådet har sju medlemmer.

• Forfatterforbundet vil være med i statens stipendkomité på lik linje med DnF og har foreslått at de oppnevner tre medlemmer, DnF oppnevner tre medlemmer, og at det oppnevnes et syvende medlem som skal være uavhengig de to forfatterorganisasjonene.

• DnF vil at ordningen sånn den er nå skal bestå.

• Nå ligger saken hos Kulturdepartementet som skal utarbeide ny forskrift.

Stortingsvedtaket om Kunstnarkår

I innstillingen fra Familie- og kulturkomiteen på Stortinget stiller komiteens flertall seg bak målene i stortingsmeldingen om henholdsvis å sikre kunstnere gode muligheter til å virke som kunstnere nasjonalt og internasjonalt, å sikre rimelig betaling for kunstnerlig arbeid og tydelig inkludering på kunstnerrelevant politikkområde, og å sikre at kunstnere kan virke i hele landet.

Stortingets flertall vedtok i forbindelse med behandlingen av innstillingen å be regjeringen videreføre dagens ordning der beslutning om kvotefordeling av stipendhjemlene tilknyttet Statens kunstnerstipend, tas av Kultur- og likestillingsdepartementet.

Stortinget.no