JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Arbeidsløse bærer byrdene

En av to unge spanjoler er på jakt etter jobb. Elisabet Anguera Vazques lærte seg norsk og er nå på vei til fast jobb på Lillestrøm.
REISER UT: Elisabet Anguera Vazques og Edilberto Montaño Valdivia har lært seg norsk og fått fast jobb i Norge.

REISER UT: Elisabet Anguera Vazques og Edilberto Montaño Valdivia har lært seg norsk og fått fast jobb i Norge.

Sissel M. Rasmussen

karin.svendsen@fagforbundet.no

Blant alle nordmennene som nyter pensjonisttilværelsen på spanskekysten, er det minst én som er mest opptatt av å bidra.

– En av de seks millioner arbeidsløse spurte om jeg kunne lære ham norsk. Det var jo vanskelig å si nei, smiler Lasse S. Mejländer Finstad.

Så pensjonisten med et bredt kontaktnett i Norge sa ja. Han kjøpte ei lærebok i norsk, og inviterte den unge spanjolen hjem til seg.

Norsk snøball i Andalucía

Undervisningen fungerte, og eleven lærte nok til å få seg fast jobb hos en av norsklærerens bekjente i Norge*. Samme dag som spanjolen fikk sin første lønning i Norge, ringte han like godt El Paìs og fortalte sin historie. Det var dét som skulle til for at den norske snøballen begynte å rulle nede i Málaga-provinsen. Dagen etter at historien stod på trykk, så den norske pensjonisten en lang kø utenfor huset.

Siden den dagen i april 2013 har pensjonisten Finstad hjulpet 30 spanjoler til fast jobb i Norge. Og flere er under veis. En av dem er Elisabet Anguera Vazques (28). Hun har utdanning innen salg og behersker både tysk, fransk og engelsk. Likevel får hun ikke annet enn en deltidsjobb i en klesbutikk i Málaga.

– Jeg kan ikke leve av inntekten på 900 euro i måneden, sier hun. Lønna tilsvarer om lag 7.400 kroner, og over halvparten går med til husleie.

Så Elisabet er blitt en av de mange som har sittet sammen med andre elever på terrassen til Lasse Finstad. Etter 10 uker og 100 undervisningstimer er de klar for det norske arbeidsmarkedet. Elisabet vinker farvel til venner og familie til fordel for Norge og fast jobb ved nyttårsskiftet.

Privat arbeidsformidling

Den offentlige arbeidsformidlinga i Málaga har brutt sammen. De ansatte her har nok med å administrere arbeidsløshetstrygder. Kontakten mellom arbeidsgivere og -søkere er overlatt til andre.

Derfor er Lasse Finstad til så stor hjelp for Elisabet Anguera Vazques og andre arbeidsløse.

Kompetanseheving og arbeidsformidling er også en viktig oppgave for Røde Kors Málaga. De begynte et sysselsettingstiltak for immigranter i 2001. Fra 2007 har Røde Kors benyttet modellen i forhold til langtidsledige kvinner. Fire år seinere begynte de et liknende tiltak for arbeidsløs ungdom.

– Men nå har vi åpnet programmet for alle, forteller Samuel Linares Cantero, fylkeskoordinator i Røde Kors Málaga.

Grunnen er at den økonomiske krisa i Eurosonen rammer alle grupper. Mens hensikten med tiltaket tidligere var å gi utsatte grupper opplæring og jobb, konsentrerer Røde Kors seg nå om å motvirke resignasjon blant langtidsledige.

For dem er det mange av i et land med en arbeidsløshet på 26 prosent. Málaga er den provinsen med høyest ledighet; her rammes 35 prosent. Blant ungdom er den registrerte arbeidsløsheten i Spania hele 57 prosent – selv om mange har gått tilbake til skoler og universiteter eller reist utenlands. Seks av ti går ledige i over et år. Den gjennomsnittlige perioden uten jobb er 15 måneder.

– Likevel, i fjor hadde vi kontakt med 332 virksomheter, og vi klarte å skaffe jobb til 64 jobbsøkere, sier Røde Kors-representanten.

Ren nødhjelp

Den sosiale krisa har tvunget Røde Kors til å legge større vekt på ren nødhjelp blant innbyggerne.

–Vi kan ikke lenger løfte folk ut av en vanskelig økonomisk situasjon. Nå konsentrerer vi oss om å slukke branner, sier Samuel Linares Cantero.

Året før den økonomiske krisa slo inn over Spania, i 2007, hadde Røde Kors Málaga 1.500 brukere av sitt program mot fattigdom. Fem år seinere er det nesten 20.000 personer som trenger hjelp for ikke å miste vann eller strøm, eller for å få nok mat og klær.

Før 2008 fikk organisasjonen mat fra EUs overskuddslagre. Nå er tilgangen både på matvarer herfra og andre kilder tørket inn.

– Den positive effekten er at flere er blitt frivillige, og vi må stadig arbeide mer kreativt, sier fylkeskoordinatoren i Røde Kors Málaga.

Frivillige i Røde Kors og andre organisasjoner er det aller siste sikkerhetsnettet til mange, når dagpenger og offentlig sosialhjelp tar slutt.

– Vi har 5.000 frivillige, og vi hjalp om lag 30.000 mennesker gjennom vårt nødprogram i fjor, forteller fylkeskoordinatoren.

Sløsing og nød

Også Bancosol, en kjede med 55 matvarebanker, driver nødhjelp nå, selv om hovedmålet deres er å få bukt med sløsing.

– Vi tenker at uavhengig av krise fins det overskudd av matvarer samtidig som mange ikke får det de trenger, sier Rosio Monserate Molina i Bancosol Málaga.

I Málaga arbeider åtte ansatte og 125 frivillige med å samle inn, sortere, lagre, pakke og distribuere mat til institusjoner og enkeltpersoner. Av de 700.000 menneskene som bor i provinsen, fikk 55.000, eller om lag 13 prosent av befolkningen, hjelp av matvarebanken i løpet av fjoråret.

En økonomi for trollmenn

I takt med at arbeidsløsheten vokser, synker skatteinngangen. Mens behov for sosialhjelp øker, reduserer myndighetene takstene. I Spania forventes nå at en person skal klare seg med 425 euro (nær 3.500 kroner) i måneden.

– For å leve av dette, må man være trollmann, mener Miguel Angel Romero Pérez, representant for UGT, det største fagforbundet i Spania, i Málaga.

UGT-representanten er selv offentlig ansatt og har hatt en reallønnsnedgang på 22 prosent siden 2008. I løpet av tre høstmåneder i år har spanske lønninger gått ned gjennomsnittlig fem prosent. Samtidig fortsetter skattene på bolig, vann og strøm å øke, og regjeringa har innført egenandel på sjukehusopphold og medisiner ved kroniske lidelser.

Pengene fins

Bak all lidelse og svekket levestandard ligger flere politiske veivalg:

• Det har vært mulig å investere uten risiko: Store banker i Europa har foretatt dårlige investeringer som de slipper å ta konsekvensene av. Stat etter stat i Europa har pådratt seg en stor gjeldsbyrde fordi bankene ikke er i stand til å sette næring etter tæring.

• Fordelingspolitikk: Det tyske forskningsinstituttet DIW har ifølge Manifest Analyse funnet at private formuer i eurosonen overgår landenes samlede statsgjeld med stor margin. I tillegg kommer skjulte formuer.

• Svart økonomi: Mellom 15 og 20 prosent av den spanske økonomien er svart. Stat og kommune går dermed glipp av betydelige skatteinntekter.

• Korrupsjon: Den tidligere kassereren i regjeringspartiet, Luís Bárcenas, har for eksempel plassert nesten 40 millioner euro på en hemmelig bankkonto i Sveits.

Svekket arbeiderbevegelsen

Det spanske høyrepartiet Partido Popular (PP) har ifølge UGT gått bort fra dialog med arbeiderbevegelsen til å vedta dekreter.

– I stedet for tariffavtaler som utløper til nye avtaler er på plass, har vi nå avtaler som gjelder til utløpsdato uansett om vi har fått i stand en ny avtale eller ikke, sier Antonio Ferrer, internasjonal sekretær i UGT.

Ikke bare forhandlingsretten er undergravet. Regjeringa har også ensidig svekket ansettelsesvernet; 93 prosent av arbeidskontraktene som nå inngås, er midlertidige. Og sjukdom er blitt en legal grunn til oppsigelse. Pensjonsordningen er dårligere; ansatte må belage seg på å arbeide sju år lenger og likevel få utbetalt lavere pensjon.

Sjukelønnsordninga er også alvorlig svekket. Privat sektor hadde før krisa fire karensdager før arbeidsgiver betalte 75 prosent av lønna i ti dager. Deretter overtok staten. Nå kan arbeidsgiver få dispensasjon og dermed slippe å betale sjukepenger.

Nye venner

De to store forbundene UGT og CCOO er knyttet til henholdsvis det sosialdemokratiske (PSOE) og det venstreorienterte partiet (Izguierda Unida). Forbundene har i nyere tid arrangert felles generalstreiker både mot PSOE- og PP-regjeringene.

– Det er ikke lenger noen dype skiller mellom oss, sier Antonio Ferrer.

Han håper at også de to partiene til venstre for PP kan finne sammen. På meningsmålingene i høst har PSOE gått forbi regjeringspartiet i popularitet, og Izguierda Unida har økt til 15 prosent oppslutning.

bt:

(Elisabeth og Eddie 419)

REISER UT: Elisabet Anguera Vazques og Edilberto Montaño Valdivia har lært seg norsk og fått fast jobb i Norge.

(Bancosol 03)

NØDHJELP: Fra dette lageret kjører Bancosol ut mat til 20.000 mennesker i Málaga i året.

(Vicario-bilde, unummerert):

KOMPETANSE TIL NORGE: Lasse S. Mejländer Finstad (t.v) underviser arbeidsløse i norsk mens Arne Finsnes i Vicario formidler arbeid til dem i Norge.

(AntonioF2):

BRØDRE: – Vi er ideologiske brødre det sosialdemokratiske parteit, men vi holder alltid øye med hva vår bror gjør, sier Antonio Ferrer i UGT.

(Miguel Angel Romero Pérez 710):

MISTER MEDLEMMER: – Ikke alle har råd til å være medlem selv om kontingenten har gått ned, sier Miguel Angel Romero Pérez.

Warning
Annonse
Annonse