JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Saksøkernes advokat har betegnet dommen i Aleris-saken som «sprikende» og «nedslående». De rødgrønne partiene åpner alle for lovendringer om den blir stående.

Saksøkernes advokat har betegnet dommen i Aleris-saken som «sprikende» og «nedslående». De rødgrønne partiene åpner alle for lovendringer om den blir stående.

Werner Juvik

Aleris/Stendi:

Den blir beskrevet som «sprikende», «nedslående» og «urovekkende»: Slik er Aleris-dommen

Onsdag ble dommen i Aleris-saken avsagt i Oslo tingrett. Dommen sies å være en prøvesak for retten til fast ansettelse, men små detaljer har ført til svært forskjellig utfall for de 24 saksøkerne.


23.08.2019
14:33
28.08.2019 08:50

tori@lomedia.no

Dommen i saken hvor 24 selvstendig næringsdrivende miljøarbeidere saksøkte Aleris Ungplan & BOI, nå Stendi, med krav om fast ansettelse og etterbetaling av lønn, feriepenger og pensjon, er beskrevet som et nederlag for saksøkerne og en seier for Stendi. Saksøkernes advokat kalt dommen for «sprikende» og «nedslående», og flere politikere mener at dommen er urovekkende.

Men dommen er komplisert.

p

For saksøkerne og Fagforbundet har hovedspørsmålet vært hvorvidt de 24 var å anse som arbeidstakere, og ikke som selvstendig næringsdrivende oppdragstakere. Her var dommerne splittet, og behandlet kun spørsmålet i 17 av sakene.

Hør hele historien om Aleris-saken i podkasten Rørsla:

(Fra 15.01.2019) Abonner på Rørsla i Apple podkaster, Google podcasts, Spotify, eller der du hører podkaster!

Store deler av dommen er avsagt under dissens, og begge sider har innkassert betydelige prinsipielle seiere:

• Stendi fikk medhold i at saksøkerne ikke kunne kreve etterbetaling for lønnskrav som stammer fra før datoen for stevningen. Dette la sterke føringer for behandlingen av de 24 sakene.

• 11 av de 24 har fått medhold i at de var å anse som arbeidstakere, i tråd med saksøkernes påstand. Erstatningen ble likevel langt mindre enn kravene.

• Seks av de 24 ble fortsatt klassifisert som selvstendig næringsdrivende oppdragstakere, i tråd med Stendis påstand.

• Sju av saksøkerne ble ikke klassifisert fordi de ikke hadde økonomiske krav etter datoen for stevningen. To av dem har likevel fått erstatning og /eller oppreisning for andre forhold.

• Stendi er dermed fullstendig frifunnet i 11 av sakene.

• Stendi må totalt betale litt over en million kroner i erstatning og oppreisning til 12 av saksøkerne. Kravene var på til sammen 33 millioner kroner.

Behandlet pengekravene først

I pressemeldingen fra Stendi heter det at selskapet har vunnet fram fullstendig i 11 av de 24 sakene. Men det stemmer ikke helt. Det var nemlig bare seks av de 24 saksøkerne retten anså som reelt selvstendig næringsdrivende, i tråd med Stendis påstand.

Årsaken til at Stendi likevel ble fullstendig frifunnet i de andre fem sakene, er at retten valgte å behandle pengekravene først.

Etter å ha falt ned på en metode for å behandle de økonomiske kravene, var det sju av saksøkerne som ikke ville nådd fram med sine økonomiske krav. Retten tok dermed ikke stilling til hvorvidt de var å anse som arbeidstakere. To av de sju fikk likevel erstatning eller oppreisning, og Stendi ble dermed ikke frifunnet fullstendig i disse sakene.

I 11 av sakene kom retten til at saksøkeren var reell arbeidstaker. Ser man bare på dette, fremstår det som at saksøkerne vant fram i større grad enn Stendi i det mest sentrale spørsmålet. Likevel ble erstatningsutmålingene veldig små, på grunn av metoden disse ble beregnet etter.

Slik konkluderte dommerne

Utgangspunktet for saksøkernes krav på til sammen 33 millioner kroner, var at den avtalte timeprisen de hadde hatt som oppdragstakere skulle regnes som grunnlønn, og feriepenger, pensjon og overtidstillegg komme utenom dette. Dette fikk de ikke medhold i.

Saksøkerne krevde også etterbetalinger av lønn og andre ytelser flere år bakover i tid. Flertallet av dommerne, bestående av fagdommeren og meddommeren fra arbeidsgiversiden, kom under tvil til at erstatning for tapt lønn og ytelser kun ville beregnes fra tidspunktet for stevningen.

Begrunnelsen la blant annet vekt på at konsulentene hadde mottatt større honorarer enn de ville ha hatt i lønn som ansatt, og at kravene mot Stendi og andre selskaper i bransjen fra andre konsulenter potensielt kunne bli svært omfattende.

Omfattende dissens

Meddommeren fra arbeidstakersiden var uenig i denne konklusjonen, og mente at arbeidsgiver må bære de økonomiske konsekvensene av å feilklassifisere arbeidstakere.

Denne meddommeren mente at saksøkerne samlet hadde krav på oppunder 8 millioner i erstatning for tapt lønn, fremdeles godt under saksøkernes krav. Meddommeren landet også på at saksøkerne hadde krav på feriepenger for tre år bakover, og etterinnmelding i tjenestepensjonsordningen.

Den samme meddommeren kom også fram til at alle de 24 reelt sett var arbeidstakere, men mente at flere av de 24 befant seg i grenseland.

I de seks sakene hvor retten kom til at saksøker var oppdragstaker, er altså konklusjonen avsagt under dissens.

p

Erstatning og oppreisning

Tolv av saksøkerne får ulike beløp i erstatning og/eller oppreisning. Begrunnelsene varierer for hver enkelt sak.

Noen av saksøkerne har jobbet som konsulent etter tidspunktet for stevningen, og har fått tilkjent lønn og ytelser som ansatt i denne perioden.

Noen av saksøkerne fikk avsluttet oppdragskontrakten fra Stendis side, men ble av retten ansett som fast ansatte. Disse har fått tilkjent erstatning for tapt lønn, med fradrag av annen inntekt de har hatt i perioden.

Flere har også fått oppreisning på bakgrunn av usaklig oppsigelse, ulovlig bruk av midlertidig stilling eller andre kritikkverdige forhold fra Stendis side.

Retten påpeker også at Stendi manglet viktig kompetanse som arbeidsgiver, med tanke på størrelsen på selskapet.

Veien videre

Det har tidligere vært spådd at denne saken kan gå hele veien til Høyesterett. Per i dag har partene en måned på seg til å bestemme om de vil anke dommen. Det vil være en individuell beslutning for hver av de 24.

Kim Pilgaard, som tidligere har stått fram i FriFagbevegelse, har allerede meldt at han i utgangspunktet ønsker å anke sin sak videre av prinsipielle årsaker. Pilgaard er en av de seks som ble klassifisert som oppdragstakere av rettens flertall.

Slik ble dommen for de 24 saksøkerne:

Saksøker 1: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren får også erstatning for inntektstap på grunn av ulovlig oppsigelse på 40 000 kroner, og oppreisning for ikke-økonomiske tap på kr 10 000.

Saksøker 2: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er også tilkjent kr 10 000 i oppreisning.

Saksøker 3: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent erstatning på 50 000 kroner, og oppreisning på 10 000 kroner.

Saksøker 4: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent erstatning på 15 000 kroner.

Saksøker 5: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 6: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er også tilkjent kr 10 000 i oppreisning.

Saksøker 7: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent kr 60 000 i erstatning for tapt lønnsinntekt, eventuell differanse mellom konsulenthonorar og tarifflønn, konsulenthonorar utbetalt etter stevningen skal inngå i feriepengegrunnlaget, innmelding i pensjonsavtale fra datoen på stevningen, og en oppreisning på 20 000 kroner.

Saksøker 8: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 9: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 10: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren får også oppreisning på 50 000 kroner.

Saksøker 11: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 12: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker. Saksøkeren ble tilkjent 200 000 i erstatning for inntektstap, og 30 000 kroner i oppreisning.

Saksøker 13: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 14: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 15: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren har også krav på feriepenger og etterinnmelding i pensjonsavtale fra datoen på stevningen, og fikk tilkjent en oppreisning på 20 000 kroner.

Saksøker 16: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende har vært ansatt som tilkallingsvikar etter at stevningen ble tatt ut. Saksøkeren fikk tilkjent 20 000 kroner i oppreisning.

Saksøker 17: Saksøkeren er å anse som reell arbeidstaker, men har ikke krav på erstatning eller oppreisning.

Saksøker 18: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 19: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren får også oppreisning på 50 000 kroner.

Saksøker 20: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende har vært fast ansatt etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 21: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 22: Saksøkeren var å anse som reell arbeidstaker. Saksøkeren er tilkjent erstatning på 447 938 kroner og oppreisning på 30 000 kroner.

Saksøker 23: Flertallet har ikke tatt stilling til om saksøkeren er reell arbeidstaker, fordi vedkommende ikke har krav som kan dateres etter at stevningen ble tatt ut. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Saksøker 24: Saksøkeren var ikke å anse som arbeidstaker. Aleris/Stendi frifinnes i denne saken.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.08.2019
14:33
28.08.2019 08:50Mest lest

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Rune Breivik i huset hjemme på Hellesøy utenfor Bergen.

Paul S. Amundsen

Alenepappa Rune har kjempa i ti år for å bli trodd. Nå beklager Nav

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Om du jevnlig jobber foran en dataskjerm og skjermarbeidet utgjør en betydelig del av arbeidet ditt, har du rett til å få både synsundersøkelse og databrille dekket av arbeidsgiver.

Colourbox

Gratis briller fra arbeidsgiver: Dette bør du vite

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

INGEN STREIK: Partene i statsoppgjøret landet en enighet seks timer på overtid Her er LO Stat-leder Egil André Aas (nr. to f.v.), kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (f.h.), personaldirektør Gisle Norheim i staten, og leder Anders Kvam i Akademikerne stat (t.v.).

Morten Hansen

Sjekk lønnshoppet for statsansatte

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Erna Solberg diskuterer med statsrådene Henrik Asheim og Abid Raja.

Stian Lysberg Solum / NTB

Pensjon: Her vil regjeringen kutte

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Tillitsvalgt Kateryna Bilokin mener at deler av bonusen kunne blitt brukt til andre viktig tiltak i bedriften.

Erlend Angelo

Ikea-ansatte får mer enn en månedslønn i bonus. Men tillitsvalgte Kateryna jubler ikke

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

SKIKKELIG SKUFFA: – Jeg ble så irritert over årets lønnsoppgjør, sier Marit Berg.

Katharina Dale Håkonsen

Mens topplønte i staten fikk 5.700 kroner mer i lønn, fikk resepsjonsvakt Marit 1.700: – Jeg ble så irritert

Statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg (H).

Jan-Erik Østlie

Faktasjekk: Nei, en vanlig familie får ikke 14.000 i skattelette med årets forslag til statsbudsjett

Nytt om navn:

Espen Barth Eide

Espen Barth Eide

Sissel M. Rasmussen

Espen Barth Eide risikerer å miste sikker stortingsplass for Ap

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

I GANG: Meklinga i statsoppgjøret går inn i sluttfasen. Mandag startet LO Stat-leder Egil André Aas (t.v.), mekler Richard Saue (f.h.), riksmekler Mats Wilhelm Ruland og personaldirektør i staten Gisle Norheim innspurten.

Alf Ragnar Olsen

Staten har sagt at pengene er brukt opp – nå har de tre dager på seg til å unngå streik i staten

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

– Menneskelig sett skjuler det seg en personlig svært krevende situasjon bak dommen, sier advokat Anne-Lise Rolland.

Tri Nguyen Dinh

Alenemoren ble sagt opp og sto uten inntekt. Nå kan hun få fast jobb og 300.000 i erstatning

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

– Det å avholde uravstemning over resultatet i et tariffoppgjør er ikke lovpålagt, men det anbefales, sier Fafo-forsker Kristine Nergaard. (Illustrasjonsfoto)

Tormod Ytrehus

Lønnsoppgjøret: Disse får ikke stemme i uravstemning

Imagebroker/Martin Siepmann

Full ordkrig: Wizz Air-sjefen kaller fagbevegelsen barnslig

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Oljearbeider Øyvind Jahren mener det er urettferdig at ikke innleide skal ha samme bonuser som det de fast ansatte får.

Ole Palmstrøm

Innleide Øyvind krever samme bonuser som fast ansatte i bedriften

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Sjefene vektlegger omsorg og motivasjon av sine arbeidere, ifølge den nye undersøkelsen. (Illustrasjonsbilde)

Ole Palmstrøm

Dette tenker sjefen når du jobber fra hjemmekontor

Håvard Sæbø

Bussjåførene vant folkets støtte: – På 13 år har vi mistet 40.000 i årslønn. Det ser vi på som et tyveri

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

SAVNER TRYGGHETEN: Assisterende varehussjef Omed Poor er veldig glad i arbeidsplassen sin, og vil at alt skal være på stell på Ikea Furuset.

Jan-Erik Østlie

Ikea-lederen måtte selv stoppe en tyv: – Savnet av vekterne er stort

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

VARSLET: – Det er som ventet. Regjeringen og Stortinget har fått mange advarsler, sier Henny-Kristin Navarsete.

Ole Palmstrøm

Kritikerne mente oppsplittingen av Vegvesenet ville gi økte utgifter. Statsbudsjettet viser at de fikk rett

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Per Østvold (til høyre) og andre streikevakter blir pågrepet av politiet og kastet på glattcelle under Linjegods-streiken i Oslo i 1976.

Stein Marienborg/Arbeiderbladet/Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

Per Østvold (71) har både vært domfelt og dommer. Nå takker fagforeningskjempen av

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Av mer kritiske innvendinger løfter rapporten blant annet fram grovt undervurderte sammenhenger mellom kriser og forståelse for at alle sektorer rammes. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Ny rapport: Sjokkert over hvor dårlig forberedt Norge var da Covid-19 kom til landet

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

PASSE FORNØYD: Vigdis Rekdahl og Mats Jetlund var en del av forhandlingsdelegasjonen. LO Finans HK-leder Rekdahl sier hun er fornøyd med resultatet.

Erlend Angelo

Bankansatte får ny lønn: Her er resultatet


Flere saker