JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Bonus til innleide:

Innleide Øyvind vant i Høyesterett: Dommen kan bety mye for alle som ikke er fast ansatt

Oljearbeider Øyvind Jahren måtte se saken sin gå helt til Høyesterett. Nå får han utbetalt over 200.000 kroner som han hadde krav på02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06

petter@lomedia.no

En enstemmig dom i Høyesterett gir de to innleide oljearbeiderne medhold i at de har rett på samme bonus som de fast ansatte ved Aker BP.

– Vi er glad for at saken gikk i vår favør. Dette var en viktig prinsippsak som får betydning for mange utleiebedrifter. Godt at fagforeningen ville kjøre saken, sier oljearbeider Øyvind Jahren.

Jahren jobber i bemanningsbyrået Semco Maritime og har vært leid ut til Aker BP i 15 år. Trond Østgård er den andre oljearbeideren saken omfatter, han fikk fast jobb i Aker BP i 2018.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, på vegne de to oljearbeiderne, anla søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til Aker BP, som har bonusordning for alle sine ansatte.

• Bakgrunn: Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte

Styrker hovedregelen om faste ansettelser

Advokat Karianne Rettedal har ført saken for Industri Energi, og er naturligvis fornøyd med utfallet:

– Høyesterett har gitt oss medhold i alle vesentlige anførsler og avgjørelsen er enstemmig. Høyesterett slår fast at bonus basert på både individuell prestasjon og prestasjoner på gruppenivå, inngår i lønnsbegrepet og likebehandlingsplikten.

Rettedal viser videre til at formålet om reell likebehandling er tillagt stor vekt både i lovtolkningen og i konkret anvendelse av rettsreglene i avgjørelsen.

– Reell likebehandling sikrer at innleie begrenses til de tilfeller som er reelle og bidrar til at innleie ikke brukes som et alternativ hvor vilkårene for dette ikke er oppfylt. Når kostnadene ved innleie er tilsvarende som ved fast ansettelse, vil det styrke hovedregelen om fast ansettelse i virksomheten arbeidet utføres, kommenterer hun.

Første gang i Høyesterett

Saken har vært oppe i tingretten og lagmannsretten, men dette er første gang Høyesterett har hatt en sak om bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet. Resultatet er derfor viktig for mange.

– Industri Energi er meget godt fornøyd med dommen, som etter vår mening er korrekt. Det skal ikke lønne seg å leie inn arbeidere framfor faste ansatte. Prinsippet med likebehandling beskytter ikke bare innleide, men også de fast ansatte i Aker BP, sier Asle Reime i forbundets valgte ledelse.

(Saken fortsetter etter bildet).

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Et viktig spørsmål har vært om bonusordningen til Aker BP kan regnes som lønn. Høyesterettsdommer Wilhelm Matheson skriver følgende i redegjørelsen for dommen:

«Aker BPs bonusordning oppfyller etter mitt syn samtlige rettslige karakteristika for å være «lønn» i arbeidsmiljøloven § 14–12 a første ledd bokstav f’s forstand. Bonusordningen er en form for resultatlønnsordning og en del av det samlede systemet for vederlag for arbeid».

Advokat Rettedal sier det dermed er kartlagt at det ikke har noen betydning i hvilken form et verderlagt ytes, eller om det kalles konkret for «lønn».

– Det er også avklart at det ikke er avgjørende om vederlaget inngår i avtaler eller bindende retningslinjer. Også ensidig fastsatte ytelser kan være omfattet, legger hun til.

I en enstemmig dom er Semco Maritime dømt til å blant annet betale 194 786 og 225 334 kroner, tillegg til feriepenger og renter, til Østgård og Jahren.

– Begge er svært tilfredse med utfallet i saken og glade for at den nå kan avsluttes. Avgjørelsen vil få stor betydning for svært mange arbeidstakere i bemanningsforetakene, sier Rettedal.

NHOs advokat Margrethe Meder sier til FriFagbevegelse at de og Semco tar dommen til etterretning, og at det er bra for alle parter med en avklaring på spørsmålet.

Meder legger til at NHO er veldig fornøyd med at Høyesterett bekrefter deres forståelse om at lønnsbegrepet er knyttet til det som er et vederlag for arbeid:

– Dette har betydning når man skal ta stilling til andre ytelser enn denne konkrete bonusordningen.

Ifølge Meder anførte LO og de ankede partene at Høyesterett skulle formulere en rettsregel om at alle ytelser fra arbeidsgiver skulle anses som lønn.

– Dette har Høyesterett blank avslått, og dessuten også presisert at ikke alle former for bonusordninger omfattes uten en nærmere vurdering av vederlagssynspunktet. Dette er det riktig og viktig at Høyesterett tydeliggjør, sier NHOs advokat.

– Vi tar dommen til etterretning og noterer oss at det med dagens dom fra Høyesterett er kommet en avklaring på et spørsmål, som i flere år har vært omtvistet. Dermed kan vi nå rette fokus mot det fortsatt gode samarbeidet med både kunder og medarbeidere, sier Lene Tornel i Semco Maritime til FriFagbevegelse.

Nå som høyesterett har avlagt sin dom, er saken kommet til ende i norsk rett og partene må innrette seg etter resultatet.

Dette er saken:

Striden står om bonus er omfatta av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling mellom innleide og fast ansatte.

Reglene slår fast at innleide fra bemanningsbyrå skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. De trådde i kraft i 2013 og er et resultat av EUs vikarbyrådirektiv fra 2008.

Begge parter er enig om at saken er av prinsipiell karakter, og resultatet vil dermed få konsekvenser for mange.

De to ansatte jobber som dekksoperatører på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. De har vært utleid til tidligere BP og Aker BP i mange år, og den ene fikk fast jobb i selskapet i fjor.

Aker BP har lenge hatt et bonusprogram for alle ansatte. Utbetalingene har variert fra 45.000 kroner til 75.000 kroner for ansatte i tilsvarende stillinger. Bonusordninga omfatter derimot ikke innleide.

De to krevde derfor etterbetaling fra bemanningsbyrået i slutten av 2017, for en periode på fem år.

Byrået nekta, fordi de mente selskapsbonuser, som ikke er et resultat av individuelle arbeidsprestasjoner, ikke er lønn og dermed ikke er omfatta av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven.

De ansatte gikk derfor til sak med hjelp fra LO-forbundet Industri Energi. I 2018 fikk de medhold da saken var oppe i Stavanger tingrett.

Bemanningsbyrået ble dømt til å etterbetale bonusene på til sammen over 460.000 kroner, i tillegg til å betale sakskostnader. Men lagmannsretten dømte altså motsatt da saken var oppe der for omtrent et år siden, med unntak av at partene må betale egne sakskostnader

En enstemmig dom fra Høyesterett gir de ansatte medhold i saken.

02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06

Dette er saken:

Striden står om bonus er omfatta av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling mellom innleide og fast ansatte.

Reglene slår fast at innleide fra bemanningsbyrå skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. De trådde i kraft i 2013 og er et resultat av EUs vikarbyrådirektiv fra 2008.

Begge parter er enig om at saken er av prinsipiell karakter, og resultatet vil dermed få konsekvenser for mange.

De to ansatte jobber som dekksoperatører på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. De har vært utleid til tidligere BP og Aker BP i mange år, og den ene fikk fast jobb i selskapet i fjor.

Aker BP har lenge hatt et bonusprogram for alle ansatte. Utbetalingene har variert fra 45.000 kroner til 75.000 kroner for ansatte i tilsvarende stillinger. Bonusordninga omfatter derimot ikke innleide.

De to krevde derfor etterbetaling fra bemanningsbyrået i slutten av 2017, for en periode på fem år.

Byrået nekta, fordi de mente selskapsbonuser, som ikke er et resultat av individuelle arbeidsprestasjoner, ikke er lønn og dermed ikke er omfatta av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven.

De ansatte gikk derfor til sak med hjelp fra LO-forbundet Industri Energi. I 2018 fikk de medhold da saken var oppe i Stavanger tingrett.

Bemanningsbyrået ble dømt til å etterbetale bonusene på til sammen over 460.000 kroner, i tillegg til å betale sakskostnader. Men lagmannsretten dømte altså motsatt da saken var oppe der for omtrent et år siden, med unntak av at partene må betale egne sakskostnader

En enstemmig dom fra Høyesterett gir de ansatte medhold i saken.
Mest lest

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

– Jeg ønsker ikke å bli rik på en forsikring. Alt jeg håper på nå er å få nedbetalt gjeld, forteller Rune Sundmoen som er et av ofrene i Alpha-saken.

Martin Guttormsen Slørdal

300 yrkesskadde nordmenn rammes av hull i loven. Rune har venta i 13 år

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

I framtida skal du leve av pensjon. Derfor er det lurt å kunne noe om pensjonssystemet.

Brian Cliff Olguin

Forvirret av pensjon? Her er en oversikt

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Jørn Teigen har jakt som sin hobby. Uten ekstrajobben hadde det ikke blitt like mange opplevelser i naturen.

Privat

Jørn var lei av å ha dårlig råd. Nå jobber han ekstra og jakter egen mat

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Den tidligere sykepleieren mener mulighetene for endring av syn på seksualitet, parforhold og intime behov hos eldre med demens ligger i neste generasjon helsepersonell.

Anita Arntzen

Skulle ønske hun fikk spørsmål om sexlivet da mannen flyttet på sykehjem

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

– Dette vil hjelpe noe utrolig, forteller en tydelig prega Rune Sundmoen.

Martin Guttormsen Slørdal

Rune ble tilkjent millioner for sin yrkesskade. Etter 13 år får han omsider pengene

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Den svenske regjeringen mener loven er nødvendig for å få kontroll på det de mener er et økende antall papirløse i Sverige. (Arkivbilde)

Linn Cathrin Olsen / NTB

Frykter en ny «angiverlov» vil rasere tilliten i samfunnet

Brian Cliff Olguin

14 ting må du passe på når jobben skal kutte stillinger

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Richard Storevik i Fellesforbundet krever at bankene – i de vanskelige tidene som er nå – ikke øker utlånsrenten ytterligere etter Norges Banks siste renteheving.

Roy Ervin Solstad

Fagforeningsleder åpner for bankboikott etter renteheving

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

I mai 1908 ble det tatt en prøvetur mellom Molde og Batnfjordsøra i det som ble den første norske rutebilen. Bilen var fransk av merket «Unic», og det er rutebileier Johan Aarøe som sitter bak rattet.

Erik J. Birkeland/Norsk Teknisk Museum

Denne bilen startet Norges eldste bilrute. Nå går det 18 avganger om dagen her

Petter Sørnæs / Posten

Eldre fikk tilbud om praktisk hjelp fra Posten. Nå kan tjenestene bli landsomfattende

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Avtroppende fylkesordfører i Trøndelag, Tore O. Sandvik mener Senterpartiet har solgt politikken sin for å få vervet som fylkesordfører.

Jan-Erik Østlie

Senterpartiet forlater venstresiden: Stor skuffelse i Arbeiderpartiet

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Fra 1. april i år ble det helt forbudt å bruke innleid arbeidskraft for byggebransjen i Oslo, Viken og Vestfold.

Tormod Ytrehus

Forbud mot innleie skal gi flere fast jobb. Sånn har det ikke gått

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Han har vært medlem, tillitsvalgt og leder i E-verkenes fagforening Vestland i to perioder fra 1977 og fram til i dag, altså i 46 år. Arild Horsevik reagerer blant annet på kraftgiganten Evinys opptreden i forbindelse med nedbemanningene i konsernet.

Leif Martin Kirknes

Arild syns kraftgiganten oppfører seg skammelig overfor sine ansatte

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

SAMSTEMTE: Richard Storevik i Fellesforbundet vil åpne for strengere regulering av bankene. Det er noe Andreas Sjalg Unneland i SV kan stille seg bak.

Roy Ervin Solstad og Terje Pedersen / NTB

Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka  «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Sina Hennig og Robin Bull Kulseth studerer sosialt arbeid og har fått boka «Vi fattigfolk» av Anna-Sabina Soggiu. På torsdag var de på bokbad med forfatteren.

Jonas Fagereng Jacobsen

Kan Robin fra Oslos vestkant forstå fattigdom?

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Det har vært solindustri i Glomfjord i 28 år. Sandra Roksøy var tillitsvalgt da oppsigelsene kom i slutten av august i år.

Egil Brandsøy/ Industri Energi

Regjeringens solsatsing kom for seint – Sandra mistet jobben

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Joe Biden avla streikende bilarbeidere et historisk besøk i Michigan tirsdag. Aldri før har en president fysisk møtt opp for å vise sin støtte til streikende i USA.

Evan Vucci / AP / NTB

For første gang stiller en amerikansk president opp for streikende

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Forbundsleder Ulf Madsen informerte landsrådet om FLTs gjennomslag i forhandlingene med IE. Han var klar på at forhandlingene nå er avsluttet - det som ble presentert er det samme som et ekstraordinært landsmøte skal ta stilling til.

Kai Hovden

Stadig nærmere et nytt LO-forbund: Vil få 80.000 medlemmer

Debatt

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Hvorfor skal det være så vanskelig å eliminere fattigdommen i Norge, når norsk økonomi aldri har vært så solid som nå? spør Steinar Rasmussen. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

En skam for velferdsstaten at det fremdeles finnes fattigdom i Norge

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Kokkene Jarle Quist og Vendela Fremstad trodde de var på vei mot fast jobb i Equinor, men fikk nedslående nyheter. Nå går de og 29 andre til søksmål mot oljeselskapet.

Jonas Fagereng Jacobsen

Jarle og Vendela tar Equinor til retten for å få fast jobb


Flere saker