JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

VARSKU: Om ikkje LO-leiinga kjem på banen i straumpriskrisa, kan konsekvensen bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet. Det er åtvaringa frå klubbleiarane Rune Sundt Larsen og Bent Andersen i Kongsberg-industrien.

Tormod Ytrehus

Straumpriskrisa

Industriarbeidarar kritiserer LO-leiinga: – Trist at vi ikkje har folk på topp som kjempar for oss

LO-leiinga har vore usynlege og gjer ikkje nok for å løyse straumpriskrisa. Det meiner tillitsvalde i Kongsberg-industrien.04.10.2022
07:00
27.10.2022 13:30

tormod@lomedia.no

KONGSBERG: Kommunen er blant Norges største industrikommunar. Her har det vore fagorganiserte industriarbeidarar sidan 1896.

Industristadar som Kongsberg og dei som jobbar der er grunnfjellet til arbeidarrørsla.

Rune Sundt Larsen representerer 440 Fellesforbundet-medlemmar i Kongsberg Defence & Aerospace og Bent Andersen 180 medlemmar i GKN Aerospace.

Klubbleiarane i Kongsberg-industrien kritiserer no leiinga i LO som Fellesforbundet er ein del av, for å sitte stille i båten under ei straumpriskrise for arbeidsfolk og arbeidsplassar.

– Dei har gøymd seg i skapet saman med regjeringa. Vi er skuffa over eit handlingslamma LO som ikkje tar kampen for medlemmane, seier Andersen til Magasinet for fagorganiserte.

– LO-leiinga høyrer ikkje på grasrota og tillitsvalde, men følger partipisken, meiner Larsen og viser til samarbeidet med det regjerande Arbeidarpartiet.

Sjå svaret frå LO-leiaren lengre ned i saka.

Arbeidsfolk og arbeidsplassar i fare

Klubbleiarane er frustrerte over at LO-leiinga ser ut til å vere nøgde med hjelpepakkene frå regjeringa.

Politikarane må få på plass ei varig løysing med låge straumprisar for norske hushaldningar og bedrifter, med nasjonal kontroll og sjølvråderett over krafta og eksporten, meiner dei.

Klubbleiarane meiner industriarbeidarane på Kongsberg representerer den breie middelklassen.

– Vi er ikkje dei lågast lønte, men folk slit likevel med å betale rekningane. Da kan ein tenke seg korleis situasjonen er for lågtlønte, pensjonistar, arbeidslause og uføre, seier Larsen.

PROTEST FRÅ GRASROTA: Ei rekke fagforeiningar og lokalorganisasjonar i LO demonstrerte i midten av september for politisk kontroll på krafta.

PROTEST FRÅ GRASROTA: Ei rekke fagforeiningar og lokalorganisasjonar i LO demonstrerte i midten av september for politisk kontroll på krafta.

Håvard Sæbø

– Og skal vi ha industri i framtida, føreset det lågare straumprisar som konkurransefortrinn, helst i går. Elles blir det industridød. Hushaldningar og bedrifter står i fare.

– Yrkespolitikarane har fjerna seg frå kvardagen til folk. LO-leiinga må kjempe for medlemmane, komme seg ut og vise misnøye!

Klubbleiarane er også kritiske til at LO-leiaren har skulda Industriaksjonen, som består av ei rekke fagforeiningar, for å samarbeide med krefter langt ut på høgresida i ein straumdemonstrasjon.

– Dei bommar så fælt. Vi er ikkje høgreekstreme. Dette er eit grasrotopprør.

Debattinnlegg frå tillitsvalde: «LO-leiaren neglisjerer uroa og det sterke engasjementet hennar medlemmer viser»

LO må på banen

Klubbleiarane viser til at LO-leiar Peggy Hessen Følsvik, Fagforbundet-leiar Mette Nord og Fellesforbundet-leiar Jørn Eggum alle sit i sentralstyret til Arbeidarpartiet. I tillegg har LO-leiinga jamlege samarbeidsmøte med partiet.

– Vi forventar at LO-leiinga representerer dei som har valt dei inn. Dei er valde av oss, seier Larsen.

– Det må vere flaut når gamle LO-leiarar må ta kampen for dei, seier Andersen og viser til at Roar Flåthen og Gerd-Liv Valla har engasjert seg for å løyse straumpriskrisa.

Konsekvensen kan bli utmeldingar frå LO og partiflukt frå Arbeidarpartiet, åtvarar klubbleiarane.

Det er ikkje berre straumprisane som aukar, men også prisane på mat, drivstoff, bompengar og renter er på veg opp. I sum rammar dette medlemmane hardt.

– Folk er forbanna hos meg, seier Andersen om stemninga i klubben han leiar.

– Det er trist at vi ikkje har folk på topp som kjempar for oss.

Fellesforbundet-tillitsvald: «Det er ikke rart vi møter medlemmer som tror at LO-lederen er en politiker»

Ikkje einig i kritikken

LO-leiinga har full forståing for at mange er bekymra, uttaler leiar Peggy Hessen Følsvik i ein epost til Magasinet. LO har fått tilbakemeldingar frå mange fortvila medlemmar og tillitsvalde, fortel ho.

Følsvik peikar på at breie kompromissar som er gjennomarbeidde og står seg over tid, må til for å sikre løysingar på priskrisa.

Og ho er slettes ikkje einig i at LO har sitte stille i båten i debatten om straumprisane.

IKKJE STILLE I BÅTEN: LO har jobba aktivt for å sikre økonomien og arbeidsplassane til vanlege folk, meiner leiar Peggy Hessen Følsvik. Her frå pressekonferansen i midten av september da regjeringa la fram straumstøtta til bedrifter.

IKKJE STILLE I BÅTEN: LO har jobba aktivt for å sikre økonomien og arbeidsplassane til vanlege folk, meiner leiar Peggy Hessen Følsvik. Her frå pressekonferansen i midten av september da regjeringa la fram straumstøtta til bedrifter.

Ole Palmstrøm

Følsvik viser til at LO har vore aktive pådrivarar i å jobbe fram straumpakker som bidrar til vanlege folk sine straumrekningar, tryggar arbeidsplassar og hjelper dei mest utsette bedriftene.

I tillegg er LO med i energikommisjonen til regjeringa, som skal legge fram forslag mot slutten av året.

«Vårt viktigste fokus her er å sørge for at disse forslagene hjelper vanlige folk og sikrer arbeidsplasser», skriv LO-leiaren.

Les også: Milliardene i strømpakken kan hjelpe 20.000 bedrifter – LO advarer mot misbruk

Politikk som påverkar kvardagen

Følsvik viser også til ei rekke LO-gjennomslag i arbeidslivspolitikken det siste året, som har innverknad på kvardagen til folk – som mindre mellombels tilsetting, innstrammingar i innleige-reglane, styrka rett til heiltid og pensjon frå første krone.

LO jobbar også tett opp mot statsbudsjettet for å sikre at dei med størst utfordringar blir prioritert, spesielt dei som også var mest utsette under koronapandemien.

«Det aller viktigste for folks økonomi er at de har en trygg jobb å gå til», skriv LO-leiaren.

Ho meiner dessutan LO har vore ein tydeleg motstemme mot rentesettinga til Norges Bank, som LO meiner rammar vanlege folk med bustadlån unødvendig hardt og kan føre til unødvendig høg arbeidsløyse innan kort tid.

04.10.2022
07:00
27.10.2022 13:30Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – Eg har ikkje råd

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

colourbox.com

Her er de nye satsene for kjøregodtgjørelse

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Vigdis Førsund synes det har blitt dyrt å handle mat.

Sissel M. Rasmussen

Lønnsoppgjøret til Vigdis forsvant i en sky av økte priser

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

20 år gamle Rehana jobber deltid på Espresso House Oslo S ved siden av skolegangen.

Tormod Ytrehus

Rehana (20) jobber på landets travleste kaffebar. Nå har hun fått til noe ingen har klart

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

EFFEKTIVT: Jan Lange sørger for at de beholderne som skal fraktes fra søppelrommet til bilen på gateplan er fulle av sekker, for å unngå ekstra arbeid.

Håvard Sæbø

Jan vil helst bli kalt søppelmann

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Brian Cliff Olguin

Lærerne tapte trolig 10.000 hver på streiken

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Fauzia Hussain-Wiik har vært medlem i Arbeiderpartiet siden hun var 25 år og ungdomstillitsvalgt i LO.

Eivind Senneset

Det er krise i Ap. Fauzia mener partiet trenger folk som henne nå

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Bygningsarbeiderne har i mange år kjempet for å forby bemanningsnransjen. Nå vedtar Stortinget et forbud mot bemanningsbyråer i byggebransjen i Osloområdet. I tillegg kommer flere andre innstramminger for byråene som leier ut abeidskraft.

Håvard Sæbø

Nye innleieregler vedtas mandag. Her er en oppsummering

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

Kommentar

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet. I neste omgang bidrar dette til å styrke demokratiet, skriver Kjell Werner.

Berit Roald / NTB

«Åpne skattelister er viktig for den gjensidige tilliten i samfunnet»

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker