JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GJENNOMBRUDDET: Liv Nilsson tilrådte som leder i Norsk Kommuneforbund i 1985.

GJENNOMBRUDDET: Liv Nilsson tilrådte som leder i Norsk Kommuneforbund i 1985.

Arne Ove Bergo

Et gubbevelde går mot slutten?

Kvinnene er i flertall blant de LO-organiserte, men ennå er det et godt stykke igjen til dette gjenspeiles i forbundenes ledelse.30.10.2014
12:00
03.11.2015 10:11

anne.siri.rena@lomedia.no

Spenningen blir utløst av stående applaus, en lykkelig kvinne reiser seg fra sittende og stiger opp på stolen sin i konferansesalen.

Det er Tromsø i slutten av oktober, Rita Bråten har nettopp vunnet kampvoteringen om ledervervet i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Nå blir det gjort et poeng av at hun er den første kvinnelige lederen av NFF, et forbund som ble stiftet i 1918.

Fra 2008 er kvinnene i flertall blant LOs medlemmer, men fortsatt kan bare 11 av 24 LO-forbund i sin nåværende form skilte med å ha, eller ha hatt, kvinnelig leder.

Den første kvinnen

– Det er jo litt stas, og kanskje på tide. Jeg føler likevel ikke at jeg er valgt på grunn av at jeg er kvinne, men fordi jeg har kompetansen som trengs. Kjønn spiller ingen rolle, det er lederegenskapene som teller, mener Rita Bråten.

I åtte år, to perioder, var hun nestleder i NFF, og fra talerstolen ga hun landsmøtet klinkende klar beskjed om at det var uaktuelt å gå inn i en tredje periode som nestleder. Enten ble hun valgt som leder, eller så var hun tilbake som fengselsbetjent.

Forbundet har i underkant av 40 prosent kvinnelige medlemmer.

Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og Handel og Kontor er forbundene med desidert flest antall kvinnelige medlemmer i LO. Alle tre har nå kvinnelig leder.

I heftet "Et likestilt arbeidsliv" oppsummerer tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla at menn er overrepresentert i toppledervervene både lokalt og sentralt. I mannsdominerte forbund er kvinnerepresentasjonen forbedret, mens de kvinnedominerte forbundene har langt flere menn i verv og ledelse enn medlemsmassen tilsier. Heftet kom til Fagforbundets landsmøte i fjor, og siden da har forbundet fått kvinnelig leder, etter to tiår med en mann i front.

Lærer å puste og snakke

– Hva kan vi gjøre for å støtte hverandre?

– Hva handler pusteteknikker om?

Kursleder Geir Myklebust fra AOF Midt-Norge stiller spørsmålene til 22 kvinnelige medlemmer fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). De deltar på kurset

«Kvinner i fokus». Myklebust er eneste mann i rommet, ifølge fagbladet NNN-arbeideren.

En deltaker sier til journalisten at ledelsen i arbeidslivet er veldig mannsdominert. Hvorfor det er sånn, er det vanskelig å svare på. Hun forteller også at kvinner gjerne blir skjøvet litt i bakgrunnen.

Forbundet ble stiftet i 1923, godt over 40 prosent av medlemsmassen er kvinner, men fortsatt har ingen innehatt ledervervet.

– NNN har alltid vært opptatt av kjønnsbalanse ved valg av sentrale personer i forbundet, det står også nedfelt i vedtektene våre. Jeg kan ikke svare annet enn at det er valgkomiteen som innstiller på dette og landsmøtet som velger, svarer forbundsleder Jan-Egil Pedersen.

Kjønn avgjør ikke

Arve Bakke går av som Fellesforbundets leder neste år. Favorittene til å overta roret i det mannstunge forbundet er fortsatt – nettopp – menn. Av fem forbundssekretærer i dag er én kvinne. Kvinnene utgjør da også knappe 18 prosent av medlemsmassen.

– Vil forbundet jobbe aktivt for å rekruttere kvinner inn i ledelsen?

– Landsmøtet er opptatt av å speile organisasjonen, og vil nok lete etter den rette lederen uavhengig av kjønn. Sånn fungerer demokratiet. Når dette er sagt, skulle jeg ønske at vi hadde flere kvinner som tillitsvalgte, særlig i forbundets valgte ledelse. Det må vi jobbe aktivt for å få til, fortsetter Bakke, som nevner stikkord som "erfaring, kunnskap og tillit" når ny leder skal velges.

– I takt med utviklinga i arbeidslivet, tror jeg flere forbund vil få kvinnelige ledere i åra som kommer, fortsetter Bakke.

Tilbake til Rita Bråten i NFF.

– Hva tenker du om at under halvparten av LO-forbundene har hatt kvinnelig leder?

– At vi må få flere kvinner til å se at de kan hvis de vil. Jeg har møtt mange dyktige tillitsvalgte som er kvinner, men det er noe med å få dem til å ønske å være i toppen av organisasjonen.

Bråten var mer enn klar for jobben, og er nå Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds ansikt utad.

Kvinnelige ledere i LO:

Bente Wilmar i Norsk Sosionomforbund var den aller første kvinnelige forbundslederen (1977-79).

Åse Kleveland i Norsk Musikerforbund fulgte etter (1983-87).

Liv S. Nilsson ble valgt som påtroppende leder i Norsk Kommuneforbund i 1982, og tiltrådte i 1985. Dette blir omtalt som «det store gjennombruddet».

Esther Kostøl ble LOs første kvinnelige nestleder i 1989.

Gerd-Liv Valla ble valgt til LO-historiens første kvinnelige leder i 2001.

Fra 2008 er kvinnene i flertall blant LOs medlemmer.

Kilde: Rapporten "Kvinner i fagbevegelsen 2013"

Disse forbundene har hatt kvinnelig leder:

Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Handel og Kontor (HK)

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Skolenes landsforbund (SL)

Kilde: lo.no

Disse forbundene har ikke hatt kvinnelig leder:

El & IT Forbundet

Fellesforbundet

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Industri Energi (IE)

Norges Offisersforbund (NOF)

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Norsk Kabinforening (NKF). Mannlig leder så lenge forbundet har vært i LO.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Randi Løvland var leder i Den norske Postorganisasjon før den sammen med Norsk Postforbund ble til Postkom i 2000.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Norske SAS-Flygeres forening

– Jeg har møtt mange dyktige tillitsvalgte som er kvinner, men det er noe med å få dem til å ønske å være i toppen av organisasjonen.

Rita Bråten, leder i NFF

– En forklaring er at kjønnsrepresentasjon lenge var ganske fjernt fra en bevegelse som hadde bygget identitet og kampmakt på motsetningen mellom arbeid og kapital, eller arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kristine Nergaard, Fafo-forsker

Tja, er det egentlig så ille?

11 av 24. – Jeg vil si det begynner å se ganske bra ut, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Anne Siri Renå

anne.siri.rena@lomedia.no

– Ikke så ille, sier du. Men fortsatt er altså under halvparten av forbundslederne i LO kvinner. Kan du si noe om hvorfor det går såpass tregt?

– Dels har det å gjøre med at flertallet av LO-forbundene er ganske mannsdominerte, og at mange av kvinnene er samlet i noen få store forbund. I dag har alle disse, Fagforbundet, Handel og Kontor og Fellesorganisasjonen, kvinnelig leder. I tillegg har LO sin andre kvinnelige leder.

Ting endrer seg, mener Kristine Nergaard.

– Et annet moment er at forbundsledere ofte sitter lenge, skifter tar tid.

Bygget identitet rundt andre ting

Kristine Nergaard var en av tre forskere som sto bak rapporten "Kvinner i fagbevegelsen 2013. Representasjon i LO og forbundene".

Rapporten slår fast at det tok lang tid før kvinner fikk ledende posisjoner, først på 1970-tallet ble en kvinne valgt inn i LO-ledelsen. Historikere har ifølge rapporten ulike forklaringer på hvorfor dette tok så lang. "Seige strukturer" og "glasstak" er årsaker som nevnes. Andre årsaker er manglende interesse og ikke tilstrekkelig kompetanse hos kvinnene.

– En forklaring er også at kjønnsrepresentasjon lenge var ganske fjernt fra en bevegelse som hadde bygget identitet og kampmakt på motsetningen mellom arbeid og kapital, eller arbeidstaker og arbeidsgiver, utdyper Nergaard.

Gir ikke karakterer

– Det virker som om kvinne- og likestillingspolitikk lenge har vært viktig for LO. Er dette mer på «papiret»?

– Nei, det tror jeg ikke. Saker som likelønn og rett til større stillinger har stått høyt på dagsordenen. Samtidig er det nok sånn at hvert forbund må finne sine likestillingssaker, og da kan det fort bli ulike prioriteringer mellom privat og offentlig sektor, fortsetter Nergaard. Hun understreker at for eksempel likelønnsutfordringene er sammensatte.

– Til sist, er det noen forbund som skiller seg ut som ekstra flinke til å få kvinner fram?

– EL & IT Forbundet har lenge vært opptatt av likestilling mellom menn og kvinner, til tross for at forbundet er nokså mannsdominert. Videre er de tre nevnte store kvinnedominerte forbundene naturlig nok opptatt av kvinners kår i arbeidslivet, og har bidratt mye til å løfte fram tema som lønn og arbeidstid.

– Men vi har ikke gjort noen rangering. Jeg vil ikke framheve noen som «flinkere» enn andre, siden forbundene gjerne nærmer seg dette ut fra egen medlemsmasse, avslutter Nergaard.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
30.10.2014
12:00
03.11.2015 10:11Mest lest

Yngvil Mortensen

Ingrid (32) måtte kjempe i seks år for å overbevise Nav

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Girteka anmeldes regelmessig for brudd på kabotasjereglene i Norge. Nå går politiet til sak mot selskapet på bakgrunn av 11 forhold.

Stein Inge Stølen

Transportgigant har kjørt ulovlig i Norge, ifølge politiet. Nå må selskapet møte i retten

Johan Mathis Gaup

Sven Tomas fikk 50.000 mer i startlønn i hjemkommunen enn nyutdannede i Oslo

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

BARNEVERN-JUS: - Barnevernet er ikke rettslig forpliktet til å finne et fosterhjem med samme kulturelle bakgrunn som barnets foreldre har, men må gjøre en innsats for å finne det, påpeker jus-professor Elisabeth Gording Stang.

Nadia Frantsen

Tvangsadoptert fra muslimsk til kristent hjem: Dette betyr dommen fra Strasbourg for barnevernet

Erlend Angelo

Ekstrapensjonen AFP settes trolig på vent for mange slitere

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt tok arbeidergiveren for retten fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde kunnet sjekke helseopplysningene hennes.

Nav-ansatte Janne Cecilie Thorenfeldt tok arbeidergiveren for retten fordi hun mente at altfor mange kolleger hadde kunnet sjekke helseopplysningene hennes.

Ole Palmstrøm

Nav brøt loven overfor egen ansatt: Frikjennes likevel i tingretten

Leif Martin Kirknes

Innfører forbud mot bemanningsbransjen i Oslo-området

Colourbox.com

Rekordhøye bonuser i 2021, samtidig som Norge var i krise

Ole Palmstrøm

Oskar (86) blir fulltids pensjonist: – Jeg kan jo ikke jobbe til jeg er 100

Helge Rønning Birkelund

Kim André og Jøran fikk 35 avlysninger på to dager i desember. Siden har de ikke hatt noe å gjøre

Ole Palmstrøm

100-dagersplanen punkt for punkt: Slik har det gått med løftene fra Ap

Erlend Angelo

Baker Bjørn frykter strømprisene kan bety kroken på døra: – Så sint at jeg koker

Hanna Skotheim

Full seier til AAP-aksjonen: Regjeringa skroter karensåret. Her er reaksjonene

Glen Musk

Per Einar har åpnet senteret etter femte nedstengning: – Det er både urettferdig og uforutsigbart

Robin Olsen er administrerende direktør i Posnord Norge. Han mener manipulering av dokumentasjon er typisk for utenlandske firmaer som kjører i Norge, og at sjåfører derfor ikke mottar den lønna de har krav på. Samtidig utførte utenlandske lastebiler over 19 000 oppdrag i Norge for Postnord i 2021.

Robin Olsen er administrerende direktør i Posnord Norge. Han mener manipulering av dokumentasjon er typisk for utenlandske firmaer som kjører i Norge, og at sjåfører derfor ikke mottar den lønna de har krav på. Samtidig utførte utenlandske lastebiler over 19 000 oppdrag i Norge for Postnord i 2021.

Stein Inge Stølen / Postnord

Postnord-direktøren mener forfalskning av lønnsdokumentasjon er «typisk»

Jan-Erik Østlie

De skyhøye strømprisene har gjort noe med Jørn Eggum

Strømpriser og pandemi har preget regjeringens 100 første dager. – Jeg er glad og stolt over å lede en regjering som har vist seg så sterk og disiplinert til å jobbe med 100-dagersplanen til tross for dette, sier Jonas Gahr Støre.

Strømpriser og pandemi har preget regjeringens 100 første dager. – Jeg er glad og stolt over å lede en regjering som har vist seg så sterk og disiplinert til å jobbe med 100-dagersplanen til tross for dette, sier Jonas Gahr Støre.

Jan-Erik Østlie

Det har stormet rundt Støre-regjeringen de første 100 dagene. Dette tenker han nå

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

– Vi krever rett og slett nasjonal politisk kontroll over strømprisene. Det er handlingskraft for det i dag, sier Remy Penev.

Petter Pettersen

Hvis strømkrisa fortsetter, vil konsekvensene ramme hele samfunnet, mener aksjonsleder

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

TOPRISSYSTEM: Strømmen folk trenger til å varme opp huset og koke kaffe, må koste mindre enn strøm til boblebad og annet «luksusforbruk», mener SV.

Håvard Sæbø

SV går inn for statlig strømselskap og toprissystem

Leif Martin Kirknes/Ole Palmstrøm

Jubel for innleieforbud i forbundene: – «Jæklig bra»