JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Bonus til innleide:

Innleide Øyvind vant i Høyesterett: Dommen kan bety mye for alle som ikke er fast ansatt

Oljearbeider Øyvind Jahren måtte se saken sin gå helt til Høyesterett. Nå får han utbetalt over 200.000 kroner som han hadde krav på02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06

petter@lomedia.no

En enstemmig dom i Høyesterett gir de to innleide oljearbeiderne medhold i at de har rett på samme bonus som de fast ansatte ved Aker BP.

– Vi er glad for at saken gikk i vår favør. Dette var en viktig prinsippsak som får betydning for mange utleiebedrifter. Godt at fagforeningen ville kjøre saken, sier oljearbeider Øyvind Jahren.

Jahren jobber i bemanningsbyrået Semco Maritime og har vært leid ut til Aker BP i 15 år. Trond Østgård er den andre oljearbeideren saken omfatter, han fikk fast jobb i Aker BP i 2018.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, på vegne de to oljearbeiderne, anla søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til Aker BP, som har bonusordning for alle sine ansatte.

• Bakgrunn: Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte

Styrker hovedregelen om faste ansettelser

Advokat Karianne Rettedal har ført saken for Industri Energi, og er naturligvis fornøyd med utfallet:

– Høyesterett har gitt oss medhold i alle vesentlige anførsler og avgjørelsen er enstemmig. Høyesterett slår fast at bonus basert på både individuell prestasjon og prestasjoner på gruppenivå, inngår i lønnsbegrepet og likebehandlingsplikten.

Rettedal viser videre til at formålet om reell likebehandling er tillagt stor vekt både i lovtolkningen og i konkret anvendelse av rettsreglene i avgjørelsen.

– Reell likebehandling sikrer at innleie begrenses til de tilfeller som er reelle og bidrar til at innleie ikke brukes som et alternativ hvor vilkårene for dette ikke er oppfylt. Når kostnadene ved innleie er tilsvarende som ved fast ansettelse, vil det styrke hovedregelen om fast ansettelse i virksomheten arbeidet utføres, kommenterer hun.

Første gang i Høyesterett

Saken har vært oppe i tingretten og lagmannsretten, men dette er første gang Høyesterett har hatt en sak om bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet. Resultatet er derfor viktig for mange.

– Industri Energi er meget godt fornøyd med dommen, som etter vår mening er korrekt. Det skal ikke lønne seg å leie inn arbeidere framfor faste ansatte. Prinsippet med likebehandling beskytter ikke bare innleide, men også de fast ansatte i Aker BP, sier Asle Reime i forbundets valgte ledelse.

(Saken fortsetter etter bildet).

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Et viktig spørsmål har vært om bonusordningen til Aker BP kan regnes som lønn. Høyesterettsdommer Wilhelm Matheson skriver følgende i redegjørelsen for dommen:

«Aker BPs bonusordning oppfyller etter mitt syn samtlige rettslige karakteristika for å være «lønn» i arbeidsmiljøloven § 14–12 a første ledd bokstav f’s forstand. Bonusordningen er en form for resultatlønnsordning og en del av det samlede systemet for vederlag for arbeid».

Advokat Rettedal sier det dermed er kartlagt at det ikke har noen betydning i hvilken form et verderlagt ytes, eller om det kalles konkret for «lønn».

– Det er også avklart at det ikke er avgjørende om vederlaget inngår i avtaler eller bindende retningslinjer. Også ensidig fastsatte ytelser kan være omfattet, legger hun til.

I en enstemmig dom er Semco Maritime dømt til å blant annet betale 194 786 og 225 334 kroner, tillegg til feriepenger og renter, til Østgård og Jahren.

– Begge er svært tilfredse med utfallet i saken og glade for at den nå kan avsluttes. Avgjørelsen vil få stor betydning for svært mange arbeidstakere i bemanningsforetakene, sier Rettedal.

NHOs advokat Margrethe Meder sier til FriFagbevegelse at de og Semco tar dommen til etterretning, og at det er bra for alle parter med en avklaring på spørsmålet.

Meder legger til at NHO er veldig fornøyd med at Høyesterett bekrefter deres forståelse om at lønnsbegrepet er knyttet til det som er et vederlag for arbeid:

– Dette har betydning når man skal ta stilling til andre ytelser enn denne konkrete bonusordningen.

Ifølge Meder anførte LO og de ankede partene at Høyesterett skulle formulere en rettsregel om at alle ytelser fra arbeidsgiver skulle anses som lønn.

– Dette har Høyesterett blank avslått, og dessuten også presisert at ikke alle former for bonusordninger omfattes uten en nærmere vurdering av vederlagssynspunktet. Dette er det riktig og viktig at Høyesterett tydeliggjør, sier NHOs advokat.

– Vi tar dommen til etterretning og noterer oss at det med dagens dom fra Høyesterett er kommet en avklaring på et spørsmål, som i flere år har vært omtvistet. Dermed kan vi nå rette fokus mot det fortsatt gode samarbeidet med både kunder og medarbeidere, sier Lene Tornel i Semco Maritime til FriFagbevegelse.

Nå som høyesterett har avlagt sin dom, er saken kommet til ende i norsk rett og partene må innrette seg etter resultatet.

Dette er saken:

Striden står om bonus er omfatta av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling mellom innleide og fast ansatte.

Reglene slår fast at innleide fra bemanningsbyrå skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. De trådde i kraft i 2013 og er et resultat av EUs vikarbyrådirektiv fra 2008.

Begge parter er enig om at saken er av prinsipiell karakter, og resultatet vil dermed få konsekvenser for mange.

De to ansatte jobber som dekksoperatører på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. De har vært utleid til tidligere BP og Aker BP i mange år, og den ene fikk fast jobb i selskapet i fjor.

Aker BP har lenge hatt et bonusprogram for alle ansatte. Utbetalingene har variert fra 45.000 kroner til 75.000 kroner for ansatte i tilsvarende stillinger. Bonusordninga omfatter derimot ikke innleide.

De to krevde derfor etterbetaling fra bemanningsbyrået i slutten av 2017, for en periode på fem år.

Byrået nekta, fordi de mente selskapsbonuser, som ikke er et resultat av individuelle arbeidsprestasjoner, ikke er lønn og dermed ikke er omfatta av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven.

De ansatte gikk derfor til sak med hjelp fra LO-forbundet Industri Energi. I 2018 fikk de medhold da saken var oppe i Stavanger tingrett.

Bemanningsbyrået ble dømt til å etterbetale bonusene på til sammen over 460.000 kroner, i tillegg til å betale sakskostnader. Men lagmannsretten dømte altså motsatt da saken var oppe der for omtrent et år siden, med unntak av at partene må betale egne sakskostnader

En enstemmig dom fra Høyesterett gir de ansatte medhold i saken.

02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

Håvard Sæbø

Silje og Silje vil skjerme barna: – De trenger ikke vite at ikke alle aksepterer vår familie

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Tormod Ytrehus

I sommar kan det bli meir flykaos. Her er noko av grunnen

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken: – Jeg har ikke noe annet valg

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Erlend Angelo

Tine legger ned sitt meieri på Voss: – En trist dag

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Sissel M. Rasmussen

Her er en kort forklaring på hva lockout er

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder


Flere saker