JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Stortingsvalget 2021

LO vil ha regjeringsskifte – skal synliggjøre forskjellene i valgkampen

LOs representantskap kommer med en sterk oppfordring til sine medlemmer; Bruk stemmeretten og bidra til et nytt flertall på Stortinget for en ny politikk og en ny regjering.
LO-leder Peggy Hessen Følsvik

LO-leder Peggy Hessen Følsvik

Jan-Erik Østlie

helge@lomedia.no

LO skulle egentlig avholdt kongress i vår. Den er utsatt til neste år, på grunn av pandemien.

På kongressen – som vanlig holdes foran et stortingsvalg – blir det tradisjonelt vedtatt en fagligpolitisk uttalelse. Det skjedde i stedet på torsdagens representantskapsmøte, som er LOs høyeste organ mellom kongressene.

Årets uttalelse slår fast at LOs oppgave i valgkampen blir å synliggjøre forskjellene mellom de politiske partiene og hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil få for arbeidstakerne.

LO vil styrke fellesskapet, og jobbe for økonomisk og sosial trygghet og arbeid til alle.

– Landets fagorganiserte er best tjent med et nytt flertall, og en ny regjering ledet av Arbeiderpartiet, heter det i den fagligpolitiske uttalelsen som ble vedtatt på torsdagens representantskap.

Uttalelsen sier også at «forskjellene øker med høyrepartienes målrettede politikk for skattekutt til de som har mest, og innstramminger for dem som trenger bistand fra fellesskapet».

Det er behov for en kraftig opprydding i arbeidslivet. LOs store medlemsdebatt, med i underkant av 150.000 innsendte bidrag, viser et sterkt engasjement blant medlemmene for å skape nye jobber, ta tak i økende ulikhet, og for at alle må bidra.

– Trygghet for arbeid og inntekt er det viktigste for oss, heter det i uttalelsen.

Medlemsdebatten: Øyvind Reidar og 148.000 LO-medlemmer er ikke i tvil: Faste jobber er viktigst

Aktiv stat

Det poengteres at både arbeidstakere og virksomheter vil ha bruk for en aktiv stat og en sterk offentlig sektor i gjenreisningsarbeidet. Skattene er kuttet de siste årene, uten målbar effekt på vekst og sysselsetting.

«Dette er ingen engangsutgift, men en vedvarende svekkelse av fellesskapets inntekter, og et sterkt bidrag til økende forskjeller i samfunnet».

Norge har gode forutsetninger til å gå foran i omstillingen til et lavutslippssamfunn, mener LO.

«En slik omlegging er nødvendig for å kutte utslipp og oppfylle våre internasjonale forpliktelser. Vår kapitalrikdom må benyttes strategisk for å støtte ny industriutvikling og det må føres en målretta næringspolitikk som sikrer både mer investeringer og mer forskning. Et sterkt felles offentlig eierskap over naturressurser, infrastruktur og viktige selskaper må opprettholdes».

Kravet LO stiller til en ny regjering er å sikre tryggheten i arbeidslivet og bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping med kraftige tiltak.

«De useriøse og kriminelle aktørene tjener gode penger i Norge. Arbeidslivskriminaliteten er en alvorlig trussel mot velferdssamfunnet», poengteres det.

Faste ansettelser må styrkes som grunnregelen i norsk arbeidsliv. Innleie må reduseres og reguleres strengere.

«Innleie fra bemanningsforetak må forbys når viktige samfunnshensyn tilsier det. Den generelle adgangen til midlertidige ansettelser må fjernes slik at stillingsvernet blir reelt».

«Heltid må styrkes i både offentlig og privat virksomhet og arbeidsgiver må få ansvaret med å planlegge med heltidsstillinger». Og «arbeidsgiver må sannsynliggjøre behovet for en deltidsstilling og opprette en statlig heltidspott», mener LOs representantskap.

LO vil øke rammefinansieringen for sykehusene, og fjerne innsatsstyrt finansiering i fødetilbudet og i psykisk helsevern og rus.

Tjenestepensjon fra første krone må innføres fra 1.1.2022, mener LO.

En ny regjering trengs også for å få drahjelp til å finansiere, fornye, forbedre og tette hullene i dagens AFP-ordning, og lage en mer rettferdig og forutsigbar avtalefestet pensjon. De med de laveste pensjonene må også få et løft, heter det.

Les også: LO-lederen: – Regjeringen driver geriljakrig mot sykelønnsordningen

Fra debatten:

Mange tok ordet i debatten. Her er et utdrag.

Fagforbundets leder, Mette Nord, mener mandatet var klart med en så stor deltakelse i medlemsdebatten: Det er arbeidsfolkets tur. Vi må få en ny regjering.

– Det handler om små og store strukturendringer som fører til økte forskjeller, mener Mette Nord.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, mener også det er på høy tid med skifte. Han mener uttalelsen var god.

– Høyrekreftene og spinndoktorene kommer til å stå på og det blir en skitten valgkamp. Arbeiderne og politikken må finne sammen og spille sammen, var hans budskap.

Mimmi Kvisvik, FO, synes Peggy Hessen Følsvik var bedre enn uttalelsen i sin tale.

– Da mener jeg på energi. Det lir slik når det er tatt utgangspunkt i kongressen for fire år siden. Da blir det ikke mye trøkk i det, sa Mimmi Kvisvik.

– Ja, det er arbeidsfolks tur. Men det må også være sosialpolitikkens tur. Noen har enda mindre enn lite. Som har ingen ting. Det er også deres tur, sa Kvisvik.

Atle Rasmussen, Vestland, foreslo at uttalelsens tekst om bemanningsbyrå var for defensiv.

– Innleie fra bemanningsbyrå mot forbys. De står for en forretningsmodell hvor arbeidstakere ikke har vern eller muligheter til å stille opp for sine rettigheter. Gjør de det blir e stående uten jobb, sa Rasmussen.

Han mener LO må være tydeligere på hva som menes om bemanningsbransjen.

Øivind Wallentinsen, EL og IT Rogaland, mener det må stilles sterkere krav i uttalelsen i forhold til lærlinger.

– Vi må stille krav til en ny regjering og en ny politikk som stiller krav om flere lærlingplasser, mener han.

Atle Tranøy, Fellesforbundet, ville ha en klarere uttalelse, og har forståelse for at den er overordnet.

Men han mener det er feil å gå inn for elektrifisering av oljeplattformene fra land.

– Det er defensivt i forhold til en satsing på havvind, mener Tranøy.

Yngve Carlsen, Norsk Flygerforbund, representerer en bransje som er hardest rammet av pandemien. Mange har vært ledig i 14 måneder. Det er behov for kraftig tiltak.

– Flyselskapene er de eneste som ikke er en del av en kompensasjonsordning. I åtte år har vi hatt en regjering som har brukt høringsuttalelser som skrivebordsfyll, sier han.

Kompetansespørsmål og pensjon var andre saker medlemmene av represententantskapet var opptatt av.

Warning
Annonse
Annonse