Eirik Dahl Viggen" />
Det forsterkede nybygget har kostet rundt 50 millioner kroner. Her skal inntil seks innsatte sone med ekstra bemanning.

Det forsterkede nybygget har kostet rundt 50 millioner kroner. Her skal inntil seks innsatte sone med ekstra bemanning.

Eirik Dahl Viggen

Gjenåpning av Ila fengsel

Her skal inntil seks menn sone dommene sine. Kanskje livet ut

Før kunne de mest krevende innsatte være innelåst 23 timer i døgnet. Nå skal Gaby og kollegaene skape en levelig hverdag for dem i nye, luftige lokaler.

edv@lomedia.no

Bak lag på lag med stålgjerder og låste dører på Ila, har det dukket opp et hus med tidsriktig trefasade. To uker etter åpning, har fire innsatte flyttet inn.

Dette er nybygget til Nasjonal forsterket fellesskapsavdeling (NFFA). Den rommer inntil seks menn, hentet fra fengsler i hele Norge. De fungerer for dårlig mentalt og sosialt til å kunne sone på vanlig høysikkerhetsavdeling. Her skal de sone dommene sine. Kanskje livet ut.

I fellesarealet er det over fire meter høyt under taket. Her er to sosiale soner samt et aktivitetsrom med dataspill og treningsutstyr.

Åpne flater og store vinduer fyller rommene med lys. På utsiden ligger det som blir en stor hage bare våren får tak. Her vil man kunne gå ut når man vil.

– Å luftes i et bur er ikke ålreit når man sliter i utgangspunktet, jeg håper hagen vil bidra til noe mer positivt, sier fungerende fengselsinspektør ved NFFA, Gaby Groff-Jensen.

Fungerende fengselsinspektør ved NFFA, Gaby Groff-Jensen er klar for spesialoppdrag på Ila.

Fungerende fengselsinspektør ved NFFA, Gaby Groff-Jensen er klar for spesialoppdrag på Ila.

Eirik Dahl Viggen

Her inne går hun i sivil, i dag en svart bluse med blonder, i påvente av en leveranse av gensere. Ansattes påkledning kan dempe angst og klaustrofobi. Veggtapetet er et vidåpent landskap innover fjellheimen. Et minne om friheten der ute.

Ressursteamet på Ila: Fem fengselsbetjenter på én farlig fange (2017)

Tung psykiatri

Groff-Jensen har arbeidet ved avdelinga siden 2015 og har en videreutdanning i psykisk helsearbeid. Avdelinga bemannes med både helsefaglig og fengselsfaglig kompetanse, finansiert av to departementer.

De helsefaglige er til stede mandag til fredag.

Eirik Dahl Viggen

Felleskjøkkenet på NFFA-avdelingen

Felleskjøkkenet på NFFA-avdelingen

Eirik Dahl Viggen

Før var denne gruppa innsatte, de som er for psykisk ustabile til å være på ei ordinær avdeling, sperret inne på en korridor nederst i fengselet, avdeling G.

– Der var de innelåst 23 timer i døgnet, med én time ute alene. Isolasjonen gjorde dem bare dårligere, sier Groff-Jensen.

Hun tror på bedre tider.

Det er vanskelig å forestille seg kontrasten mellom nybygget og den gamle cellegangen.

Ifølge NFF-magasinets egen observasjon måtte dørene den gang støttes opp med trebjelker; Når det sto på som verst innenfra, sto dørkarmene i fare for å løsne.

FORSTERKET: Avdeling for langtidsisolerte innsatte grunnet utagerende eller påfallende adferd som skyldes alvorlig problematikk eller alvorlig psykisk lidelse.

FORSTERKET: Avdeling for langtidsisolerte innsatte grunnet utagerende eller påfallende adferd som skyldes alvorlig problematikk eller alvorlig psykisk lidelse.

Eirik Dahl Viggen

Byggingen av NFFA-huset sammenfalt med ei betydelig oppgradering av hele Ila fengsel.

For to år siden ble hele fengselet tømt. Med ei kostnadsramme på 371,5 millioner kroner er ventilasjon, elektriske anlegg og avløpssystem byttet ut.

Takene måtte senkes for å få plass til rørene, så de høyere blant oss vil merke dørkarmene. Alle cellene har fått egne toalett og nye dører.

ROBUST: Hver celle har fastmonterte møbler, pustesensor og et badehjørne med toalett og dusj.

ROBUST: Hver celle har fastmonterte møbler, pustesensor og et badehjørne med toalett og dusj.

Eirik Dahl Viggen

Vaktrom er bygd om for å utnytte arealene og være i tråd med arbeidsmiljøloven.

I det vernede hovedbygget fra 1939 er alle de 260 vinduene byttet ut, med 36 kittede ruter til hvert vindu.

Toårig eksil

Mens arbeidene pågikk, var Ilas forvaringsdømte plassert i egne avdelinger på Ullersmo.

– Vi manglet gode rom å være sammen i. De satt mye alene. Flyttinga fram og tilbake har gjort noen urolige, men man merker at de begynner å trives her, sier inspektøren.

Vi må snakke med lav stemme idet vi passerer en av de bebodde cellene. Ingen lyd innefra.

Eksiltilværelsen på Ullersmo krevde mye av de ansatte også, forteller fengselsbetjent Bente Opheim Sving. For mange var det krevende å kombinere lang reisevei og 12-timersvakter.

– Men det var bedre enn alternativet, og nødvendig for å drifte anstalten. Vi ble godt mottatt på Ullersmo, men besøket varte en veldig lang periode, sier Sving.

HJEMME: Bente Opheim Sving i NFF-styret er glad for å være tilbake etter to års «eksil».

HJEMME: Bente Opheim Sving i NFF-styret er glad for å være tilbake etter to års «eksil».

Eirik Dahl Viggen

– Vi er veldig glade for å være tilbake, jeg merker det på kollegaene. Men vi ønsker oss flere ansatte nå, for å kunne bruke de fine lokalene slik de er ment å brukes.

Dette er en sak fra

Vi skriver om ansatte i fengsel og friomsorg.

Les mer fra oss