JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Jan Kåre (53) hadde ansvar for sikkerheten – hevder han fikk sparken etter varsling om svikt

Dalane Kraft AS ga Jan Kåre Kvinlaug avskjed fordi de mente han var illojal og nektet å etterkomme ordre. Nå kjemper han for å få jobben tilbake.
VIL TILBAKE: Jan Kåre Kvinlaug (t.h.) vil tilbake til stillingen i Dalane Kraft AS og får støtte av distriktsleder i EL og IT Forbundet i Rogaland og LO-advokaten. NHO mener bedriften har sitt på det tørre.

VIL TILBAKE: Jan Kåre Kvinlaug (t.h.) vil tilbake til stillingen i Dalane Kraft AS og får støtte av distriktsleder i EL og IT Forbundet i Rogaland og LO-advokaten. NHO mener bedriften har sitt på det tørre.

Knut Viggen

knut.viggen@lomedia.no

– Denne saken har vært og er en stor belastning for meg, både personlig og økonomisk. Jeg synes det er vondt å bli beskyldt for å være illojal, sier Kvinlaug.

Bare dager før julefeiringa starter, står han fortsatt uten jobb.

Avskjeden han fikk 20. september gir ham også en Nav-karantene på 18 uker, som betyr at han heller ikke får ledighetstrygd for denne tiden.

– Dette er en personalsak som vi ikke ønsker å forhåndsprosedere i Nettverk. Vi kjenner oss ikke igjen i saken slik den er fremstilt i artikkelen og vi har ingen ytterligere kommentarer, sier daglig leder i Dalane Kraft, Rune Hetland, i en kommentar til Nettverk.

Ansatt som prosjektleder

Jan Kåre Kvinlaug er 53 år, utdannet ingeniør, har en bachelor som naturforvalter og har jobbet i kraftbransjen i 16 år. Han ble ansatt som prosjektleder i Dalane Energi IKS/Dalane Kraft AS i 2013. To år senere ble alle ansatte, åtte i tallet, overført til Dalane Kraft, som er et heleid datterselskap av Dalane Energi AS, som eier og drifter en rekke småkraftverk.

Dalane Kraft eies av fire kommuner i Rogaland.

Tre år etter at han ble ansatt ble han også vassdragsteknisk ansvarlig (VTA), med ansvar for 40 vassdragsanlegg. En VTA har et særlig, og personlig ansvar for damsikkerhet i et kraftselskap, at anleggene driftes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende forskrifter.

Må godkjennes av NVE

For å bli VTA kreves det både utdanning i bunn, minimum 30 måneder med relevant praksis, samt egne kurs og godkjenning av myndighetene (NVE) for hvert enkelt anlegg.

– Dette er en myndighetsregulert person som de aller fleste dameiere er pålagt å ha, forklarer Kvinlaug.

Da han ble ansatt var det fire ansatte med VTA-kompetanse i bedriften, men for tre år siden ble Kvinlaug helt alene om ansvaret. Det skjedde samtidig med at bedriften fikk ny leder.

Kvinlaug sier han gjentatte ganger har sagt ifra om at dette ble i overkant mye arbeid og ansvar for én person.

– Jeg har ikke fått noen negative tilbakemeldinger på jobben jeg har gjort. Det jeg har påpekt har jeg påpekt på tomannshånd og i møter. Jeg har vært lojal, mener Kvinlaug.

Ba om stopp i arbeid

I sommer fikk han vite at det var planlagt å gå inn i en tunnel og sette i gang arbeid på en dam, uten at han var varslet om dette.

– Jeg ga beskjed om at dette arbeidet måtte stoppes umiddelbart. Dette var potensielt farlige ting. Jeg kan bli personlig straffeforfulgt hvis det er brudd på sikkerhetsforskriftene og det skjer en ulykke. Beskjeden jeg fikk fra leder var at arbeidet ikke kunne stoppes fordi det da kunne oppfattes som om at jeg bestemte i Dalane Kraft AS. Da tok jeg kontakt med NVE og sa opp VTA-ansvaret for det ene anlegget det var snakk om, sier Kvinlaug.

Advarsel og avskjed

Kvinlaug ble deretter kalt inn til møte, fikk en skriftlig advarsel om at han hadde opptrådt illojalt ved å varsle NVE og beskjed om å gjeninntre som VTA på det aktuelle anlegget. Det ville ikke Kvinlaug, noe som ble oppfattet som ordrenekt av arbeidsgiver. Det endte med et drøftingsmøte, et såkalt 15,1-møte, der det ikke ble oppnådd enighet, før det ble møte om avskjed, et såkalt 17,3-møte.

Bedriften tilbød sluttpakke på en halv årslønn, men Kvinlaug har hele tiden stått på at han ikke har gjort noe galt og at han skal beholde stillingen.

Han mener det er betenkelig at offentlig eide bedrifter bruker slike sanksjonsmidler.

– Vern av arbeidstaker er ikke eksisterende om dette blir rettspraksis, sier han.

– Når man er i en bedrift der en eneste person med fagkompetanse innen sitt område bør ledelsen ha tillit til mine vurderinger, påpeker han.

Satser på oppreising

Kvinlaug reagerer sterkt på at han fikk avskjed.

– Jeg oppfatter at avskjed er en veldig sterk reaksjon, som benyttes blant annet i forbindelse med økonomisk utroskap eller andre alvorlige forhold. Det har vært en aggressiv og vanærende prosess, mener Kvinlaug, som hele tiden har betraktet seg som en ressurs for bedriften.

– Jeg hadde en trygg jobb, nå er jeg arbeidssøker. Jeg er en robust person, men dette er en fremgangsmåte som i verste tilfeller kan føre til personlige tragedier. Dette er en liten bransje, der ryktet ditt teller, kompetansen min er ettertraktet, det eneste jeg bekymrer meg for er ryktet, sier Kvinlaug, som derfor lenge var i tvil om han ville gå ut med navn og bilde i Nettverk.

Nå satser han i stedet på oppreising via rettsvesenet og gjeninntreden i stillingen.

– Prinsipielt viktig

Distriktsleder i EL og IT Forbundet i Rogaland, Magnus Aasheim Andersen, sier de først ble kjent med saken i august, samtidig som Kvinlaug meldte seg inn i forbundet. Det er ikke vanlig at forbundet tar saker som gjelder medlemmer med så kort medlemskap, men han sier dette tilfellet er veldig spesielt.

– Jan Kåre hadde ikke vært medlem lenge nok til å få vår støtte til en slik sak, det måtte opp i forbundsstyret først. Leder i forhandlingsavdelingen, Bjørn Fornes, uttalte i forbundsstyremøtet at denne saken var prinsipielt viktig for bransjen og at de derfor ville støtte Kvinlaug.

EL og IT var med på begge møtene, på det første 15,1-møtet var også Ståle Borgersen fra Energi Norge med.

Frykter ville vesten

Magnus Aasheim Andersen mener bedriften nå er på en dårlig vei med dårlige dekk.

Han synes det er bra at saken kommer fram og at den vil være viktig for bransjen.

– Hvis det ikke får konsekvenser at personer i sikkerhetsroller utpekt av myndighetene får avskjed for å følge forskriften de er underlagt, blir det ville vesten i norsk kraftforsyning framover, sier Andersen.

– Jeg stilte i utgangspunktet et ufarlig spørsmål. Dette er en større sak enn min, for å si det sånn, sier Kvinlaug, som setter stor pris på at både forbund og ikke minst LO-advokatene har tatt tak i saken.

– Ikke grunnlag for avskjed

LO-advokat Bjørn Inge Waage sendte i begynnelsen av november inn begjæring til Sør-Rogaland Tingrett, om at Kvinlaug måtte få tilbake jobben. Kvinlaug krever også erstatning for økonomisk og ikke-økonomiske tap han har hatt i forbindelse med saken.

Waage skriver at de påståtte forgåelsene som er anført for avskjed «verken enkeltvis eller samlet gir grunnlag for verken oppsigelse eller avskjed». Waage mener også at saksbehandlingen er sterkt kritikkverdig og at avskjed er en «helt uforholdsmessig og uproporsjonal reaksjon»

– Ikke uforholdsmessig reaksjon

I et tilsvar fra NHO-advokat Marie Blix Werner fra 7. desember skriver hun at avskjeden er begrunnet i at Kvinlaug har gjort seg skyldig i vesentlig mislighold av arbeidsavtalen, siden han trakk seg som VTA og at avskjed ikke er en uforholdsmessig reaksjon. NHO mener avskjeden er rettmessig og gyldig og at det ikke er grunnlag for noen økonomisk oppreisning.

Rettsmekling er berammet til 1. februar, skulle det ikke oppnås enighet der er neste skritt tingretten. Det er satt av tre dager til hovedforhandlinger i Egersund i månedsskiftet februar/mars. Der blir også spørsmålet om han skal få tilbake jobben tatt opp.

Dalane Kraft: Dalane Kraft AS ble stiftet 14.3.2000 og er et heleid datterselskap til Dalane Energi AS. Selskapet driver virksomhet relatert til produksjon og levering av energi og energiløsninger samt kommunikasjon. Selskapet eier og driver småkraftverk og er en av Norges ledende aktører innen driftseffektivisering av vannkraft. Vikeså Kraftverk AS er et selskap der Dalane Kraft eier 50 prosent av aksjene.

Hva er en VTA? Forkortelsen VTA står for Vassdragsteknisk Ansvarlig. Alle eiere av vassdragsanlegg er etter Damsikkerhetsforskriften forpliktet til å ha en VTA. VTA og stedfortredende VTA skal som hovedregel være ansatt hos den ansvarlige for vassdragsanlegget. Å være VTA er et personlig ansvar, det innebærer at en VTA kan bli både strafferettslig og sivilrettslig ansvarlig for overtredelse av bestemmelser i Damsikkerhetsforskriften.

Kilde: NVE

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte innen elektro, energi, telekom og IT.

Les mer fra oss

Annonse

Flere saker

Annonse

Dalane Kraft: Dalane Kraft AS ble stiftet 14.3.2000 og er et heleid datterselskap til Dalane Energi AS. Selskapet driver virksomhet relatert til produksjon og levering av energi og energiløsninger samt kommunikasjon. Selskapet eier og driver småkraftverk og er en av Norges ledende aktører innen driftseffektivisering av vannkraft. Vikeså Kraftverk AS er et selskap der Dalane Kraft eier 50 prosent av aksjene.

Hva er en VTA? Forkortelsen VTA står for Vassdragsteknisk Ansvarlig. Alle eiere av vassdragsanlegg er etter Damsikkerhetsforskriften forpliktet til å ha en VTA. VTA og stedfortredende VTA skal som hovedregel være ansatt hos den ansvarlige for vassdragsanlegget. Å være VTA er et personlig ansvar, det innebærer at en VTA kan bli både strafferettslig og sivilrettslig ansvarlig for overtredelse av bestemmelser i Damsikkerhetsforskriften.

Kilde: NVE