JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Sentralbanksjefen svarer på LOs rentekritikk: – Målet er å stoppe prisveksten, ikke få opp ledigheten

Norges Bank kunne strammet til hardere for å få prisveksten ned, men sentralbanksjefen prøver å få den ned uten at ledigheten øker mye.
BALANSE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache prøver å treffe med rentesettingen slik at prisveksten går ned, uten at arbeidsledigheten går mye opp.

BALANSE: Sentralbanksjef Ida Wolden Bache prøver å treffe med rentesettingen slik at prisveksten går ned, uten at arbeidsledigheten går mye opp.

Alf Ragnar Olsen

anders@lomedia.no

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache møtte de tillitsvalgte på Kartellkonferansen torsdag. Det er en forsamling der mange bekymrer seg for konsekvensene av dyrtida, og fra LOs side har det kommet kritikk mot rentehevningene til Norges Bank.

Wolden Bache understreket i sin innledning at det ikke er noe alternativ å la prisveksten løpe løpsk.

– Vi vet at det har en kostnad når vi hever rentene. Men vi vet også at kostnadene ved å la være kan bli store, sier sentralbanksjefen.

Hun mener vi har fått demonstrert hva konsekvensene av kraftig prisvekst er.

– Når prisene stiger blir det vanskeligere å planlegge, både for næringslivet og den enkelte. Det er vanskelig å vite om prisen for en vare er rimelig, og et lønnstillegg som ser bra ut kan bli spist opp på noen måneder, sier Wolden Bache.

Vanskelige avveininger

Frykten blant LOs tillitsvalgte er at arbeidsledigheten skal øke på grunn av rentehevingene. Sentralbanksjefen er tydelig på at dette er en vanskelig avveining.

– Strammer vi til for lite, kan prisene fortsette å stige raskt. Det har i seg selv store kostnader, særlig for de som har minst. Men vi er ikke ensidig opptatt av prisveksten. Høyere rente bidrar til at folk må stramme inn, og bedrifter må redusere. Da kan flere bli stående uten jobb, forklarer hun.

Hun poengterte at de er svært opptatt av å ikke få for høy arbeidsledighet.

– Vi vil ikke ha en kraftig oppbremsing. Vi ønsker å få ned prisveksten med så lav arbeidsledighet som mulig, sier hun.

Når prisveksten kommer nærmere målet om 2 prosent, vil det være det beste bidraget Norges Bank kan gjøre for økonomien og sysselsettingen.

– Lav og stabil inflasjon er en forutsetning for at økonomien skal fungere godt, gir en stabil utvikling og holder dermed flest mulig i jobb.

Får hjelp fra lønnsdannelsen

Sentralbanksjefen understreker at de skal bidra til at flest mulig har en jobb å gå til, og at høy sysselsetting er et ubetinget gode.

Den norske lønnsdannelsen, der konkurranseutsatt industri forhandler først og legger normen for resten av arbeidslivet, gjør Norges Banks jobb lettere.

– Den koordinerte lønnsdannelsen der partene legger vekt på høy sysselsetting, reduserer faren for lønns- og prisspiraler i norsk økonomi. det gjør at vi ikke trenger å heve renten like mye som vi ellers måtte ha gjort, sier Wolden Bache.

Men hun legger til at det ikke er nok alene til å få ned prisveksten, og at det er der pengepolitikken må bidra.

Renter: Fagforeningsleder vil ha oppgjør med grådige banker. Nå får han støtte

Lover ingen rask bedring

Wolden Bache konstaterer at rentepolitikken nå virker innstrammende på økonomien.

– Rentekomiteens vurdering er at renten trolig er nær nivået som skal til med å få bukt med den høye prisveksten. Men den ser behov for å holde rentene oppe en god stund.

Norges Banks prognose for prisveksten anslår at den ikke kommer ned på 2-prosenttallet før i 2025.

– Det er krevende å lage prognoser for utviklingen, og prisveksten er på et nivå vi har lite erfaring med. Jeg kan ikke gi noe løfte på renteutsiktene. Men jeg kan love at vi vil tilpasse pengepolitikken til de økonomiske utsiktene, sier Wolden Bache.

Men hun ser positive tegn.

– Nå har prisvekstene gått noe ned, internasjonale priser går litt ned, energiprisene har gått ned og det har blitt billigere å frakte varer. Men det vil ta tid før prisveksten kommer tilbake til målet. 

Sentralbanksjefen fikk spørsmål fra salen om flere renteøkninger, og om LOs kritikk av rentepolitikken.

Wolden Bache understreket at det ikke blir bestemt før i desember, men at de alltid gjør en samlet vurdering, av utsiktene, aktiviteten i økonomien, situasjonen i arbeidsmarkedet, prisveksten og valutakurser.

– Målet er å stoppe prisveksten, ikke få opp ledigheten. Om vi var opptatt av å ta prisveksten raskere mot målet, ville vi satt opp renten mer og raskere. Når vi ikke gjør det, er det fordi vi ønsker å få prisveksten ned uten at ledigheten øker mye, sier sentralbanksjefen.

Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse