JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Jeg vet at det regjeringen foreslår er feil vei å gå, sier Knut Magne Beitveit, lastebilsjåfør i Posten og tillitsvalgt i Postkom.

– Jeg vet at det regjeringen foreslår er feil vei å gå, sier Knut Magne Beitveit, lastebilsjåfør i Posten og tillitsvalgt i Postkom.

Morten Hansen

Arbeidsmiljølovens forsvarere

Hva mener arbeidsfolk om regjeringens forslag til endring av arbeidsmiljøloven? Vi har snakket med seks tillitsvalgte i statsforbundene.21.11.2014
12:00
03.11.2015 10:11

may.berg@lomedia.no

nina.sandaas@lomedia.no

anne.siri.rena@lomedia.no

– Jeg vet at det regjeringen foreslår er feil vei å gå

Knut Magne Beitveit, lastebilsjåfør i Posten og tillitsvalgt i Postkom:

– Jeg jobber i en avdeling i Posten som håndterer pakker og gods, hvor vi opplever et press i retning av mer fleksibilitet. Vi er en blanding av fast ansatte og kontraktører, hvor fast ansatte forholder seg til regler for arbeidstid og overtid, mens kontraktørene kjører når det er behov for dem.

Postkom sliter med å få folk over på fast ansettelse, og utvidet adgang til midlertidig ansettelse vil gjøre saken enda verre. Vi har for mange midlertidige ansatte blant de som lever av brev i Posten. Årsaken er at vi er i kontinuerlig omstilling på grunn av nedgang i postmengden. Utvidelse av overtidsgrensene betyr færre fast ansatte.

– Jeg vet at det regjeringen foreslår er feil vei å gå. Mulighetene til å søke dispensasjon innenfor dagens lov dekker behovet som er der for å jobbe lange turnuser. Vi søker og får dispensasjoner for vakter opp mot 13 timer, når det ut fra totaliteten er forsvarlig. Jeg mener at adgangen til dispensasjoner dekker det behovet. Vi ser at det på enkelte arbeidsplasser vil være ok med lange vakter. Men står du ved et samlebånd eller sitter i kassa, blir det feil å si at du skal jobbe i ti timer. Jeg er redd for en endring av arbeidsmiljøloven som skal gjøre det gjengs for alle grupper i arbeidslivet med svært lange arbeidsdager. Regjeringens forslag til endringer av arbeidsmiljøloven forrykker maktforholdene mellom ansatte og arbeidsgivere.

– NAV-ansatte mest bekymret for brukerne

Per Jo Jenseg, NTL. Tillitsvalgt i NAV og nestleder i LO Stat Rogaland:

– Engasjementet i forhold til de foreslåtte endringene i arbeidsmiljøloven er mye høyere blant andre LO-medlemmer enn hos mine egne i NAV. Vi tror vi er beskyttet av tjenestemannsloven, men vi burde kanskje engasjere oss mer. Signaler fra regjeringshold kan tyde på at en endring i arbeidsmiljøloven kan bli etterfulgt av en «harmonisering» av tjenestemannsloven.

– Ansatte i NAV er mer opptatt av konsekvensene for dem vi jobber med til daglig. Regjeringen skyver foran seg funksjonshemmede og folk med løsere tilknytning til arbeidslivet når de vil utvide bruken av midlertidige ansettelser.

– Eriksson har signalisert at formidling av arbeid til ordinære arbeidssøkere i større grad skal overlates til bemanningsbyråene, mens NAV skal ta seg av spesielt utsatte grupper. Vi frykter at en slik oppgavefordeling vil føre til at enda flere enn i dag vil få en løsere tilknytning til arbeidslivet, fordi bemanningsbyråene tradisjonelt formidler flere ringevikarer og midlertidig ansatte enn faste jobber.

– Vi er ikke kommet like langt som i Tyskland, men vi har også i Norge såkalte «working poor» – innvandrere eller enslige forsørgere med liten utdanning som ikke klarer å forsørge seg på én jobb. For disse gruppene er ikke økt adgang til midlertidige jobber løsningen. Den beste effekten for dem er økt grunnbemanning på for eksempel sykehjem, slik at de kan få faste jobber.

– Mindre lønn for samme jobb

Steffen Bjerkhagen, konduktør i NSB og ungdomskontakt i Hamar konduktørforening:

Steffen er ungdomskontakt i Hamar konduktørforening. Han er gift småbarnsfar, med en jobb som ikke alltid er like lett å kombinere med familieliv. Han mener at arbeidsmiljøloven utgjør et godt vern for ham som turnusarbeider og familiefar.

– Blant konduktørene er det ikke noe press mot å endre arbeidsmiljøloven i retning av lengre dager og lengre friperioder. For lange dagsverk samsvarer ikke med sikkerhet. Åtte timers dag er dessuten hardt nok når du jobber som konduktør. Med neste ruteendring får vi forresten litt mer enn åtte timer.

Den unge konduktøren er bekymret for at regjeringens forslag om å utvide normalarbeidsdagen skal merkes på lønnsslippen.

– Grunnlønna er ikke veldig høy, men vi har mange tillegg. Hvis normalarbeidsdagen utvides, kan det gå på bekostning av ubekvemstilleggene.

– Hvordan er det å kombinere jobben som konduktør med familieliv?

– Vi får det til å gå i hop relativt bra, med to barn under skolepliktig alder, men det krever grundig planlegging for bringing og henting i barnehagen. Jeg har tross alt en forutsigbar jobbhverdag. Det skyldes nok til dels at det er dyrt for bedriften å legge om turnusplaner.

Hvis normalarbeidsdagen utvides, kan det gå på bekostning av ubekvemstilleggene våre.

– Sikkerheten svekkes

Michael Tung, lokomotivfører, Oslo:

– Kundene ville ikke reist med oss dersom de visste at vi jobbet mer enn ti timer i strekk, mener lokomotivfører Michael J. Tung.

På hans arbeidsplass, NSB, har de nå dispensasjon til å jobbe opp til ti timer i strekk, innlagt pauser.

Hans er erfaring er at ingen av kollegene ønsker å gå i lengre skift enn dette, først og fremst for sikkerhetsrisikoen det vil medføre.

I tillegg opererer de bare med heltidsstillinger. Både lengre arbeidstid samt deltidsstillinger og midlertidige ansettelser kan bli realiteter om regjeringa endrer i arbeidsmiljøloven, tror Tung.

– Vi vil også beholde lukkede og sentralt framforhandlede avtaler framfor lokale avtaler, som det tas til orde for. Ikke mange har så sterkt vern som oss, vi trenger ingen tilpasning til arbeidsmiljøloven, fortsetter Tung.

NFF delt i synet på langvakter

Trond Pettersen, fengselsbetjent, Oslo Fengsel:

– Jeg har ikke noe ønske om å jobbe lengre vakter, og det er flere fengselsbetjenter enn meg som mener det samme. Hvis det blir frivillig å jobbe lange vakter, slik regjeringen ønsker, tror jeg ikke at jeg slipper. Det er min erfaring. Da jeg gikk tilbake til jobb som fengselsbetjent etter å ha vært tillitsvalgt på heltid, var det til tolv timers turnuser i helgene. Jeg søkte om å få jobbe innenfor det som er lovens grenser, det vil si ti timer, og fikk avslag. Jeg måtte selv gå til saksbehandler og forklare min sak før jeg fikk gehør for min søknad, sier Pettersen.

Han er klar over at det finnes mange fengselsbetjenter som ønsker å jobbe doble vakter.

– Det kan bli opptil 16 timer i strekk. Mange vil gjøre det, slik at de kan være lengre hjemme. Jeg har forståelse for deres behov, men jeg har ikke krefter til å jobbe så lange dager. Med de endringer som foreslås, tror jeg flere blir pålagt å jobbe lengre enn de ønsker og klarer. Jeg mener at loven er god nok som den er. Det innvilges jo dispensasjoner i øst og vest.

Ingeborg Kivle, fengselsbetjent og hovedtillitsvalgt i Telemark fengsel:

– Vi har hatt en god ordning med ti timers arbeidsdag i helgene, som vi er svært fornøyd med, men som LO Stat vil ta fra oss. Det har skapt mye misnøye blant våre medlemmer, og en vanskelig debatt med LO Stat.

Hun mener fengselsbetjentene ikke har følt seg utnyttet eller presset til å ta lange vakter.

– Vi mener at det er større ulemper med den arbeidstidsordningen i helgene som vi blir henvist til. Vi må, blant annet, jobbe annenhver helg. Vi får økt bruk av overtid, noe som også er helseskadelig. Dessuten går ikke turnusen opp. Det betyr et ønske om å endre loven eller utvanne den.

Vil du jobbe 79 timer i uka? Det blir tillatt, dersom endringsforslagene om overtid og gjennomsnittsberegning i arbeidsmiljøloven vedtas.

Les saken: Arbeidstilsynet advarer mot Erikssons lange arbeidsdager

OECD-studie motsier regjeringen

Det er kanskje lettere å få en midlertidig jobb enn en fast, men også mye lettere for arbeidsgiver å hive deg ut igjen, viser OECDs studier.

OECDs analyser i Employ Outlook 2013 støtter ikke regjeringens argument at «en oppmyking» av stillingsvernet og flere midlertidig ansatte vil gi arbeidsledige og svake grupper bedre mulighet til å skaffe seg jobb, slik arbeidsminister Robert Eriksson hevder.

LO oppsummerer OECDs erfaringer i et notat fra november 2013.

OECDs omfattende studie av ni europeiske land viste blant annet at når muligheten for å ansette midlertidig øker, reduseres antallet faste stillinger. Samlet sysselsetting påvirkes ikke.

Polen og Spania er på topp i OECD når det gjelder antallet midlertidig ansatte med henholdsvis 27 og 24 prosent.

Hvis Eriksson hadde rett i at midlertidige stillinger hjelper arbeidsledige, burde Sverige vært et foregangsland.

Etter mange år med borgerlig styre, er andelen midlertidig ansatte oppe i 16 prosent, dobbelt så høy som i Norge.

Likevel viser en nordisk studie at ledige i Norge har mye større sjanse for å få jobb enn ledige i Sverige, og tallene er fra før finanskrisen.

I Norge går ledige i stor grad til faste jobber, i Sverige til midlertidige stillinger. Og det er vanskeligere å gå fra midlertidig til fast jobb i Sverige enn i Norge.

Også Finland har liberal bruk av midlertidige stillinger, og tendensen er den samme som i Sverige.

Når myndighetene åpner for mer midlertidighet, utlyser arbeidsgiverne tidligere faste stillinger som midlertidige, viser studien.

Midlertidige jobber er langt mer utrygge enn fast ansettelse.

Studien viser at i Norden er det rundt fem ganger større risiko for midlertidig ansatte å bli arbeidsledige enn det er for fast ansatte i løpet av et år.

Midlertidig ansatte har svakere posisjon overfor arbeidsgiver enn fast ansatte. De har ikke samme vern mot vilkårlige oppsigelser og rettigheter ved nedbemanning.

Midlertidige ansatte har vanskeligheter med å oppta lån og kjøpe bolig.

De vil som oftest ikke tjene opp tjenestepensjon. De vil vanskeligere opptjene grunnlag for sykelønn, fødselspermisjon og dagpenger. De vil i mindre grad få tilbud om opplæring.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
21.11.2014
12:00
03.11.2015 10:11Mest lest

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

MISFORNØYD: Raj Kumar Fylling er meget misfornøyd med egen lønnsutvikling i Skatteetaten. Ifølge lønnstatistikk fra etaten de siste fem årene er det store skjevheter i systemet.

Ole Palmstrøm

Raj (63) har fått 24.700 kroner i lønnshopp på fem år. Kollegaen fikk nesten 100.000 kroner mer

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

Mange kan ha krav på gratis eller subsidiert tannbehandling uten å vite det. (Illustrasjonsfoto)

colourbox.com

Har du krav på gratis tannbehandling uten å vite det? Sjekk lista

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

2,7 PROSENT: Virke-direktør Torgeir Kroken (t.v.) og LO-nestleder Roger Heimli peker på at de har fått til samme resultat som i LO/NHO-oppgjøret.

Brian Cliff Olguin

Nytt lønnsoppgjør i havn: 34.000 ansatte får ny lønn

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Noen av dagens koronaordninger gjelder ut juni, andre gjelder ut september. Her får du oversikten.

Emmie Olivia Kristiansen

16 støtteordninger du kan ha krav på nå. Her er den samlede oversikten

Sissel M. Rasmussen

Tonje (18) anbefaler yrket som nesten ingen jenter velger

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

For første gang på 10 måneder er Arbeiderpartiet større enn Høyre. Erna Solberg må med andre ord se opp til Jonas Gahr Støre igjen.

Leif Martin Kirknes

Ny måling: Nå er Ap størst igjen. Det har ikke skjedd siden juni i fjor

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

Nestledere i LO Stat: Henriette Jevnaker (t.v.) og Lise Olsen.

LO Stat

Lønnsoppgjøret: Så mye får helsearbeidere, postbud og operasangere

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Nå er det snart tid for lønnsforhandlinger for store grupper av offentlig ansatte.

Emmie Olivia Kristiansen

Hva skjer i lønnsoppgjørene fremover? Åtte spørsmål og svar

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Lønnsoppgjøret i helga var forhandlinger mellom LO og NHO i privat sektor, her ved LO-leder Peggy Hessen Følsvik og NHO-leder Ole Erik Almlid. Frontfaget utgjør cirka en tredjedel av dette oppgjøret, og rammen får betydning for de øvrige oppgjørene.

Håvard Sæbø

Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

LO Media

Fagbevegelsen er samstemt: SV må med i en ny rødgrønn regjering

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

– Fra en ansvarlig posisjon skal vi ha en full gjennomgang av Nav og hvordan de som jobber i Nav, best kan gjøre den viktige jobben de er satt til å gjøre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre.

Øyvind Aukrust

Støre varsler full gjennomgang av Nav: Slik skal Norge bli best til å få folk i jobb igjen

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Wizz Air er i hardt vær igjen, etter at et lydopptak fra det som skal være et internt møte om hvem som skulle prioriteres i en oppsigelsesprofess, har lekket til pressen. Samtidig har selskapet tap i rumensk rett mot tidligere ansatte.

Helge Rønning Birkelund

Wizz Air tapte rettssak mot tidligere ansatte: – Det bør være en ordentlig tankevekker

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Ghenet Zemichael Tewelde (51) får både fast jobb og etterbetalt tapt lønn, feriepenger og ikke-økonomisk tap.

Jærbladet

Alenemor Ghenet (51) måtte gjennom ni kontrakter og en rettssak - får endelig fast jobb

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Nå starter forhandlingene om lønna til postbud Lars Sigurd Sandve og 159.000 andre som er ansatt i bedrifter som er organisert i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter.

Alf Ragnar Olsen

Nå starter lønnsoppgjøret for helsearbeidere, postbud og operasangere

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Renhold er en yrkesgruppe med lav lønn. I år får LO-organiserte på denne overenskomsten et lavlønnstillegg på 1 krone per time.

Erlend Angelo

Derfor er lavtlønte kvinner så viktig for LO

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

STØRSTE NHO-GROSSIST: Innen grossistbransjen som er organisert i NHO, er Rema Distribusjon den største aktøren. Nå får de ansatte der en minstelønn på over 220 kroner timen.

Roy Ervin Solstad

Solid lønnshopp for lager- og havnearbeidere

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Senterpartiet faller 4,6 prosentpoeng til en oppslutning på 14 prosent i målingen.

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet kraftig fram i ny meningsmåling. Senterpartiet stuper

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Anne Enger var Sp-leder ved valget i 1997, da Senterpartiet kollapset på oppløpet. Verken hun eller dagens partileder, Trygve Slagsvold Vedum, tror det samme vil skje igjen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Forrige gang Senterpartiet fløy høyt kollapset partiet på oppløpet. Hva skjedde?

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Rowena Queja og kollegene i Ecura hjemmetjenester i Oslo har fått et solid lønnshopp.

Idun Teeuwen

Tidenes lønnshopp: Helsefagarbeider Rowena får 56.000 kroner mer i lønn

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gi utenlandske arbeidstakere kompensasjon for tiden de blir hindret fra å jobbe i Norge på grunn av innreiserestriksjoner.

Jan-Erik Østlie

Utenlandske arbeidstakere får kompensasjonsordning


Flere saker