JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.

Lønnsforhandlinger

Når får du ny lønn? Her er de viktigste datoene

Natt til søndag 7. april kan det bli klart om det blir streik eller ikke i frontfaget. Her er alle de viktige datoene i vårens lønnsoppgjør.
Kommer ikke partene i industrien til enighet, kan streikevestene bli tatt fram mandag 8. april. Deretter ruller det videre.

Kommer ikke partene i industrien til enighet, kan streikevestene bli tatt fram mandag 8. april. Deretter ruller det videre.

Privat

helge@lomedia.no

aslak@lomedia.no

Hver vår skal det avgjøres hvor mye vi får i lønnsøkning.

Årets lønnsoppgjør er et hovedoppgjør. Det vil si at det både forhandles om lønn og andre rettigheter.

Jobber du i industrien, får du også vite svaret først. Det er nemlig tradisjon for at industrien går i front og starter forhandlingene. På den måten legges malen for de øvrige lønnsoppgjørene, blant annet i staten og kommunene.

Årets lønnsoppgjør blir trolig forbundsvist. Det er også den vanligste oppgjørsformen i hovedoppgjørene i privat sektor.

I forbundsvise lønnsoppgjør forhandler det enkelte LO-forbundet med sin motpart på arbeidsgiversiden om én og én tariffavtale for seg.

Forklart: Hva er egentlig frontfagsmodellen? Du får svarene her

Når gjelder den nye lønna fra?

Forhandlingene står i kø denne våren, og ny lønn vil derfor ikke være klar på samme dato for alle arbeidstakere.

Alt avhenger av hvilken overenskomst du er omfattet av. Overenskomsten er i arbeidslivet den delen av tariffavtalen som regulerer lønns- og arbeidsforhold.

Lønnsforhandlingene kan dra ut i tid, men tidspunktet for når forhandlingene er ferdige vil ikke være avgjørende for når den nye lønna gjelder fra. Det er derimot reguleringsdatoen for tariffavtalen.

Hvis det står i tariffavtalen at satsene skal reguleres 1. april, er dette virkningsdatoen. Ergo: Du vil få etterbetalt lønnstillegg fra denne datoen.

Det er i forhandlingene at partene blir enige om når lønnstillegget skal gjelde fra. Du får uansett etterbetalt fra den datoen de blir enige om.

For noen gjelder etterbetalingen av lønnstillegget fra 1. april, mens andre tariffavtaler har fastsatt 1. mai som virkningsdato.

Viktige datoer for årets lønnsoppgjør:

Fredag 16. februar: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin foreløpige rapport om norsk økonomi og lønnsutvikling.

TBU sørger for at partene har likt tallgrunnlag og en mest mulig felles forståelse av situasjonen før oppgjøret starter. Da unngår de å bruke tid under forhandlingene til å bli enige om hvordan verden ser ut.

Tirsdag 20. februar: LOs representantskapsmøte vedtar kravene i årets lønnsoppgjør. Alt tyder på at representantskapet vil vedta at det skal være forbundsvist oppgjør i vår. Det vil da starte med forhandlinger mellom Fellesforbundet på arbeidstakersiden (LO) og Norsk Industri (NHO) på arbeidsgiversiden.

Samme dag vedtar også forhandlingsutvalget til Parat sine krav. Parat organiserer ansatte i hele arbeidslivet og i de fleste bransjer og yrker.  

– Mange av våre medlemmer setter sin lit til et solid lønnsoppgjør. Jeg har ikke tenkt å skuffe dem, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik til FriFagbevegelse.

For mange av forhandlingsdatoene vilk forskyve seg hvis det mekling eller streik i andre oppgjør. Og Fellesforbundet og Norsk Industri må være ferdig med frontfagsforhandlingene for at andre kan starte.

Tirsdag 27. februar: YS vedtar sitt inntektspolitiske dokument med krav til lønnsoppgjøret.

Torsdag 7. mars: NHOs representantskap vedtar sine posisjoner foran årets oppgjør.

Fredag 8. mars: Hovedorganisasjonen Unio avholder sin inntektspolitiske konferanse.

Mandag 18. mars: Frontfagsoppgjøret starter med kravoverlevering fra Fellesforbundet til Norsk Industri, og det samme for Parat til Norsk Industri.

Torsdag 21. mars: Frist for å bli enige i frontfagsoppgjøret mellom Fellesforbundet og Norsk Industri. Det samme gjelder for Parat og Norsk Industri. Hvis det ikke blir enighet i forhandlingene, må Fellesforbundet og Norsk Industri få hjelp av Riksmekleren etter påske. Ny frist for å bli enige er 6. april.

Fredag 22. mars: Teknisk beregningsutvalg (TBU) legger fram sin endelige rapport.

Tirsdag 2. april: Offentliggjøring av hvem som skal streike, hvis det ikke blir enighet i meklingen som har frist 6. april.

Lørdag 6. april: Ved midnatt er det meklingsfrist for frontfaget, med fare for streik fra midnatt. Nesten uten unntak blir det forhandler ut over søndagen.

Tirsdag 9. april: Forhandlingsstart for arbeidsgiverforeningen Spekter og for Hovedorganisasjonen Virke. For Handel og Kontor gjelder det landsoverenskomsten, kontoroverenskomsten og lederoverenskomsten med Virke.

Fredag 12. april: Frist for forhandlingene i Virke-oppgjøret.

Mandag 15. april: Forhandlingsstart KS-området.

Mandag 22. april: Forhandlingsstart stat og Sentralavtalen mellom HK og Finans Norge.

Mandag 29. april: Standardoverenskomsten mellom Handel og Kontor og NHO.

Tirsdag 30. april: Forhandlingsfrist stat og forhandlingsfrist i KS-området.

Torsdag 2. mai: Oppstart av eventuell mekling i KS-området og staten

Mandag 6. mai: Energistasjonsoverenskomsten mellom Handel og Kontor og Virke.

Tirsdag 14. mai: Oppstart for Samfunnsbedriftene, og handelsoverenskomsten mellom Handel og Kontor og NHO Service og Handel.

Tirsdag 21. mai: Handel og Kontor og Mediebedriftenes Landsforening om Mediaoverenskomsten.

Torsdag 23 mai: Frist for eventuell mekling i KS-området og staten, og Handel og Kontor og NHO Luftfart med Luftfartsoverenskomsten og HK - NHO for Butikkoverenskomsten.

Warning
Annonse
Annonse