JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

GLAD: Oljearbeider Øyvind Jahren er glad for at dommerne i Høyesterett enstemmig mener innleide har rett på samme bonus som fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Bonus til innleide:

Innleide Øyvind vant i Høyesterett: Dommen kan bety mye for alle som ikke er fast ansatt

Oljearbeider Øyvind Jahren måtte se saken sin gå helt til Høyesterett. Nå får han utbetalt over 200.000 kroner som han hadde krav på02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06

petter@lomedia.no

En enstemmig dom i Høyesterett gir de to innleide oljearbeiderne medhold i at de har rett på samme bonus som de fast ansatte ved Aker BP.

– Vi er glad for at saken gikk i vår favør. Dette var en viktig prinsippsak som får betydning for mange utleiebedrifter. Godt at fagforeningen ville kjøre saken, sier oljearbeider Øyvind Jahren.

Jahren jobber i bemanningsbyrået Semco Maritime og har vært leid ut til Aker BP i 15 år. Trond Østgård er den andre oljearbeideren saken omfatter, han fikk fast jobb i Aker BP i 2018.

Bakgrunnen for saken er at Industri Energi, på vegne de to oljearbeiderne, anla søksmål mot Semco Maritime med krav om etterbetaling av bonus. De to Industri Energi-medlemmene hadde vært utleid fra bemanningsforetaket Semco Maritime til Aker BP, som har bonusordning for alle sine ansatte.

• Bakgrunn: Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte

Styrker hovedregelen om faste ansettelser

Advokat Karianne Rettedal har ført saken for Industri Energi, og er naturligvis fornøyd med utfallet:

– Høyesterett har gitt oss medhold i alle vesentlige anførsler og avgjørelsen er enstemmig. Høyesterett slår fast at bonus basert på både individuell prestasjon og prestasjoner på gruppenivå, inngår i lønnsbegrepet og likebehandlingsplikten.

Rettedal viser videre til at formålet om reell likebehandling er tillagt stor vekt både i lovtolkningen og i konkret anvendelse av rettsreglene i avgjørelsen.

– Reell likebehandling sikrer at innleie begrenses til de tilfeller som er reelle og bidrar til at innleie ikke brukes som et alternativ hvor vilkårene for dette ikke er oppfylt. Når kostnadene ved innleie er tilsvarende som ved fast ansettelse, vil det styrke hovedregelen om fast ansettelse i virksomheten arbeidet utføres, kommenterer hun.

Første gang i Høyesterett

Saken har vært oppe i tingretten og lagmannsretten, men dette er første gang Høyesterett har hatt en sak om bonus er omfattet av likebehandlingsprinsippet. Resultatet er derfor viktig for mange.

– Industri Energi er meget godt fornøyd med dommen, som etter vår mening er korrekt. Det skal ikke lønne seg å leie inn arbeidere framfor faste ansatte. Prinsippet med likebehandling beskytter ikke bare innleide, men også de fast ansatte i Aker BP, sier Asle Reime i forbundets valgte ledelse.

(Saken fortsetter etter bildet).

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

FÅR BONUS: Høyesterett har gitt oljearbeiderne Trond Østgård (t.v.) og Øyvind Jahren seieren i saken om de har rett på samme bonus som de fast ansatte.

Ole Palmstrøm

Et viktig spørsmål har vært om bonusordningen til Aker BP kan regnes som lønn. Høyesterettsdommer Wilhelm Matheson skriver følgende i redegjørelsen for dommen:

«Aker BPs bonusordning oppfyller etter mitt syn samtlige rettslige karakteristika for å være «lønn» i arbeidsmiljøloven § 14–12 a første ledd bokstav f’s forstand. Bonusordningen er en form for resultatlønnsordning og en del av det samlede systemet for vederlag for arbeid».

Advokat Rettedal sier det dermed er kartlagt at det ikke har noen betydning i hvilken form et verderlagt ytes, eller om det kalles konkret for «lønn».

– Det er også avklart at det ikke er avgjørende om vederlaget inngår i avtaler eller bindende retningslinjer. Også ensidig fastsatte ytelser kan være omfattet, legger hun til.

I en enstemmig dom er Semco Maritime dømt til å blant annet betale 194 786 og 225 334 kroner, tillegg til feriepenger og renter, til Østgård og Jahren.

– Begge er svært tilfredse med utfallet i saken og glade for at den nå kan avsluttes. Avgjørelsen vil få stor betydning for svært mange arbeidstakere i bemanningsforetakene, sier Rettedal.

NHOs advokat Margrethe Meder sier til FriFagbevegelse at de og Semco tar dommen til etterretning, og at det er bra for alle parter med en avklaring på spørsmålet.

Meder legger til at NHO er veldig fornøyd med at Høyesterett bekrefter deres forståelse om at lønnsbegrepet er knyttet til det som er et vederlag for arbeid:

– Dette har betydning når man skal ta stilling til andre ytelser enn denne konkrete bonusordningen.

Ifølge Meder anførte LO og de ankede partene at Høyesterett skulle formulere en rettsregel om at alle ytelser fra arbeidsgiver skulle anses som lønn.

– Dette har Høyesterett blank avslått, og dessuten også presisert at ikke alle former for bonusordninger omfattes uten en nærmere vurdering av vederlagssynspunktet. Dette er det riktig og viktig at Høyesterett tydeliggjør, sier NHOs advokat.

– Vi tar dommen til etterretning og noterer oss at det med dagens dom fra Høyesterett er kommet en avklaring på et spørsmål, som i flere år har vært omtvistet. Dermed kan vi nå rette fokus mot det fortsatt gode samarbeidet med både kunder og medarbeidere, sier Lene Tornel i Semco Maritime til FriFagbevegelse.

Nå som høyesterett har avlagt sin dom, er saken kommet til ende i norsk rett og partene må innrette seg etter resultatet.

Dette er saken:

Striden står om bonus er omfatta av arbeidsmiljølovens regler om likebehandling mellom innleide og fast ansatte.

Reglene slår fast at innleide fra bemanningsbyrå skal ha minst like gode lønns- og arbeidsvilkår som fast ansatte. De trådde i kraft i 2013 og er et resultat av EUs vikarbyrådirektiv fra 2008.

Begge parter er enig om at saken er av prinsipiell karakter, og resultatet vil dermed få konsekvenser for mange.

De to ansatte jobber som dekksoperatører på offshoreinstallasjoner i Nordsjøen. De har vært utleid til tidligere BP og Aker BP i mange år, og den ene fikk fast jobb i selskapet i fjor.

Aker BP har lenge hatt et bonusprogram for alle ansatte. Utbetalingene har variert fra 45.000 kroner til 75.000 kroner for ansatte i tilsvarende stillinger. Bonusordninga omfatter derimot ikke innleide.

De to krevde derfor etterbetaling fra bemanningsbyrået i slutten av 2017, for en periode på fem år.

Byrået nekta, fordi de mente selskapsbonuser, som ikke er et resultat av individuelle arbeidsprestasjoner, ikke er lønn og dermed ikke er omfatta av likebehandlingsprinsippet i arbeidsmiljøloven.

De ansatte gikk derfor til sak med hjelp fra LO-forbundet Industri Energi. I 2018 fikk de medhold da saken var oppe i Stavanger tingrett.

Bemanningsbyrået ble dømt til å etterbetale bonusene på til sammen over 460.000 kroner, i tillegg til å betale sakskostnader. Men lagmannsretten dømte altså motsatt da saken var oppe der for omtrent et år siden, med unntak av at partene må betale egne sakskostnader

En enstemmig dom fra Høyesterett gir de ansatte medhold i saken.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
02.11.2020
14:09
02.11.2020 16:06Mest lest

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Elin Westbye er bare 38, men klarer ikke stort annet enn å sove. 16 år er gått siden hun kom inn i Nav-systemet, for å få hjelp.

Yngvil Mortensen

16 år er gått siden Elin (38) kom inn i Nav-systemet. Hun er fortsatt ikke ferdig

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Den reduserte skatten før jul er resultat av en slags tvungen sparing i løpet av året, slik at du totalt sett betaler så mye skatt du har plikt til. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Dette bør du vite om «halv skatt» i desember

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Neste år har du kun krav på 255 kroner dagen for de dagene du er i arbeidsmarkedstiltak. I dag er «lønna» på 411 kroner.

Hanna Skotheim. Innfelt: Leif Martin Kirknes

Nav-ansatte fortviler over regjeringas kutt: – Vil skyve folk over på sosialhjelp, mener Rødts Mimir Kristjánsson

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

BER OM REGEL-ENDRING: Dagens AFP-regler kan føre til at FLT-medlemmet mister alt.

Colourbox

Arbeidsløse «Per» (55) advarer alle som mistet jobben under korona: Du kan tape gullkantet pensjon

Kommentar

Leif Martin Kirknes

«Politikerne har fått strømsjokk», skriver Kjell Werner

Leif Martin Kirknes

Slik vil LO-toppen kutte strømregninga

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Saken om lønnstrekk er oppe for Høyesterett i Oslo i disse dager.

Leif Martin Kirknes

Kan en arbeidsgiver trekke deg i lønn, bare for at det står i arbeidsavtalen? Høyesterett avgjør saken snart

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik svarte på utfordringen fra NNN-leder Anne Berit Aker Hansen, og gikk gjennom problemene knyttet til AFP da hun innledet på NNN-landsmøte tirsdag.

Håvard Sæbø

AFP-pensjonen kan bli utsatt til 2024. LO-lederen innrømmer at det er komplisert

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

GÅR UT OVER MEDLEMMENE: Forbundslederne Jørn Eggum (Fellesforbundet), Mimmi Kvisvik (Fellesorganisasjonen) og Christoffer Beckham (Handel og Kontor) er bekymret for at de høye strømprisene vil føre til at medlemmene får mindre penger å kjøpe for.

Erelnd Angelo/Ole Palmstrøm/Leif Martin Kirknes

Slik kan strømprisen påvirke lønnsoppgjøret, ifølge forbundslederne

Håvard Sæbø

Tillitsvald fekk skriftleg åtvaring: – Aldri kjekt å bli herja med

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

PAPIRLØS: «Amir» har verken papirer på hvem han er, eller opphold i Norge. Dermed får han ikke lov til å jobbe.

Cathrine Kahrs

«Amir» vil jobbe, men får ikke lov

Colourbox.com

De aller rikeste har en fordel. Derfor øker ulikheten

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Arbeidsminister Hadia Tajik (Ap). Arkivfoto

Jan-Erik Østlie

Det skal bli vanskeligere å ansette midlertidig. Nå vil regjeringa endre loven

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Forbundsadvokat Børge Benum tok saken for barne- og ungdomsarbeideren til arbeidsretten.

Per Flakstad

Hun ble nektet foreldrepermisjon med lønn. Slik gikk det da Fagforbundet og LO tok saken

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

LO ber regjeringa forberede en lønnsstøtteordning, som kan rulles ut raskt hvis det er nødvendig.

Jan-Erik Østlie

Bedriftene må få korona-støtte for å holde folk i jobb, krever LO

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) sier til VG at regjeringen likevel vil innføre pensjon fra første krone fra 1. januar 2022. 

Jan-Erik Østlie

Alle får pensjon fra første krone neste år, ifølge Tajik

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

VI MÅ SNAKKE SAMMEN: Bjørn Bakerød (foran), Guttorm Rue (til venstre) og Svein Ivar Stordalsvold har som topptillitsvalgte i Hæhre og Isachsen tett kontakt. De skulle ønske at flere anleggsfolk turte å lufte vanskelige følelser med andre.

Ole Palmstrøm

Som anleggsarbeider så Bjørn ofte kollegaer i krise. Felles for dem var at de ikke skjønte det selv

Colourbox.com

Foreldre skal få dobbelt så mange «sykt barn-dager»

Illustrasjonsfoto: Erlend Angelo, Magasinet for fagorganiserte

Strømsjokket: 15 ansatte blir sagt opp på gartneri på grunn av høy strømpris

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

I 2019 ble drift og vedlikehold skilt ut som et eget selskap i Bane Nor – Spordrift. Nå er de ansatte spente på hva som vil skje videre med konkurranseutsettingen.

Morten Hansen

Jernbaneansatte kan juble: Nå stopper Støre anbudskonkurransen på drift og vedlikehold


Flere saker