JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Helsefagarbeider

Fagforbundet: Slitasje og høy belastning tvinger folk til å jobbe deltid

Rundt 20.000 ansatte i norske kommuner oppgir at de foretrekker å jobbe deltid fordi arbeidsbelastningen og slitasjen i jobben er for stor.
I Fagforbundets siste medlemsundersøkelse sier rundt halvparten av dem som i dag foretrekker å jobbe deltid, at de gjør det av hensyn til egen helse.

I Fagforbundets siste medlemsundersøkelse sier rundt halvparten av dem som i dag foretrekker å jobbe deltid, at de gjør det av hensyn til egen helse.

Anna Granqvist (illustrasjon)

En snau måned før valget ber leder Mette Nord i Fagforbundet kommunepolitikerne sørge for styrket bemanning slik at flere makter å stå i jobb.

– Det er på høy tid at vi tar bedre vare på helse- og omsorgsarbeiderne våre, sikrer at alle får jobbe heltid, men også makter det, sier Nord.

Det er i Fagforbundets siste medlemsundersøkelse at rundt halvparten av dem som i dag foretrekker å jobbe deltid, svarer at de gjør det en hensyn til egen helse, arbeidspress og/eller fordi arbeidsbelastningen er for tung til å stå i full stilling.

Rundt 30 prosent av Fagforbundets medlemmer som jobber i norske kommuner, har deltidsstilling.

Forbundet påpeker at 7 av 10 i kommunal pleie og omsorg jobber deltid i dag. Bare 16 prosent av alle helsefagarbeiderstillinger som utlyses i heltid. Deltidsarbeid er dessuten vanligere i hos yrkesgrupper med helge- og nattjobbing.

Flere eldre

– Tilbakemeldingen fra mine medlemmer er at det er vondt som ansatt ute i eldreomsorgen å gjøre alt man makter, men likevel ikke strekke til. Det er for få ansatte på jobb og de har for mange arbeidsoppgaver, sier Nord.

Spesielt de ansatte i helse og oppvekst er hardt rammet av det forbundet omtaler som «deltidskrisen ute i kommunene». Deltidsansatte sliter med å få boliglån, har manglende forutsigbarhet i hverdagen og dårlig pensjon, påpeker forbundet.

I rapporten om undersøkelsen påpeker Fagforbundet at det kommer til å bli 250.000 personer som er 80 år eller eldre fra 2020 til 2040. I samme periode kommer veksten i tilgjengelig arbeidskraft til å bli gradvis svakere, før den skal stoppe helt opp.

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) får vi behov for anslagsvis over 50.000 flere helsearbeidere i 2040.

– Nå trengs det flere hele faste stillinger, bedre oppgavedeling og en styrket bemanning. Bare slik sikrer vi dagens og fremtidens eldre en verdig alderdom, og en bedre arbeidshverdag til de ansatte, sier Nord.

Halvparten av dem som jobber deltid, rundt 40.000 medlemmer, ønsker seg større eller hel stilling, ifølge medlemsundersøkelsen.

Rekker ikke hjelpe

I en rapport fra Senter for omsorgsforskning som kom i februar, svarer sju av ti ansatte ved norske sykehjem at de ofte opplever at de ikke rekker å hjelpe beboerne med elementære behov som kroppsvask, tannpuss eller ved måltider.

Grunnen er nettopp veldig travle dager, tilstander hos pasientene, manglende kompetanse og lav kontinuitet i personalgruppen. Sistnevnte forklares av sykehjemslederne med at det er mange deltidsansatte på norske sykehjem, blant annet mange vikarer.

– Fast heltidsjobb er det beste for den enkelte, men det er også et gode i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Høy velferd i framtiden er avhengig av at det finnes nok arbeidskraft. Da er det også nødvendig at flere arbeidstakere kan ha hele stillinger, sa arbeidsminister Marte Mjøs Persen (Ap) i forbindelse med flere lovendringer fra nyttår som skal styrke muligheten og retten til heltidsstilling.

Heltid er nå normen i arbeidslivet, og deltidsansatte får styrket fortrinnsretten til hel stilling.

(©NTB)

steinar.schjetne@ntb.no

Warning
Annonse
Annonse