JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Bonus til innleide:

Innleide Øyvind vant i Høyesterett: Dommen kan bety mye for alle som ikke er fast ansatt

Oljearbeider Øyvind Jahren måtte se saken sin gå helt til Høyesterett. Nå får han utbetalt over 200.000 kroner som han hadde krav på02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06

petter@lomedia.no

En enstemmig dom i Høyesterett gir de to innleide oljearbeiderne medhold i at de har rett på samme bonus som de fast ansatte ved Aker BP.

– Vi er glad for at saken gikk i vår favør. Dette var en viktig prinsippsak som får betydning for mange utleiebedrifter. Godt at fagforeningen ville kjøre saken, sier oljearbeider Øyvind Jahren.

Jahren jobber i bemanningsbyrået Semco Maritime og har vært leid ut til Aker BP i 15 år. Trond Østgård er den andre oljearbeideren saken omfatter, han fikk fast jobb i Aker BP i 2018.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, på vegne de to oljearbeiderne, anla søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til Aker BP, som har bonusordning for alle sine ansatte.

• Bakgrunn: Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte

Styrker hovedregelen om faste ansettelser

Advokat Karianne Rettedal har ført saken for Industri Energi, og er naturligvis fornøyd med utfallet:

– Høyesterett har gitt oss medhold i alle vesentlige anførsler og avgjørelsen er enstemmig. Høyesterett slår fast at bonus basert på både individuell prestasjon og prestasjoner på gruppenivå, inngår i lønnsbegrepet og likebehandlingsplikten.

Rettedal viser videre til at formålet om reell likebehandling er tillagt stor vekt både i lovtolkningen og i konkret anvendelse av rettsreglene i avgjørelsen.

– Reell likebehandling sikrer at innleie begrenses til de tilfeller som er reelle og bidrar til at innleie ikke brukes som et alternativ hvor vilkårene for dette ikke er oppfylt. Når kostnadene ved innleie er tilsvarende som ved fast ansettelse, vil det styrke hovedregelen om fast ansettelse i virksomheten arbeidet utføres, kommenterer hun.

Første gang i Høyesterett

Saken har vært oppe i tingretten og lagmannsretten, men dette er første gang Høyesterett har hatt en sak om bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet. Resultatet er derfor viktig for mange.

– Industri Energi er meget godt fornøyd med dommen, som etter vår mening er korrekt. Det skal ikke lønne seg å leie inn arbeidere framfor faste ansatte. Prinsippet med likebehandling beskytter ikke bare innleide, men også de fast ansatte i Aker BP, sier Asle Reime i forbundets valgte ledelse.

(Saken fortsetter etter bildet).

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Et viktig spørsmål har vært om bonusordningen til Aker BP kan regnes som lønn. Høyesterettsdommer Wilhelm Matheson skriver følgende i redegjørelsen for dommen:

«Aker BPs bonusordning oppfyller etter mitt syn samtlige rettslige karakteristika for å være «lønn» i arbeidsmiljøloven § 14–12 a første ledd bokstav f’s forstand. Bonusordningen er en form for resultatlønnsordning og en del av det samlede systemet for vederlag for arbeid».

Advokat Rettedal sier det dermed er kartlagt at det ikke har noen betydning i hvilken form et verderlagt ytes, eller om det kalles konkret for «lønn».

– Det er også avklart at det ikke er avgjørende om vederlaget inngår i avtaler eller bindende retningslinjer. Også ensidig fastsatte ytelser kan være omfattet, legger hun til.

I en enstemmig dom er Semco Maritime dømt til å blant annet betale 194 786 og 225 334 kroner, tillegg til feriepenger og renter, til Østgård og Jahren.

– Begge er svært tilfredse med utfallet i saken og glade for at den nå kan avsluttes. Avgjørelsen vil få stor betydning for svært mange arbeidstakere i bemanningsforetakene, sier Rettedal.

NHOs advokat Margrethe Meder sier til FriFagbevegelse at de og Semco tar dommen til etterretning, og at det er bra for alle parter med en avklaring på spørsmålet.

Meder legger til at NHO er veldig fornøyd med at Høyesterett bekrefter deres forståelse om at lønnsbegrepet er knyttet til det som er et vederlag for arbeid:

– Dette har betydning når man skal ta stilling til andre ytelser enn denne konkrete bonusordningen.

Ifølge Meder anførte LO og de ankede partene at Høyesterett skulle formulere en rettsregel om at alle ytelser fra arbeidsgiver skulle anses som lønn.

– Dette har Høyesterett blank avslått, og dessuten også presisert at ikke alle former for bonusordninger omfattes uten en nærmere vurdering av vederlagssynspunktet. Dette er det riktig og viktig at Høyesterett tydeliggjør, sier NHOs advokat.

– Vi tar dommen til etterretning og noterer oss at det med dagens dom fra Høyesterett er kommet en avklaring på et spørsmål, som i flere år har vært omtvistet. Dermed kan vi nå rette fokus mot det fortsatt gode samarbeidet med både kunder og medarbeidere, sier Lene Tornel i Semco Maritime til FriFagbevegelse.

Nå som høyesterett har avlagt sin dom, er saken kommet til ende i norsk rett og partene må innrette seg etter resultatet.

Dette er saken:

Striden står om bonus er omfatta av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling mellom innleide og fast ansatte.

Reglene slår fast at innleide fra bemanningsbyrå skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. De trådde i kraft i 2013 og er et resultat av EUs vikarbyrådirektiv fra 2008.

Begge parter er enig om at saken er av prinsipiell karakter, og resultatet vil dermed få konsekvenser for mange.

De to ansatte jobber som dekksoperatører på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. De har vært utleid til tidligere BP og Aker BP i mange år, og den ene fikk fast jobb i selskapet i fjor.

Aker BP har lenge hatt et bonusprogram for alle ansatte. Utbetalingene har variert fra 45.000 kroner til 75.000 kroner for ansatte i tilsvarende stillinger. Bonusordninga omfatter derimot ikke innleide.

De to krevde derfor etterbetaling fra bemanningsbyrået i slutten av 2017, for en periode på fem år.

Byrået nekta, fordi de mente selskapsbonuser, som ikke er et resultat av individuelle arbeidsprestasjoner, ikke er lønn og dermed ikke er omfatta av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven.

De ansatte gikk derfor til sak med hjelp fra LO-forbundet Industri Energi. I 2018 fikk de medhold da saken var oppe i Stavanger tingrett.

Bemanningsbyrået ble dømt til å etterbetale bonusene på til sammen over 460.000 kroner, i tillegg til å betale sakskostnader. Men lagmannsretten dømte altså motsatt da saken var oppe der for omtrent et år siden, med unntak av at partene må betale egne sakskostnader

En enstemmig dom fra Høyesterett gir de ansatte medhold i saken.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06Mest lest

DÅRLEG RÅD: Ikkje alle studentar har rike foreldre, påpeikar Nathalie Mercadal.

DÅRLEG RÅD: Ikkje alle studentar har rike foreldre, påpeikar Nathalie Mercadal.

Tormod Ytrehus

Permitterte Nathalie får ikkje dagpengar. No blir ho heimlaus

SKRUR STORE BILER: Janne Nyheim (til venstre) og Marianne Aga skrur store biler hos Bertel O. Steen i Indre Arna i Bergen kommune.

SKRUR STORE BILER: Janne Nyheim (til venstre) og Marianne Aga skrur store biler hos Bertel O. Steen i Indre Arna i Bergen kommune.

Håvard Sæbø

Janne og Marianne skrur biler hos Bertel O. Steen. Det hender fortsatt at kunden steiler

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Koronakrisa har rammet Robin Storevik (26) hardt økonomisk. Han kan bli tvunget til å skifte bransje.

Privat/Ole Palmstrøm

Robin (26) har blitt permittert tre ganger siden mars: – Umulig å etablere seg på 10.000 kroner i måneden

KORONATILLEGG: Jorunn Martinsen, tillitsvalgt i Coop-eide Norsk butikkdrift, synes de butikkansatte burde få et koronatillegg for innsatsen de har lagt ned i løpet av pandemien.

KORONATILLEGG: Jorunn Martinsen, tillitsvalgt i Coop-eide Norsk butikkdrift, synes de butikkansatte burde få et koronatillegg for innsatsen de har lagt ned i løpet av pandemien.

Martin Guttormsen Slørdal

Butikkansatte i Rema og Coop får ikke koronabonus: – Ekstremt urettferdig, sier tillitsvalgte Jorunn

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

FÅR TILBAKE FRITID: Kjersti Heim er en av mange som denne uka kan glede seg over Fagforbundets seier i Arbeidsretten. Her fra gårdsbruket hjemme på Gjemnes i Møre og Romsdal.

Privat

Dommen om spisepauser: Kjersti (28) får en time mer fritid i uka og en ukelønn inn på kontoen

Ikke vær overrasket om du får dette synet på butikken fredag 4. desember. Da er det nemlig «uniform på jobb-dagen» for HV-soldatene.

Ikke vær overrasket om du får dette synet på butikken fredag 4. desember. Da er det nemlig «uniform på jobb-dagen» for HV-soldatene.

Helge Rønning Birkelund

For første gang i historien skal Heimevern-soldater dra på jobben med uniformen på

Henrik Asheim

Henrik Asheim

Jan-Erik Østlie

Høyre advarer om kostnadene ved økt minstepensjon

 NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

NTL-tillitsvalgt i Statens Vegvesen Inger Sigridnes sier det er første gang ansatte får julegratiale så lenge hun har jobbet i etaten.

Ole Palmstrøm

Statens vegvesen gir 5.000 i julegave til alle ansatte

DÅRLIG STEMNING: Knut-Johannes Berg forteller om hissige reaksjoner blant de streikende etter at Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne.

DÅRLIG STEMNING: Knut-Johannes Berg forteller om hissige reaksjoner blant de streikende etter at Parat inngikk avtale med arbeidsgiverne.

Sissel M. Rasmussen

Streikende vektere ble provosert da kollegene i Parat inngikk avtale: – Det ble munnhuggeri

Knut Viggen

Tillitsvalgt Alexander ble sagt opp – kollegene lover kamp

SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

SAKEN BLE HENLAGT: – Jeg stusser over at påtalemyndigheten nedprioriterer vekterne samtidig som de selv er ute i media og forklarer hvor alvorlige slike trusler er, sier vekteren «Mina», som vil være anonym av hensyn til sin egen sikkerhet.

Emmie Olivia Kristiansen

Den astmasyke vekteren «Mina» ble hostet på av en som sa han var koronasmittet

Nå fortviler mor over at gutten er blitt så dårlig etter fem år med offentlig omsorg.

Nå fortviler mor over at gutten er blitt så dårlig etter fem år med offentlig omsorg.

Hanna Skotheim

Etter fem års kamp mot barnevernet har mor fått sønnen hjem: – Han har fortalt at han trodde jeg var død

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Jan Christian Vestre investerer i møbelfabrikk på Magnor, på denne tomta. Den skal både bli miljøvennlig og ha ordnede forhold for de ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Fabrikkeier Jan Christian Vestre vil at ansatte skal være fagorganiserte – og betaler gjerne kontingenten

Vekterne har kommet med et nytt tilbud til arbeidsgiversida i et håp om å finne en løsning på den mer enn to måneder lange streiken.

Vekterne har kommet med et nytt tilbud til arbeidsgiversida i et håp om å finne en løsning på den mer enn to måneder lange streiken.

Paul S. Amundsen

Vekterne har et forslag til en løsning på streiken

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Alle partiene på Stortinget stiller i nye pensjonsforhandlinger

SE TORSKEN: Bjørn Erik Vangen har vekslet mellom å være gründer og institusjonskokk etter han gikk ut fra Trondheim kokk- og stuertskole. Her tilbereder han dagens kortreiste torskemåltid.

SE TORSKEN: Bjørn Erik Vangen har vekslet mellom å være gründer og institusjonskokk etter han gikk ut fra Trondheim kokk- og stuertskole. Her tilbereder han dagens kortreiste torskemåltid.

Ole Martin Wold

Ved Leksvik Helsetun er kjøkkenet fritt for halvfabrikata og frossen kneipp

MER UTSATT: Barn i Bergen-studien fant at andelen 1.-3. klassinger med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter.

MER UTSATT: Barn i Bergen-studien fant at andelen 1.-3. klassinger med en psykisk lidelse var fem ganger høyere i lavinntektsfamilier enn i familier med gjennomsnittsinntekter.

Colourbox.com

Atferdsproblemer hos barn og unge kan bunne i dårlig råd. Det blir ofte oversett, mener psykologen

Jan Bøhler

Jan Bøhler

Ylva Seiff Berge

Senterpartiet fosser fram i Oslo – kan få to på tinget

Trude Marlene Julseth blir likevel ikke arbeidsledig med det første. Nå har hun fått midlertidig arbeid hos sin tidligere arbeidsgiver.

Trude Marlene Julseth blir likevel ikke arbeidsledig med det første. Nå har hun fått midlertidig arbeid hos sin tidligere arbeidsgiver.

Stig Øvreås

Trude og kollegene slipper å gå jula i møte som arbeidsløse: – Der ser du viktigheten av å være organisert

Roy Ervin Solstad

Fagbevegelsen må på pensum i norsk skole, mener Rødt


Flere saker