JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

– Dagens pensjonssystem rammer dem med de tyngste jobbene, fastslår NNN-leder Anne Berit Aker Hansen.

Helge Rønning Birkelund

LO-kongressen

Folk med de tyngste jobbene har ikke råd til å gå av med pensjon, mener forbundsleder

– Noen ganger må vi erkjenne at vi har et problem, sier Anne Berit Aker Hansen.11.05.2022
12:58
12.05.2022 08:59

yngvil@lomedia.no

Hun leder det største LO-forbundet for arbeidere innen foredling av mat og drikke: Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund (NNN), som har 30.000 medlemmer.

Noen av LOs største forbund mener Norge har fått et pensjonssystem der taperne er folk med de tyngste jobbene, med lav utdanning, som begynte tidlig i arbeidslivet, og som må gi seg tidlig fordi de er utslitt.

Denne gruppa taper store summer i livsvarig pensjon med dagens system, fastslår NNN i et av sine forslag til LO-kongressen.

FriFagbevegelse har gått gjennom de 23 sidene med forslag om pensjon fra de ulike forbundene som er med i LO og fra lokale LO-organisasjoner, i forkant av LO-kongressen om to uker.

Flere ønsker seg et pensjonssystem som vil gi også dem som ikke klarer å stå lenge nok i arbeid, en pensjon som ikke fører dem under fattigdomsgrensa.

LO-ledelsen, lederne for LO-forbundene og økonomene i LO har diskutert seg fram til det omfattende pensjonspolitiske vedtaket de publiserte tirsdag. Det skal legges fram for de tillitsvalgte som er delegater på kongressen.

«Jeg har ikke råd til å gå av»

NNN-leder Anne Berit Aker Hansen mener vi allerede nå ser den virkelige effekten av pensjonsreformen. Den ble innført i 2011.

Hun forteller om medlemmer som skulle ønske de kunne gå av tidlig, men som sier «jeg har ikke råd til det». De har sjekket hva de sannsynligvis vil kunne ha å leve av, ved å gå inn på norskpensjon.no.

Aker Hansen har selv fagbrev i industriell matproduksjon og har vært tillitsvalgt på Freia.

– Noen ganger må vi erkjenne at vi har et problem, og det har vi nå, mener Aker Hansen.

NNN har det kanskje tydeligste forslaget til hvordan de mener at pensjonssystemet bør endres, for at folk som må gå av tidlig skal ha mulighet til det uten å bli fattige.

Forbundet vil at «levealdersjusteringen må endres slik at sliterne ikke får redusert pensjon».

Hva betyr levealderjustering? Jo. Folks pensjonspott i folketrygden fordeles på antallet år den enkeltes årskull blir forventet å leve. Slik blir den årlige pensjonsutbetalingen lavere og lavere i takt med at den gjennomsnittlige levealderen øker. Og det gjør den.

Bak alt dette ligger mantraet at det skal lønne seg å stå lenge i jobb. De som må gå av tidlig av helsemessige årsaker taper. De får mindre å leve av, fordi systemet gir en bedre alderspensjon til dem som står lenge i arbeid.

– Begynte du i jobb da du var 17-18 år, er det lenge å vente til du er 67, påpeker NNN-lederen. Langt fra alle klarer det, fastslår hun.

– Vi i NNN har ikke endret mening om dette.

Forbundet til Aker Hansen tilhørte det store mindretallet som stemte «nei» da LO-kongressen i 2005 ga sin støtte til pensjonsreformen. Kongressens flertall sa da et betinget «ja» til blant annet levealderjustering. Så ble pensjonsreformen innført i 2011.

LO vil ha egne ordninger

LO står fast ved sin støtte til pensjonsreformen, og innføringen av levealdersjustering.

LO-sekretariatet har dermed avvist forslaget fra NNN om å endre levealdersjusteringen.

Samtidig erkjenner LO at ikke alle kan jobbe lengre og sånn kompensere for den lavere pensjonen som følger av levealdersjusteringen, altså de som risikerer å få en pensjon «som ikke kan forsvares i et solidarisk samfunn», skriver LO-sekretariatet i forslaget til pensjonspolitisk vedtak.

Derfor må pensjonsnivåene heves for disse gruppene, mener LO. De trenger egne ordninger for å få en bedre pensjon.

LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad sier det er flere alternativer som kan ivareta sliterne.

– Jeg tror det mest nærliggende er å styrke og utvide «sliterordningen», sier Bjørnstad til FriFagbevegelse.

– Sliterordningen består av et begrenset fond i dag. Så hvem skal betale?

– En løsning for sliterne må ses som en del av helheten der arbeidsgiverne, staten og arbeidstakerorganisasjonene må involveres, svarer Bjørnstad. Han minner også om:

– Det offentlige har spart veldig mye penger på det nye pensjonssystemet og den høyere avgangsalderen for pensjonering.

Hva er «slitertillegget» i privat sektor?

Det er en avtale mellom partene i arbeidslivet som kom på plass i tariffoppgjøret i 2018. De som kan søke er folk som har fått innvilget AFP, er mellom 62–64 år når de vil ta ut slitertillegget, og har tjent mindre enn 720.000 kroner i gjennomsnitt de siste tre åra.

Tillegget er nå magert og utgjør rundt 3500 kroner i året, for folk født i 1957. Tillegget vil bli høyere ettersom pensjonsutbetalingene fra folketrygden blir dårligere, og vil for eksempel være rundt 25.000 kroner i året for folk født i 1963.

Uklart hvor mange det vil gjelde

LOs sjeføkonom viser til at det er uklart hvor stort problemet vil bli, altså hvor mange som ikke vil klare å stå lenge nok i arbeid til å få en pensjon å leve av.

– De som vil oppleve at de ikke klarer å stå lengre i jobb, må ivaretas, uansett hvor mange de er. Vi må finne løsninger for dem, sier Bjørnstad.

– Det er også mulig at folks helse og evne til å stå lengre i jobb kan bedres i takt med at levealderen øker, påpeker han.

– Pensjonssystemet øker forskjellene

Handel og Kontor, Fagforbundet, EL og IT Forbundet og flere vil ha inn «bedre pensjonssystemer» i LOs handlingsprogram.

Fagforbundet skriver i sitt forslag:

«Vi ser store svakheter i dagens pensjonssystemer, som gjør det nødvendig å styrke pensjonene til flere grupper, både de generelle og de avtalebaserte pensjonene. AFP og levealdersjustering er to stikkord. Men også det at pensjonen i dag er underregulert gjør det nødvendig med bedre ordninger.»

«Pensjonsreformen som ble innført i 2011 forsterker forskjellene i inntekt og levekår når vi blir pensjonister», fastslår både Fagforbundet og flere andre forbund og lokale LO-organisasjoner.

Dette erkjenner LO-sekretariatet. Pensjonsreformen har ført til at ulikhetene i pensjon vil vokse fordi muligheten til lange yrkesliv varierer med yrkesløp, den enkeltes helse og situasjonen i arbeidslivet, skriver LO-sekretariatet.

Vil tariffeste brede tjenestepensjonsordninger

NNN, El og IT Forbundet, NTL, LO i Oslo og LO i Trøndelag, foreslår å ta med at LO vil arbeide for å tariffeste brede kollektive tjenestepensjonsordninger.

De mener det er viktig fordi de innskuddsbaserte ordningene i privat sektor legger risikoen for dårlig avkastning på de ansatte.

«Slik det er nå, kan bedriftene legge om pensjonsordningene uten å forhandle med de ansatte.»

Pensjon er utsatt lønn, viser de til, og mener derfor de ansatte må få innflytelse over pensjonsordningene.

Mange foreslo pensjon fra første krone, i tjenestepensjonen man får fra arbeidsgiver. Det er fordi forslagene ble sendt inn før LO-kongressen som skulle vært holdt i fjor. Den ble korona-avlyst. Siden har den nye regjeringa fått lovfestet retten til pensjon fra første krone.

Slik er prosessen

• Lederne for de største forbundene i LO og den valgte ledelsen i LO sitter i LO-sekretariatet.

• De kom i går med forslag til et pensjonspolitisk vedtak på bakgrunn av de innkomne forslagene og diskusjoner i sekretariatet.

• Dette skal legges fram for LO-kongressen og så blir det debatt.

• Deretter skal en komité med tillitsvalgte på kongressen prøve å bli enige om et felles vedtak.

• Det hender at komiteens medlemmer ikke blir enige.

• Så blir det avstemning, og kongressens 327 delegater skal bestemme hva LOs pensjonspolitikk skal være de neste åra.

Pensjonssystemet ble endret

• Ble innført i 2011, av den Arbeiderparti-ledede regjeringa, med pensjonsreformen.

• LO ga sin støtte til hovedgrepene i pensjonsreformen i 2005, med en rekke forbehold.

• Pensjonsreformen skulle få ned de økende pensjonsutgiftene. Det viktigste grepet var «levealderjustering».

• Det betyr at pensjonen du har tjent opp skal fordeles på antallet år årskullet ditt blir forventet å leve. Så lenge levealderen til befolkningen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

• Folk som klarer å stå i arbeid lenge, og vente med å ta ut pensjon, vil få en langt høyere pensjonsutbetaling enn de som må gå av tidlig.

• Slik rammes folk som av helsemessige årsaker må gå av med pensjon tidlig. 

• Det er store forskjeller i levealder mellom typiske arbeiderklasseyrker og yrker middel- og overklassen har.

• Også uføres alderspensjon blir rammet av levealderjustering, selv om uføre ikke kan velge å stå lenger i jobb.

• Pensjonsutvalget offentliggjør sin evaluering av pensjonsreformen 15. juni. Utvalget ble utnevnt av forrige regjering.

Kilder: Nav, Statens pensjonskasse og SSB

11.05.2022
12:58
12.05.2022 08:59

Pensjonssystemet ble endret

• Ble innført i 2011, av den Arbeiderparti-ledede regjeringa, med pensjonsreformen.

• LO ga sin støtte til hovedgrepene i pensjonsreformen i 2005, med en rekke forbehold.

• Pensjonsreformen skulle få ned de økende pensjonsutgiftene. Det viktigste grepet var «levealderjustering».

• Det betyr at pensjonen du har tjent opp skal fordeles på antallet år årskullet ditt blir forventet å leve. Så lenge levealderen til befolkningen øker, må hvert årskull jobbe lenger enn det forrige for å oppnå samme pensjon.

• Folk som klarer å stå i arbeid lenge, og vente med å ta ut pensjon, vil få en langt høyere pensjonsutbetaling enn de som må gå av tidlig.

• Slik rammes folk som av helsemessige årsaker må gå av med pensjon tidlig. 

• Det er store forskjeller i levealder mellom typiske arbeiderklasseyrker og yrker middel- og overklassen har.

• Også uføres alderspensjon blir rammet av levealderjustering, selv om uføre ikke kan velge å stå lenger i jobb.

• Pensjonsutvalget offentliggjør sin evaluering av pensjonsreformen 15. juni. Utvalget ble utnevnt av forrige regjering.

Kilder: Nav, Statens pensjonskasse og SSB
Mest lest

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

TILSETTE HAR RETT PÅ TIPSEN: Tips er ei gåve som tilsette har eit rettskrav på, og som er eigendommen til tilsette. Det meiner LO-advokatane Håkon Angell og Fredrik Wildhagen som representerer dei tilsette på Hotel Bristol i Oslo og Fellesforbundet.

Tormod Ytrehus

Tilsette blir trekt i tips. No har dei saksøkt arbeidsgivaren

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Hadde Erna Solberg vært statsminister, hadde hun sørget for å gjeninnføre «karensåret» for syke og skadde som lever av arbeidsavklaringspenger (AAP). Karensåret betyr ett år uten penger, selv om man ikke er ferdig avklart i verken Nav eller helsevesen. Etter ett år kan man søke på nytt om AAP.

Jan-Erik Østlie

Erna vil gjeninnføre året uten penger for folk på AAP

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i møtet med avdeling 10 i Fellesforbundet. Her ved hovedtillitsvalgt Oksana Nilsen.

Tormod Ytrehus

Oksana ba om svar fra Støre: – Jeg tror ikke dere forstår hvor tøft vi har det

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

GRATULERER: I arbeidet med lovendringen har stortingspolitiker Tuva Moflag (lyst krøllete hår) hatt dialog med Zara-tillitsvalgte Alejandra Castro (t.v.). Nå er det tid for å feire. Zizzi-ansatte Mari Skogli (grønn genser) jubler med.

Leif Martin Kirknes

Butikkansatte jubler over lovendring: Nå skal heltid være normen

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Statsminister Jonas Gahr Støre (t.v.) inviterer LO og de andre partene i arbeidslivet til møte om nytt utvalg. Her fra møte med LO i samarbeidskomiteen.

Martin Guttormsen Slørdal

Støre kaller inn til toppmøte for å dempe prisene og renta

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Endre Sæther har fri annenhver fredag og mandag. Det er synonymt med langhelg på hytta.

Leif Martin Kirknes

Endre (63) jobber 80 prosent og får 90 prosent av lønna

– Denne saken viser hvor ille varslere i politietaten faktisk behandles, mener Alexander Karlsen.

– Denne saken viser hvor ille varslere i politietaten faktisk behandles, mener Alexander Karlsen.

Alf Ragnar Olsen

Politivarsleren Alexander ble etterforsket, utestengt og sykmeldt. Nå saksøker han staten

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

Mimir Kristjansson (R) er ikke nådig i kritikken sin av Hans Andreas Limi og Frps kutt i AAP-ordningen.

NTB/Ole Berg-Rusten, Torstein Bøe

Raser over Frp-kutt: – Et målrettet angrep mot de som har minst

Ole Palmstrøm

FHI-direktøren slår alarm: – Ekstremt risiko for at vi ikke klarer jobben vi er satt til å gjøre

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Det kan lønne seg å sjekke opplysningene om inntekt og skattetrekk som arbeidsgiveren din sender til Skatteetaten.

Colourbox

Du kan få baksmell hvis sjefen ikke betaler riktig skatt for deg. Dette må du sjekke

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Høyre mener ett år uten penger for syke folk som ikke er ferdig avklart i Nav, er med på å få fortgang i prosessen med å avklare dem for arbeid eller trygd. Det såkalte karensåret ble innført i 2018 av Solberg-regjeringa og fjernet av Støre-regjeringa i år.

Jan-Erik Østlie

Nav avviser Høyres påstand om arbeidsavklaringspenger

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

FRA RØD TIL BLÅ Elektriker-sjef Glenn Hjelkerud er Arbeiderparti-mann i hjertet, men forteller at han nå ikke lenger vil stemme Ap.

Knut Viggen

Elektriker-sjef Glenn fikk nok. Nå har Ap-mannen skiftet side

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

En person er anmeldt for vold under LOs kartellkonferanse på Gol i Hallingdal.

Ole Palmstrøm

Voldshendelse på LO-konferanse er politianmeldt

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Høyres alternative budsjett inneholder et kutt på 318 millioner kroner i regjeringas tannhelsereform.

Sissel M. Rasmussen

Kutt i tannhelsa: – Høyre gjør hullet i velferden enda større

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

NJF-leder Jane B. Sæthre advarer mot større avstand mellom folk og parti.

Ole Palmstrøm

Tillitsvalgte bekymret for Aps utvikling

Kommentar

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Det er ikke nok for Ap og Støre å servere «menigheten» det de ber om, skriver Kjell Werner.

Ole Palmstrøm

«Litt mer ydmykhet hadde nok vært på sin plass, Støre»

Kommentar

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Vi står overfor en mild versjon av Høyre. La dere ikke bli lurt, skriver Kjell Werner.

Herman Bjørnson Hagen

«Ikke la dere bli lurt av Høyre»

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

I varehandelen jobber mange ansatte ufrivillig deltid. Nå styrkes deres rett til en fulltidsstilling.

Martin Guttormsen Slørdal

Nå kommer lovendringen som styrker ansattes rett til heltidsstillinger

Eirik Dahl Viggen

Regjeringen vil fjerne fast støtte til Pårørendesenteret: – Jobben min er i fare

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Ulf Madsen fortsetter som forbundsleder i FLT

Jan-Erik Østlie

Ulf Madsen er enstemmig gjenvalgt som forbundsleder i FLT


Flere saker