JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nav har kommet fram til elleve tiltak og tre forsøk som skal være deres inngang til tillitsreformen.

Nav har kommet fram til elleve tiltak og tre forsøk som skal være deres inngang til tillitsreformen.

Ole Palmstrøm

Slik blir tillitsreformen i Nav

Ansatte skal få større mulighet til å påvirke sin egen arbeidshverdag – samtidig som brukerne får bedre tjenester. Nå er det klart for testing.26.10.2023
14:47
27.10.2023 07:22

anders@lomedia.no

– Om det blir en suksess, avhenger av disse forsøkene, sier leder og tillitsvalgt Torgeir Homme i NTL NAV.

Tillitsreformen er regjeringens store satsing på å forbedre offentlig sektor, og målet er at innbyggerne skal få bedre tjenester fra det offentlige.

Det skal skje gjennom å gi Nav-ansatte mer frihet til å gjøre det de mener er best.

Nav fikk tidlig beskjed om å sette i gang arbeidet og har blitt en spydspiss i staten når det gjelder innføring av tillitsreformen.

Nå er tiltakene Nav skal gjøre klare, og leder Torgeir Homme i NTL NAV er spent på hvordan det vil gå.

Det er elleve tiltak og tre forsøk som skal settes i gang.

Han er mest spent på de tre forsøkene, og mener det blir avgjørende for hvordan tillitsreformen vil arte seg i Nav – og ellers i staten.

Veldig detaljstyrt

– Hvordan de blir innretta og fulgt opp i etterkant, har veldig mye å si for om dette blir en suksess eller ikke, sier Homme, som leder den største fagforeningen i Nav med 6000 yrkesaktive medlemmer.

Det er to av forsøkene som berører NTL-medlemmene mest. Det ene retter seg mot Nav Arbeids og ytelser, også kalt «vedtaksfabrikken», og Nav Kontaktsenter, som er de som svarer på telefon, chat og annet.

Homme synes dette er helt riktige områder for å gjøre en satsing på tillitsbasert styring, øke handlingsrom og styrket partssamarbeid. 

– For Arbeid og ytelser handler det om handlingsrom, og å sjekke om vi trenger så detaljert styring som de har i dag. I kontaktsentrene går forsøket på selvledelse der ledere og medarbeidere skal bli flinkere til å bruke handlingsrommet de har.

Og det trengs også å øke handlingsrommet her, ifølge Homme:

– I kontaktsentrene er det veldig detaljstyrt, de ansatte har nesten ingen påvirkning på egen arbeidshverdag. De får beskjed om når de skal svare på telefonen, på chat og spise lunsj. De kan ikke bestemme når de spiser lunsj, en gang.

Det tredje forsøket retter seg mer mot kommunalt nivå, og er lagt til Trondheim. Det kalles «Et enklere Nav», og retter seg mot å gjøre kontakten med Nav enklere for yngre mennesker.

– Disse kan blant annet ha flere forskjellige ytelser, og jeg fikk høre at noen kan ha sju ulike utbetalingsdatoer i løpet av måneden. Nå er ikke jeg den som er best med økonomi selv, men hadde jeg har sju dager med utbetaling ville jeg levd som et konstant spørsmålstegn, fleiper Homme.

Han kommer til å følge nøye med på hvordan forsøkene gjennomføres – og følges opp:

– Jeg mener suksessen til tillitsreformen i stor grad avhenger av disse forsøkene. De andre tiltakene er ålreite, og effekten av dem vil avhenge av hvordan de gjennomføres, sier han.

– Vi har ikke fått alt vi ville ha, men det er mer enn jeg forventa. Derfor er jeg forsiktig optimist. Det kan bli bra, men mye gjenstår, sier Torgeir Homme, leder i NTL NAV.

– Vi har ikke fått alt vi ville ha, men det er mer enn jeg forventa. Derfor er jeg forsiktig optimist. Det kan bli bra, men mye gjenstår, sier Torgeir Homme, leder i NTL NAV.

Alf Ragnar Olsen

Å lede med tillit

Tiltakene som skal iverksettes varierer en del, men det er noen Homme har mer tro på enn andre. I ett av tiltakene skal ledere trenes i kompetanseledelse i løpet av 2024.

– Det er bra. For du kan ikke bare si til ledere som er vant med å telle opp saksbunken på slutten av dagen og sende en mail, at de skal gå over til å lede med tillit og på kompetanse, sier han.

Det legges også opp til en stor satsing på intern kompetanseutvikling, en gjennomgang av styringsprinsipper og en reduksjon av antall mål i styringsbrevene som lages internt i Nav. 

Et annet tiltak er å styrke partssamarbeidet. Det skal skje ved å gjennomgå den felles opplæringen i medbestemmelsesapparatet, der ledelse og tillitsvalgte sammen skal bli enige om et læringsopplegg, som skal brukes nedover i systemet.

– Det er veldig bra, for da er de tillitsvalgte med hele veien og vi får pratet om det i hele etaten, sier Homme.

Forsiktig optimist

Selv om det ikke er alle tiltakene Homme tror vil skape de store endringene, er han fornøyd med utgangspunktet de har kommet fram til i den partssammensatte gruppa som har utarbeidet tiltakene.

– Vi har ikke fått alt vi ville ha, men det er mer enn jeg forventa. Derfor er jeg forsiktig optimist. Det kan bli bra, men mye gjenstår.

Homme mener også det er viktig å komme i gang nå, i hele staten. Og at andre etater ikke kan vente på Nav.

– Vi er midt i en regjeringsperiode, og hvem vet hva som skjer ved neste valg. Om det blir et skifte kan tillitsreformen fort havne i en skuff. Hurdalsplattformen gir en retning for arbeidet og de konkrete tingene som bør gjøres i den enkelte virksomhet er det de ansatte, de tillitsvalgte og ledelsen som må finne ut av. Så man trenger ikke vente på noen magisk oppskrift, det er bare å sette i gang!

Navs plan for tillitsreformen

Tiltak:

• Trene ledere i kompetanseledelse

• Mer systematisk kompetanseutvikling

• Utvikle felles modell, metoder og verktøy for praksisnær tjenesteutvikling

• Utforske ulike virkemiddel for å skape mer systematikk og kunnskapsbasert tjenesteutvikling

• Involvere lokale brukerutvalg i tjenesteutvikling som direkte treffer brukerne

• Fellesopplæring i medbestemmelsesapparatet

• Undersøke åpenhet og involvering i partnerskapsmøtene

• Utvikle og synliggjøre prinsipper for styring i Nav, for å støtte og veilede en tillitsbasert styring

• Forbedre Mål- og disposisjonsbrevene gjennom færre, bedre og tydeligere mål og føringer

• Etablere nettverk for erfaringsutveksling om styring

• Videre prosess med å videreutvikle tilliten vi viser i møte med brukerne

Forsøk:

• Et enklere Nav – lokalt initiativ hvor statsforvalteren, Trondheim kommune, NAV Falkenborg og NAV Trøndelag har gått sammen om et forsøk med formål om å skape mer helhetlig oppfølging av ungdom i NAV-kontor. 

• Handlingsrom i Nav Arbeid og ytelser – gjennomgå interne arbeidsprosesser for å sikre at oppgaveløsningen i resultatområdet er basert på åpenhet, tillit og lokalt handlingsrom.

• Handlingsrom i Nav Kontaktsenter – Kontaktsentrene i Øst-Viken, Vestland, samt Vestfold og Telemark å iverksette forsøk der de jobber for å videreutvikle ledere og medarbeideres kompetanse til å utøve selvledelse. 

26.10.2023
14:47
27.10.2023 07:22

Navs plan for tillitsreformen

Tiltak:

• Trene ledere i kompetanseledelse

• Mer systematisk kompetanseutvikling

• Utvikle felles modell, metoder og verktøy for praksisnær tjenesteutvikling

• Utforske ulike virkemiddel for å skape mer systematikk og kunnskapsbasert tjenesteutvikling

• Involvere lokale brukerutvalg i tjenesteutvikling som direkte treffer brukerne

• Fellesopplæring i medbestemmelsesapparatet

• Undersøke åpenhet og involvering i partnerskapsmøtene

• Utvikle og synliggjøre prinsipper for styring i Nav, for å støtte og veilede en tillitsbasert styring

• Forbedre Mål- og disposisjonsbrevene gjennom færre, bedre og tydeligere mål og føringer

• Etablere nettverk for erfaringsutveksling om styring

• Videre prosess med å videreutvikle tilliten vi viser i møte med brukerne

Forsøk:

• Et enklere Nav – lokalt initiativ hvor statsforvalteren, Trondheim kommune, NAV Falkenborg og NAV Trøndelag har gått sammen om et forsøk med formål om å skape mer helhetlig oppfølging av ungdom i NAV-kontor. 

• Handlingsrom i Nav Arbeid og ytelser – gjennomgå interne arbeidsprosesser for å sikre at oppgaveløsningen i resultatområdet er basert på åpenhet, tillit og lokalt handlingsrom.

• Handlingsrom i Nav Kontaktsenter – Kontaktsentrene i Øst-Viken, Vestland, samt Vestfold og Telemark å iverksette forsøk der de jobber for å videreutvikle ledere og medarbeideres kompetanse til å utøve selvledelse. 
Mest lest

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Regjeringen vil fortsette å gi strømstøtte til husholdningene, men hever terskelen for å få den.

Colourbox

Strømstøtten endres: Sjekk hva det betyr for deg

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

– Hvis du lurer på hvorfor Norges største parti ikke lenger er Norges største parti, så kan dette være en av forklaringene, sier HK-lederen, med klar henvisning til Tonje Brennas siste uttalelse om matkøene i Norge. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

LO-forbund i harnisk etter Brennas uttalelser om matkøer: – Vi er sjokkert

Hanna Skotheim

Laila jobbet som lærer i 20 år: – Jeg angrer bittert på at jeg ikke gikk før

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Eide reagerer også på at den aktuelle sjåføren blir utnyttet økonomisk av det norskeide transportfirmaet som holder til på Vestlandet. Han viser til at begge lønnsslippene dokumenterer at sjåføren, tross mye overtid og nattkjøring, ikke har fått en eneste krone i verken overtid eller ubekvemstillegg.

Jan Inge Haga

Sjåfører ut mot Posten: – Helt vilt om dette får fortsette

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

– Jeg føler meg ikke noe verdsatt. Om de ikke ville ha meg der, kunne de jo gitt beskjed tidligere – jeg har tre barn og regningene må betales, sier Siyyam.

Jan-Erik Østlie

Siyyam føler seg presset ut av jobben: – Jeg ble for dyr for bedriften

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

– Når strømprisen firedobles, er ikke det noe du kan ta fra bunnlinja i en overgangsfase. Det er kritisk for overlevelsen av en bedrift, sier klubbleder for Fellesforbundets medlemmer i 3B Fibreglass.

Tormod Ytrehus

Frykter et ras av oppsigelser: – Strømkrisa er langt fra over

Eirik Dahl Viggen

– Det er summen av alt. Ikke bare å sone med fotlenke, men tapet av jobb og venner

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Ap- nestleder og statsråd Tonje Brenna forsvarer hun sosialhjelp som velferdsstatens «nødhjelp», sier en julekrisepakke ikke er rett lut mot matkøene. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

Brenna får kritikk for matkø-budskap: Arrogant og hjerterått

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Hun synes selv det er godt å se at den lille mannen – eller kvinnen – i gaten kan oppnå noe. – Men det er så klart bittert at man sitter igjen med en så stor regning, sier Janne Cecilie Thorenfeldt.

Ole Palmstrøm

Nav får historisk straff. Det er Janne Cecilie glad for

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Sykefraværet øker, flere går på avklaringspenger og befolkningen blir eldre.

Colourbox

Nav-regnestykke: «Alle» må betale 14.000 mer i året

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Ap-leder Jonas Gahr Støre tar partiets dalende oppslutning i LO på største alvor.

Jan-Erik Østlie

Nye tall: LOs medlemmer flykter til høyre

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

REFSER: – Først og fremst er det Ap som må ta seg inn over seg at så mange LO-medlemmer ikke ser på oss som det naturlige valget, sier Trond Giske.

Ole Martin Wold

LO-medlemmer dropper Ap: – Det siste partiet trenger nå, er stillhet

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Marie Sørhaug (t.v.) og Felicitas Scheffknecht har så vidt passert 30 år, men er allerede bekymret for pensjonen sin. De synes det er en merkelig logikk å svekke offentlig AFP, når man skal harmonisere AFP i privat og offentlig sektor.

Ole Palmstrøm

Unge om pensjon: – Det har blitt en vits at vi kommer til å jobbe til vi dør

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

De ligger som oftest der, rett framfor sin eier, under møter, på konferanser, i lunsjen, på restauranten med venner og familie. Men er det alltid greit å plukke dem opp?

Hanna Skotheim

Kan arbeidsgiver nekte deg å bruke mobilen?

Martin Guttormsen Slørdal

Mobilbruk på arbeidsplassen: – Før satt vi på pauserommet og prata sammen

Lina Winge

– Systemet er ikke bygget for å ivareta behovet til kvinner

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Driftsoperatør Frida Nilsen i landets største fjernvarmeselskap er blant dem som holder kulda unna 200.000 Oslo-borgere.

Werner Juvik

Nå kommer kulda: Frida fikser fjernvarmen for 200.000 innbyggere

Debatt

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Utfallet av denne kampen vil avgjøre svært mange andre spørsmål i årene som kommer. Den er en skjebnekamp, skriver Jonas Bals.

Håvard Sæbø

Tesla-streiken er en kamp vi ikke kan tape

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Mange har søkt om boliglån med gunstig rente hos Statens pensjonskasse. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox.com

Lang kø for boliglånsrente på 4-tallet

Adjunkt Hilde Monica Jørgensen ved Ytteren skole i Rana forteller hvordan inspeksjonstid og tilsyn med elever spiser opp tid til andre viktige oppgaver for lærere. Jørgensen er også hovedtillitsvalgt for grunnskole i Skolenes landsforbund Nordland. 

Adjunkt Hilde Monica Jørgensen ved Ytteren skole i Rana forteller hvordan inspeksjonstid og tilsyn med elever spiser opp tid til andre viktige oppgaver for lærere. Jørgensen er også hovedtillitsvalgt for grunnskole i Skolenes landsforbund Nordland. 

Privat

Lærer slår alarm: – Vi er for få voksne i skolen


Flere saker