Anne Myklebust Odland " />

Hanne Glemmestad (49) har blitt spurt om å sitte i FO-ledelsen to ganger før. Nå kunne hun endelig si ja

Hanne ble mormor 43 år gammel: – Tigeren kom fram i meg da. Jeg kjente et stort behov for å beskytte og verne om mine.
Hanne Glemmestad (49) begynte på sosialhøgskolen uten å vite hva en sosionom var. Nå skal hun lede sosionomene i FO.

Hanne Glemmestad (49) begynte på sosialhøgskolen uten å vite hva en sosionom var. Nå skal hun lede sosionomene i FO.

Nadia Frantsen

23.01.2020
09:05
23.01.2020 14:08

anne@lomedia.no

Hanne Glemmestad (49) husker godt den dagen datteren på 17 kom hjem og fortalte at hun var gravid. De gråt, og bestemte seg for å gå tur med bikkja. Praten gikk lettere ute, i nabolaget på Lena på Toten.

De første dagene etterpå var det følelsesmessig kaos hjemme. Glemmestad spurte seg selv hvordan livet ville bli. Datteren var dyktig og skoleflink. Det hun hadde sett for seg av datterens håp og drømmer, kom til å bli annerledes.

Mens datteren hadde en ung naivitet, tenkte Glemmestad på det som ville bli krevende. Datteren ville også flytte sammen med kjæresten som var like ung, men da satte hun foten ned.

– Tigeren kom fram i meg da. Jeg kjente et stort behov for å beskytte og verne om mine, sier hun.

Fire til å oppdra barnet

Datteren og barnet ble boende i huset i fire år. Der var de fire som mente noe om barneoppdragelsen: Hanne og ektemannen, barnemoren selv og lillesøsteren hennes. Men det var også fire fang og flere til å skifte bleie.

For å være nærest mulig familien, valgte hun å ta permisjon fra jobben som høgskolelektor på Lillehammer, og hun søkte seg til et rehabiliteringssenter på Toten. Der var hun leder fram til barnebarnet var to år.

– Det har alltid vært en selvfølge for meg å være tett på barna mine, sier hun.

– Hva gjorde denne erfaringen med deg?

– Jeg ble minnet på at det er mange som strever med ting. Dessuten er det livshendelser som legger erfaring til livet. Jeg er nok blitt mer robust.

Hun mistet søsteren sin da hun var 32 år. Foreldrene skilte seg da hun var 13. Hun har også selv vært gjennom en skilsmisse. Da hun inngikk nytt ekteskap med Viggo for 13 år siden, ble de fem, med hennes to døtre og hans sønn.

Nå klarer barna seg, og hun løsriver seg for å ta vervet i FO.

Har blitt spurt tre ganger

Dette er tredje gangen hun er blitt spurt om å stille til valg i FO. Selv om hun har hatt lyst før, måtte hun passe flokken sin hjemme. Nå er det bare mannen og bikkja hun reiser fra når hun skal ukependle til FO fra Gjøvik.

Da hun gikk på talerstolen på FOs landsmøte i november og presenterte seg før valget til ny forbundsledelse, var det uten en eneste nølende 'æ' eller 'ø' i setningene. Dette vil hun! Og å snakke for en forsamling, kan hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Hanne Glemmestad ble valgt inn i forbundsledelsen på FOs landsmøte i november. Her sammen med Mimmi Kvisvik, Marianne Solberg, Ole Henrik Kråkenes og Marit Selfors Isaksen. Foto: Adrian Nielsen

Hanne Glemmestad ble valgt inn i forbundsledelsen på FOs landsmøte i november. Her sammen med Mimmi Kvisvik, Marianne Solberg, Ole Henrik Kråkenes og Marit Selfors Isaksen. Foto: Adrian Nielsen

Adrian Nielsen

Hun har vært høgskolelektor og studieleder ved Høgskolen i Innlandet i til sammen syv år. CV-en er dessuten full av verv, blant annet som leder for Nasjonalt fagorgan for utdanning og forskning innen sosialt arbeid og velferdsfag, og politiker i Miljøpartiet de grønne.

Hver morgen har hun reist til Lillehammer, nå skal hun motsatt vei.

– Det er nå eller aldri! Jeg vil være i en posisjon der jeg kan påvirke fag og politikk. Det var ergerlig å la det gå fra seg de to gangene før da jeg ble spurt om å stille til valg, men familie har vært viktigst.

Disse fem skal lede FO de neste fire årene

Fra solstudio til sosionom

Glemmestad jobbet et år i solstudio på Gjøvik etter videregående, da en av kundene sa: «Du burde begynne på sosialhøgskolen. Det passer du til!» Hun begynte uten å vite hva en sosionom var.

– Jeg kjenner meg igjen i studentene. Mange er like forvirra som jeg var på hvor og hva de vil.

Etter første praksisperiode falt brikkene på plass. Hun jobbet på et eldresenter i Oslo og hadde en veileder som hjalp henne med å forstå kjernen i sosialt arbeid. Hun synes det er synd at det har blitt mindre praksis på studiet. Studentkullene er yngre enn før og arbeidsgivere kvier seg for å ta imot ungdommer til komplekse arbeidsoppgaver.

– Det er synd. Det var fargerike sosionomer som gjorde at jeg skjønte rollen. Jeg visste i grunnen ikke hva slags studie jeg hadde takket ja til. Engasjementet vokste fram underveis, sier hun.

Da hun gikk ut fra Diakonhjemmets sosialhøgskole i 1993, var hun idealistisk og motivert.

– Studiet endret meg som person. Selv om handlingsrommet kan være mindre enn man tror, har jeg heldigvis aldri blitt desillusjonert.

Sier fra om sutring

Det er ikke så lenge siden hun hadde et debattinnlegg på trykk i Fontene. Forfatterne av boka Pionerer i sosialt arbeid hevdet at «alt var bedre før». Det sa Glemmestad imot.

– Jeg liker boka veldig godt. Det er viktig at dagens sosialarbeidere kjenner fagets historie. Men jeg liker ikke at sosionomer devaluerer og snakker hverandre ned.

Hun synes også noen kan være bastante og unyanserte i Facebook-gruppene. Hun blir oppgitt av uttrykk som «Hvor er FO!» eller «Hva gjør FO?».

– Jeg vet at FO har jobbet mye med for eksempel autorisasjon, og så slenges det ut påstander om at forbundet ikke gjør noe. Samtidig betyr det nok at vi må bli tydeligere på hva vi gjør i saker, sier hun.

(Saken fortsetter under bildet)

Familie har vært viktigst for Hanne Glemmestad. Men nå klarer barna seg og hun kan løsrive seg for å ta vervet i FO.

Familie har vært viktigst for Hanne Glemmestad. Men nå klarer barna seg og hun kan løsrive seg for å ta vervet i FO.

Nadia Frantsen

Glemmestad har sittet i profesjonsrådet til sosionomene i seks år og vet at det er mange forventinger til henne om at sosialt arbeid må styrkes i Nav, og at hun er på banen i utdanningspolitiske spørsmål.

– Hva tror du at du har fått til om fire år?

– Da håper jeg at sosionomprofesjonen i større grad er anerkjent i alle samfunnstjenestene, altså at det finnes sosionomer i viktige posisjoner. Sosionom må bli en honnørbetegnelse.

Da hun nylig gjennomførte muntlig eksamen for studentene på Lillehammer, slo det henne hvor mye sosionomer kan. Om velferdstjenester, lovverk, relasjonelt metodisk arbeid.

– Det må være fantastisk å ansette en sosionom! Breddekompetansen vår er spisskompetanse.

Ballonglek på Nav-kontoret

Hvilke gylne øyeblikk vil Glemmestad huske, nå når hun forlater feltet for å bli forbundstopp? I sosialtjenesten på Vestre Toten traff hun mannen Viggo, som også er sosionom. Men bortsett fra det? Hun trekker fram etableringen av Nav-kontoret på Østre Toten, som hun var prosjektleder for da A-etat, trygdekontoret og sosialtjenesten skulle under samme tak. Kontoret åpnet i 2008, og hun var leder for både kommunal og statlig styringslinje i tre år.

Noe av det første hun gikk i gang med var å avklare forventninger, bygge felles kultur og avlive myter. På et seminar fikk hun medarbeiderne til å blåse opp ballonger og skrive fordommene sine på dem. Så bandt de ballongene til føttene og tråkket på dem. De ødelagte mytene ble lagt på et glass og hermetisert.

– Hvis man skal gå løs på en problemstilling, er det godt å bevege seg og ikke skulle prate om alt!

Trygdeskandalen

«Er du mest lik din mor eller far?» Det måtte Glemmestad svare på da hun søkte jobb som Nav-leder. I tillegg måtte hun gjennom kognitive og språklige tester før hun fikk stillingen. I dag er det færre sosionomer i Nav enn før, og det er ingen selvfølge at lederstillingen bekles av en sosialfaglig person. Glemmestad kjenner til at det er Nav-ledere med utdannelse fra Krigsskolen.

– Det er trist da, at ledere ikke har den grunnleggende fagforståelsen.

Kari sa opp etter ti år i Nav: - Jeg hadde ikke samvittighet til å jobbe der mer

– Hvordan havnet vi der at det ikke er en selvfølge i Nav å ansette sosionomer?

– Jeg tror det handler om hvilke ledere som fikk definere arbeidsområder og nødvendig kompetanse da et nytt direktorat skulle etableres. Vi kom skjevt ut fra hoppkanten. Det er i dag for få sosialfaglige ansatte i sentrale posisjoner, fra direktorat til departement, og som fylkesdirektører. Det er også mer eller mindre tilfeldig hva slags bakgrunn Nav-ledere har.

(Saken fortsetter under bildet)

Hanne Glemmestad skal bo i Oslo i ukedagene for å ha gåavstand til FO og reise hjem til Gjøvik i helgene.

Hanne Glemmestad skal bo i Oslo i ukedagene for å ha gåavstand til FO og reise hjem til Gjøvik i helgene.

Nadia Frantsen

Glemmestad synes det diskuteres for lite hva slags kompetanse Nav skal ha. I det siste har hun også grublet på hvordan trygdeskandalen kunne skje.

– Det er noe grunnleggende feil når sånt kan skje. Jeg har tenkt at det kanskje bunner i klassejustis. Behovet for å kontrollere dem som har minst. Jeg hørte nettopp på radioen at noen leger har fått store summer feilaktig utbetalt. Men så er det de som har fått små summer som er fengsla!

Som en av lederne i FO vil Glemmestad promotere kjernekompetansen alle Nav-kontor må ha.

– Nav er i sin natur sosialt arbeid, fordi det handler om å følge opp mennesker, enten vi løser, lindrer eller forebygger problemer, sier hun.

Nå ser Glemmestad fram til lagarbeidet i FO.

– Kjenner man kvalitetene til den enkelte, blir laget best. Det handler om å legge sitt beste i potten, sier hun.

Hanne Glemmestad

Medlem av arbeidsutvalget i FO og leder for profesjonsrådet for sosionomer

Fra Gjøvik

Utdannet sosionom og har master i velferdspolitikk

Gift med Viggo

To døtre på 20 og 23 år, og en bonussønn på 29 år. To barnebarn på ti måneder og seks år.

Var dette interessant? Vil du dele den med noen andre?
23.01.2020
09:05
23.01.2020 14:08