JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Haakon Mjelde, tillitsvalgt i Bergen fengsel, drikker kaffe på cellen til Stig Husebø (55) som hittil har sonet sju år av en dom på 19 år. - Når man først har havnet i denne situasjonen gjelder det å snu det negative til noe positivt. For min del har det handlet om å kunne gjøre noe forebyggende, sier Husebø som tidligere holdt foredrag for besøkende VGS-elever. Denne ordningen ble nedlagt etter forrige kutt-runde.

Haakon Mjelde, tillitsvalgt i Bergen fengsel, drikker kaffe på cellen til Stig Husebø (55) som hittil har sonet sju år av en dom på 19 år. - Når man først har havnet i denne situasjonen gjelder det å snu det negative til noe positivt. For min del har det handlet om å kunne gjøre noe forebyggende, sier Husebø som tidligere holdt foredrag for besøkende VGS-elever. Denne ordningen ble nedlagt etter forrige kutt-runde.

Eivind Senneset

Dårligere arbeidsmiljø i Bergen fengsel

Tillitsvalgt frykter budsjettkutt vil føre til mer innlåsing, isolasjon og utagrende innsatte

Bergen fengsel må nedbemanne for å møte regjeringens krav om økt effektivisering.
– Det vil føre til mer innlåsing, isolasjon og utagerende innsatte, sier tillitsvalgt Haakon Mjelde.06.12.2017
08:56
06.12.2017 10:24

katharina@lomedia.no

Bergen fengsel ser ikke lyst på framtida. Det ligger an til at fengselet vil gå med sju millioner kroner i minus i 2017, et underskudd som blir videreført til neste år. Ikke nok med, men fengselet rammes også av regjeringens budsjettkutt for 2018. Men selv om budsjettene krymper, øker utgiftene. Haakon Mjelde forteller at fengselet ikke får mer penger for å dekke opp for økte utgifter til lønnstillegg og den nye pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.

– Vi får tilført mindre og mindre penger, og det begynner å bli alvorlig, sier tillitsvalgt.

KDI slår alarm om farlig lav bemanning i norske fengsel

Innsatte får et dårlig tilbud

For å få budsjettet i balanse, må fengselet nedbemanne på alle vaktene i turnus på avdelingene. Fra neste uke vil det være to færre ansatte på jobb på hver vakt. I praksis betyr det at to avdelinger har en mindre på jobb.

Nedbemanningen utgjør 6,5 prosent av den totale arbeidsstyrken. Mjelde er redd for følgene av nedbemanningen.

– Konsekvensene er mer innlåsing og isolasjon. Innsatte får et dårligere tilbud med mindre besøk, aktiviteter og trening, sier tillitsvalgt som er bekymret for følgene av kuttene.

– Det er enkel psykologi at når innsatte får et dårligere tilbud, blir arbeidsmiljøet vesentlig dårligere for ansatte. Økt isolasjon vil føre til mer utagerende innsatte.

– Det er all grunn til å tro at antall volds- og trusselhendelser vil øke.

NEDLEGGELSE: Haakon Mjelde tar ned et skilt som indikerer at rommet er opptatt i anledning et voldsprogram, et tilbud som står i fare for å bli nedlagt ved budsjettkutt.

NEDLEGGELSE: Haakon Mjelde tar ned et skilt som indikerer at rommet er opptatt i anledning et voldsprogram, et tilbud som står i fare for å bli nedlagt ved budsjettkutt.

Eivind Senneset

Statsråden forventer mange innsatte i aktivitet

Justis- og bedreskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) svarer på kritikken fra Haakon Mjelde i en e-post til NFF-magasinet. Han har forståelse for at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) oppfattes utfordrende for kriminalomsorgen.

«Det er ingenting som viser at det er mindre aktivisering i fengsel nå enn da reformen ble innført. Kriminalomsorgen jobber svært målrettet med en egen arbeidsdriftsstrategi, med målsetning om 90 prosent heltidsaktivisering av innsatte i løpet av 2018», skriver Amundsen.

Konsekvensene av reformen skal analyseres. Justisdepartementet har satt ut oppgaven til Oslo Economics og Kaupanger Analyse. Evalueringen kommer etter planen i januar.

NFF: – Budsjettet er en styrt nedbygging av kriminalomsorgen

– Hensyn til sikkerhet går alltid først

Statsråden svarer på bekymringen til Mjelde som tror mindre penger vil føre til mer vold og trusler.

«Det har ikke vært en økning i vold og trusler i kriminalomsorgen så langt i år sammenliknet med samme periode i fjor. Vi følger utviklingen nøye, og KDI har levert en tiltaksplan som følges opp».

Bergen fengsel må kutte antall ansatte for å få budsjettene til å gå i balanse. Amundsen understreker at alle fengsel må sørge for en forsvarlig bemanning.

«Hensyn til sikkerhet går alltid først. Alle fengsler skal sørge for bemanning som ivaretar krav til sikkerhet. På tross av kutt i forbindelse med ABE-reformen, ser det ut å være en svært liten endring i antall årsverk i straffegjennomføring per fengselsplass», skriver Amundsen.

SKAL VÆRE TRYGT: Per-Willy Amundsen mener at alle fengsler skal sørge for bemanning som ivaretar sikkerheten.

SKAL VÆRE TRYGT: Per-Willy Amundsen mener at alle fengsler skal sørge for bemanning som ivaretar sikkerheten.

Leif Martin Kirknes

NFF: Svekket samfunnssikkerhet

Nestleder i NFF, Asle Aase, deler Mjeldes bekymringer og påpeker at det koster å forebygge ny kriminalitet og rehabilitere innsatte.

– I statsbudsjettet skriver regjeringen at fengselsbetjentenes tilstedeværelse blant innsatte er viktig. Det er ingenting ved dette forslaget som tilsier at ambisjonen er mulig å oppfylle. Budsjettet vil medføre en svekket samfunnssikkerhet, sier nestlederen.

Justisministeren svarer Asle Aase.

«Samfunnssikkerhet er også avhengig av god rehabilitering og tilbakeføring av de domfelte til samfunnet. Regjeringen prioriterer derfor også tiltak som bidrar til dette. Vi har i vår regjeringsperiode etablert tre nye stifinnerenheter for rusbehandling, fengselshelsetjenesten er styrket og tilgang på fagutdannet personell i kriminalomsorgen har økt. Regjeringen har også nylig lagt frem en Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff», skriver justisminsteren til NFF-magasinet.

Kritiserer direktoratet

Sivilombudsmannen og Arbeidstilsynet har kritisert Bergen fengsel og kommet med forslag til tiltak fengselet bør iverksette. Ombudsmannen har blant annet påpekt at kvinnelige innsatte føler seg utrygge og at de ikke har et godt nok tilbud i fengsel.

– Hva betyr rapportene fra ombudsmannen og Arbeidstilsynet når fengslene ikke har midler til å etterkomme kravene? spør Mjelde.

Han etterlyser også at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fungerer som et fagdepartement for sine ansatte, at direktoratet tar rapportene på alvor og lytter til ansatte som forteller om hvordan det står til på gulvet i fengslene.

– Vi hører aldri at KDI nevner noe om det. Vi etterlyser at de viser overfor oss ansatte at de sier ifra oppover til justisdepartementet om det som meldes om nedenfra.

KDI har sagt fra

«Jeg kan forsikre Haakon Mjelde om at både Justis- og beredskapsdepartementet og jeg er klar over den krevende hverdagen mange ansatte står i og hvordan budsjettkuttene påvirker innholdet i straffegjennomføringen», skriver Marianne Vollan i en e-post til NFF-magasinet.

Ifølge en intern e-post Bergens Tidende har tilgang fått til har Vollan også slått alarm om farlig lav bemanning i norske fengsel.

«Det virker som den meget anstrengte budsjettsituasjonen for 2018 utvikler seg til å bli tilnærmet uhåndterlig», skriver Vollan.

Direktøren understreker også overfor NFF-magasinet at hun har sagt fra både muntlig og skriftlig om situasjonen i kriminalomsorgen, blant annet i siste tertialrapport.

KOMMUNIKASJON: Marianna Vollan mener hun har sagt fra til justisdepartementet om situasjonen bak murene og henviser til leders beretning i tertialrapporten.

KOMMUNIKASJON: Marianna Vollan mener hun har sagt fra til justisdepartementet om situasjonen bak murene og henviser til leders beretning i tertialrapporten.

Ole Palmstrøm

Mer tid med hver innsatt

Men Vollan ser også lysglimt i bak murene.

«Soningskøen er så å si borte, og belegget i fengslene er lavere enn på mange år. Det er bra, for det gir oss mulighet til å arbeide mer med hver enkelt innsatt, samtidig som et lavere belegg også er et godt bidrag til sikkerheten i fengslene. Ledig kapasitet i fengslene har også gitt mulighet til å gjennomføre rehabilitering av en til dels svært nedslitt bygningsmasse», skriver Vollan.

Les også:

Debattinnlegg: Et varsko fra en fengslet
Støre brenner for kriminalomsorgen
Asle Aase: – Mener du, Sanner, at samfunnssikkerheten er ivaretatt med den politikken du fører?
De borgerlige partiene kutter enda mer i fengsler

06.12.2017
08:56
06.12.2017 10:24Mest lest

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Malin Fagerli saksøkte arbeidsgivaren for å få lønn under opplæring.

Tormod Ytrehus

Malin måtte jobbe ei veke utan lønn: – Tenkte det måtte vere ein feil

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Josefine Weiby Koller (22) mener politikerne må sørge for bedre bemanning i barnehagene for å unngå at barnehageansatte sliter seg ut lenge før en stadig økende pensjonsalder.

Ole Martin Wold

Josefine (22): – Får følelsen av at jeg ikke blir verdsatt nok til å fortjene å pensjonere meg

Jan-Erik Østlie

SAS driver hærverk på den nordiske modellen, mener pilot-leder

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi.

Håvard Sæbø

Ingen streik: Dette er den nye lønna til offshoreansatte i oljeservice

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

– At folk har stått i kampen, er grunnen til at vi har fått det såpass enkelt, mener Silje Klemetvold. Hun og Silje Heide har vært gift siden 2013.

Håvard Sæbø

Silje og Silje vil skjerme barna: – De trenger ikke vite at ikke alle aksepterer vår familie

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Streikevarsel, mangel på tilsette og bygging av nytt bagasjeanlegg på Oslo Lufthamn. Det er fleire grunnar til at reisande kan oppleve forseinkingar på norske flyplassar i sommar.

Tormod Ytrehus

I sommar kan det bli meir flykaos. Her er noko av grunnen

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Marte Mjøs Persen kalte inn partene NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) tirsdag morgen. 

Jan-Erik Østlie

Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken: – Jeg har ikke noe annet valg

Hanna Skotheim

Fra 1. juli blir det enklere å bruke lønnstilskudd

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

LAGER: Hvem skal organisere de ansatte på ulike typer lagre? Handel og Kontor og Fellesforbundet har i årevis kranglet om dette.

Håvard Sæbø

LO har satt ned foten i krangel om lageransatte

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus?

Anna Granqvist

Kokią pensiją gausiu sulaukęs pensijos amžiaus? Ar gausiu uždirbtą Norvegijoje pensiją, išvykęs gyventi į kitą šalį?

Jan-Erik Østlie

LO frykter flere ledige etter rentehopp: – Jeg er bekymret

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Voss-anlegget blir nedlagt i løpet av 2022, har Tines konsernstyre besluttet.

Erlend Angelo

Tine legger ned sitt meieri på Voss: – En trist dag

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

ALLIERTE: Unge homofile vil finne naturlige allierte på venstresiden, sier Per Østvold, tidligere leder i Norsk Transportarbeiderforbund.

Håvard Sæbø

Per var åpen homofil på arbeidsplassen: – Du måtte regne med kraftig trakassering

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Lockout er definert i arbeidstvistloven av 2012.

Sissel M. Rasmussen

Her er en kort forklaring på hva lockout er

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Prosessoperatør Hanne Høines jobber til alle døgnets tider.

Jan Inge Haga

Hanne jobber til alle døgnets tider: – Jeg ser folk som sliter voldsomt

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Over 900 SAS-piloter blir tatt ut i streik dersom ikke meklingen mellom SAS-pilotene og SAS ender i enighet innen 29. juni.

Tormod Ytrehus

Alle SAS-pilotene i Norge vil bli tatt ut i streik fra dag én

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Lanseringen ble gjort midt i produksjonshallen til Rosenberg verft. Her er statsminister Jonas Gahr Støre sammen med Ap-veteran Gunnar Berge.

Helge Rønning Birkelund

Regjeringen gir inntil 60 milliarder til grønn industri

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Hvordan grave en sikker grøft? De regionale verneombudene for bygg og anlegg har laget revidert veileder om dette.

Illustrasjon: Lina Raknes

Fire store endringer i det nye lovverket for grøftearbeid

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

STREIKEFARE: Mange av NTLs medlemmer i NRK jobber med å få sendingene på luften, blant annet i regirommene. (Arkivfoto)

nyebilder.no

Lyd og bilde kan forsvinne fra NRK i sommer – mekling denne uka

Debatt

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Dessverre opplever jeg at ytelser blandes sammen og ønsket om tabloide overskrifter overskygger debatten. Dette er uheldig, skriver Sigrid Ofstad.

Hanna Skotheim

«Debatten om fattigdom er viktig. Så viktig at den må være faktabasert», skriver Nav-veileder


Flere saker