JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
ÅPEN FOR FLERE TILBYDERE: Per Arne Monsen har ikke noe i mot kommersielle aktører på attføringsfeltet.

ÅPEN FOR FLERE TILBYDERE: Per Arne Monsen har ikke noe i mot kommersielle aktører på attføringsfeltet.

Kai Hovden

Attføring på anbud:

Konkurranse i attføringsbransjen er bra, men dagens anbudsregime fungerer dårlig, mener Frisk-veilederen

Bedriftene som konkurrerer om å levere arbeidsmarkedstiltak til Nav er ikke rigget for å takle dagens anbudsregime, mener oppfølgingsveileder Per Arne Monsen i Frisk AS.16.10.2019
09:43
16.10.2019 12:14

kai.hovden@lomedia.no

Da Per Arne Monsens arbeidsgiver tapte Nav-anbudet på å levere arbeidsmarkedstiltakene oppfølging og avklaring, valgte han å skifte beite.

Etter femten år hos ProFlex AS, en VTA-bedrift i Arendal, forsvant Monsens jobb som følge av at bedriften tapte konkurransen om Nav-anbudet. Han valgte å gå over til anbudsvinneren Frisk AS, et stort kommersielt selskap.

– Jeg gikk noen runder med meg selv, men kom til at det viktigste for meg er å hjelpe andre i arbeid. Det får jeg mulighet til hos Frisk, forteller Monsen.

Han mener anbudsprosessen, slik den føres i dag, tapper de konkurrerende virksomhetene for store ressurser som kunne kommet brukerne til gode.

Thorbjørns firma har løst oppgaver for Nav i alle år. Her er hans melding til politikerne

En kraftanstrengelse

– Det er liten tvil om at andre arbeidsoppgaver må settes til side for å arbeide med anbudet. Samtidig skaper det stor usikkerhet blant de ansatte, som naturlig nok vil vite hvordan det går med prosessen, sier Monsen.

Dette har han selv erfart hos ProFlex.

– Jeg ble rett og slett bekymret for kollegaen min som skulle levere det ferdige anbudet. Han hadde en enorm arbeidsbyrde mens dette sto på, forteller Monsen.

VTA-bedriftene Monsen kjenner, er ikke rigget for å takle denne typen konkurranse.

– Det er for krevende for disse små og mellomstore bedriftene. Mange av de sentrale aktørene i bedriften må sette av tid til å drive med anbud, og dermed opplever jeg det som om deler av det som skal leveres til Nav opphører mens prosessen pågår, sier han.

Kan løses av andre

– Det er ikke slik at VTA-bedrifter drive disse Nav-tiltakene. Det kan være mer å hente på at slike som Frisk tar hele fylket og løser dette på en god måte via stordrift, påpeker Monsen.

Med både fylkes- og kommunesammenslåinger som bakteppe, mener Monsen det kan være nyttig med stordrift, slik Frisk er rigget, i attføringsbransjen.

p

– Jeg mener det er greit at større, og også kommersielle, aktører kommer på banen. Det finnes mange andre kompetente aktører som kan håndtere denne typen tiltak. Man må ikke ha erfaring fra VTA-attføring for å drive med oppfølging og avklaring. Her jobbes det med mennesker med andre utfordringer, og da kan det finnes mange veier inn i arbeidet vi gjør. Det handler om å kunne skape relasjoner og finne løsninger, sier Monsen.

Han innser at VTA-bedriftene vil få problemer med å nå opp i denne konkurransen. På den annen side trekker han frem fordelen ved å kunne jobbe i et større, koordinert system, slik han selv gjør i dag.

– Frisk er i hele Agder, og da er det slik at dersom jeg trenger en lagerjobb, og den ikke kan være i Arendal, så kan jeg kontakte mine kollegaer i Kristiansand, for eksempel. Vi kan jobbe i felles sak, i samme datasystem og ha samme faktureringssystem, sier Monsen.

– Det viktige for meg er at det fungerer og ikke går ut over brukerne, legger han til.

Mye for lite

Kontrakten anbudsvinneren får med Nav er på tre år med opsjon på et ytterligere år. Det mener Monsen er for lite.

– Jeg mener verdien av å ha dette på anbud svekkes ved at selve prosessen er så krevende. Lengre perioder kunne være en løsning. Seks år kunne være greit. Det gjør noe med sikkerheten for oss som jobber i bransjen, og ingen liker å være på anbud. Dette kan ikke sammenliknes med for eksempel anleggsbransjen, hvor man kan flytte rundt på maskiner og folk og leie disse ut til hverandre.

Monsen frykter at korte anbudsperioder kan gå ut over blant annet kompetansehevende tiltak for de ansatte, og at hyppige konkurranser til syvende og sist gir et dårligere tilbud til brukerne.

– Det går lang tid fra anbudet legges ut til vi som ny tilbyder er oppe og går hundre prosent, påpeker han.

En løsning hvor de ansatte følger med via virksomhetsoverdragelse vil være langt bedre, mener Monsen.

Det handler om mennesker

Hva så med de som vil hevde at selskaper som Frisk er velferdsprofitører som beriker seg på fellesskapets midler?

– Snu det på hodet – hvor går overskuddet i VTA-bedriftene? Man sier det går tilbake til brukerne, men hvordan? spør Monsen.

p

– Dette handler om mennesker, relasjoner og tillit. Vi skal være de beste til å gå ut og banke på dører for å finne løsninger for brukerne.

Men hva med å gjøre dette til en ren offentlig oppgave?

– Det har jeg diskutert noen ganger med meg selv og gode kollegaer. Se for deg at noen kommer inn for å jobbe i det offentlige. De skal ikke ha kontor, men en bil, et nettbrett eller en laptop og telefon. Oppgaven er å kjøre rundt for å skape nye løsninger. Jeg har liten tro på at det ville fungere i det offentlige, fordi lederne ikke våger å ha denne typen frittgående agenter. Men det er nettopp det som kreves for å få folk i jobb. Det handler om å ha god tid og frihet.

Monsen mener hele bransjen har godt av å få inn nye aktører som kan bidra med nye tanker. For ham er utvikling viktig.

– Ved å få nye aktører, som ikke er del av for eksempel VTA-systemet, vil det oppstå løsninger vi ikke har tenkt på tidligere. Utviklings- og forbedringsarbeid må heies på, og ikke ses på som en fiende. Jeg vil tro at private aktører tradisjonelt har vært flinkere til dette enn det offentlige.

Det for tidlig å si noe om brukererfaringer etter anbudsprosessen i Agder. Selv har Monsen tatt med seg sine klienter fra sin gamle arbeidsplass, og har kun arbeidet en drøy måned for sin nye arbeidsgiver.

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for de som har, eller i nær framtid forventer å få, innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er man arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og skal ha en arbeidskontrakt.

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle arbeidstakerens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere henne eller ham til vanlig jobb ved å produsere varer og tjenester.

Man kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve seg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Man kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Nav skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Kilde: Nav

16.10.2019
09:43
16.10.2019 12:14

Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA)

Hvem kan få varig tilrettelagt arbeid?

Varig tilrettelagt arbeid kan være aktuelt for de som har, eller i nær framtid forventer å få, innvilget uføretrygd og trenger spesiell tilrettelegging og oppfølging. Som deltaker i varig tilrettelagt arbeid er man arbeidstaker i henhold til arbeidsmiljøloven, og skal ha en arbeidskontrakt.

Hva inneholder varig tilrettelagt arbeid?

Arbeidet skal bidra til å utvikle arbeidstakerens ressurser gjennom tilrettelagt arbeid, og til å kvalifisere henne eller ham til vanlig jobb ved å produsere varer og tjenester.

Man kan også få permisjon fra skjermet virksomhet for å prøve seg på en vanlig arbeidsplass (hospitering). Formålet med hospitering er å legge til rette for en overgang fra skjermet til ordinær virksomhet. Man kan få permisjon for inntil seks måneder for å hospitere.

Varighet

Tiltaket er ikke tidsbegrenset. Nav skal likevel vurdere jevnlig om det kan være aktuelt med andre arbeidsrettede tiltak, utdanning eller ordinært arbeid.

Kilde: Nav
Mest lest

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

VIL UTVIKLE SEG: Helsefagarbeider Therese Madelen Nord-Kongskog vil gjerne ta en bachelorgrad for å kunne få mer ansvar og faglig utvikling i jobben.

Bjørn A. Grimstad

Helsefagarbeider Therese Madelen (33) vil bli sykepleier, men fagbrevet gir null poeng

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Olje- og energiminister Terje Aasland tror at vi ikke kommer til å oppleve dagens strømsituasjon i framtida.

Martin Guttormsen Slørdal

Aldri mer strømkrise, lover energiminister Aasland

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

DYRT: Det kan koste arbeidsgjevarar fleire hundre tusen kroner i bot, om dei får tilgang til epost dei ikkje har lov til. Datatilsynet har sett eksempel på arbeidsgjevarar som fekk tilgang til privat epost til tilsette.

Colourbox

Sjefen fekk alle e-postane til den sjukmelde: Det enda med 400.000 kroner i bot

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

SKYLDER PENGER. Christian Myhre (til venstre) og Egil Håberget mener selskapet Fibertec skylder dem mye penger. – Ikke har jeg fått lønn i samsvar med kontrakten, og arbeidstida har mange ganger vært noe annet enn det som står i kontrakten, sier Håberget.

Knut Viggen

Christian og Egil mener sjefen stjal lønna. Nå har de anmeldt arbeidsgiveren til politiet

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

ULOVLIG: – Det er ikke rett fram for en arbeidsgiver å trekke ansatte i lønn, sier Petter Dreier.

André Kjernsli

Kiosksjef truet en ansatt med lønnstrekk ved mobilbruk

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore  Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

PEKER UT SYNDEBUKKER Enova har vært mer opptatt av å få folk til å spise mindre rødt kjøtt enn å få folk til å energieffektivisere, hevder Nelfo-direktør Tore Strandskog. Han gir politikerne skylda for det han mener er Enovas vage mandat.

Knut Viggen

Ut mot grønn strømavgift: Forbrukerne får lite tilbake

Kommentar

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Under pandemien var det enklere for det gamle flertallet på Stortinget, som lå til høyre, å hente pengene til politikken sin med økt oljepengebruk. Det går ikke lenger, skriver Trygve Svensson.

Ole Berg-Rusten/NTB

«Hvordan hadde det vært om Listhaug og Solberg styrte nå?»

Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om deler av persontogtrafikken på Østlandet.

Flytoget skal forhandle med Jernbanedirektoratet om deler av persontogtrafikken på Østlandet.

Flytoget

Vy mister halvparten av togtrafikken på Østlandet

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Sjeføkonom i LO, Roger Bjørnstad, er svært skeptisk til Norges Banks rentepolitikk.

Jan-Erik Østlie

Rentehevingen kan føre til flere arbeidsledige, mener LOs sjeføkonom

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

HUSK: Du må ha sykmelding fra lege, og huske å si fra til sjefen din hvis du blir syk i ferien og ønsker deg ny ferie med lønn senere.

Colourbox.com

Syk i ferien? Dette kreves for at du får ny ferie med lønn

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

HEKTISK: For hovedtillitsvalgt Joachim Andersen ved Eramet Sauda bestod mandagen av mange telefoner og rigging til streik ved smelteverket.

Petter Pettersen

For første gang på 52 år er det streik ved smelteverket i industribygda

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

En innsatt i Skien fengsel angrep nylig en fengselsbetjent med kokende olje. I etterkant har reaksjonene vært mange.

NFF

Overfallet i Skien fengsel: – Uforståelig at en innsatt der får tilgang på kokende olje

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

INNSYN: Har telefonen din ein MDM`app har du god grunn til å sjekke kva arbeidsgjevar sjekkar av informasjon om deg. Du har også krav på å få vite kva informasjon appen samlar inn og korleis den blir brukt.

Øystein Windstad

Har du jobbtelefon? Du anar ikkje kva sjefen kan finne ut om deg

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

22. august er alle skolene i landet i gang. (Illustrasjonsfoto)

Colourbox

Her tas lærerne i LO ut i streik. Se lista over uttaket

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Deltidsarbeid gir lavere lønn og pensjon, og gjør det vanskeligere å søk boliglån. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

Rapport: Nesten halvparten av butikkansatte som jobber deltid har ikke valgt det selv

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Folk på Østlandet og Vestlandet er mest fornøyd med strømstøtteordningen. (Illustrasjonsfoto)

Brian Cliff Olguin

1000 personer har blitt spurt om strømstøtta. Se hva folk har svart her

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Håvard Haugen er ungdomstillitsvalgt og hovedtillitsvalgt for Industri Energi ved Hydro Årdal.

Egil Brandsøy

Håvard (26) tar mer ansvar i arbeidslivet enn eldre: – Vi må kjempe for godene

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Tidligere partitopp i Arbeiderpartiet, Trond Giske, er blitt leder av det største lokallaget i partiet – Nidaros Sosialdemokratiske Forum i Trondheim

Beate Oma Dahle / NTB

Giske går mot regjeringens planer om kraftutbygging

Debatt

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Energimarkedet undergraver framtidas fellesskap, skriver Aslak Sira Myhre.

Kai Hovden

«Nei, strøm er ikke vanskelig», skriver Aslak Sira Myhre

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

NTL-nestleder Ellen Dalen synes det er uheldig at mange sliter med å viske ut skillet mellom arbeid og hjem.

Ole Palmstrøm

Vi blander jobb og fritid mer etter pandemien: – Svært uheldig


Flere saker