JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
STORT: Som Nettverk har skrevet tidligere, er dataspill store greier, også rent økonomisk som industri. Her et bilde fra et mesterskap i Polen.

STORT: Som Nettverk har skrevet tidligere, er dataspill store greier, også rent økonomisk som industri. Her et bilde fra et mesterskap i Polen.

Leif Martin Kirknes

Arbeiderpartiet tror Norge kan bli store på dataspill

Partiet ønsker en egen spillindustrimelding. Les om hva Arbeiderpartiet tenker om strøm og IT her!25.09.2020
15:04
25.09.2020 15:04

leif.kirknes@lomedia.no

I dag har Arbeiderpartiet lagt fram sitt forslag til Stortingsvalgprogram. Der er teknologi viet flere punkter. Blant annet går det fram at Arbeiderpartiet anser dataspill som en eksportnæring som bør vies mer oppmerksomhet.

«Dataspill er en betydelig næring internasjonalt, og Arbeiderpartiet ser store muligheter for nye bedrifter og arbeidsplasser innenfor dataspill også i Norge. Digitale løsninger på områder hvor Norge har store næringer allerede, som energi og maritim næring, er et annet område hvor vi kan skape nye eksportnæringer og arbeidsplasser,» kan man lese.

Les også:

Esport – den nye folkeidretten? [Tema Nettverk nr. 2, 2020]

I programmet går det også blant annet fram ambisjoner om at høyhastighets internett bør bli en rettighet på lik linje med strøm.

På vakt

Arbeiderpartiet mener digitalisering har mange fordeler, men at det samtidig gjelder å være på vakt.

«Lar vi markedskreftene rå fritt, vil plattformøkonomien skape nye monopoler, utfordre det trygge arbeidslivet og gjøre offentligheten mer polarisert. Vi er i ferd med å få nye, dypere klasseskiller fordi store grupper i samfunnet, ikke minst eldre, hektes av,» skriver Arbeiderpartiet, som nevner sitt klassiske «alle skal med». Blant annet foreslår de å motvirke klasseskiller ved å styrke det organiserte arbeidslivet og ved hjelp av kompetanseheving gjennom hele arbeidslivet, samt at nye digitale aktører må betale skatt.

Partiet har en lang rekke andre meninger, blant annet ønsker de å legge til rette for tunge, digitale miljøer flere steder i offentlig sektor, som kan bli en strategisk partner for det digitale næringslivet. De ønsker seg et privat-offentlig samarbeid om talentrekruttering av verdens digitale smartinger til Norge og Norden. En nasjonal tiltaksplan for cybersikkerhet nevnes også i programmet, særlig rettet mot små og mellomstore bedrifter.

Mer strøm

Når det gjelder strøm ønsker Arbeiderpartiet at det som kan elektrifiseres, skal elektrifiseres, mens øvrig energibruk skal bli utslippsfri via ting som hydrogen, ammoniakk eller biomasse.

De ønsker økt strømproduksjon og norsk hydrogensatsing. «Den sterke internasjonale veksten i fornybar energi skaper store eksportmuligheter for Norge innen nye grønne verdikjeder som fornybarproduksjon, hydrogen, batterier og maritim transport.»

Samtidig understrekes det at lokalsamfunn må sikres større deler av verdiskapningen når de stiller naturressurser til rådighet. «De skal bli lyttet til og respektert på en bedre måte enn i dag før nye konsesjoner gis, og det må strammes betydelig inn på tiden som går mellom tildeling av konsesjon og faktisk utbygging. Ved utbygging skal det tas større hensyn til urørt natur, og nye anlegg skal, der det er mulig, etableres på områder hvor det allerede finnes infrastruktur.»

Statkraft skal drives med aktivt eierskap, bli en fornybar spydspiss i Norge og internasjonalt og trekke med seg norsk leverandørindustri til utlandet, mens Statnett skal eie og drive alle kraftforbindelser til utlandet.

Batterier og hydrogen

Det skal legges til rette for økt vannkraftproduksjon og mer vedlikehold og oppgradering av eksisterende vannkraft samt at hjemfallsordning for vindkraft skal utredes, om Arbeiderpartiet får det som de vil. Det skal bygges en sterk leverandørindustri for bunnfast og flytende havvind, og legges til rette for økt lokal kommersiell solenergiproduksjon.

Det skal legges til rette for storskala battericelleproduksjon i Norge og også satset på både blå og grønn hydrogen.

Jonas Gahr Støre varslet ønske om en ny energimelding under fremleggelsen av programmet.

– Vi satser på hydrogen og vi satser på havvind. Vi må ta i bruk hele verktøykassa og nødvendig og opprette statlige selskap for å drive med hydrogenproduksjon eller mineralutvikling, sa Jonas Gahr Støre.

Høyre: Datasenter-satsing

«Storkonkurrenten» Høyre la fram sitt førsteutkast til partiprogram 7. september. Om digitalisering heter det: «Norge skal være et attraktivt land å etablere nye teknologibedrifter i. Samtidig skal vi legge til rette for at eksisterende næringsliv skal digitaliseres mer. Våre ressursbaserte næringer som energibransjen, havbruket og landbruket har kommet lang, men også industrien, byggenæringen, transport og varehandel ønsker å ta i bruk de enorme mulighetene den datadrevne økonomien gir for å skape nye arbeidsplasser.»

Høyre vil at Norge skal bli superhet som datasenternasjon og bruke «tingenes internett» til effektivisering innenfor flere sektorer, som transport og energi. Partiet vil at Norge skal være verdensledende på 5G og samtidig sikre god konkurranse mellom mobilselskapene.

Partiet vil sette mål om at tilnærmet 100 prosent av norske husstander har tilgang til nett av høy hastighet innen 2024, og legge til rette for at 5G-utbyggingen bidrar til at vi når målet. Sikre rask utbygging av 5G-nettet, og arbeide for at fremtidig 6G og 7G-nett raskt kan

Høye vil at offentlig sektor ikke skal utvikle IT-løsninger i egen regi der det allerede finnes gode løsninger, eller der private kan gjøre jobben bedre.

Vri skattesystemet

«Strenge klima- og miljøkrav er nødvendig, men det er enda viktigere at det lønner seg å omstille bedrifter og forbruk til en mer miljøvennlig måte. Høyre mener at vi må vri skattesystemet, slik at det lønner seg for bedriftene å kutte utslipp,» skriver de blant annet om energi.

«Høyre mener klimapolitikk må utformes i samarbeid med næringsliv og industri. En næringsvennlig klimapolitikk innebærer at næringslivet stimuleres til å velge klimavennlige løsninger, ved å gjøre det dyrt å forurense. Norge har i dag ledende miljøer innenfor blant annet produksjon av rent hydrogen, fornybar energi, karbonfangst og lagring (CCS), skipsfart og grønne datasentre. Dette er kompetanse vi skal bygge videre på.»

Partiet vil «jobbe for et tettere integrert europeisk energimarked, kartlegge behovet for mer fornybar energi i det europeiske markedet og være positive til kraftutveksling.»

Vann og vind

Partiet vil styrke energifondet Enova som verktøy og etablere en finansieringsordning som bidrar til å utløse investeringer i storskala flytende vindkraft, legge til rette for elektrifisering av flere felt på norsk sokkel og «gjøre det attraktivt for kraftselskapene å oppgradere eksisterende vannkraftverk, legge til rette for utbygging av nye vannkraftverk og skape et mer rettferdig skatteregime for vannkraft.»

Konsesjonsbehandlingen for utbygging av vindkraft på land skal forbedres, slik at det blir bedre lokal forankring og involvering, og tas større hensyn til natur, miljø og naboer. En større del av verdiskapingen fra et vindkraftanlegg skal tilfalle vertskommunen.

For å nevne noe fra de 72 sidene, der mange av punktene om fornybar energi har ganske bra overlapp med Arbeiderpartiet om hva de ønsker, selv om metoden for å få det til kan variere.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
25.09.2020
15:04
25.09.2020 15:04Mest lest

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

I slutten av forrige måned ble en malebedrift i Oslo slått konkurs. Årsak: Arbeidsgiver hadde ikke betalt ut 22.000 kroner i feriepenger, som han skyldte en av sine ansatte. (Illustrasjonsfoto)

Håvard Sæbø

Maler slo arbeidsgiveren konkurs da han ikke fikk 22.000 kroner i feriepenger

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Det kan bli streik blant sykepleierne i kommunene etter at et flertall av medlemmene sa nei til resultatet i lønnsoppgjøret.

Tri Nguyen Dinh

Sykepleierne vraker årets lønnsoppgjør. Nå øker streikefaren

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

BRUK OG KAST: Tre uker etter at hun fikk økt stillingsprosent, ble Marit Lysgård Amundsen oppsagt fra jobben i Rauma kommune.

Sidsel Hjelme

Marit (36) fikk endelig fast jobb etter seks år. Så kom et brev i posten

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

FRA VONDT TIL VERRE: Taxisjåførene Svein Skavang Graadal (til venstre) og John-Egil Dahl bruker mye av arbeidsdagen på å vente på neste tur. Med flere drosjer som skal konkurrere om de samme kundene, kan det bli enda mer ventetid.

Tormod Ytrehus

Taxisjåførene Svein og John-Egil frykter for fremtiden med de nye reglene fra 1. november

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Øystein Hole falt fra et stillas og skadet seg stygt. Så gikk forsikringsselskapet konkurs. Nå skal Høyesterett avgjøre om han kan få føre saken sin for norsk rett.

Britt Andreassen (Innfelt foto: privat)

– Jeg klarer ikke å se at dette skal være en diskusjon. Jeg falt og ødela meg på jobb – og jeg var forsikret

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

EIN TILSETT MÅ JOBBE I 15 ÅR: For å tene like mykje som Choice-sjef Torgeir Silseth gjer på eitt år, må ein tilsett jobbe fulltid i 15 år.

Nordic Choice Hotels

Hotellansatte må jobbe i 15 år for å tjene like mye som sjefen gjør på ett år

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen.

Jan-Erik Østlie

Det vil føles urettferdig hvis sykepleierne får mer enn andre, mener FO-lederen

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet etter vekterne er stort

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

ENIGE: Etter en lang natts ferd kom Gisle Norheim (f.v.), Nikolai Astrup, Guro Elisabeth Lind, Pål Arnesen, Anders Kvam og Egil André Aas til enighet.

Morten Hansen

Dette ble partene i statsoppgjøret enige om

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

– Dette oppgjøret burde vært løst rundt forhandlingsbordet, det hadde ikke trengt å gå til mekling, mener forbundsleder Torbjørn Bongo i Norges Offisers- og Spesialistforbund. Han sier seg skuffet over statens opptreden på flere punkt i årets forhandlinger, og varsler tydelige forventninger om større lønnstillegg og bedre sosial profil på neste års oppgjør.

Sissel M. Rasmussen

– To år på rad har de lavest lønnede kommet dårligst ut. Det er uaktuelt å godta neste år

Siv Jensen

Siv Jensen

Jan-Erik Østlie

Siv Jensen mener LO misbruker bistandspenger

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air sin inntreden i Norge har utløst politisk ordkrig.

Wizz Air

Ap: Høyres nyslåtte motstand mot Wizz Air fremstår som en ren tilsnikelse. – Bare vås, får de til svar

Leif Martin Kirknes

Elektrobransjen frykter A- og B-lag blant lærlinger


Flere saker