JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

laster inn

Fair Play Bygg Oslo

Her balanserer arbeideren uten sikring minst sju meter over bakken.

Et fall vil gjøre ham til et tall i Arbeidstilsynets sørgelig statistikk.

Fair Play Bygg Oslo

Her balanserer arbeideren uten sikring minst sju meter over bakken.

Et fall vil gjøre ham til et tall i Arbeidstilsynets sørgelig statistikk.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

Her setter arbeiderne livet på spill. Se skrekkbildene fra Arbeidstilsynet

Det skjer mellom 650–700 fallulykker hvert år som Arbeidstilsynet får melding om. Rundt 30 prosent skjer innen bygge- og anleggsvirksomhet.

torgny@lomedia

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, både når det gjelder arbeidsskadedødsfall og ikke-dødelige skader.

Siden 2019 har det vært 947 fallulykker i bygg og anlegg. 646 av dem har endt med alvorlige skader. Ni personer har mistet livet.

Tallene viser bare de ulykkene som er meldt til Arbeidstilsynet. Arbeidsgiverne har plikt til å melde inn alle arbeidsulykker til tilsynet. Tilsynet vet med sikkerhet at det er mange ulykker som ikke blir meldt inn.

Det er betydelige mørketall.

Arbeidstilsynet

Hvis planken snekkern står på glipper, kan en mann styrte i døden. I beste fall vil han bli hardt skadd.

De to som jobber på taket, jobber uten sikring. Han som snekrer under takutspringet, klamrer seg fast. Glipper taket, vil han skli ned til en uviss skjebne.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

Takstolene skal på plass. En mann balanserer på toppen av reisverket, en annen på toppen av en stige. Det skal lite til før en av dem faller.

Hvert år dør én til to arbeidere på norske byggeplasser etter at de har falt.

Arbeidstilsynet får melding om mellom 200 og 300 fallulykker på byggeplassene hvert år.

Arbeidstilsynet

Her mangler det minst et nivå på stillasen.

Når en skal male et fire etasjer høyt hus, holder det ikke med et stillase som bare når midt på tredje etasje. Den som jobber på det øverste nivået har ikke noe rekkverk som forhindrer fall.

Høyden fra der maleren jobber og ned til asfalten under målte Arbeidstilsynet til syv meter.

Arbeidstilsynet

Når snøen kommer blir det glatt på plankene.

Da Arbeidstilsynet kom til plassen, var det en arbeider som sto på toppen av gardintrappa og slo med slegga for å få laftetømmeret på plass.

Arbeidstilsynet

En kranbil løftet laftestokkene. Det var kraftig vind da Arbeidstilsynets inspektører kom.

Et vindkast som tok tak i laftestokken, ville feid mannen av gardintrappa og ned i kjelleren til et voldsomt møte med det nystøpte betonggulvet.

Torgny Hasås

Det er lov med stillas av treverk, men arbeidsplattformen skal være minst 60 cm bred. Det skal være rekkverk som hindrer at du faller ned hvis du faller bakover.

Her ser det ut til at stillaset er festet til veggen med noen klosser til panelen. Hvis panelbordet løsner, vil mannen på stillaset falle baklengs minst tre meter ned.

Vidar Sagmyr, Byggebransjens uropatrulje

En mann står på taket og maler på skrått underlag uten noen form for sikring.

Her blir malerarbeidet utført uten stillas, men fra stige. En stige er ingen arbeidsplattform. En stige skal kun brukes for å bevege seg fra et nivå til et annet.

Vidar Sagmyr, Uropatruljen

Med tre paller på toppen av en gaffeltruck kommer han som skal bytte lyspære høyt nok, men et lite skritt bakover eller til siden ville gitt fatale følger.

Mannen på toppen av pallene ville i beste fall fått store skader.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

Når man jobber på tak, skal man bruke sele. Hvis en mister balansen, skal selen holde deg fast slik at fallet stanses før en når bakken.

Vidar Sagmyr, Byggebransjens uropatrulje

Sommeren er en fin tid å jobbe på taket, men det er like hardt å falle om det er dårlig vær eller fint vær.

Her jobber de uten sikring med å legge om taket.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

Det er litt uklart om mannen står og arbeider i stigen eller om han er på vei opp eller ned fra taket. Stigen er for kort hvis den skal brukes til å komme seg opp og ned fra taket.

Hvis en skal jobbe med takutspringet, er hverken stige eller gardintrapp egna arbeidsplattformer. Da skal en bruke stillas.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

«Jeg skal bare...» Mange ulykker skjer når en bare skal gjøre en liten ting. Men det er like dødelig å falle om det er en liten eller en stor arbeidsoperasjon som skal gjøres.

Arbeidstilsynet

Det er viktig at huset får en vakker avslutning med utskjæringer og ornamenter som markerer mønet.

Men det er ikke verdt at den som monterer pynten utsetter seg for livsfare ved å balansere på en gardintrapp.

Det går greit så lenge han kan klamre seg til vindskia, men hvis han skal bruke kraft, for eksempel bruke hammeren, må han slippe taket.

Arbeidstilsynet

Idyllen slår sprekker. Det holder ikke med stillas bare på den ene siden av huset når en skal bygge på.

Mannen på tilbygget har hverken sele eller stillas. Et lite feiltrinn og han kan falle seks - sju meter ned.

Torgny Hasås

Før en støper et betongdekke, er ingenting ferdig.

En bjelke kan være løs, en lem er ennå ikke festet. Nettopp da er det viktig å bruke sele slik at et feiltrinn ikke fører til at du faller tre meter ned.

Torgny Hasås

Her er det stillas på flere sider av huset, men ikke der maleren jobber.

På et hus med mange utspring og ulike nivåer kan det være vanskelig å komme til med et stillas.

Men en får minst like store skader ved fall fra taket av et slikt hus.

Det fleste bildene er tatt av Arbeidstilsynet og Byggebransjens uropatrulje. To er tatt av Fair Play Bygg.

Tre hovedårsaker til fallulykker

I en gjennomgang av alle fallulykker innen bygg og anlegg fant Arbeidstilsynet tre hovedårsaker til at ulykkene skjedde.

Handlinger og atferd. Det er arbeidstakeren som har gjort en feil. Tilsynet understreker at det ikke betyr at det er arbeidstakerens skyld. «Det er viktig å forstå hvorfor arbeidstakeren handlet som hen gjorde. Mennesker handler ut fra de rammebetingelsene som gjelder, og mennesker gjør feil. Menneskelige feil kan i stor grad reduseres blant annet gjennom kvalitet i rekruttering, opplæring, styring og involvering», heter det i rapporten.

I 72 prosent av ulykkene fant tilsynet mangler ved ledelsen av arbeidet. Det dreier seg om mangelfull planlegging, manglende risikovurdering og at farer ikke ble identifisert.

I 77 prosent av ulykkene var lokale farer en medvirkende årsak til ulykken. De vanligste farene var dårlig sikret arbeidssted for eksempel trappehull uten rekkverk og mangler ved stillaset

Kilde: Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022

torgny@lomedia

Bygge- og anleggsvirksomhet er en av de mest ulykkesutsatte næringene i det norske arbeidslivet, både når det gjelder arbeidsskadedødsfall og ikke-dødelige skader.

Siden 2019 har det vært 947 fallulykker i bygg og anlegg. 646 av dem har endt med alvorlige skader. Ni personer har mistet livet.

Tallene viser bare de ulykkene som er meldt til Arbeidstilsynet. Arbeidsgiverne har plikt til å melde inn alle arbeidsulykker til tilsynet. Tilsynet vet med sikkerhet at det er mange ulykker som ikke blir meldt inn.

Det er betydelige mørketall.

Arbeidstilsynet

Hvis planken snekkern står på glipper, kan en mann styrte i døden. I beste fall vil han bli hardt skadd.

De to som jobber på taket, jobber uten sikring. Han som snekrer under takutspringet, klamrer seg fast. Glipper taket, vil han skli ned til en uviss skjebne.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

Takstolene skal på plass. En mann balanserer på toppen av reisverket, en annen på toppen av en stige. Det skal lite til før en av dem faller.

Hvert år dør én til to arbeidere på norske byggeplasser etter at de har falt.

Arbeidstilsynet får melding om mellom 200 og 300 fallulykker på byggeplassene hvert år.

Arbeidstilsynet

Her mangler det minst et nivå på stillasen.

Når en skal male et fire etasjer høyt hus, holder det ikke med et stillase som bare når midt på tredje etasje. Den som jobber på det øverste nivået har ikke noe rekkverk som forhindrer fall.

Høyden fra der maleren jobber og ned til asfalten under målte Arbeidstilsynet til syv meter.

Arbeidstilsynet

Når snøen kommer blir det glatt på plankene.

Da Arbeidstilsynet kom til plassen, var det en arbeider som sto på toppen av gardintrappa og slo med slegga for å få laftetømmeret på plass.

Arbeidstilsynet

En kranbil løftet laftestokkene. Det var kraftig vind da Arbeidstilsynets inspektører kom.

Et vindkast som tok tak i laftestokken, ville feid mannen av gardintrappa og ned i kjelleren til et voldsomt møte med det nystøpte betonggulvet.

Torgny Hasås

Det er lov med stillas av treverk, men arbeidsplattformen skal være minst 60 cm bred. Det skal være rekkverk som hindrer at du faller ned hvis du faller bakover.

Her ser det ut til at stillaset er festet til veggen med noen klosser til panelen. Hvis panelbordet løsner, vil mannen på stillaset falle baklengs minst tre meter ned.

Vidar Sagmyr, Byggebransjens uropatrulje

En mann står på taket og maler på skrått underlag uten noen form for sikring.

Her blir malerarbeidet utført uten stillas, men fra stige. En stige er ingen arbeidsplattform. En stige skal kun brukes for å bevege seg fra et nivå til et annet.

Vidar Sagmyr, Uropatruljen

Med tre paller på toppen av en gaffeltruck kommer han som skal bytte lyspære høyt nok, men et lite skritt bakover eller til siden ville gitt fatale følger.

Mannen på toppen av pallene ville i beste fall fått store skader.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

Når man jobber på tak, skal man bruke sele. Hvis en mister balansen, skal selen holde deg fast slik at fallet stanses før en når bakken.

Vidar Sagmyr, Byggebransjens uropatrulje

Sommeren er en fin tid å jobbe på taket, men det er like hardt å falle om det er dårlig vær eller fint vær.

Her jobber de uten sikring med å legge om taket.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

Det er litt uklart om mannen står og arbeider i stigen eller om han er på vei opp eller ned fra taket. Stigen er for kort hvis den skal brukes til å komme seg opp og ned fra taket.

Hvis en skal jobbe med takutspringet, er hverken stige eller gardintrapp egna arbeidsplattformer. Da skal en bruke stillas.

Vidar Sagmyr Byggebransjens uropatrulje

«Jeg skal bare...» Mange ulykker skjer når en bare skal gjøre en liten ting. Men det er like dødelig å falle om det er en liten eller en stor arbeidsoperasjon som skal gjøres.

Arbeidstilsynet

Det er viktig at huset får en vakker avslutning med utskjæringer og ornamenter som markerer mønet.

Men det er ikke verdt at den som monterer pynten utsetter seg for livsfare ved å balansere på en gardintrapp.

Det går greit så lenge han kan klamre seg til vindskia, men hvis han skal bruke kraft, for eksempel bruke hammeren, må han slippe taket.

Arbeidstilsynet

Idyllen slår sprekker. Det holder ikke med stillas bare på den ene siden av huset når en skal bygge på.

Mannen på tilbygget har hverken sele eller stillas. Et lite feiltrinn og han kan falle seks - sju meter ned.

Torgny Hasås

Før en støper et betongdekke, er ingenting ferdig.

En bjelke kan være løs, en lem er ennå ikke festet. Nettopp da er det viktig å bruke sele slik at et feiltrinn ikke fører til at du faller tre meter ned.

Torgny Hasås

Her er det stillas på flere sider av huset, men ikke der maleren jobber.

På et hus med mange utspring og ulike nivåer kan det være vanskelig å komme til med et stillas.

Men en får minst like store skader ved fall fra taket av et slikt hus.

Det fleste bildene er tatt av Arbeidstilsynet og Byggebransjens uropatrulje. To er tatt av Fair Play Bygg.

Tre hovedårsaker til fallulykker

I en gjennomgang av alle fallulykker innen bygg og anlegg fant Arbeidstilsynet tre hovedårsaker til at ulykkene skjedde.

Handlinger og atferd. Det er arbeidstakeren som har gjort en feil. Tilsynet understreker at det ikke betyr at det er arbeidstakerens skyld. «Det er viktig å forstå hvorfor arbeidstakeren handlet som hen gjorde. Mennesker handler ut fra de rammebetingelsene som gjelder, og mennesker gjør feil. Menneskelige feil kan i stor grad reduseres blant annet gjennom kvalitet i rekruttering, opplæring, styring og involvering», heter det i rapporten.

I 72 prosent av ulykkene fant tilsynet mangler ved ledelsen av arbeidet. Det dreier seg om mangelfull planlegging, manglende risikovurdering og at farer ikke ble identifisert.

I 77 prosent av ulykkene var lokale farer en medvirkende årsak til ulykken. De vanligste farene var dårlig sikret arbeidssted for eksempel trappehull uten rekkverk og mangler ved stillaset

Kilde: Ulykker i bygg og anlegg – rapport 2022