JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
KRITISK: Både Arbeidsmandsforbundet (NAF) og LOs juridiske avdeling er kritiske til lønnssystemet for personlige trenere i Sats-kjeden.

KRITISK: Både Arbeidsmandsforbundet (NAF) og LOs juridiske avdeling er kritiske til lønnssystemet for personlige trenere i Sats-kjeden.

Eivind Olai Kristiansen

Sats gir garantert lønn til PT:

Kontrakter for personlige trenere får kritikk: – Risikoen veltes over på den enkelte

Sats-kjeden har endret arbeidskontrakter for personlige trenere, som følge av nye regler i arbeidsmiljøloven. Men LO er ikke fornøyd.28.01.2020
14:04
21.08.2023 17:14

ida.bing@lomedia.no

Etter at nye regelendringer i arbeidsmiljøloven trådte i kraft i januar 2019, er fast grunnsats for lønn i alle arbeidsavtaler et krav.

Treningskjeden Sats er en av aktørene som har måttet se over kontraktene sine på nytt, og skrive inn endringer som omhandlet en garantert rett til lønn.

Over ett år senere står de nye kontraktene klare, hvor det i et punkt på over 12 linjer står beskrevet hvilken garantilønn de ansatte får.

Blant annet står det i en mal for kontrakten at den ansatte har garantert lønn for 2 PT-timer i uka.

Ifølge en personlig trener i Sats-kjeden som FriFagbevegelse har vært i kontakt med, inneholder de nye avtalene en garantilønn som ikke strekker til.

– Selve argumentet for lovendringen var å ha garantert lønn. Men kun to vanlige PT-timer i uka er langt unna minstelønn, sier hun til FriFagbevegelse. Hun ønsker å ikke gå ut med navnet sitt, da belastningen og risikoen for egen jobb blir for stor ved å stå fram.

Se hele beskrivelsen om garantilønn for PT-ene nederst i saken.

Mange blir utbrente

Arbeidsavtalene til Sats har tidligere blitt sterkt kritisert. Avtalene legger opp til at selv om den personlige treneren er fast ansatt, er det opp til den enkelte å skaffe seg kunder, og tilrettelegge timene. Det får de heller ikke betalt for.

p

– Når timene settes opp med en kunde klokken sju om morgenen, en midt på formiddagen og to klokken ti om kvelden, så gjør folk seg utrolig tilgjengelige.

Hun legger til:

– Jeg vet om unge PT-er som er utbrente allerede i starten, fordi de føler de må ha kalenderen sin åpen hele tiden.

Selv mener hun at en fast ansettelse burde ha en konkret arbeidstid.

Da de fleste kundene trener på ettermiddags- og kveldstid, og hun som forelder har ikke anledning til å sette opp timer hver kveld.

Dermed får hun ikke jobbet så mye, og tjent like mye som hun skulle ha ønsket.

p

Kan bli satt til å vaske

Blir ikke antall arbeidstimer som står i kontrakten nådd, finner arbeidsgiver et annen type arbeid for å fylle opp timeantallet.

Ifølge arbeidsavtalen, som FriFagbevegelse har tilgang til, heter det at:

«Dersom Arbeidstaker ikke leverer timeantall i henhold til avtale, vil arbeidsgiver sette Arbeidstaker til annet arbeid som for eksempel renhold».

Dette arbeidet har en timelønn på et annet nivå, såkalt PT-Start lønn, som følger tariff på 137,50 kroner timen. De ekstra timene, betalt med start-lønn, er arbeid som PT-en FriFagbevegelse har vært i kontakt med beskriver som «hva som helst».

– Det kan være vasking av gulv, rengjøre treningsapparater og andre oppgaver, forteller PT-en, som jobber ved et senter i Oslo.

p

Forklaringen ligger i at hun tror sentrene ikke har nok jobb å tilby i utgangspunktet:

– Vi blir oppfordret til å sette opp et lavere antall timer, fordi de ikke har nok jobb. Hvis alle setter seg et mål om et høyt antall PT-timer i måneden med ulike kunder, så har de ikke nok arbeidsoppgaver for å fylle opp timeantallet til hver PT.

Hun poengterer at sentrene allerede har ansatte i renhold og barnepass.

Kan ikke ta ekstrajobb

Hun mener det er paradoksalt at PT-ene selv har ansvaret for å finne nye kunder og sette opp timer, men at de ikke blir betalt for å forberede timene og lage treningsplaner. Til FriFagbevegelse forteller hun at de nærmest opptrer som selvstendig næringsdrivende.

Samtidig har de ikke lov til å ta seg jobb som personlig trener på et annet, konkurrerende senter.

« … skal Arbeidstaker ikke påta seg lønnet eller ulønnet arbeid eller verv for andre», fremstår det av kontraktene som FriFagbevegelse har sett på.

Forbundssekretær Terje Mikkelsen i NAF mener kontrakten i seg selv gir lite forutsigbarhet.

– Lovens intensjon er at du skal ha forutsigbar inntekt, og det får du ikke her.

Han peker på at PT-en heller ikke får betalt for arbeidet de faktisk utfører, når planlegging og tilrettelegging av timer står utenfor lønnsutbetalingene.

p

– Ansvaret for å opparbeide seg timer blir lagt på den enkelte, og det er jo ikke rett. Det vanlige er at en viss tid avtales hvor du skal stå til disposisjon for arbeidsgiver. Men det er ikke tilfellet i disse avtalene, sier Mikkelsen.

LO-advokat: Uklart

I tillegg til å ha en garantert lønn basert på et visst antall PT-timer i uka, vil garantilønnen også ta utgangspunkt i hva PT-en historisk sett har levert av timer.

LOs juridiske avdeling mener beskrivelsen ikke sier noe om hva garantilønnen skal beregnes ut ifra.

– Lønnsbestemmelsen fremstår som uklar, og det gjør det vanskelig for de ansatte å skjønne hva som er garantilønnen, sier Tina Storsletten Nordstrøm, som er advokat i LOs juridiske avdeling, til FriFagbevegelse.

– Det er også vanskelig å forstå hvilken mengde arbeid man er garantert, legger hun til.

Norstrøm har sett på arbeidskontraktene for de personlige trenerne. Slik LO-advokatene ser det bør en slik garantilønnen basere seg på hva den enkelte faktisk har jobbet, og en forretningsanalyse av hvilket behov selskapet har for arbeidskraft fremover.

– Ut fra kontrakten ser det ikke ut som selskapet har gjort denne øvelsen, kommenterer Nordstrøm.

LO-advokaten mener det er flere momenter ved kontraktene som er uklare:

– Det fremstår som selskapet har lagt seg på et minste minimum og således veltet risikoen over på den enkelte PT. Dette skaper mindre forutsigbarhet for den ansatte.

p

For å sikre seg ytterligere har arbeidsgiveren lagt opp til en ordning hvor PT-ene kan pålegges renholdsoppgaver dersom de selv ikke klarer å fylle garantilønnen med PT-timer, forklarer Nordstrøm.

– Arbeidsgiveren er etter det nye regelverket forpliktet til og må tørre å ta en vurdering av hvilket behov de har for PT-timer i fremtiden og basere garantilønnen på den bedriftsøkonomiske vurderingen for den enkelte, kommenterer LO-advokaten.

Det er nok jobb, svarer Sats

Etter hva FriFagbevegelse erfarer, har det nå vært dialog om endringer av kontrakten mellom partene Arbeidsmandsforbundet (NAF) og HR-avdelingen i Sats, som er en del av Virke.

HR-manager Guri Johansen i Sats skriver i en epost til FriFagbevegelse at det er for tidlig å si hva som skal endres på i kontraktene fremover, men at de opplever å ha en god dialog med forbundet.

Johansen tilbakeviser at de ansatte oppfordres til å sette et lavere timeantall fordi det ikke er nok jobb.

– Det er i høyeste grad nok jobb til alle, vi har kontinuerlig stillingsutlysninger hvor vi søker etter PT liggende ute. Vi har anmodet om at de setter et reelt timeantall i avtalene slik at de klarer å levere i henhold til avtale, det er verken i deres eller SATS sin interesse at de skal gjøre annet arbeid enn å levere PT timer, skriver Johansen.

p

At en PT ikke får jobbe for andre treningssentre, er fordi de ansatte har lojalitetsplikt så lenge arbeidsforholdet består, forklarer hun.

At mange PT-er har en arbeidstid som går langt utover en normal arbeidsdag, påpeker imidlertid Johansen at kan være en utfordring.

– Dette handler om planlegging. Vi ønsker at PT-ene skal planlegge dagen slik at de har flere kunder etter hverandre, og at de legger inn et lagt opphold midt på dagen dersom de ønsker å jobbe morgen og kveld samme dag. PT-ene styrer dagen sin helt selv, noe de setter stor pris på, skriver Johansen i e-posten.

– Forstår dere at det kan virke vanskelig å vite hvordan en slik garantilønn skal beregnes?

– Vår opplevelse er at de ansatte forstår dette. Kontrakten er ment for interne ansatte, og vi har faktisk forsøkt å forenkle de. Nå jobber vi i samarbeid med fagforeningene med å forenkle teksten i enkelte punkter av kontrakten, svarer Johansen.

Timelønnen rettferdiggjør ikke

Sats lønner PT-Start i henhold til tariff, men at PT-Pay timene «har en betydelig høyere timelønn», påpeker HR-Manager Johansen i e-postkorrespondanse med FriFagbevegelse.

Denne timelønnen starter på 215,5 kroner, og lønnes ut ifra treners nivå og utdannelse. Hvert nivå krever mer kompetanse eller levert erfaring.

Etter en PT har levert 2.500 timer, får de timelønn på nivå 3, som vil si 335,5 kroner i timen. Nivå 4 oppnås ved 4.500 leverte timer, med en timelønn på 472 kroner.

– En av grunnene til at de har den høye timelønnen er at den skal kompensere for forarbeid, det er dessuten varierende og individuelt hvor mye tid de benytter til dette, skriver Johansen.

Det er PT-en i Oslo ikke enig i, som understreker at det tar mye tid og planlegging å være PT om man skal gjøre en god jobb for den enkelte kunden, og at man burde få bedre betalt. I tillegg tar det tid å klatre mellom de ulike lønnsnivåene.

p

– Sats er en styrer, og den største aktøren. De legger premissene for bransjen, og alle følger dem, sier hun til FriFagbevegelse.

Hun forteller at flere PT-er i hovedstaden har snakket sammen om dette, og at flere er i ferd med å samles. Hun ser positivt på at forbundet er på banen og er i dialog med Sats.

Tariffavtale på kun to sentre

I dag har kun to Sats-sentre tariffavtale av i alt 57 sentre i Norge.

Til tross for at Sats følger lønnsbestemmelsene i tariffavtalen, ønsker forbundet seg flere avtaler på plass. De har vært tydelig på at de ønsker å holde dialogen med Sats, og få på plass flere presiseringer i arbeidsavtalene.

– Vi vil ha flest mulig. Men treningsbransjen har vist seg vanskelig å komme inn på, sier forbundssekretær Mikkelsen.

– Hvorfor tror du det er sånn?

– Det virker som en stor andel av disse PT-ene har en annen inntekt ved siden av, og de er kanskje organisert et annet sted.

– I tillegg har det vært omorganiseringer i Sats Elixia-kjeden, og da har de ikke lenger vært bundet til tariffavtalene, fordi de får et nytt organisasjonsnummer og blir en ny bedrift etter sammenslåingen, forklarer Mikkelsen.

Sats slo seg sammen med Elixia og Fresh Fitness til ett selskap i 2014. I fjor ble de børsnotert, og verdsatt til over 4 milliarder kroner.

Slik er garantilønnen beskrevet

I den nye kontrakten som FriFagbevegelse har tilgang til står det at:

• Arbeidstakeren har en garantert rett til lønn for 2 PT-timer i uken, og baserer seg på en historisk leveranse av antall PT-timer.

• Antall PT-timer som garantilønnen baserer seg på kan variere, og det bestemmes på individuelle kontraktsmøter. 2 timer er skrevet inn som en mal for å gjøre det enklere å forstå, opplyser Sats.

• Timelønnen kalles PT-Pay, og varierer mellom fire ulike lønnsnivåer, fra 215 til 472 kroner, avhengig av trenerens kompetanse og erfaring.

For en nyansatt trener med 50 prosent gjennomført utdannelse, tilsvarer dette en timelønn på 215,50 kroner. Garantilønnen baserer seg dermed på 1.724 kroner i måneden.

• Leverer ikke PT-en de gitte timene i uka, blir garantilønnen basert på timelønnen til såkalte PT-Start timer. Disse ligger på 137,50 kroner timen, i henhold til tariff.

• Med utgangspunkt i et gjennomsnittlig årsverk på 1950 timer, gir tariff-lønna en samlet årslønn på 268.400 kroner - omtrent halvparten av en gjennomsnittslønn i Norge.

28.01.2020
14:04
21.08.2023 17:14Mest lest

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

– Jeg syns det var vanskelig å slutte. Jeg savnet det sosiale ved jobben i mange år. Jeg måtte til slutt godta at sånn var det, forteller Kari-Mette Nymark fra Oslo. Etter å ha prøvd ut mange ulike attføringstiltak for å få fortsette i jobben som hjelpepleier, ga hun til slutt opp.

Yngvil Mortensen

Kari-Mette mistet pensjonstillegg: – Et ran

Aker Brygge (arkivfoto)

Aker Brygge (arkivfoto)

Simen Aker Grimsrud

Han ville date en kollega, men fikk nei. Saken endte i retten

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

I dag stopper Bybanen i Byparken i Bergen, men det er planer om ny trase til Åsane. Brandsrud-Rise vil gjerne at den skal gå over Bryggen. - Det er jo finere å kjøre der enn i tunnel, sier han.

Erlend Tro Klette

– Lønnsmessig er jo dette som å jobbe i Nordsjøen sammenlignet med å kjøre drosje

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Sist den norske timelønna var på et så lavt nivå, sammenlignet med konkurrentlandene, var helt tilbake i 2004.

Illustrasjonsfoto: Brian Cliff Olguin / Ole Palmstrøm / Håvard Sæbø

To grunner til at årets lønnsøkning blir høy

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Fagbevegelsen har hatt oppmerksomhet mot AFP og lønn, men vi må ikke glemme pensjonen gjennom folketrygden, mener Tor Rønning (til venstre) og nestleder Roger Olsen i Fellesforbundets klubb på grossistlageret til Astrup AS i Oslo.

Roy Ervin Solstad

Lagerarbeidere advarer: – Mange kommer til å få pensjonssjokk

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Ringnes-arbeiderne stemte ja til politisk streik mot den økende makta til dagligvarekjedene. Klubbleder Erik Torkelsen får derimot nei til å gjennomføre streiken fra andre hold.

Erlend Angelo

Frustrerte Ringnes-arbeidere varslet ukelang streik. Da satte LO foten ned

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år, mener LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Leif Martin Kirknes

Dette er LOs viktigste krav foran lønnsoppgjøret

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

I et rettsforlik går det fram at Ole André Egges arbeidsgiver trekker oppsigelsen.

Leif Martin Kirknes

Ole André fikk sparken etter Facebook-ytringer. Nå får han jobben tilbake

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

ORGANISATOR: Salgskonsulent i BCP Norway, Arne J. Aarum, fikk med seg de fleste av kollegene sine og søkte om tariffavtale.

Brian Cliff Olguin

Arne fikk et tips av en kollega. Det var verdt over en million kroner i pensjon

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

– Russland har en egen evne til å gå de mest uventede veiene når det gjelder. I det øyeblikket krigen er over må vi, i samarbeid med våre allierte, finne ut hvordan vi vil nærme oss dette. Vi kan ikke ha noen alenegang, sier Rune Rafaelsen.

Helge Rønning Birkelund

Han kjempet for et godt naboskap med Russland. Nå er Rune (69) bare fortvilet

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

– Først tenkte jeg bare «hva er det du snakker om». En Tesla i vannet er jo ikke noe man hører om hver dag, sier Nicholay Nordahl. 1. februar reddet han to personer fra en synkende Tesla i Oslofjorden.

Brian Cliff Olguin

Nicholay ble redningsmann da Teslaen havna i fjorden

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Overgangsalderen kan være slitsomt. Likevel gjøres det ikke mye for å tilrettelegge for kvinnene i den.

Brian Cliff Olguin

Anne var på toppen av karrieren. Så kom overgangsalderen

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

– Vi har råd til å la være å ta innover oss hva energi faktisk koster, sa Statnett-direktør Hilde Tonne i podkasten Stavrum & Eikeland.

Leif Martin Kirknes

Hvis Statnett-sjefen fikk velge, hadde strømstøtten blitt fjernet

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

LO-leder Peggy Hessen Følsvik peker mener det er rom for et solid lønnsoppgjør også i år.

Leif Martin Kirknes

LO-lederen er klar for ny storstreik

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

UT AV VESTBREDDEN: UNI Global Union-leder Christy Hoffman vil ha Oljefondet ut av okkuperte områder.

Brian Cliff Olguin

20 millioner arbeidere fra 150 land med Palestina-krav til Oljefondet

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

SLOSSING PÅ JOBB: Har man lyst til å miste jobben, er slossing i arbeidstida en vei å gå. Bortsett fra om du spiller hockey. Som oftest ender dette bare med utestengelse resten av kampen. I noen tilfeller kan man bli utestengt flere kamper, men man havner ikke i NAV-køen. De holder på til de deiser i isen. Eller til en gir seg. Det siste skjer aldri. Her er det Jørgen Karterud (VIF) og Alexander Bonsaksen (Frisk) som gjør opp. Bonsaksen er forøvrig tidligere VIF-spiller.

André Kjernsli

Vålerenga-spiller og tillitsvalgte Thomas: – Jeg får betalt for å leke

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

NTL-leder Kjersti Barsok mener de statsansatte må ha like tariffavtaler framover.

Leif Martin Kirknes

Staten har ikke kontroll på lønnsutgiftene sine, mener forbundsleder

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Magne Brekken og Wirginia Laszcych jobber som overinspektører i Arbeidstilsynet. Det er en trygghet å være to når de er ute på tilsyn.

Martin Guttormsen Slørdal

Magne og Wirginia bruker kunstig intelligens for å avsløre skurker

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

«Mange slitere i arbeidslivet må vente til 2024 med å få ekstrapensjonen AFP», skrev vi i Arbeidsmanden i 2022. Nå er det høyst uklart når hullene i AFP-ordningen skal tettes, sånn at arbeidsfolk ikke mister AFP.

Erlend Angelo

Heller ikke i 2024 blir ny AFP en del av lønnsoppgjøret

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

To oljearbeidere jobbet store deler av arbeidstiden sin som innleid på et flerbruksfartøy, men fikk ikke like vilkår som de fast ansatte. Nå har de fått medhold i retten om at de skulle fått det. Bildet er av flerbruksfartøyet «North Sea Gigant» og er kun ment som illustrasjon.

Arkivfoto: Vigdis Askjem (Illustrasjon)

To oljearbeidere fikk lavere lønn enn kollegaene. Nå får de flere hundre tusen i erstatning


Flere saker