JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STÅR UTENFOR: Arnfinn Bakken vet ikke hvordan han skulle klart seg om han ble alene. Han sitter igjen med mindre enn minstepensjon etter 42 år i tunge, lavlønte jobber.

STÅR UTENFOR: Arnfinn Bakken vet ikke hvordan han skulle klart seg om han ble alene. Han sitter igjen med mindre enn minstepensjon etter 42 år i tunge, lavlønte jobber.

Håvard Sæbø

AFP-en forduftet da jobben ble borte

Arnfinn Bakken er utslitt etter 42 år i harde jobber og så fram til å trappe ned når han fylte 62. Først mistet han jobben, så ble han sykmeldt. Det kostet ham retten til AFP.06.05.2015
12:00
09.07.2015 08:08

hanne@lomedia.no

ELVERUM: Arnfinn Bakken har jobbet siden han var 18 år. I tunge jobber på garveri, på delelager, med sveising, bygging av campingvogner og produksjon av fiskefôr. De siste 20 årene var han på Sperre Støperi i Elverum. Det var en tung jobb som slet på ryggen. Mye bøying og kneståing med å inspisere innsiden av de støpte delene som skulle bli ventilhus for Rolls Royce-motorer. Ensidig belastning og statiske bevegelser.

Les også: De jobbet i industrien i 40 år uten å få AFP. Nå må de på sosialen

Bedriften fikk først ansatt en fysioterapeut som ble etterfulgt av naprapat, slik at de ansatte kunne få behandling en gang i uka. Arnfinn har trent og fått behandling for ryggen siden midten av 1990-tallet. Det har lindret smertene, og han har bitt tennene sammen og holdt ut.

Ordnede forhold

Arnfinn så fram til å trappe ned når han fylte 62 år i februar 2015. Han var utslitt, og det var ordna forhold på Sperre. Tariffavtale og AFP.

Men det ble ikke sånn. De ansatte fikk beskjed om at Sperre skulle legges ned. Han jobbet ut oppsigelsestida. Nyttårsaften 2013 var det slutt.

I oppsigelsestida så han seg om etter ny jobb i en AFP-bedrift. Det er ikke lett å få for en som er kommet såpass opp i årene. Men han var heldig og fikk kontakt med Østlandske Lettmetall. De ville ansette ham i en mindre stillingsbrøk slik at han var sikret AFP når han ville fylle 62 år et års tid senere. Han skulle bli ansatt fra uke 51, men bedriften var stengt i romjula og derfor kunne han ikke få undertegnet kontrakten før over nyttår.

Ble sjukmeldt

Det var da det glapp. Han ble sjukmeldt 27. januar 2014, rett før 61-årsdagen, men hadde forstått reglene slik at han kunne gå sjukmeldt i inntil 52 uker, dersom han ikke hadde vært sjukmeldt de tre foregående årene, og at det var nok med 20 prosent stilling for å nyte godt av AFP-ordningen.

Etter en ny henvendelse til Fellesordningen for AFP fikk han til svar at det ikke nyttet å starte i den jobben. Han ville ikke få AFP. Fordi han ikke hadde arbeidsgiver da han ble sjukmeldt. Da ga han opp.

Han var sjukmeldt fram til i januar i år. Men han greier ikke å jobbe fullt. Det har han gitt beskjed om til Nav. Kroppen er rett og slett utslitt. Han har masse dokumentasjon fra behandlerne, fra MR-undersøkelse og legen sin.

Han har spurt om han kommer inn under ordningen med arbeidsavklaringspenger, men har ikke fått noe svar på det. Nå har han vært nødt til å begynne å ta ut alderspensjon gjennom folketrygden for å ha nok inntekt. Han får 500 kroner minus skatt i dagpenger. Og må klare seg på 80 prosent av minste-
pensjon. Og fordi han har måttet begynne med tidliguttak av pensjonen, kommer han til å få utbetalt 95 prosent av minstepensjonen når han fyller 67 år, til tross for at han har vært i fullt arbeid i 42 år.

Mulig å utsette uttak

– Dette er ikke en sak vi har hatt til behandling, så jeg kjenner denne saken kun fra Magasinet for fagorganisertes omtale, sier kommunikasjonssjef i Fellesordningen for AFP, Svein Aartun Bye.

– Det stemmer at man mister retten til AFP hvis man de siste tre årene før uttak har et opphold på mer enn 26 uker i ansettelsesforholdet i en AFP-bedrift. Tilknytning til en bedrift som har tariffavtale med AFP-vedlegg er ett av hovedprinsippene i ordningen. Dette er den delen av reglene som gjelder uttakstidspunktet, og her kan man i enkelte tilfeller rette opp slike opphold ved å utsette uttaket. Dersom det er slik at Bakken har ansiennitetskravene for 62-årsdagen på plass (syv av ni år i AFP-tilsluttet bedrift), er det fortsatt mulig at han kan få AFP. I så fall må han jobbe ytterligere tre år i minst 20 prosent stilling i en AFP-tilsluttet bedrift. Dette forutsetter dog at han også oppfyller alle øvrige vilkår, og det kan vi ikke uttale oss om uten at vi har en konkret søknad til behandling, sier Aartun Bye.

Vurderer å søke

Arnfinn Bakken vurderer nå å sende inn en formell søknad om AFP, for å få vurdert saken sin. Han synes hele regelverket er veldig forvirrende, og synes det er blodig urettferdig at den avtalefestede pensjonen bare følger bedrift og ikke person. Det må det bli ordnet opp i, er han klar på.

Vilkår for AFP i privat sektor

A. Ved 62-årsdagen - ansiennitetskrav:

Må ha hovedarbeidsforhold sju av ni siste år
i en AFP-tilsluttet bedrift:

• Må ha minst 20 prosent stilling

• Må ha hovedinntekt fra AFP-bedriften disse årene

• Må ikke ha mottatt ytelser over 1,5G uten arbeidsplikt
i noen av de tre siste år før 62-årsdagen

B. Ved uttakstidspunktet - ansatt og reell arbeidstaker:

• Må være i jobb på uttakstidspunktet

• Må IKKE ha mottatt uføretrygd etter fylte 62 år

• Må ha jobbet hver måned i minst 20 prosent stilling
i AFP- tilsluttet bedrift siste tre år

• Kan ha opphold på inntil 26 uker, men ikke først
eller sist i perioden

• Denne perioden økes med ytterligere 26 uker
hvis man er sykmeldt fra AFP-tilsluttet bedrift

• Må ha en inntekt på minst 1G (88 370,- pr. år) siste
inntektsår og siste måned omregnet til årsinntekt

• Må ta ut pensjon fra Folketrygden samtidig som AFP

Les samtlige vilkår på www.afp.np

Kilde: Fellesordningen for AFP

Vil forbedre AFP-ordningen

Fellesforbundets Avdeling 25 mener forbundet må få inn regler i AFP-ordningen som sikrer at arbeidstakere som er blitt 55 år, beholder sine rettigheter hvis de blir arbeidsløse på grunn av konkurs eller nedbemanning, også hvis de får seg ny jobb i en bedrift som ikke har AFP-tilknytning.

Avdelingen har sendt inn forslaget til landsmøtet, og de mener også at regelen må endres slik at de som står helt eller delvis i arbeid fram til 62 år, må ha rett til AFP selv om de har vært sykmeldte over 52 uker de siste tre årene.

Avdelingen mener en slik endring vil ivareta hensikten med innføring av AFP, som var at de som hadde tunge yrker skulle få en verdig alderdom, og også unngå uføretrygd.

LO vil ha forskning

LO-kongressen i 2013 vedtok i sitt handlingsprogram å forbedrede ytelser for dem som uforskyldt faller utenfor ordningen, spesielt ved sykdom/uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i karrieren. LO har bedt Arbeids- og sosialdepartementet sette i gang forskning. Ifølge LO har de ikke fått tilbakemelding om hvor saken står, men Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd vil bli innkalt til ekstra-ordinært møte bare om pensjon.

06.05.2015
12:00
09.07.2015 08:08

Vilkår for AFP i privat sektor

A. Ved 62-årsdagen - ansiennitetskrav:

Må ha hovedarbeidsforhold sju av ni siste år
i en AFP-tilsluttet bedrift:

• Må ha minst 20 prosent stilling

• Må ha hovedinntekt fra AFP-bedriften disse årene

• Må ikke ha mottatt ytelser over 1,5G uten arbeidsplikt
i noen av de tre siste år før 62-årsdagen

B. Ved uttakstidspunktet - ansatt og reell arbeidstaker:

• Må være i jobb på uttakstidspunktet

• Må IKKE ha mottatt uføretrygd etter fylte 62 år

• Må ha jobbet hver måned i minst 20 prosent stilling
i AFP- tilsluttet bedrift siste tre år

• Kan ha opphold på inntil 26 uker, men ikke først
eller sist i perioden

• Denne perioden økes med ytterligere 26 uker
hvis man er sykmeldt fra AFP-tilsluttet bedrift

• Må ha en inntekt på minst 1G (88 370,- pr. år) siste
inntektsår og siste måned omregnet til årsinntekt

• Må ta ut pensjon fra Folketrygden samtidig som AFP

Les samtlige vilkår på www.afp.np

Kilde: Fellesordningen for AFP
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet»

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker