JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Saksøkernes advokat har betegnet dommen i Aleris-saken som «sprikende» og «nedslående». De rødgrønne partiene åpner alle for lovendringer om den blir stående.

Saksøkernes advokat har betegnet dommen i Aleris-saken som «sprikende» og «nedslående». De rødgrønne partiene åpner alle for lovendringer om den blir stående.

Werner Juvik

Aleris/Stendi:

Den blir beskrevet som «sprikende», «nedslående» og «urovekkende»: Slik er Aleris-dommen

Onsdag ble dommen i Aleris-saken avsagt i Oslo tingrett. Dommen sies å være en prøvesak for retten til fast ansettelse, men små detaljer har ført til svært forskjellig utfall for de 24 saksøkerne.23.08.2019
14:33
28.08.2019 08:50

tori@lomedia.no

Dommen i saken hvor 24 selvstendig næringsdrivende miljøarbeidere saksøkte Aleris Ungplan & BOI, nå Stendi, med krav om fast ansettelse og etterbetaling av lønn, feriepenger og pensjon, er beskrevet som et nederlag for saksøkerne og en seier for Stendi. Saksøkernes advokat kalt dommen for «sprikende» og «nedslående», og flere politikere mener at dommen er urovekkende.

Men dommen er komplisert.

p

For saksøkerne og Fagforbundet har hovedspørsmålet vært hvorvidt de 24 var å anse som arbeidstakere, og ikke som selvstendig næringsdrivende oppdragstakere. Her var dommerne splittet, og behandlet kun spørsmålet i 17 av sakene.

Hør hele historien om Aleris-saken i podkasten Rørsla:

(Fra 15.01.2019) Abonner på Rørsla i Apple podkaster, Google podcasts, Spotify, eller der du hører podkaster!

Store deler av dommen er avsagt under dissens, og begge sider har innkassert betydelige prinsipielle seiere:

• Stendi fikk medhold i at saksøkerne ikke kunne kreve etterbetaling for lønnskrav som stammer fra før datoen for stevningen. Dette la sterke føringer for behandlingen av de 24 sakene.

• 11 av de 24 har fått medhold i at de var å anse som arbeidstakere, i tråd med saksøkernes påstand. Erstatningen ble likevel langt mindre enn kravene.

• Seks av de 24 ble fortsatt klassifisert som selvstendig næringsdrivende oppdragstakere, i tråd med Stendis påstand.

• Sju av saksøkerne ble ikke klassifisert fordi de ikke hadde økonomiske krav etter datoen for stevningen. To av dem har likevel fått erstatning og /eller oppreisning for andre forhold.

• Stendi er dermed fullstendig frifunnet i 11 av sakene.

• Stendi må totalt betale litt over en million kroner i erstatning og oppreisning til 12 av saksøkerne. Kravene var på til sammen 33 millioner kroner.

Behandlet pengekravene først

I pressemeldingen fra Stendi heter det at selskapet har vunnet fram fullstendig i 11 av de 24 sakene. Men det stemmer ikke helt. Det var nemlig bare seks av de 24 saksøkerne retten anså som reelt selvstendig næringsdrivende, i tråd med Stendis påstand.

Årsaken til at Stendi likevel ble fullstendig frifunnet i de andre fem sakene, er at retten valgte å behandle pengekravene først.

Etter å ha falt ned på en metode for å behandle de økonomiske kravene, var det sju av saksøkerne som ikke ville nådd fram med sine økonomiske krav. Retten tok dermed ikke stilling til hvorvidt de var å anse som arbeidstakere. To av de sju fikk likevel erstatning eller oppreisning, og Stendi ble dermed ikke frifunnet fullstendig i disse sakene.

I 11 av sakene kom retten til at saksøkeren var reell arbeidstaker. Ser man bare på dette, fremstår det som at saksøkerne vant fram i større grad enn Stendi i det mest sentrale spørsmålet. Likevel ble erstatningsutmålingene veldig små, på grunn av metoden disse ble beregnet etter.

Slik konkluderte dommerne

Utgangspunktet for saksøkernes krav på til sammen 33 millioner kroner, var at den avtalte timeprisen de hadde hatt som oppdragstakere skulle regnes som grunnlønn, og feriepenger, pensjon og overtidstillegg komme utenom dette. Dette fikk de ikke medhold i.

Saksøkerne krevde også etterbetalinger av lønn og andre ytelser flere år bakover i tid. Flertallet av dommerne, bestående av fagdommeren og meddommeren fra arbeidsgiversiden, kom under tvil til at erstatning for tapt lønn og ytelser kun ville beregnes fra tidspunktet for stevningen.

Begrunnelsen la blant annet vekt på at konsulentene hadde mottatt større honorarer enn de ville ha hatt i lønn som ansatt, og at kravene mot Stendi og andre selskaper i bransjen fra andre konsulenter potensielt kunne bli svært omfattende.

Omfattende dissens

Meddommeren fra arbeidstakersiden var uenig i denne konklusjonen, og mente at arbeidsgiver må bære de økonomiske konsekvensene av å feilklassifisere arbeidstakere.

Denne meddommeren mente at saksøkerne samlet hadde krav på oppunder 8 millioner i erstatning for tapt lønn, fremdeles godt under saksøkernes krav. Meddommeren landet også på at saksøkerne hadde krav på feriepenger for tre år bakover, og etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen.

Den samme meddommeren kom også fram til at alle de 24 reelt sett var arbeidstakere, men mente at flere av de 24 befant seg i grenseland.

I de seks sakene hvor retten kom til at saksøker var oppdragstaker, er altså konklusjonen avsagt under dissens.

p

Erstatning og oppreisning

Tolv av saksøkerne får ulike beløp i erstatning og/eller oppreisning. Begrunnelsene varierer for hver enkelt sak.

Noen av saksøkerne har jobbet som konsulent etter tidspunktet for stevningen, og har fått tilkjent lønn og ytelser som ansatt i denne perioden.

Noen av saksøkerne fikk avsluttet oppdragskontrakten fra Stendis side, men ble av retten ansett som fast ansatte. Disse har fått tilkjent erstatning for tapt lønn, med fradrag av annen inntekt de har hatt i perioden.

Flere har også fått oppreisning på bakgrunn av usaklig oppsigelse, ulovlig bruk av midlertidig stilling eller andre kritikkverdige forhold fra Stendis side.

Retten påpeker også at Stendi manglet viktig kompetanse som arbeidsgiver, med tanke på størrelsen på selskapet.

Veien videre

Det har tidligere vært spådd at denne saken kan gå hele veien til Høyesterett. Per i dag har partene en måned på seg til å bestemme om de vil anke dommen. Det vil være en individuell beslutning for hver av de 24.

Kim Pilgaard, som tidligere har stått fram i FriFagbevegelse, har allerede meldt at han i utgangspunktet ønsker å anke sin sak videre av prinsipielle årsaker. Pilgaard er en av de seks som ble klassifisert som oppdragstakere av rettens flertall.

Slik ble dommen for de 24 saksøkerne:

Saksøker 1: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren får også erstatning for inntektstap på grunn av ulovlig oppsigelse på 40 000 kroner, og oppreisning for ikke-økonomiske tap på kr 10 000.

Saksøker 2: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er også tilkjent kr 10 000 i oppreisning.

Saksøker 3: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent erstatning på 50 000 kroner, og oppreisning på 10 000 kroner.

Saksøker 4: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent erstatning på 15 000 kroner.

Saksøker 5: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 6: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er også tilkjent kr 10 000 i oppreisning.

Saksøker 7: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent kr 60 000 i erstatning for tapt lønnsinntekt, eventuell differanse mellom konsulenthonorar og tarifflønn, konsulenthonorar utbetalt etter stevningen skal inngå i feriepengegrunnlaget, innmelding i pensjonsavtale fra datoen på stevningen, og en oppreisning på 20 000 kroner.

Saksøker 8: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 9: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 10: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren får også oppreisning på 50 000 kroner.

Saksøker 11: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 12: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker. Saksøkeren ble tilkjent 200 000 i erstatning for inntektstap, og 30 000 kroner i oppreisning.

Saksøker 13: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 14: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 15: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren har også krav på feriepenger og etterinnmelding i pensjonsavtale fra datoen på stevningen, og fikk tilkjent en oppreisning på 20 000 kroner.

Saksøker 16: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende har vært ansatt som tilkallingsvikar etter at stevningen ble tatt ut. Saksøkeren fikk tilkjent 20 000 kroner i oppreisning.

Saksøker 17: Saksøkeren er å anse som reell arbeidstaker, men har ikke krav på erstatning eller oppreisning.

Saksøker 18: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 19: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren får også oppreisning på 50 000 kroner.

Saksøker 20: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende har vært fast ansatt etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 21: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 22: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent erstatning på 447 938 kroner og oppreisning på 30 000 kroner.

Saksøker 23: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 24: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.08.2019
14:33
28.08.2019 08:50Mest lest

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Alf Jørgen Schnell og Ninthu Paramlingam i kollektivet Reduser Husleia mener mange lever i uverdige boforhold på leiemarkedet. Bildet innfelt er hentet fra annonsen det et kott med skyvedører tilbys for 6.200 kroner måneden.

Ida Bing og husleie.no

Dette «klesskapet» ble leid ut for 6.200 kroner i måneden: – Leiemarkedet blir bare verre og verre

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

STENGT: Klokka 12 lørdag formiddag stengte butikkene i Oslo og ni nabokommuner. Dagligvarebutikker og apotek er det eneste unntaket.

Lene Svenning

Nytt korona-sjokk: Tusenvis av ansatte i varehandelen på Østlandet står i fare for å bli permittert

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

SAKSØKER: Hege Berit Østgård er blant de 231 Industri Energi-medlemmene som går til gruppesøksmål mot Aker BP.

Jan Inge Haga

Hege Berit fikk hakeslepp da bedriften ville fjerne sluttpakken: – Respektløst overfor oss ansatte

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

SYKEMELDT: Da kollegaene ble permittert stoppet også bedriften å betale sin del av sykelønna til Frank Robert Neerland.

Aina Fladset

Frank Robert ble fratatt sykelønn da bedriften permitterte ansatte: – Overraskende

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

RÅD: Meld deg inn i ei fagforeining, sjekk dokumentasjonen, ikkje ver redd for å stille spørsmål og frem lønnskrav så tidleg som mogleg. Det er råda frå Monica Hanssen og organisasjonsarbeidar Knut Skåle i Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Sjåfør Monica får etterbetalt 82.000 kroner: – Det er ikke gøy å gå til sak, men det skal være lov å være syk

Håvard Sæbø

Arbeidstilsynet sladder lønna på underbetalte arbeidere. Nå må Røe Isaksen svare på hvorfor

Kjersti Stenseng

Kjersti Stenseng

Jan-Erik Østlie

Arbeiderpartiet har mistet over 5.000 medlemmer

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Forbundsleder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Jan-Erik Østlie

Regjeringens nye veiselskap kan bli lagt ned. Fire LO-forbund mener det holder med Statens vegvesen

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

STENGES: Kjøpesentrene i nye 15 kommuner på Østlandet holder stengt fra og med mandag.

Erlend Angelo

Permitteringer i vente i ytterligere 15 kommuner: – Det er dramatisk å stenge ned kjøpesentrene

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Erlend Wiborg (Frp) er leder av arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget

Sissel M. Rasmussen

Frp ville ikke være med på å forlenge AAP-perioden

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Koronapandemien har bokstavelig talt kostet både helsedirektør Bjørn Guldvog og FHI-direktør Camilla Stoltenberg dyrt, i form av titusenvis av overtidstimer til både ledere og øvrige ansatte. Den regningen må også helseminister Bent Høie (her på skjermen bak) forholde seg til.

Lise Åserud / NTB

FHI-ansatte jobbet over 300 timer overtid i 2020 – ledere fikk millioner i kompensasjon

Kronikk

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

De polske arbeiderne nektet å være servile da de ble advart mot å «bite hånda som matet dem». Jeg har dessverre ingen slike forventninger til Høyre, skriver Jonas Bals.

Tormod Ytrehus

«Laksemilliardæren betaler Høyres valgkamp, men ikke lønn til sine polske ansatte»

Kommentar

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Erna Solberg sa selv fra Stortingets talerstol at hun vet at krisen slår skjevt ut, skriver Tirild Rustand Halvorsen. (Arkivfoto)

Jan-Erik Østlie

«Regjeringen snakker som om deres egen kompensasjonsordning er perfekt. Det er den ikke»

Bent Høie

Bent Høie

Leif Martin Kirknes

Skjenkereglene endres: – For tidlig, mener Bent Høie

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

BESKYTTER ARBEIDSPLASSER: Rune Mjelde (til venstre), hovedtillitsvalgt i Store Norske, og Svein Jonny Albrigtsen, leder av LO Svalbard, mener at det fortsatt kan hentes ut kull fra Gruve 7 på Svalbard selv om kullkraftverket i Longyearbyen legges ned.

Katharina Dale Håkonsen

Rune og Svein Jonny kjemper for arbeidsplassene i den siste norske kullgruva på Svalbard

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

FERDIG: Deni Taramov er ferdig for student for denne gang. Nå søker han jobber.

Marius Fiskum

Deni ble permittert uten dagpenger og så seg nødt til å slutte på studie: – Jeg følte på en skam

Se bildene

Kronprins Haakon møtte onsdag fem ansatte i Sporveien for å høre om hvordan de har holdt hjulene i gang i kollektivtransporten i Oslo gjennom hele koronapandemien. De ansatte var representert med en trikkefører, en servicemedarbeider, en baneansatt, en bussjåfør og en konserntillitsvalgt i Sporveien

Kronprins Haakon møtte onsdag fem ansatte i Sporveien for å høre om hvordan de har holdt hjulene i gang i kollektivtransporten i Oslo gjennom hele koronapandemien. De ansatte var representert med en trikkefører, en servicemedarbeider, en baneansatt, en bussjåfør og en konserntillitsvalgt i Sporveien

Lise Åserud / NTB

Trikkeførere og bussjåfører fikk takk av kronprinsen for å holde hjulene i gang under pandemien

Joe Biden må være modig og handle raskt, mener fagforeningsleder i amerikansk LO, Cathy Feingold.

Joe Biden må være modig og handle raskt, mener fagforeningsleder i amerikansk LO, Cathy Feingold.

NTB Scanpix

Her er amerikansk fagbevegelses krav til Joe Biden

Gapet øker mellom de som tjener minst og de som tjener mest. Det haster å få snudd utviklingen, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø. (Arkivfoto)

Gapet øker mellom de som tjener minst og de som tjener mest. Det haster å få snudd utviklingen, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø. (Arkivfoto)

Ole Palmstrøm

Lavtlønte blir hengende etter. Dette vil SV gjøre for å snu utviklinga

VIL IKKJE HA LÅN: – Det er fint med stipend, men det er framleis urettferdig at vi som har betalt skatt og arbeidd ikkje får støtta vi burde fått, seier student og permittert hotellkokk Nathalie Mercadal.

VIL IKKJE HA LÅN: – Det er fint med stipend, men det er framleis urettferdig at vi som har betalt skatt og arbeidd ikkje får støtta vi burde fått, seier student og permittert hotellkokk Nathalie Mercadal.

Tormod Ytrehus

Studentar får ein korona-milliard i ekstra stipend: – Eg er ikkje imponert, seier hotelltilsett Nathalie


Flere saker