JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Endringene i AAP-regelverket har ført til at flere har havnet på sosialhjelp.

Endringene i AAP-regelverket har ført til at flere har havnet på sosialhjelp.

Illustrasjonsfoto: Eirik Dahl Viggen

Arbeidsavklaringspenger:

Flere går på sosialhjelp etter AAP-innstramminger

En ny rapport fra Nav viser at innstrammingene i AAP-ordningen har ført til en kraftig økning i uføretrygdede og sosialhjelpmottagere. Det er ikke blitt flere som er i arbeid.18.06.2020
09:10
18.06.2020 09:10

1. januar 2018 innførte regjeringen et nytt og strengere regelverk for å motta arbeidsavklaringspenger (AAP). I dag torsdag publiserer Nav den første, større rapporten som har studert effekten av innstrammingene.

Konklusjonen er klar: antallet som mottar arbeidsavklaringspenger ut over den ordinære perioden på fire år har stupt. Et viktig mål med innstrammingene var å få flere AAP-mottagere i jobb. Det har ikke skjedd. Istedet har regelendringene ført til en kraftig økning i uføretrygdede og sosialhjelpsmottagere.

– Som ventet finner vi en stor reduksjon i antallet som mottar AAP ut over ordinær mottaksperiode. Blant dem som har slutta, er det mange som har gått over til uføretrygd og sosialhjelp, mens vi ikke finner noen økning i overgangen til arbeid, sier Ivar Lima i Analyseseksjonen i Nav som har skrevet rapporten sammen med kollega Eirik Grønlien.

• Les også: 66.000 kroner mindre til AAP-mottakere under 25 år

Raskere avklaring

Arbeidsavklaringspenger er en ordning for personer som har nedsatt arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade, mange har allerede mottatt sykepenger i ett år uten å bli arbeidsføre.

Formålet er å sikre folks inntekt mens de er i medisinsk behandling eller utredning. Før regelendringene kunne AAP mottas i opptil fire år med mulighet for forlengelse, og det var ingen tidsbegrensing på hvor lenge man kunne få forlengelse.

1. januar 2018 ble det innført omfattende innstramminger. Vilkårene for å få forlengelse ble kraftig skjerpet, og med de nye reglene kan man kun få forlengelse i to år.

Resultatet er at antallet personer som mottar AAP i fem år eller mer er blitt mer enn halvert fra 7.600 til 3.500 personer.

Mange av disse har istedet fått uføretrygd. Det betyr at innstrammingene har bidratt til å nå målet om å få en raskere avklaring av arbeidsevne, konkluderer Nav.

For mange av dem som har fått innvilget uføretrygd kan det oppleves som en trygghet, sier Ivar Lima.

– Å gå over fra AAP til uføretrygd kan oppleves som positivt for den enkelte fordi det innebærer en varig inntekt. Men det er vanskelig å si om det er en positiv effekt for samfunnet å få flere raskere over på uføretrygd. Det kan tenkes at flere av disse kunne ha kommet i jobb om de kunne fortsatt på AAP, sier Lima.

• Les også: Christer (54) mistet AAP-en: – Jeg har ikke en krone

Må søke sosialhjelp

Samtidig er antallet personer som faller utenfor begge disse ordningene økt.

Over halvparten av dem som har mistet AAP etter regelendringene, har ikke fått innvilget uføretrygd. Mange av dem har blitt nødt til å søke sosialhjelp istedet.

Reglene for å få innvilget sosialhjelp er strenge – alle andre muligheter for å forsørge deg selv skal være prøvd ut først. Det betyr at du kan bli nødt til å selge bilen eller huset før du får sosialhjelp.

Dagsavisen har i en rekke artikler det siste halvannet året fortalt om tidligere AAP-mottagere som har blitt stående på bar bakke etter at AAP-endringene trådte i kraft.

Det er grunn til å tro at flere har fått det vanskeligere økonomisk, bekrefter Ivar Lima i Nav.

– Regelverket for sosialhjelp ser på husholdningenes samlede inntekt. Hvis du for eksempel har en ektefelle som er i arbeid, risikerer du å ikke kvalifisere for sosialhjelp, sier han.

Det er en økning på om lag 800 personer hvert år som står uten inntekt fra verken jobb eller en statlig ytelse, sammenlignet med før AAP-regelendringene.

Nav-rapporten viser også at det er flere som går fra AAP til sosialhjelp blant dem under 30 år og blant dem som har psykiske lidelser.

• Les også: Jostein og Marita er i en håpløs situasjon etter AAP-endringer. De er sinte og frustrerte

Fått redusert inntekt

Siden AAP-endringene trådte i kraft har også antallet som er i jobb uten å motta AAP økt, men utviklingen kan ikke forklares med endringene, ifølge Nav.

Istedet har innstrammingene ført til at de som delvis var i jobb samtidig med at de mottok AAP nå har mistet ytelsen. Dermed har de også fått redusert sin totale inntekt.

– Ganske mange av dem som har slutta med AAP har en tilknytning til arbeidslivet, men det hadde de også før endringene. Innstrammingene har gjort det vanskeligere å være delvis i jobb og samtidig motta AAP ut over den ordinære perioden på fire år, sier Ivar Lima.

AAP utgjør 66 prosent av tidligere inntekt, med en minsteytelse på 2 G og en maksimal ytelse på 3,96 G. I 2018 utgjorde 2 G omtrent 190.000 kr. De som forsøger barn har i tillegg krav på et barnetillegg.

Innstrammingene i AAP-regelverket i 2018 medførte også et kutt i den ordinære stønadsperioden fra fire til tre år, effekten av dette kan først studeres fra 2021.

• Les også: Mistet AAP før operasjon: Nå må Torgeir og Torunn selge huset

Dette er arbeidsavklaringspenger (AAP)

* AAP er en ytelse man kan få etter ett år på sykepenger hvis man fremdeles har mindre enn 50 prosent arbeidsevne på grunn av sykdom eller skade.

* I løpet av AAP-tiden skal man bli avklart til enten å komme ut i arbeidslivet igjen eller komme over på uføretrygd.

* Tidligere kunne man få AAP i fire år og deretter søke om forlengelse til man var ferdig avklart.

* I 2017 vedtok Stortinget å kutte perioden med AAP fra fire til tre år, samt å stramme inn på vilkårene for å få utvidet perioden. Endringene trådte i kraft 1. januar 2018.

* Det ble samtidig innført en såkalt karenstid på 52 uker før man igjen kunne søke AAP. I den perioden har man ikke rett til andre ytelser enn eventuelt sosialhjelp.

* Sosialhjelp får man som regel bare hvis man ikke har en formue, eier ting av stor verdi eller kan forsørges av en ektefelle.

Kilder: Nav, NTB

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
18.06.2020
09:10
18.06.2020 09:10Mest lest

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

DROPPER ORDNING: Etter evaluering av ordningen og dialog med tillitsvalgte velger Jysk-ledelsen å kutte ut personlig tilbakemelding på iPadene.

Jysk

Butikkarbeidere følte seg presset. Nå dropper Jysk omstridt ordning

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Innsyn i et dokument skal normalt ta tre dager. UDI og departementene brukte nesten et år på å gi innsyn i dokumentet til høyre. Da var både arbeidssted, arbeidsgivers og arbeidstakers navn sladdet. Da viste det seg at FriFagbevegelse hadde hatt dokumentet i usladdet versjon i to år.

Torgny Hasås

UDI hemmeligholder navn på useriøs arbeidsgiver

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

TRIST: Inger Kristin Byberg i SSP er skuffa over dommen i Arbeidsretten, og at tilsette som har jobba i bransjen i tjue år ikkje skal ha krav på meir enn minstelønn

Tormod Ytrehus

Hotell- og restaurant-arbeidarar tapte lønnskamp: – Klar beskjed om at vi ikkje er så mykje verd

Debatt

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Trygge og gode arbeidsplasser kommer ikke av seg selv. De kommer fra fagforeningene, skriver Knut-Johannes Berg.

Bjørn Grimstad

«Når anbud blir et samfunnsproblem»

Peder Gjersøe

De får ofte skylda når folk ikke rekker ferga. Cato fikk en pistol mot hodet

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

IKKE REPRESENTERT: Leder for Fellesforbundet i Nord-Rogaland, Steffen Høiland (til venstre) mener det er påfallende at det største forbundet i privat sektor, Fellesforbundet, ikke har noen i regjeringsapparatet. Han får støtte fra forbundskollegaene Svein Erik Veie og Tommy Rannov Nystad.

Erlend Angelo

Tillitsvalgte kritiserer Støre: – Henter inn for mange karrierepolitikere

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

KAN SMILE: De tillitsvalgte ved Ringnes-anlegget på Gjelleråsen utenfor Oslo er meget fornøyd med at Ringnes beholder distribusjonen av varene selv. Fra venstre Roar Ellingvåg, Rune Christensen, Anita Andersen, Erik Torkelsen og Leif Ritter.

Erlend Angelo

Sosial dumping, ropte Ringnes-ansatte. Nå er 200 arbeidsplasser reddet

Frank Holtschlag/nyebilder

Slik ble løsningen på kulturstreiken

(Illustrasjonsfoto)

(Illustrasjonsfoto)

Leif Martin Kirknes

Hvor mye strøm kan vi lage ved å oppruste norske vann­kraft­verk?

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

SLAVEMERKET: Sulis-medaljen eller «slavemerket» som det også ble kalt, var et merke gruvearbeiderne måtte bære rundt halsen.

Stig-Audun Hansen / Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

«Slavemerket» som reiste arbeiderkampen på Norges nest største arbeidsplass

Kommentar

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Næringsminister Jan Christian Vestre er et eksempel til etterfølgelse, skriver ANB-redaktør Kjell Werner.

Sissel M. Rasmussen

«Den norske modellen er truet»

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

STRAMMER TIL: Det er påbud, forbud, regler, standarder, offentlige anskaffelser og infrastruktur som skal dra det grønne skiftet fremover, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Jan-Erik Østlie

Klimaministeren vil bygge ut mer vindkraft

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Connie Ravndal, betongarbeider i Implenia.

Jan Inge Haga

Nå har Connie (27) krav på egen damegarderobe, men hun mener det ikke er nok

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

TARIFF: NTL-nestleder Ellen Dalen mener tariffavtalen LO Stat, YS og Unio er på dekker behovene deres best.

Eivind Olai Kristiansen

Forskerforbundet vil sikre høytlønte i staten: Vurderer Akademikernes tariffavtale

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Steffen Høiland, regionrådet og LO i Nord- Rogaland.

Helge Rønning Birkelund

Innleieforbud i Oslo ikke nok: – Blir det forbud, flytter bare byråene ut

Debatt

Ole Palmstrøm

«Enda en arbeider som ikke kommer hjem fra jobb»

Fotomovimiento

Snart kan du booke et arbeidervennlig hotell til Spania-ferien

Sylvi Listhaug (Frp) ber om en garanti fra regjeringen om at avgiftene på drivstoff ikke settes opp.

Sylvi Listhaug (Frp) ber om en garanti fra regjeringen om at avgiftene på drivstoff ikke settes opp.

Leif Martin Kirknes

Frp etterlyser avklaring om avgift på bensin og diesel: – Hersker full forvirring

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

ANKER IKKE: Den spanske ambassaden i Oslo anker ikke dommen som gir de ansatte rett på feriepenger etter norsk lov.

Kai Hovden

Ambassaden anker ikke dommen: Nå får ansatte endelig utestående feriepenger utbetalt

Kommentar

Bjørn Dæhlie har flyttet fra Bø i Vesterålen.

Bjørn Dæhlie har flyttet fra Bø i Vesterålen.

Fredrik Hagen / NTB

«Kommunene må fratas friheten til å kunne senke formuesskatten lokalt»


Flere saker