JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Haakon Mjelde, tillitsvalgt i Bergen fengsel, drikker kaffe på cellen til Stig Husebø (55) som hittil har sonet sju år av en dom på 19 år. - Når man først har havnet i denne situasjonen gjelder det å snu det negative til noe positivt. For min del har det handlet om å kunne gjøre noe forebyggende, sier Husebø som tidligere holdt foredrag for besøkende VGS-elever. Denne ordningen ble nedlagt etter forrige kutt-runde.

Haakon Mjelde, tillitsvalgt i Bergen fengsel, drikker kaffe på cellen til Stig Husebø (55) som hittil har sonet sju år av en dom på 19 år. - Når man først har havnet i denne situasjonen gjelder det å snu det negative til noe positivt. For min del har det handlet om å kunne gjøre noe forebyggende, sier Husebø som tidligere holdt foredrag for besøkende VGS-elever. Denne ordningen ble nedlagt etter forrige kutt-runde.

Eivind Senneset

Dårligere arbeidsmiljø i Bergen fengsel

Tillitsvalgt frykter budsjettkutt vil føre til mer innlåsing, isolasjon og utagrende innsatte

Bergen fengsel må nedbemanne for å møte regjeringens krav om økt effektivisering.
– Det vil føre til mer innlåsing, isolasjon og utagerende innsatte, sier tillitsvalgt Haakon Mjelde.06.12.2017
08:56
06.12.2017 10:24

katharina@lomedia.no

Bergen fengsel ser ikke lyst på framtida. Det ligger an til at fengselet vil gå med sju millioner kroner i minus i 2017, et underskudd som blir videreført til neste år. Ikke nok med, men fengselet rammes også av regjeringens budsjettkutt for 2018. Men selv om budsjettene krymper, øker utgiftene. Haakon Mjelde forteller at fengselet ikke får mer penger for å dekke opp for økte utgifter til lønnstillegg og den nye pensjonsordningen i Statens pensjonskasse.

– Vi får tilført mindre og mindre penger, og det begynner å bli alvorlig, sier tillitsvalgt.

KDI slår alarm om farlig lav bemanning i norske fengsel

Innsatte får et dårlig tilbud

For å få budsjettet i balanse, må fengselet nedbemanne på alle vaktene i turnus på avdelingene. Fra neste uke vil det være to færre ansatte på jobb på hver vakt. I praksis betyr det at to avdelinger har en mindre på jobb.

Nedbemanningen utgjør 6,5 prosent av den totale arbeidsstyrken. Mjelde er redd for følgene av nedbemanningen.

– Konsekvensene er mer innlåsing og isolasjon. Innsatte får et dårligere tilbud med mindre besøk, aktiviteter og trening, sier tillitsvalgt som er bekymret for følgene av kuttene.

– Det er enkel psykologi at når innsatte får et dårligere tilbud, blir arbeidsmiljøet vesentlig dårligere for ansatte. Økt isolasjon vil føre til mer utagerende innsatte.

– Det er all grunn til å tro at antall volds- og trusselhendelser vil øke.

NEDLEGGELSE: Haakon Mjelde tar ned et skilt som indikerer at rommet er opptatt i anledning et voldsprogram, et tilbud som står i fare for å bli nedlagt ved budsjettkutt.

NEDLEGGELSE: Haakon Mjelde tar ned et skilt som indikerer at rommet er opptatt i anledning et voldsprogram, et tilbud som står i fare for å bli nedlagt ved budsjettkutt.

Eivind Senneset

Statsråden forventer mange innsatte i aktivitet

Justis- og bedreskapsminister Per Willy Amundsen (Frp) svarer på kritikken fra Haakon Mjelde i en e-post til NFF-magasinet. Han har forståelse for at avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) oppfattes utfordrende for kriminalomsorgen.

«Det er ingenting som viser at det er mindre aktivisering i fengsel nå enn da reformen ble innført. Kriminalomsorgen jobber svært målrettet med en egen arbeidsdriftsstrategi, med målsetning om 90 prosent heltidsaktivisering av innsatte i løpet av 2018», skriver Amundsen.

Konsekvensene av reformen skal analyseres. Justisdepartementet har satt ut oppgaven til Oslo Economics og Kaupanger Analyse. Evalueringen kommer etter planen i januar.

NFF: – Budsjettet er en styrt nedbygging av kriminalomsorgen

– Hensyn til sikkerhet går alltid først

Statsråden svarer på bekymringen til Mjelde som tror mindre penger vil føre til mer vold og trusler.

«Det har ikke vært en økning i vold og trusler i kriminalomsorgen så langt i år sammenliknet med samme periode i fjor. Vi følger utviklingen nøye, og KDI har levert en tiltaksplan som følges opp».

Bergen fengsel må kutte antall ansatte for å få budsjettene til å gå i balanse. Amundsen understreker at alle fengsel må sørge for en forsvarlig bemanning.

«Hensyn til sikkerhet går alltid først. Alle fengsler skal sørge for bemanning som ivaretar krav til sikkerhet. På tross av kutt i forbindelse med ABE-reformen, ser det ut å være en svært liten endring i antall årsverk i straffegjennomføring per fengselsplass», skriver Amundsen.

SKAL VÆRE TRYGT: Per-Willy Amundsen mener at alle fengsler skal sørge for bemanning som ivaretar sikkerheten.

SKAL VÆRE TRYGT: Per-Willy Amundsen mener at alle fengsler skal sørge for bemanning som ivaretar sikkerheten.

Leif Martin Kirknes

NFF: Svekket samfunnssikkerhet

Nestleder i NFF, Asle Aase, deler Mjeldes bekymringer og påpeker at det koster å forebygge ny kriminalitet og rehabilitere innsatte.

– I statsbudsjettet skriver regjeringen at fengselsbetjentenes tilstedeværelse blant innsatte er viktig. Det er ingenting ved dette forslaget som tilsier at ambisjonen er mulig å oppfylle. Budsjettet vil medføre en svekket samfunnssikkerhet, sier nestlederen.

Justisministeren svarer Asle Aase.

«Samfunnssikkerhet er også avhengig av god rehabilitering og tilbakeføring av de domfelte til samfunnet. Regjeringen prioriterer derfor også tiltak som bidrar til dette. Vi har i vår regjeringsperiode etablert tre nye stifinnerenheter for rusbehandling, fengselshelsetjenesten er styrket og tilgang på fagutdannet personell i kriminalomsorgen har økt. Regjeringen har også nylig lagt frem en Nasjonal strategi for samordnet tilbakeføring etter gjennomført straff», skriver justisminsteren til NFF-magasinet.

Kritiserer direktoratet

Sivilombudsmannen og Arbeidstilsynet har kritisert Bergen fengsel og kommet med forslag til tiltak fengselet bør iverksette. Ombudsmannen har blant annet påpekt at kvinnelige innsatte føler seg utrygge og at de ikke har et godt nok tilbud i fengsel.

– Hva betyr rapportene fra ombudsmannen og Arbeidstilsynet når fengslene ikke har midler til å etterkomme kravene? spør Mjelde.

Han etterlyser også at Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) fungerer som et fagdepartement for sine ansatte, at direktoratet tar rapportene på alvor og lytter til ansatte som forteller om hvordan det står til på gulvet i fengslene.

– Vi hører aldri at KDI nevner noe om det. Vi etterlyser at de viser overfor oss ansatte at de sier ifra oppover til justisdepartementet om det som meldes om nedenfra.

KDI har sagt fra

«Jeg kan forsikre Haakon Mjelde om at både Justis- og beredskapsdepartementet og jeg er klar over den krevende hverdagen mange ansatte står i og hvordan budsjettkuttene påvirker innholdet i straffegjennomføringen», skriver Marianne Vollan i en e-post til NFF-magasinet.

Ifølge en intern e-post Bergens Tidende har tilgang fått til har Vollan også slått alarm om farlig lav bemanning i norske fengsel.

«Det virker som den meget anstrengte budsjettsituasjonen for 2018 utvikler seg til å bli tilnærmet uhåndterlig», skriver Vollan.

Direktøren understreker også overfor NFF-magasinet at hun har sagt fra både muntlig og skriftlig om situasjonen i kriminalomsorgen, blant annet i siste tertialrapport.

KOMMUNIKASJON: Marianna Vollan mener hun har sagt fra til justisdepartementet om situasjonen bak murene og henviser til leders beretning i tertialrapporten.

KOMMUNIKASJON: Marianna Vollan mener hun har sagt fra til justisdepartementet om situasjonen bak murene og henviser til leders beretning i tertialrapporten.

Ole Palmstrøm

Mer tid med hver innsatt

Men Vollan ser også lysglimt i bak murene.

«Soningskøen er så å si borte, og belegget i fengslene er lavere enn på mange år. Det er bra, for det gir oss mulighet til å arbeide mer med hver enkelt innsatt, samtidig som et lavere belegg også er et godt bidrag til sikkerheten i fengslene. Ledig kapasitet i fengslene har også gitt mulighet til å gjennomføre rehabilitering av en til dels svært nedslitt bygningsmasse», skriver Vollan.

Les også:

Debattinnlegg: Et varsko fra en fengslet
Støre brenner for kriminalomsorgen
Asle Aase: – Mener du, Sanner, at samfunnssikkerheten er ivaretatt med den politikken du fører?
De borgerlige partiene kutter enda mer i fengsler

06.12.2017
08:56
06.12.2017 10:24Mest lest

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Ole Martin Kolberg, FOs hovedtillitsvalgt i Fredrikstad kommune, og Kine Kvamme Andersen er bekymret for hvordan kommunen skal klare å rekruttere nye vernepleiere.

Simen Aker Grimsrud

60 ansatte i kommunen må begynne i turnus: – Veldig mange søker seg bort

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

– Jeg er trist. Det er vondt å gå rundt på min arbeidsplass nå, forteller operatør Inger Hilde Bårdsen.

Jan-Erik Østlie

Strømprisen kan koste Inger Hilde og 200 kollegaer jobben: – Har blitt noen søvnløse netter

Martin Guttormsen Slørdal

Engelskmenn med jobb og familie trenger gratis mat for å overleve

Berit Roald / NTB

Ukjent antall Skeidar-ansatte mister jobben: – Har gått fort og brutalt

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Hjemmetjeneste (illustrasjonsfoto).

Anita Arntzen

Dette yrket har Norges høyeste sykefravær

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Gerd-Liv Valla blir 75 år, men opplever en ny politisk vår som strømpolitiker. – Det er ingen strømkrise, det er en strømpriskrise, slår hun fast.

Knut Viggen

Gerd-Liv Valla skjønner ikke hvorfor arbeidslinja har blitt et skjellsord

Aslak Bodahl

Nå får Hamza skattelette for å bo i brakke på jobb

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Gjestearbeiderne i Ölands dyrepark jobbet seks dager i uka og fikk utbetalt mellom seks og sju tusen kroner i måneden.

Colourbox

Svensk dyrepark serverte ansatte samme mat som dyra

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Tøffe tider: Olga Leach-Walters er fagforeningsrepresentant for 22 000 helsearbeidere i Royal College of Nursing. 6000 av dem jobber som sykepleiere på Birminghams største sykehus. Onsdag og torsdag denne uka streiket de. Det er andre gang på en måned.

Anita Arntzen

I England sover sykepleiere med 100 prosent stilling i bilen. Her er Olgas råd til Norge

Andrew Kelly Reuters/Ritzau Scanpix

Danskene kan miste fridag. Skammelig, mener fagbevegelsen

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Naujasis minimalus darbo užmokestis devyniose ūkio šakose.

Brian Cliff Olguin

Naujasis minimalus darbo užmokestis Norvegijoje

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Matbutikken UMS Halden har holdt åpent alle dager hele uka.

Leif Martin Kirknes

Matbutikken er politianmeldt to ganger: Nå stenger UMS Halden om søndagene

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

BEKYMRET: – Vi er bekymra for at bedriften for raskt tar ut synergier etter en omorganisering, sier hovedtillitsvalgt for EL og IT Forbundet i Telenor Norge, Kenneth Pettersen.

Leif Martin Kirknes

200 mister jobben i Telenor: – Usaklig å sparke faste ansatte når man har så mange innleide

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

– Nå har arbeidstakersiden helt andre rettigheter under forhandlinger, sier tillitsvalgt Arvid.

Privat

Arvid jubler for egen tariffavtale. Nå håper han på et statusløft

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Den amerikanske storsatsingen på fornybar industri kan ramme europeisk industri hardt på sikt, mener utenriksminister Anniken Huitfeldt.

Adam Schultz (whitehouse.gov) via Wikimedia Commons / Jan-Erik Østlie

Bidens fornybar-satsning får EU og Norge til å skjelve

Brian Cliff Olguin

Butikkansatte stusser over matprisene: – Lurer på hvor pengene blir av

Anita Arntzen

500 unødvendige dødsfall hver uke: Sykepleier Ida står midt i en helsestorm

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Kine Mariana Soma har drømt om å bli frisør helt siden hun var liten. Nå håper hun at hun holder seg skadefri og kan være lenge i drømmeyrket.

Eilin Lindvoll / Dagsavisen

Kine bør jobbe i 50 år til for å få en god pensjon: – Urealistisk

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

– Erna bommer bevisst, skaper frykt og usikkerhet ved å spre feilinformasjon, mener Peggy Hessen Følsvik.

Jan-Erik Østlie

LO-lederen: Erna Solberg sprer bevisst feilinformasjon om innleie

Spørsmål og svar

Det kan absolutt tenkes at du er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling, skriver LO-advokaten.

Det kan absolutt tenkes at du er blitt utsatt for gjengjeldelse etter varsling, skriver LO-advokaten.

Frøydis Falch Urbye

Jeg varslet om leder. Nå får jeg de dårligste vaktene. Hva gjør jeg?


Flere saker