JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GJENNOMBRUDDET: Liv Nilsson tilrådte som leder i Norsk Kommuneforbund i 1985.

GJENNOMBRUDDET: Liv Nilsson tilrådte som leder i Norsk Kommuneforbund i 1985.

Arne Ove Bergo

Et gubbevelde går mot slutten?

Kvinnene er i flertall blant de LO-organiserte, men ennå er det et godt stykke igjen til dette gjenspeiles i forbundenes ledelse.30.10.2014
12:00
03.11.2015 10:11

anne.siri.rena@lomedia.no

Spenningen blir utløst av stående applaus, en lykkelig kvinne reiser seg fra sittende og stiger opp på stolen sin i konferansesalen.

Det er Tromsø i slutten av oktober, Rita Bråten har nettopp vunnet kampvoteringen om ledervervet i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Nå blir det gjort et poeng av at hun er den første kvinnelige lederen av NFF, et forbund som ble stiftet i 1918.

Fra 2008 er kvinnene i flertall blant LOs medlemmer, men fortsatt kan bare 11 av 24 LO-forbund i sin nåværende form skilte med å ha, eller ha hatt, kvinnelig leder.

Den første kvinnen

– Det er jo litt stas, og kanskje på tide. Jeg føler likevel ikke at jeg er valgt på grunn av at jeg er kvinne, men fordi jeg har kompetansen som trengs. Kjønn spiller ingen rolle, det er lederegenskapene som teller, mener Rita Bråten.

I åtte år, to perioder, var hun nestleder i NFF, og fra talerstolen ga hun landsmøtet klinkende klar beskjed om at det var uaktuelt å gå inn i en tredje periode som nestleder. Enten ble hun valgt som leder, eller så var hun tilbake som fengselsbetjent.

Forbundet har i underkant av 40 prosent kvinnelige medlemmer.

Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og Handel og Kontor er forbundene med desidert flest antall kvinnelige medlemmer i LO. Alle tre har nå kvinnelig leder.

I heftet "Et likestilt arbeidsliv" oppsummerer tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla at menn er overrepresentert i toppledervervene både lokalt og sentralt. I mannsdominerte forbund er kvinnerepresentasjonen forbedret, mens de kvinnedominerte forbundene har langt flere menn i verv og ledelse enn medlemsmassen tilsier. Heftet kom til Fagforbundets landsmøte i fjor, og siden da har forbundet fått kvinnelig leder, etter to tiår med en mann i front.

Lærer å puste og snakke

– Hva kan vi gjøre for å støtte hverandre?

– Hva handler pusteteknikker om?

Kursleder Geir Myklebust fra AOF Midt-Norge stiller spørsmålene til 22 kvinnelige medlemmer fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). De deltar på kurset

«Kvinner i fokus». Myklebust er eneste mann i rommet, ifølge fagbladet NNN-arbeideren.

En deltaker sier til journalisten at ledelsen i arbeidslivet er veldig mannsdominert. Hvorfor det er sånn, er det vanskelig å svare på. Hun forteller også at kvinner gjerne blir skjøvet litt i bakgrunnen.

Forbundet ble stiftet i 1923, godt over 40 prosent av medlemsmassen er kvinner, men fortsatt har ingen innehatt ledervervet.

– NNN har alltid vært opptatt av kjønnsbalanse ved valg av sentrale personer i forbundet, det står også nedfelt i vedtektene våre. Jeg kan ikke svare annet enn at det er valgkomiteen som innstiller på dette og landsmøtet som velger, svarer forbundsleder Jan-Egil Pedersen.

Kjønn avgjør ikke

Arve Bakke går av som Fellesforbundets leder neste år. Favorittene til å overta roret i det mannstunge forbundet er fortsatt – nettopp – menn. Av fem forbundssekretærer i dag er én kvinne. Kvinnene utgjør da også knappe 18 prosent av medlemsmassen.

– Vil forbundet jobbe aktivt for å rekruttere kvinner inn i ledelsen?

– Landsmøtet er opptatt av å speile organisasjonen, og vil nok lete etter den rette lederen uavhengig av kjønn. Sånn fungerer demokratiet. Når dette er sagt, skulle jeg ønske at vi hadde flere kvinner som tillitsvalgte, særlig i forbundets valgte ledelse. Det må vi jobbe aktivt for å få til, fortsetter Bakke, som nevner stikkord som "erfaring, kunnskap og tillit" når ny leder skal velges.

– I takt med utviklinga i arbeidslivet, tror jeg flere forbund vil få kvinnelige ledere i åra som kommer, fortsetter Bakke.

Tilbake til Rita Bråten i NFF.

– Hva tenker du om at under halvparten av LO-forbundene har hatt kvinnelig leder?

– At vi må få flere kvinner til å se at de kan hvis de vil. Jeg har møtt mange dyktige tillitsvalgte som er kvinner, men det er noe med å få dem til å ønske å være i toppen av organisasjonen.

Bråten var mer enn klar for jobben, og er nå Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds ansikt utad.

Kvinnelige ledere i LO:

Bente Wilmar i Norsk Sosionomforbund var den aller første kvinnelige forbundslederen (1977-79).

Åse Kleveland i Norsk Musikerforbund fulgte etter (1983-87).

Liv S. Nilsson ble valgt som påtroppende leder i Norsk Kommuneforbund i 1982, og tiltrådte i 1985. Dette blir omtalt som «det store gjennombruddet».

Esther Kostøl ble LOs første kvinnelige nestleder i 1989.

Gerd-Liv Valla ble valgt til LO-historiens første kvinnelige leder i 2001.

Fra 2008 er kvinnene i flertall blant LOs medlemmer.

Kilde: Rapporten "Kvinner i fagbevegelsen 2013"

Disse forbundene har hatt kvinnelig leder:

Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Handel og Kontor (HK)

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Skolenes landsforbund (SL)

Kilde: lo.no

Disse forbundene har ikke hatt kvinnelig leder:

El & IT Forbundet

Fellesforbundet

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Industri Energi (IE)

Norges Offisersforbund (NOF)

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Norsk Kabinforening (NKF). Mannlig leder så lenge forbundet har vært i LO.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Randi Løvland var leder i Den norske Postorganisasjon før den sammen med Norsk Postforbund ble til Postkom i 2000.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Norske SAS-Flygeres forening

– Jeg har møtt mange dyktige tillitsvalgte som er kvinner, men det er noe med å få dem til å ønske å være i toppen av organisasjonen.

Rita Bråten, leder i NFF

– En forklaring er at kjønnsrepresentasjon lenge var ganske fjernt fra en bevegelse som hadde bygget identitet og kampmakt på motsetningen mellom arbeid og kapital, eller arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kristine Nergaard, Fafo-forsker

Tja, er det egentlig så ille?

11 av 24. – Jeg vil si det begynner å se ganske bra ut, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Anne Siri Renå

anne.siri.rena@lomedia.no

– Ikke så ille, sier du. Men fortsatt er altså under halvparten av forbundslederne i LO kvinner. Kan du si noe om hvorfor det går såpass tregt?

– Dels har det å gjøre med at flertallet av LO-forbundene er ganske mannsdominerte, og at mange av kvinnene er samlet i noen få store forbund. I dag har alle disse, Fagforbundet, Handel og Kontor og Fellesorganisasjonen, kvinnelig leder. I tillegg har LO sin andre kvinnelige leder.

Ting endrer seg, mener Kristine Nergaard.

– Et annet moment er at forbundsledere ofte sitter lenge, skifter tar tid.

Bygget identitet rundt andre ting

Kristine Nergaard var en av tre forskere som sto bak rapporten "Kvinner i fagbevegelsen 2013. Representasjon i LO og forbundene".

Rapporten slår fast at det tok lang tid før kvinner fikk ledende posisjoner, først på 1970-tallet ble en kvinne valgt inn i LO-ledelsen. Historikere har ifølge rapporten ulike forklaringer på hvorfor dette tok så lang. "Seige strukturer" og "glasstak" er årsaker som nevnes. Andre årsaker er manglende interesse og ikke tilstrekkelig kompetanse hos kvinnene.

– En forklaring er også at kjønnsrepresentasjon lenge var ganske fjernt fra en bevegelse som hadde bygget identitet og kampmakt på motsetningen mellom arbeid og kapital, eller arbeidstaker og arbeidsgiver, utdyper Nergaard.

Gir ikke karakterer

– Det virker som om kvinne- og likestillingspolitikk lenge har vært viktig for LO. Er dette mer på «papiret»?

– Nei, det tror jeg ikke. Saker som likelønn og rett til større stillinger har stått høyt på dagsordenen. Samtidig er det nok sånn at hvert forbund må finne sine likestillingssaker, og da kan det fort bli ulike prioriteringer mellom privat og offentlig sektor, fortsetter Nergaard. Hun understreker at for eksempel likelønnsutfordringene er sammensatte.

– Til sist, er det noen forbund som skiller seg ut som ekstra flinke til å få kvinner fram?

– EL & IT Forbundet har lenge vært opptatt av likestilling mellom menn og kvinner, til tross for at forbundet er nokså mannsdominert. Videre er de tre nevnte store kvinnedominerte forbundene naturlig nok opptatt av kvinners kår i arbeidslivet, og har bidratt mye til å løfte fram tema som lønn og arbeidstid.

– Men vi har ikke gjort noen rangering. Jeg vil ikke framheve noen som «flinkere» enn andre, siden forbundene gjerne nærmer seg dette ut fra egen medlemsmasse, avslutter Nergaard.

30.10.2014
12:00
03.11.2015 10:11

Kvinnelige ledere i LO:

Bente Wilmar i Norsk Sosionomforbund var den aller første kvinnelige forbundslederen (1977-79).

Åse Kleveland i Norsk Musikerforbund fulgte etter (1983-87).

Liv S. Nilsson ble valgt som påtroppende leder i Norsk Kommuneforbund i 1982, og tiltrådte i 1985. Dette blir omtalt som «det store gjennombruddet».

Esther Kostøl ble LOs første kvinnelige nestleder i 1989.

Gerd-Liv Valla ble valgt til LO-historiens første kvinnelige leder i 2001.

Fra 2008 er kvinnene i flertall blant LOs medlemmer.

Kilde: Rapporten "Kvinner i fagbevegelsen 2013"

Disse forbundene har hatt kvinnelig leder:

Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Handel og Kontor (HK)

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Skolenes landsforbund (SL)

Kilde: lo.no

Disse forbundene har ikke hatt kvinnelig leder:

El & IT Forbundet

Fellesforbundet

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Industri Energi (IE)

Norges Offisersforbund (NOF)

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Norsk Kabinforening (NKF). Mannlig leder så lenge forbundet har vært i LO.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Randi Løvland var leder i Den norske Postorganisasjon før den sammen med Norsk Postforbund ble til Postkom i 2000.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Norske SAS-Flygeres forening
Mest lest

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Gravemaskinfører Jørgen Reinskås vil sette lys på saken sin så andre slipper å oppleve det samme.

Tone Tveit

Jørgen (70) ble filleristet i gravemaskinen, men får småpenger i erstatning

Eivind Senneset

Veien fram til i dag har vært lang og full av skam for Martine. Nå føler hun at hun kan puste

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

IKKE SETT PÅ MAKEN: Distriktssekretær i EL og IT Nordland, Ulf Iversen, sier han ikke har sett maken på sine 40 år som tillitsvalgt og ansatt i distriktet. – Hadde ikke trodd det var mulig, sier han.

Knut Viggen

Hovedtillitsvalgt utestengt og oppsagt: – Hadde ikke trodd at dette var mulig

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

I fjor streika ansatte i mange private barnehager for å bli med i tidligpensjonsordninga Fellesordninga for avtalefestet pensjon.

Bjørn A. Grimstad

Flere skal få tidligpensjon – men ny AFP kommer heller ikke i år

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

– Årets lønnsforhandlinger blir vanskelige, tror LO-lederen.

Leif Martin Kirknes

LO forbereder storstreik: Dette kravet må innfris

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

Arbeidsmiljøloven sier at nattarbeid, som defineres som arbeid mellom klokka 21 og 06, ikke er tillatt med mindre «arbeidets art gjør det nødvendig». Men det gjelder ikke ansatte i varehandelen. (Illustrasjonsfoto)

André Kjernsli

Skal vurdere om butikkansatte kan jobbe etter klokka 21 om kvelden

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Klubbleder Mohammed Malik ved Tine i Oslo mener det er oppsiktsvekkende at noen må streike for tariffravtale i 2023. Derfor er klubben klar for sympatistreik.

Erlend Angelo

Stanser varelevering til Oslo-restaurant: – Ønsker å vise vår støtte til de streikende

Håvard Sæbø

Her skrur de ansatte av lysene i lunsjpausen for å spare strøm

Frøydis Falch Urbye

Skal du jobbe i påska? Her er rettighetene dine

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Selv om det er mørke tall for befolkningen i Nord-Norge, tror fylkesdirektør Kristin Røymo i Nav troms og Finnmark at det finnes løsninger for bedre framtidsutsikter.

Guro Gulstuen Nordhagen

Unge arbeidstakere forlater Nord-Norge: – Åpenbart at det krever endring

Brian Cliff Olguin

LO-lederen angriper Wolt: – Hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

Det kan bli streik ved et av fartøyene som er tilknyttet Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Industri Energi mener det foregår sosial dumping og krever tariffavtale.

ConocoPhillips Company

Det kan bli streik i Nordsjøen: – Dette er sosial dumping

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

En kampklar Christopher Beckham er villig til å streike for at lønna skal øke mer enn prisene.

Leif Martin Kirknes

Beckham provosert etter lønnsfest-utspill. Nå varsles det streik

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Raudt-politikarane Mímir Kristjánsson på Stortinget og Siavash Mobasheri i bystyret i Oslo.

Tormod Ytrehus

Raudt vil undersøke arbeidsforholda i Olivia – truar med å ta frå restaurantane skjenkebevillinga

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Randi Knutli (t.h) anbefaler andre som står i omstillingsprosesser å undersøke jobbmulighetene utenfor Posten. Posten har støtteordninger for de som tar ny jobb andre steder eller vil omskolere seg. – Det er et knallgodt råd, og ordningene er gode, sier leder Judith Olafsen i Fagforbundet Post Nord-Norge.

Alf Ragnar Olsen

Da jobben sto i fare, startet Randi på et helt nytt eventyr

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Å smelte glassfiber krever mye varme. Energiforbruket til 3B Fibreglass Norway på Birkeland tilsvarer det 8.000 husstander bruker i året. Strømprisene gjør det billigere å bruke propan enn ren elektrisk strøm.

Tormod Ytrehus

Femdobling av strømutgiften kan knekke sørlandsbedrift

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

De ansatte krever at klinikkleder Bjørn Bendz og avdelingsleder Arnt Fiane fratrer sine stillinger umiddelbart.

Lise Åserud / NTB

Ansatte ved Oslo-sykehus krever at ledelsen går av

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Et passasjertog kolliderte med et møtende godstog i Hellas natt til 1. mars. 57 ble drept og flere titalls passasjerer ble skadet.

Vaggelis Kousioras / AP / NTB

Det greske raseriet: Jernbaneulykken var en ventet katastrofe

–  Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

– Jeg kjenner flere barnepleiere som har lyst til å gå veien videre for å bli sykepleier. La oss få lov. Samfunnet vil ikke angre, sier Henrikke Tresselt.

Jan-Erik Østlie

Henrikke vil bli sykepleier. 22 års erfaring som barnepleier teller ikke

Berit Roald / NTB

Nav vet fortsatt ikke hvor mange som mistet AAP i et helt år


Flere saker