JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
GJENNOMBRUDDET: Liv Nilsson tilrådte som leder i Norsk Kommuneforbund i 1985.

GJENNOMBRUDDET: Liv Nilsson tilrådte som leder i Norsk Kommuneforbund i 1985.

Arne Ove Bergo

Et gubbevelde går mot slutten?

Kvinnene er i flertall blant de LO-organiserte, men ennå er det et godt stykke igjen til dette gjenspeiles i forbundenes ledelse.30.10.2014
12:00
03.11.2015 10:11

anne.siri.rena@lomedia.no

Spenningen blir utløst av stående applaus, en lykkelig kvinne reiser seg fra sittende og stiger opp på stolen sin i konferansesalen.

Det er Tromsø i slutten av oktober, Rita Bråten har nettopp vunnet kampvoteringen om ledervervet i Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund. Nå blir det gjort et poeng av at hun er den første kvinnelige lederen av NFF, et forbund som ble stiftet i 1918.

Fra 2008 er kvinnene i flertall blant LOs medlemmer, men fortsatt kan bare 11 av 24 LO-forbund i sin nåværende form skilte med å ha, eller ha hatt, kvinnelig leder.

Den første kvinnen

– Det er jo litt stas, og kanskje på tide. Jeg føler likevel ikke at jeg er valgt på grunn av at jeg er kvinne, men fordi jeg har kompetansen som trengs. Kjønn spiller ingen rolle, det er lederegenskapene som teller, mener Rita Bråten.

I åtte år, to perioder, var hun nestleder i NFF, og fra talerstolen ga hun landsmøtet klinkende klar beskjed om at det var uaktuelt å gå inn i en tredje periode som nestleder. Enten ble hun valgt som leder, eller så var hun tilbake som fengselsbetjent.

Forbundet har i underkant av 40 prosent kvinnelige medlemmer.

Fellesorganisasjonen, Fagforbundet og Handel og Kontor er forbundene med desidert flest antall kvinnelige medlemmer i LO. Alle tre har nå kvinnelig leder.

I heftet "Et likestilt arbeidsliv" oppsummerer tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla at menn er overrepresentert i toppledervervene både lokalt og sentralt. I mannsdominerte forbund er kvinnerepresentasjonen forbedret, mens de kvinnedominerte forbundene har langt flere menn i verv og ledelse enn medlemsmassen tilsier. Heftet kom til Fagforbundets landsmøte i fjor, og siden da har forbundet fått kvinnelig leder, etter to tiår med en mann i front.

Lærer å puste og snakke

– Hva kan vi gjøre for å støtte hverandre?

– Hva handler pusteteknikker om?

Kursleder Geir Myklebust fra AOF Midt-Norge stiller spørsmålene til 22 kvinnelige medlemmer fra Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN). De deltar på kurset

«Kvinner i fokus». Myklebust er eneste mann i rommet, ifølge fagbladet NNN-arbeideren.

En deltaker sier til journalisten at ledelsen i arbeidslivet er veldig mannsdominert. Hvorfor det er sånn, er det vanskelig å svare på. Hun forteller også at kvinner gjerne blir skjøvet litt i bakgrunnen.

Forbundet ble stiftet i 1923, godt over 40 prosent av medlemsmassen er kvinner, men fortsatt har ingen innehatt ledervervet.

– NNN har alltid vært opptatt av kjønnsbalanse ved valg av sentrale personer i forbundet, det står også nedfelt i vedtektene våre. Jeg kan ikke svare annet enn at det er valgkomiteen som innstiller på dette og landsmøtet som velger, svarer forbundsleder Jan-Egil Pedersen.

Kjønn avgjør ikke

Arve Bakke går av som Fellesforbundets leder neste år. Favorittene til å overta roret i det mannstunge forbundet er fortsatt – nettopp – menn. Av fem forbundssekretærer i dag er én kvinne. Kvinnene utgjør da også knappe 18 prosent av medlemsmassen.

– Vil forbundet jobbe aktivt for å rekruttere kvinner inn i ledelsen?

– Landsmøtet er opptatt av å speile organisasjonen, og vil nok lete etter den rette lederen uavhengig av kjønn. Sånn fungerer demokratiet. Når dette er sagt, skulle jeg ønske at vi hadde flere kvinner som tillitsvalgte, særlig i forbundets valgte ledelse. Det må vi jobbe aktivt for å få til, fortsetter Bakke, som nevner stikkord som "erfaring, kunnskap og tillit" når ny leder skal velges.

– I takt med utviklinga i arbeidslivet, tror jeg flere forbund vil få kvinnelige ledere i åra som kommer, fortsetter Bakke.

Tilbake til Rita Bråten i NFF.

– Hva tenker du om at under halvparten av LO-forbundene har hatt kvinnelig leder?

– At vi må få flere kvinner til å se at de kan hvis de vil. Jeg har møtt mange dyktige tillitsvalgte som er kvinner, men det er noe med å få dem til å ønske å være i toppen av organisasjonen.

Bråten var mer enn klar for jobben, og er nå Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbunds ansikt utad.

Kvinnelige ledere i LO:

Bente Wilmar i Norsk Sosionomforbund var den aller første kvinnelige forbundslederen (1977-79).

Åse Kleveland i Norsk Musikerforbund fulgte etter (1983-87).

Liv S. Nilsson ble valgt som påtroppende leder i Norsk Kommuneforbund i 1982, og tiltrådte i 1985. Dette blir omtalt som «det store gjennombruddet».

Esther Kostøl ble LOs første kvinnelige nestleder i 1989.

Gerd-Liv Valla ble valgt til LO-historiens første kvinnelige leder i 2001.

Fra 2008 er kvinnene i flertall blant LOs medlemmer.

Kilde: Rapporten "Kvinner i fagbevegelsen 2013"

Disse forbundene har hatt kvinnelig leder:

Arbeiderbevegelsens Presseforbund

Fagforbundet

Fellesorganisasjonen (FO)

Handel og Kontor (HK)

Musikernes fellesorganisasjon (MFO)

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO)

Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF)

Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF)

Norsk Sjømannsforbund (NSF)

Norsk Tjenestemannslag (NTL)

Skolenes landsforbund (SL)

Kilde: lo.no

Disse forbundene har ikke hatt kvinnelig leder:

El & IT Forbundet

Fellesforbundet

Forbundet for Ledelse og Teknikk (FLT)

Industri Energi (IE)

Norges Offisersforbund (NOF)

Norsk Jernbaneforbund (NJF)

Norsk Kabinforening (NKF). Mannlig leder så lenge forbundet har vært i LO.

Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Norsk Manuellterapeutforening (NMF)

Norsk Post- og Kommunikasjonsforbund (Postkom). Randi Løvland var leder i Den norske Postorganisasjon før den sammen med Norsk Postforbund ble til Postkom i 2000.

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF)

Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN)

Norske SAS-Flygeres forening

– Jeg har møtt mange dyktige tillitsvalgte som er kvinner, men det er noe med å få dem til å ønske å være i toppen av organisasjonen.

Rita Bråten, leder i NFF

– En forklaring er at kjønnsrepresentasjon lenge var ganske fjernt fra en bevegelse som hadde bygget identitet og kampmakt på motsetningen mellom arbeid og kapital, eller arbeidstaker og arbeidsgiver.

Kristine Nergaard, Fafo-forsker

Tja, er det egentlig så ille?

11 av 24. – Jeg vil si det begynner å se ganske bra ut, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard.

Anne Siri Renå

anne.siri.rena@lomedia.no

– Ikke så ille, sier du. Men fortsatt er altså under halvparten av forbundslederne i LO kvinner. Kan du si noe om hvorfor det går såpass tregt?

– Dels har det å gjøre med at flertallet av LO-forbundene er ganske mannsdominerte, og at mange av kvinnene er samlet i noen få store forbund. I dag har alle disse, Fagforbundet, Handel og Kontor og Fellesorganisasjonen, kvinnelig leder. I tillegg har LO sin andre kvinnelige leder.

Ting endrer seg, mener Kristine Nergaard.

– Et annet moment er at forbundsledere ofte sitter lenge, skifter tar tid.

Bygget identitet rundt andre ting

Kristine Nergaard var en av tre forskere som sto bak rapporten "Kvinner i fagbevegelsen 2013. Representasjon i LO og forbundene".

Rapporten slår fast at det tok lang tid før kvinner fikk ledende posisjoner, først på 1970-tallet ble en kvinne valgt inn i LO-ledelsen. Historikere har ifølge rapporten ulike forklaringer på hvorfor dette tok så lang. "Seige strukturer" og "glasstak" er årsaker som nevnes. Andre årsaker er manglende interesse og ikke tilstrekkelig kompetanse hos kvinnene.

– En forklaring er også at kjønnsrepresentasjon lenge var ganske fjernt fra en bevegelse som hadde bygget identitet og kampmakt på motsetningen mellom arbeid og kapital, eller arbeidstaker og arbeidsgiver, utdyper Nergaard.

Gir ikke karakterer

– Det virker som om kvinne- og likestillingspolitikk lenge har vært viktig for LO. Er dette mer på «papiret»?

– Nei, det tror jeg ikke. Saker som likelønn og rett til større stillinger har stått høyt på dagsordenen. Samtidig er det nok sånn at hvert forbund må finne sine likestillingssaker, og da kan det fort bli ulike prioriteringer mellom privat og offentlig sektor, fortsetter Nergaard. Hun understreker at for eksempel likelønnsutfordringene er sammensatte.

– Til sist, er det noen forbund som skiller seg ut som ekstra flinke til å få kvinner fram?

– EL & IT Forbundet har lenge vært opptatt av likestilling mellom menn og kvinner, til tross for at forbundet er nokså mannsdominert. Videre er de tre nevnte store kvinnedominerte forbundene naturlig nok opptatt av kvinners kår i arbeidslivet, og har bidratt mye til å løfte fram tema som lønn og arbeidstid.

– Men vi har ikke gjort noen rangering. Jeg vil ikke framheve noen som «flinkere» enn andre, siden forbundene gjerne nærmer seg dette ut fra egen medlemsmasse, avslutter Nergaard.

30.10.2014
12:00
03.11.2015 10:11Mest lest

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

De nye pensjonene er klare. Etterbetaling kommer på ulike tidspunkter i mai og juni.

Hanna Skotheim

Trygdene øker fra 1. mai. Se når den blir etterbetalt

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen

Jan-Erik Østlie

Jan Davidsen hadde håpet på mer til minstepensjonistene: Slik blir den nye pensjonen

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

KJEMPER: Anna Maria Magnusson har lenge kjempet for å få en lønn som hun kan forsørge familien med mens hun er lærling i anleggsgartnerfaget. Hun mener lønna er for dårlig for voksenlærlinger.

Ole Palmstrøm

Anna (27) fikk 0 kroner i lærlinglønn: – Jeg har fått låne penger av mamma siden september i fjor

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Solfrid Alstad opplevde ikke at ledelsen var interessert i det hun hadde å si.

Hanna Skotheim

Etter 40 år i barnevernet gikk Solfrid til lokalavisa og slo alarm. Så sa hun opp jobben

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Elizabeth (19) har bodd i fosterhjem hos Tone Granaas siden hun var 17 år.

Anne Myklebust Odland

Tone kaller Elizabeth for datter, men vegrer seg for å bli fostermor en gang til

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

KONSUM: Tusener på hjemmekontor har økt sitt alkoholkonsum. Mest økning er blant godt utdannede og barneforeldre.

Eirik Dahl Viggen

«Hanne» så at kollegaen var beruset på Teams: – Det er ufattelig hvor lenge man kan gå slik i en statlig jobb

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

VENTET IKKE FORGJEVES: Fem år tok det før klubbleder Christian Ekstrøm og resten av de ansatte fikk den tariffavtalen de krevde. Det gir opptil 100.000 kroner i lønnsøkning for de ansatte.

Håvard Sæbø

Christian jubler etter fem års kamp: Nå får lageransatte i opptil 100.000 mer i lønn

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Oljearbeider Øyvind Akselsen møter sin tidligere arbeidsgiver i retten. Utfallet av rettsaken kan få konsekvenser for mange oljearbeidere som i perioder jobber fra skip.

Jan Kåre Ness

Øyvind går til sak for å få betalt overtid: – Burde ikke vært tema i 2022

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Du har plikt til å ta ferie. Nå nærmer det seg sommer og et avbrekk fra jobb.

Colourbox

Kan arbeidsgiver bestemme når jeg skal ha sommerferie? 10 spørsmål og svar

Per Flakstad

Disse blir tatt ut hvis det blir kommunestreik 24. mai

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

– Lene begynte å tulle med meg på et seminar, minnes Ulrikke (t.v.) om de første tegnene til at det var noe mer mellom dem. Så kasta kollegaene seg på og sendte et bilde av at de stod sammen og skrev: «Planlegger fremtiden sammen». Nå er de tidligere kollegaene snart gift.

Hanna Skotheim

Lene mente det var en privatsak da hun forelsket seg i Ulrikke på jobb. Flere er uenig med henne

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Annkarin mener hun og andre med 16 års ansiennitet burde tjent 20.000 kroner mer i året.

Simen Aker Grimsrud

Da vernepleier Annkarin sjekket tilleggene for ansiennitet, ble hun overrasket: – Det føles feil

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

SNART GODKJENT: Bilpleie, dekkskift og dekklager blir fra 1. juli omfattet av den samme godkjenningsordningen som renovasjonsbransjen har. Hos MS Bilpleie i Skien der Thomas Johansen jobber, er alt på stell allerede.

Tormod Ytrehus

Snart må du vaske bilen selv, om du skal ha det ordentlig billig

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

PRESTASJONEN AVGJØR: Marte Rian Aarnes har levd på lønn og provisjon i hele sitt yrkesaktive liv. Her sammen med sønnen Oskar (12).

Ylva Seiff Berge

Martes årslønn er 500.000 kroner. Men med en ekstra innsats kan hun tjene langt mer

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

SJOKK: A-krimsamarbeidet i Møre og Romsdal avdekte sjokkerande lønns- og arbeidsvilkår hos underleverandørar på Vard Søviknes. No har verftet tatt grep, forsikrar verftsdirektør Arnt Inge Gjerde, klubbleiar Rune Torsvik og tillitsvald Kristian Ertresvåg i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Rumenarar jobba for 30 kroner timen hos underleverandør: – Vi mista kontrollen

Ole Palmstrøm

Lisa ble slått ned av en medelev som skrek «jævla neger». Først da grep de voksne inn

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Tor Arne Johansen, konserntillitsvalgt i Tine.

Erlend Angelo

Konserntillitsvalgt reagerer kraftig på hvordan Tine uttalte seg etter at de tapte i tingretten

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

North Sea Link kom i drift på høsten i fjor. Her jobbes det med å legge kabelen.

Statnett

Ny analyse: Strømprisene skyldes kraftkablene til utlandet

Brian Cliff Olguin

Finansbransjen skal ikke tjene penger på ansattes pensjoner, mener store LO-forbund

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

FORNØYD HUND: Puddelen Busia får besøk av Mattilsynets veterinær Inna Vinningland på hundepensjonatet. Selv om det bare ett døgn siden han måtte forlate eieren sin, virker han rolig og fornøyd i armene på pensjonateier Terje Bjelland.

Ole Palmstrøm

Kjæledyr og eiere på flukt fra krigen får trøst på ukrainsk av Inna i Sandnes


Flere saker