JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Slik blir tillitsreformen i Nav

Ansatte skal få større mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag – samtidig som brukerne får bedre tjenester. Nå er det klart for testing.
Nav har kommet fram til elleve tiltak og tre forsøk som skal være deres inngang til tillitsreformen.

Nav har kommet fram til elleve tiltak og tre forsøk som skal være deres inngang til tillitsreformen.

Ole Palmstrøm

anders@lomedia.no

– Om det blir en suksess, avhenger av disse forsøkene, sier leder og tillitsvalgt Torgeir Homme i NTL NAV.

Tillitsreformen er regjeringens store satsing på å forbedre offentlig sektor, og målet er at innbyggerne skal få bedre tjenester fra det offentlige.

Det skal skje gjennom å gi Nav-ansatte mer frihet til å gjøre det de mener er best.

Nav fikk tidlig beskjed om å sette i gang arbeidet og har blitt en spydspiss i staten når det gjelder innføring av tillitsreformen.

Nå er tiltakene Nav skal gjøre klare, og leder Torgeir Homme i NTL NAV er spent på hvordan det vil gå.

Det er elleve tiltak og tre forsøk som skal settes i gang.

Han er mest spent på de tre forsøkene, og mener det blir avgjørende for hvordan tillitsreformen vil arte seg i Nav – og ellers i staten.

Veldig detaljstyrt

– Hvordan de blir innretta og fulgt opp i etterkant, har veldig mye å si for om dette blir en suksess eller ikke, sier Homme, som leder den største fagforeningen i Nav med 6000 yrkesaktive medlemmer.

Det er to av forsøkene som berører NTL-medlemmene mest. Det ene retter seg mot Nav Arbeids og ytelser, også kalt «vedtaksfabrikken», og Nav Kontaktsenter, som er de som svarer på telefon, chat og annet.

Homme synes dette er helt riktige områder for å gjøre en satsing på tillitsbasert styring, øke handlingsrom og styrket partssamarbeid. 

– For Arbeid og ytelser handler det om handlingsrom, og å sjekke om vi trenger så detaljert styring som de har i dag. I kontaktsentrene går forsøket på selvledelse der ledere og medarbeidere skal bli flinkere til å bruke handlingsrommet de har.

Og det trengs også å øke handlingsrommet her, ifølge Homme:

– I kontaktsentrene er det veldig detaljstyrt, de ansatte har nesten ingen påvirkning på egen arbeidshverdag. De får beskjed om når de skal svare på telefonen, på chat og spise lunsj. De kan ikke bestemme når de spiser lunsj, en gang.

Det tredje forsøket retter seg mer mot kommunalt nivå, og er lagt til Trondheim. Det kalles «Et enklere Nav», og retter seg mot å gjøre kontakten med Nav enklere for yngre mennesker.

– Disse kan blant annet ha flere forskjellige ytelser, og jeg fikk høre at noen kan ha sju ulike utbetalingsdatoer i løpet av måneden. Nå er ikke jeg den som er best med økonomi selv, men hadde jeg har sju dager med utbetaling ville jeg levd som et konstant spørsmålstegn, fleiper Homme.

Han kommer til å følge nøye med på hvordan forsøkene gjennomføres – og følges opp:

– Jeg mener suksessen til tillitsreformen i stor grad avhenger av disse forsøkene. De andre tiltakene er ålreite, og effekten av dem vil avhenge av hvordan de gjennomføres, sier han.

– Vi har ikke fått alt vi ville ha, men det er mer enn jeg forventa. Derfor er jeg forsiktig optimist. Det kan bli bra, men mye gjenstår, sier Torgeir Homme, leder i NTL NAV.

– Vi har ikke fått alt vi ville ha, men det er mer enn jeg forventa. Derfor er jeg forsiktig optimist. Det kan bli bra, men mye gjenstår, sier Torgeir Homme, leder i NTL NAV.

Alf Ragnar Olsen

Å lede med tillit

Tiltakene som skal iverksettes varierer en del, men det er noen Homme har mer tro på enn andre. I ett av tiltakene skal ledere trenes i kompetanseledelse i løpet av 2024.

– Det er bra. For du kan ikke bare si til ledere som er vant med å telle opp saksbunken på slutten av dagen og sende en mail, at de skal gå over til å lede med tillit og på kompetanse, sier han.

Det legges også opp til en stor satsing på intern kompetanseutvikling, en gjennomgang av styringsprinsipper og en reduksjon av antall mål i styringsbrevene som lages internt i Nav. 

Et annet tiltak er å styrke partssamarbeidet. Det skal skje ved å gjennomgå den felles opplæringen i medbestemmelsesapparatet, der ledelse og tillitsvalgte sammen skal bli enige om et læringsopplegg, som skal brukes nedover i systemet.

– Det er veldig bra, for da er de tillitsvalgte med hele veien og vi får pratet om det i hele etaten, sier Homme.

Forsiktig optimist

Selv om det ikke er alle tiltakene Homme tror vil skape de store endringene, er han fornøyd med utgangspunktet de har kommet fram til i den partssammensatte gruppa som har utarbeidet tiltakene.

– Vi har ikke fått alt vi ville ha, men det er mer enn jeg forventa. Derfor er jeg forsiktig optimist. Det kan bli bra, men mye gjenstår.

Homme mener også det er viktig å komme i gang nå, i hele staten. Og at andre etater ikke kan vente på Nav.

– Vi er midt i en regjeringsperiode, og hvem vet hva som skjer ved neste valg. Om det blir et skifte kan tillitsreformen fort havne i en skuff. Hurdalsplattformen gir en retning for arbeidet og de konkrete tingene som bør gjøres i den enkelte virksomhet er det de ansatte, de tillitsvalgte og ledelsen som må finne ut av. Så man trenger ikke vente på noen magisk oppskrift, det er bare å sette i gang!

Navs plan for tillitsreformen

Tiltak:

• Trene ledere i kompetanseledelse

• Mer systematisk kompetanseutvikling

• Utvikle felles modell, metoder og verktøy for praksisnær tjenesteutvikling

• Utforske ulike virkemiddel for å skape mer systematikk og kunnskapsbasert tjenesteutvikling

• Involvere lokale brukerutvalg i tjenesteutvikling som direkte treffer brukerne

• Fellesopplæring i medbestemmelsesapparatet

• Undersøke åpenhet og involvering i partnerskapsmøtene

• Utvikle og synliggjøre prinsipper for styring i Nav, for å støtte og veilede en tillitsbasert styring

• Forbedre Mål- og disposisjonsbrevene gjennom færre, bedre og tydeligere mål og føringer

• Etablere nettverk for erfaringsutveksling om styring

• Videre prosess med å videreutvikle tilliten vi viser i møte med brukerne

Forsøk:

• Et enklere Nav – lokalt initiativ hvor statsforvalteren, Trondheim kommune, NAV Falkenborg og NAV Trøndelag har gått sammen om et forsøk med formål om å skape mer helhetlig oppfølging av ungdom i NAV-kontor. 

• Handlingsrom i Nav Arbeid og ytelser – gjennomgå interne arbeidsprosesser for å sikre at oppgaveløsningen i resultatområdet er basert på åpenhet, tillit og lokalt handlingsrom.

• Handlingsrom i Nav Kontaktsenter – Kontaktsentrene i Øst-Viken, Vestland, samt Vestfold og Telemark å iverksette forsøk der de jobber for å videreutvikle ledere og medarbeideres kompetanse til å utøve selvledelse. 

Warning
Dette er en sak fra

Vi skriver om de ansatte i staten og virksomheter med statlig tilknytning.

Les mer fra oss

Annonse
Annonse

Navs plan for tillitsreformen

Tiltak:

• Trene ledere i kompetanseledelse

• Mer systematisk kompetanseutvikling

• Utvikle felles modell, metoder og verktøy for praksisnær tjenesteutvikling

• Utforske ulike virkemiddel for å skape mer systematikk og kunnskapsbasert tjenesteutvikling

• Involvere lokale brukerutvalg i tjenesteutvikling som direkte treffer brukerne

• Fellesopplæring i medbestemmelsesapparatet

• Undersøke åpenhet og involvering i partnerskapsmøtene

• Utvikle og synliggjøre prinsipper for styring i Nav, for å støtte og veilede en tillitsbasert styring

• Forbedre Mål- og disposisjonsbrevene gjennom færre, bedre og tydeligere mål og føringer

• Etablere nettverk for erfaringsutveksling om styring

• Videre prosess med å videreutvikle tilliten vi viser i møte med brukerne

Forsøk:

• Et enklere Nav – lokalt initiativ hvor statsforvalteren, Trondheim kommune, NAV Falkenborg og NAV Trøndelag har gått sammen om et forsøk med formål om å skape mer helhetlig oppfølging av ungdom i NAV-kontor. 

• Handlingsrom i Nav Arbeid og ytelser – gjennomgå interne arbeidsprosesser for å sikre at oppgaveløsningen i resultatområdet er basert på åpenhet, tillit og lokalt handlingsrom.

• Handlingsrom i Nav Kontaktsenter – Kontaktsentrene i Øst-Viken, Vestland, samt Vestfold og Telemark å iverksette forsøk der de jobber for å videreutvikle ledere og medarbeideres kompetanse til å utøve selvledelse.