JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GÅR FOR HAVVIND: Kim Olav Johansen er leder i EL og IT Forbundet Trøndelag, nestleder i fagforeningen og klubbleder på Norske Skog, Skogn.

GÅR FOR HAVVIND: Kim Olav Johansen er leder i EL og IT Forbundet Trøndelag, nestleder i fagforeningen og klubbleder på Norske Skog, Skogn.

Knut Viggen

EL og IT-tillitsvalgte vil ikke elektrifisere sokkelen med kraft fra land

– Sokkelen må produsere krafta si sjøl, sier Kim Olav Johansen, distriktsleder i EL og IT. I et opprop ber han og 10 andre distrikts- og fagforeningsledere SV om å si nei til å elektrifisere med kraft fra land.22.04.2021
16:00
26.04.2021 14:43

knut.viggen@lomedia.no

Oppropet kommer i forkant av SVs landsmøte, som arrangeres 23. til 25. april. Der er det ventet at spørsmålet om elektrifisering av sokkelen vil bli tatt opp. Internt i SV er det uenighet.

Det er lederne av EL og IT-distriktene i Trøndelag, Rogaland og Oslo og Akershus som står bak oppropet, sammen med åtte fagforeningsledere fra Agder i sør til Bodø i nord.

For elektrifisering

Oljenæringen ønsker å elektrifisere store deler av sokkelen fram mot 2030 og vil at det skal skje med både kraft fra land og eventuelt havvind. EL og IT Forbundet har tidligere markert seg som tilhenger av elektrifisering av sokkelen.

I forbundets handlingsprogram står det at de skal jobbe for elektrifisering av sokkelen, men det står ikke konkret hvor kraften skal hentes fra.

Men NVE varslet i april at det neppe kommer noen store havvindprosjekter i Nordsjøen før 2030.

Vil ivareta industrien

Tillitsvalgte bak oppropet mener det må være en forutsetning for elektrifisering at den ikke tapper fastlandet for overskudsskraft, øker strømprisen, nettleia eller blåser liv i vindkraftdebatten på land. Og ikke minst at kraftkrevende industri blir ivaretatt og stimulerer til videre industrisatsing.

Disse forutsetningene vil, i følge de tillitsvalgte, ekskludere elektrifisering av sokkelen med kraft fra land som et alternativ

Johansen mener havvind er veien å gå, som i tillegg til å skåne kraftprisene på land vil gi norsk leverandørindustri nye bein å stå på.

Han jobber til daglig på Norske Skog i Skogn og sier bedriften hans er avhengig av to faktorer for å oppnå lønnsom drift, det ene er etterspørselen etter papir, det andre kraftprisen.

– Viktig debatt

Forbundsleder Jan Olav Andersen synes debatten som de tillitsvalgte EL og ITerne reiser både er interessant og viktig.

– Jeg er enig med dem i at vi må ha et høyest mulig ambisjonsnivå for produksjon av elektrisk kraft i Nordsjøen, helst mer enn det som trengs for elektrifisering av sokkelen.

Han stiller seg imidlertid tvilende til om det er mulig å nå utslippsmålene oljesektoren har satt seg uten å ta i bruk også kraft fra land, gitt den tidsfristen bransjen har satt seg selv. Og selv om handlingsprogrammet ikke spesifikt nevner hvilken kraftkilde som skal benyttes til elektrifiseringen har forbundet ved flere anledninger uttalt seg positivt til elektrifisering, også med strøm fra land.

I høringsuttalelsen til NVEs rammeplan for vindkraft på land, som ble vedtatt av forbundsstyret i september 2019, heter det at "landbasert vind, sammen med flere typer fornybar energi, trengs for å kutte klimagassutslippene og for å sikre og utvikle arbeidsplasser i industrien."

– Etter min mening ligger nøkkelen til å få ned utslippene i økt bruk av elektrisk kraft. Da må det også produseres mer fornybar kraft, både til lands og til havs, sier Andersen, som er medlem av SV og tidligere fagligpolitisk leder av partiet.

Dette er oppropet

Elektrifisering av sokkelen må ikke få tappe fastlands-Norge for helt nødvendig industrikraft.

Nå står Norge ovenfor en ny grønn industrireising, hvor målet er en mer klimavennlig verden. I likhet med industrireisingen etter krigen er fortsatt vannkrafta helt avgjørende for å lykkes, men etter krigen og frem til i dag er det åpenbart to ting som har endret seg:

1. Kraftbransjen er blitt markedsstyrt, og dermed mindre troverdig i klima- og miljødebatten

2. Fornybar energi har blitt en knapphetsressurs.

Samtidig vet vi at heller ikke alt kan elektrifiseres. Da er det avgjørende at det ikke er kraftbransjens markedshensyn, men det norske demokratiet gjennom våre folkevalgte som foretar den overordna prioriteringen av hensiktsmessig bruk av kraft.

Det vil øke sannsynligheten for at Norge kommer ut av det grønne skiftet med flere arbeidsplasser og ikke økt arbeidsledighet. Elektrifisering av sokkelen med kraft fra land faller etter vårt syn ikke inn under kategorien «smart bruk av krafta».

Vårt eget forbund, EL og IT Forbundet sier i handlingsprogrammet at vi skal jobbe for elektrifisering av sokkelen, men uten å presisere hvordan dette skal foregå. For oss er det åpenbart at forutsetningen for å elektrifisere sokkelen må være at dette:

- Ikke tapper fastlandet for overskuddskraft.

- Ikke øker strømprisene.

- Ikke øker nettleia.

- Ikke blåser liv i vindkraftdebatten på land igjen.

- Ivaretar dagens kraftkrevende industri og stimulerer til videre satsing.

Disse forutsetningene ekskluderer elektrifisering av sokkelen med kraft fra land som et alternativ. Vi må se på andre muligheter som for eksempel elektrifisering ved hjelp av havvind, som i tillegg til å skåne kraftprisene på land vil gi leverandørindustrien nye ben å stå på.

For når sokkelen tapper fastlandet for overskuddskraft øker strømprisen i tråd med etterspørselen, kraftkrevende industri vil på sikt få det krevende og vindkraftlobbyistene vil få vind i seilene igjen.

Med konsekvensene nevnt over vil den globale klimaeffekten av elektrifisering av sokkelen med kraft fra land i beste fall være lik null, og Norge spiller seg selv ut på sidelinja i den grønne omstillingen.

Derfor sier vi at elektrifisering av sokkelen kun kan skje ved bruk av andre energikilder enn kraft fra land.

Kim Olav Johansen,

leder EL og IT Forbundet Trøndelag

Magnus Aasheim Andersen

leder, EL og IT Forbundet Rogaland

Eystein Garberg,

leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Kai-Otto Helmersen,

leder, Elektromontørenes forening Oslo/Akershus

Torstein Kiland,

leder Agder Elektromontørforening,

Øivind Wallentinsen,

leder Rogaland Elektromontørforening

Morten Svendsen,

leder EL og IT Forbundet Oslo/Akershus,

Kim Haugen,

leder Elektrikerne i Nordland (LOK-utvalget) og

leder Mosjøen Elektrikerforening

Emil Haugen,

leder Bodø Elektrikerforening,

Hallvard Forsbakk,

leder, Rana Elektrikerforening

22.04.2021
16:00
26.04.2021 14:43

Dette er oppropet

Elektrifisering av sokkelen må ikke få tappe fastlands-Norge for helt nødvendig industrikraft.

Nå står Norge ovenfor en ny grønn industrireising, hvor målet er en mer klimavennlig verden. I likhet med industrireisingen etter krigen er fortsatt vannkrafta helt avgjørende for å lykkes, men etter krigen og frem til i dag er det åpenbart to ting som har endret seg:

1. Kraftbransjen er blitt markedsstyrt, og dermed mindre troverdig i klima- og miljødebatten

2. Fornybar energi har blitt en knapphetsressurs.

Samtidig vet vi at heller ikke alt kan elektrifiseres. Da er det avgjørende at det ikke er kraftbransjens markedshensyn, men det norske demokratiet gjennom våre folkevalgte som foretar den overordna prioriteringen av hensiktsmessig bruk av kraft.

Det vil øke sannsynligheten for at Norge kommer ut av det grønne skiftet med flere arbeidsplasser og ikke økt arbeidsledighet. Elektrifisering av sokkelen med kraft fra land faller etter vårt syn ikke inn under kategorien «smart bruk av krafta».

Vårt eget forbund, EL og IT Forbundet sier i handlingsprogrammet at vi skal jobbe for elektrifisering av sokkelen, men uten å presisere hvordan dette skal foregå. For oss er det åpenbart at forutsetningen for å elektrifisere sokkelen må være at dette:

- Ikke tapper fastlandet for overskuddskraft.

- Ikke øker strømprisene.

- Ikke øker nettleia.

- Ikke blåser liv i vindkraftdebatten på land igjen.

- Ivaretar dagens kraftkrevende industri og stimulerer til videre satsing.

Disse forutsetningene ekskluderer elektrifisering av sokkelen med kraft fra land som et alternativ. Vi må se på andre muligheter som for eksempel elektrifisering ved hjelp av havvind, som i tillegg til å skåne kraftprisene på land vil gi leverandørindustrien nye ben å stå på.

For når sokkelen tapper fastlandet for overskuddskraft øker strømprisen i tråd med etterspørselen, kraftkrevende industri vil på sikt få det krevende og vindkraftlobbyistene vil få vind i seilene igjen.

Med konsekvensene nevnt over vil den globale klimaeffekten av elektrifisering av sokkelen med kraft fra land i beste fall være lik null, og Norge spiller seg selv ut på sidelinja i den grønne omstillingen.

Derfor sier vi at elektrifisering av sokkelen kun kan skje ved bruk av andre energikilder enn kraft fra land.

Kim Olav Johansen,

leder EL og IT Forbundet Trøndelag

Magnus Aasheim Andersen

leder, EL og IT Forbundet Rogaland

Eystein Garberg,

leder Elektroarbeidernes Fagforening Trøndelag

Kai-Otto Helmersen,

leder, Elektromontørenes forening Oslo/Akershus

Torstein Kiland,

leder Agder Elektromontørforening,

Øivind Wallentinsen,

leder Rogaland Elektromontørforening

Morten Svendsen,

leder EL og IT Forbundet Oslo/Akershus,

Kim Haugen,

leder Elektrikerne i Nordland (LOK-utvalget) og

leder Mosjøen Elektrikerforening

Emil Haugen,

leder Bodø Elektrikerforening,

Hallvard Forsbakk,

leder, Rana Elektrikerforening
Mest lest

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Flere trygder øker i neste års statsbudsjett.

Anna Granqvist/Hanna Skotheim (Innfelt)

Snart øker trygdene. Se hele lista her

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Fagbrev og maks uttelling på ansiennitetstilleggene har gitt Bjørn Søgnen et solid lønnsløft.

Martin Guttormsen Slørdal

Bjørn (64) har aldri fått en så stor lønnsøkning

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

– Jeg fikk noen aha-opplevelser om hvor lett det er å gå i en fella, sier Morten Fjølstad.

Martin Guttormsen Slørdal

Da Skatteetaten ringte, ble Morten positivt overrasket

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

IKKE BITTER: Gudmund Monsen lever med kols og har under halv lungekapasitet. I tillegg har han kjempet for å få kolsen godkjent som yrkessykdom. - Jeg har et godt humør, det har jeg alltid hatt. Det har berga meg, sier den tidligere gruvearbeideren.

Bjørn Leirvik

Gudmund kjempet alene og vant over Nav

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

BØR LEGGE UT: Ann Kristin Sletvold meiner alle bedrifter bør legge ut for sjukepengane frå Nav.

Tormod Ytrehus

Ann Kristin må vente på sjukepengar frå Nav: – I verste fall går det utover julegåver til barnebarna

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

SPARING PÅ HJUL: Sykkelen gjør at driftstekniker Jamal Bajja sparer mange hundrelapper i måneden. Det trengs nå som lønnsøkningen spises opp av høyere priser.

Sissel M. Rasmussen

Jamals lønnsøkning på 15.000 blir spist opp av høye priser

Hanna Skotheim

Tusenvis risikerte dagpengekutt. Nå kan de puste lettet ut

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

SL-medlemmer mobbes på arbeidsplassen, ifølge Alex Tarkan Sen Evanger.

Jan-Erik Østlie

Lærere skal ha blitt trakassert av kolleger på jobb. LO-lederen er rystet

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Przemek Dawiczewski er en av sju arbeidstakere i ulike yrker, som har blitt intervjuet om hvordan lønnsøkningen står seg i forhold til prisveksten.

Aslak Bodahl

Renholder Przemek må holde igjen på alt. Hvert kjøp blir nøye planlagt

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

SLUTTPAKKER: Folkehelseinstituttet skal nedbemanne, og prøver først med frivillige sluttpakker. Tillitsvalgt Marc Gayorfar tror det fortsatt kan bli behov for å si opp rundt 100 ansatte.

Sissel M. Rasmussen

FHI-ansatte må si ja eller nei til sluttpakke innen lille julaften

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Leder for AAP-aksjonen, Elisabeth Thoresen er svært skuffet over svaret fra departementet. Her under redegjøringen i Stortinget i 2019, i forbindelse med trygdeskandalen som har sendt uskyldige i fengsel.

Stian Lysberg Solum / NTB

Frykter at engangsutbetalingen til uføre kan forsvinne

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

SV, med leder Audun Lysbakken i spissen, har fått gjennomslag for flere forslag i sitt alternative statsbudsjett.

Herman Bjørnson Hagen

Oljestans er uansvarlig, mener LO. – Et riktig skritt på veien, mener Fagforbundet

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

Jan Arve frykter han har betalt 17.800 kroner for mye i strøm. Nå har han mistet tilliten til Fjordkraft.

NTB og privat

Kunder langer ut mot strømselskap: Jan Arve krever penger tilbake

Torgny Hasås

Lærerne tapte trolig 10.000 på streiken

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Påtalemyndigheten ber om at politimannen blir dømt til ni måneders ubetinget fengsel.

Colourbox

Politimann kan havne i fengsel etter at han stjal fra jobben

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Produksjonen på Troll C platfformen ville ha stoppet opp hvis Ledernes streik hadde blitt satt i verk. I stedet grep regjeringen inn med tvungen lønnsnemnd etter press fra Tyskland og Storbritannia.

Erlend Angelo

Olje-lederne streiket. Nå har de fått ny lønn

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

– Vi skulle jo ønske at NRK ikke hadde kommet i denne situasjonen i det hele tatt, sier Trine Steen i NTL NRK.

Ole Palmstrøm

NRK varsler store kutt. Slik reagerer de tillitsvalgte

Knut Viggen

Strømstøtte til bedriftene minner mest om Lotto, mener NHO-organisasjon

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

POLITI: Politiets Utlendingsinternat på Trandum skal vurderes overført til Kriminalomsorgen.

Sissel M. Rasmussen

Kritikken har haglet: Slik er livet på innsiden av Trandum

Debatt

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

SV-leder Audun Lysbakken ønsker å bidra med en oppklaring om barnetrygd for enslige forsørgere etter Debatten på NRK med programleder Fredrik Solvang.

Jan-Erik Østlie/Stian Lysberg Solum-NTB

«Når det gjelder noe så viktig som økonomien til folk, skal vi politikere ikke gi feil informasjon»


Flere saker